logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2021

Tisková zpráva 21/3 - antimikrobiální fólie

Liberec jako první v ČR polepí dotykové plochy v MHD antimikrobiální fólií

Liberec, 28. 1. 2021

Liberecký dopravní podnik chystá další investice do zvýšení bezpečnosti cestujících v souvislosti s epidemií COVID-19. Dotykové plochy autobusů a tramvají polepí speciální antimikrobiální fólií Coversafe. Fólie bude instalována na nejvíce exponovaná místa, jako jsou dveřní tyče, prostorová madla a dotykové displeje, a měla by průběžně likvidovat až 99,9 % všech virů a bakterií.

Liberec tak bude prvním městem v ČR, které bude takto komplexně řešit ochranu svých cestujících. Fólie Coversafe bude instalována zhruba do stovky městských tramvají a autobusů. „Do bezpečnosti našich cestujících investujeme průběžně. Od vypuknutí pandemie pravidelně ošetřujeme vozidla ozónem a dotykové plochy a madla čistíme dezinfekcí nad rámec běžného úklidu. Toto opatření nyní nahrazujeme systémovějším řešením v podobě aplikace antimikrobiální fólie,“ říká předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

Polepení jednoho vozu vyjde na 2 500 Kč. „Přestože vozy pravidelně dezinfikujeme, pokles počtu cestujících je velmi znát. Lidé jednak nemají důvod cestovat a jednak se bojí. Díky této investici budou naše vozy zase o kus bezpečnější,“ doplňuje Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie.

Francouzská technologie ničí viry a bakterie nepřetržitě

Antimikrobiální samolepicí fólie Coversafe se již od listopadu testovala v tramvaji č. 39. „Technologie je založena na působení mikrosfér zinku, tedy na přírodní bázi. Mikrosféry reagují se vzdušnou vlhkostí a vytvářejí volné radikály, které na bázi oxidace likvidují membrány virů a bakterií. Nejnovější atest nám potvrdil, že prokazatelně ničí přímo SARS-Cov-2 způsobující onemocnění COVID-19,“ vysvětluje Alex Reynelt z české pobočky francouzské společnosti Gergonne, která fólii Coversafe vyvinula. „Jde o nepřetržitou a účinnou ochranu i proti řadě dalších virů, bakterií, choroboplodných zárodků a plísní. Vše je navíc bezpečné a netoxické pro člověka a životní prostředí,“ doplňuje Reynelt.

Další uplatnění: školy, kanceláře, ordinace, lanovky…

Liberec je prvním městem v ČR, kde budou jezdit autobusy a tramvaje polepené touto ochrannou fólií. Jednání probíhají i v Hradci Králové. Coversafe už také chrání libereckou ZŠ Doctrina, Střední sklářskou školu v Železném Brodě, libereckou pediatrii, výrobní závod Valeo v Humpolci či lanovky ve slovenských Tatrách. „Zájem mají hlavně průmyslové podniky, školy, ordinace a kancelářské provozy, kde fólii Coversafe lepíme na stoly, přepážky, kliky, dotykové obrazovky ad. Série testů potvrdila, že pokud není fólie manuálně poškozena, její životnost je minimálně čtyři roky bez ztráty účinnosti a lze ji čistit běžnými čisticími prostředky,“ uzavírá Reynelt.

Více info: https://www.coversafefilm.com/cs/

    

<tm>

Tisková zpráva 21/2 - SDP - Suchej únor

Dopravní podniky podporují osvětovou kampaň Suchej únor 

Praha, 21. ledna 2021

V únoru proběhne již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo až 9 % dospělé populace. Rok 2021 přináší zásadní kvalitativní změnu - knihu Suchej únor, která na 416 pečlivě vydestilovaných stranách představuje alkohol ve všech jeho společenských rolích.  

„Podpořit kampaň Suchej únor nám přišlo velmi přirozené,“  říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a dodává: „Vždyť kontroly na alkohol jsou v dopravních podnicích na denním pořádku, naši řidiči je podstupují namátkově nejen před zahájením směny, ale i v průběhu dne a edukace v této oblasti není nikdy dost.“

Suchej únor umožňuje účastníkům dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup. Díky tomu mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Z výsledku testů nezávislosti vytvořeném ve spolupráci s NUDZ (Národní ústav duševního zdraví), který v únoru 2020 vyplnilo přes 25 000 osob, vyplynulo ze vzorku 700 účastníků, že 4 měsíce po akci zvolní s pitím přes 53 % účastníků Suchého února.

Spolupráci napříč republikou zastřešilo opět Sdružení dopravních podniků ČR. V letošním roce se do akce zapojily dopravní podniky v Brně, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci nebo Mostě, Litvínově a Liberci. Dopravní podniky podpoří kampaň nejen na sociálních sítích, na letácích ve svých vozech, ale například i v interních novinách.

Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu. Účastníci “Sucháče” se mohou již tradičně registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz. “Každý registrovaný účastník dostane naši knihu, která ho provede měsícem na suchu. Registrací lidé podpoří nejen kampaň, ale především další činnost nastupující neziskovky Suchej únor na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování,” doplňuje za organizátory Petr Freimann.  

PaedDr. Martin Chval
výkonný ředitel SDP ČR 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

 

Tisková zpráva 21/1 - karty ISIC

Dopravní podnik vstřícně zareagoval na konkrétní příběh cestujícího MHD – studenta dobrovolníka.

Liberec 14. ledna 2021

Dopravní podnik dlouhodobě poskytuje slevy na jízdném studentům, kteří se prokáží platnou kartou ISIC. S ohledem na současný nouzový stav, nyní nemají studenti možnost si platnost karty prodloužit. Společnost provozující ISIC sice platnost těchto karet automaticky prodloužila až do konce ledna bez nutnosti vylepení aktualizační známky, nicméně její platnost se vztahuje ke všem službám s výjimkou slevy v dopravě. 

Vedení DPMLJ a.s. k této problematice zaujalo odlišný postoj, vstřícný k zákazníkovi, a to i na základě jednoho konkrétního příběhu, který napsal sám život.

Předseda dozorčí rady dopravního podniku Mgr. Petr Židek byl v minulých dnech osloven studentem, který ho žádal o pomoc při řešení svého sporu s DPMLJ a.s. 

Pan Jakub Slavík mě požádal prostřednictvím e-mailu, zda by bylo možné najít řešení v případě jemu uložené pokuty. Obratem jsem se s ním spojil, protože mne zaujal popis dané situace. Při jízdě noční tramvají ze směny v nemocnici v Jablonci nad Nisou, kam z Prahy dojíždí několikrát v měsíci jako dobrovolník, byl kontrolován revizory našeho podniku. Následně bylo zjištěno, že i když má zakoupenou zlevněnou jízdenku, tak není platná, jelikož sleva může být uplatněna pouze na základě platné ISIC karty. Přestože pracovníci dopravního podniku postupovali zcela v souladu s pravidly přepravních podmínek, přišlo mi, že by bylo vhodné, najít pro tyto případy řešení podporující lidi, kteří věnují svůj čas a jako dobrovolníci a pomáhají kde je třeba,uvedl Petr Židek.

Vedení DPMLJ a.s. si váží všech, kteří se zapojují jako dobrovolníci zvlášť v této nelehké době a pomáhají. Příběh Jakuba nás vedl k rozhodnutí, které těmto studentům – dobrovolníkům zajistí i na dále možnost využívat nabízené služby MHD v takové podobě, jako to bylo v době „nekoronové,“ vysvětlil předseda představenstva Ing. Michal Zděnek.

DPMLJ přijalo opatření upravující postup v rámci činnosti přepravní kontroly. Studentům využívajícím slevu na jízdném na základě prokázání se ISIC kartou, a jejichž karta v tuto chvíli nemá prodlouženou platnost, bude v případě prokázání, že pracují jako dobrovolníci, uznána sleva na jízdném jako by byla jejich ISIC karta platná. Nastavené opatření platí po celou dobu nouzového stavu a případně opětovného vyhlášení nouzového stavu.

<tm>