logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2021

Tisková zpráva 21/18 - Tramvaj do Vratislavic

TISKOVÁ ZPRÁVA DPMLJ, a.s.

Liberec 5. 11. 2021

O dva týdny dříve se rozjedou tramvaje do Vratislavic nad Nisou

Provoz linky č. 5 do Vratislavic nad Nisou, který měl být původně obnoven až 19. listopadu se podařilo obnovit před plánovaným termínem.  Práce na tramvajové trati do Jablonce nad Nisou ale stále pokračují, a to až do dubna roku 2023.

Od 6. listopadu 2021 bude obnoven provoz tramvajové dopravy linek č. 5 a 11 v úseku Viadukt – Vratislavice nad Nisou, výhybna. V úseku Vratislavice nad Nisou výhybna – Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady bude cestující nadále převážet náhradní autobusová doprava s označením X11.

Trať do Vratislavic nad Nisou byla posledním úsekem s metrovým rozchodem v České republice. Poslední tramvaje na metrovém rozchodu vyslal Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou na trať 16. června. Od pondělí 17. června již začaly plánované práce na přerozchodování úseku na standardních 1435 mm. Současně s těmito pracemi bylo opraveno odvodnění opěrné zdi pod Novou Rudou, doplnění stacionárních mazníků kolejových oblouků, kompletně byly také podbity části tratě na pražcích a přebroušeny hlavy kolejnic včetně úseku Fügnerova – U Lomu.

Modernizace úseku do Vratislavic přišla bez DPH na zhruba 95 milionů korun. O minulém víkendu zde proběhla úspěšně a bez komplikací testovací jízda. Dopravní podnik bude dále v rekonstrukci pokračovat modernizací navazujícího úseku do Jablonce nad Nisou. Tento úsek přijde podle odhadů bez DPH na dalších 591 milionů.

Snažili jsme se do toho promítnout současné ceny stavebních materiálů. Cena je tak navýšená zhruba o deset procent oproti původním odhadům. Kolik bude stavba stát doopravdy se těžko odhaduje, ceny se neustále mění,“ zmínil petr Žídek, předseda dozorčí rady DPMLJ.

„Tramvaje s cestujícími sice vyjedou do Vratislavic 6. listopadu, ale od 8. listopadu pak bude uzavřena Tanvaldská ulice mezi Hedvábnou a Pivovarskou. ŘSD zde bude dělat nové povrchy a zároveň se bude opravovat povrch na tramvajovém přejezdu Nová Ruda,“ konstatoval k následným krokům provozně technický ředitel libereckého dopravního podniku Ludvík Lavička.

Dopravní podnik nyní dokončuje přípravu dokumentace k veřejné soutěži na dodavatele modernizace dalších úseků trati do Jablonce nad Nisou. Bude se týkat čtyř úseků s ukončením prací v roce 2023.
Tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou je nejdelší meziměstská trať v Česku. Přepraví ročně okolo milionu cestujících.

 

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s.

 

Všechny úseky budou financovány z Operačního programu Doprava 2014-2020

Prioritní osa: 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Investiční priorita: 3 - Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností      

Specifický cíl: 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Poslední částí je úprava smyčky v Tyršových sadech, která ale bude financována pouze z vlastních zdrojů.

 

 

Tisková zpráva 21/17 - milostivé léto

Liberecký dopravní podnik pomůže neplatičům jízdného MHD při akci „milostivé léto“. Jedná se o exekutorskou novinku, která myslí na dlužníky a věřitele.

Liberec 3. 11. 2021

Dlužníci v exekuci mají nově tříměsíční možnost, od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, splatit své původní dluhy u státu, krajů a obcí nebo jimi vlastněných firem, a to bez přidaných poplatků.

Do tzv. milostivého léta spadají také pohledávky dopravních podniků za jízdy bez platné jízdenky.  Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) tuto možnost vnímá pozitivně, protože pro jednotlivé dopravní podniky může „milostivé léto“ znamenat navrácení části dlužných částek, které by se jim pravděpodobně nepodařilo vymoci. Cestující bez platného jízdního dokladu způsobili v roce 2020 členům sdružení odhadovanou ztrátu v hodnotě 325 milionů korun.

Jenom v loňském roce udělily dopravní podniky v součtu více než 365 tisíc pokut, tzn. průměrně tisíc lidí denně bez platného jízdního dokladu. Nejčastější je uhrazení pokuty řešeno na místě nebo do několika dnů. Někteří cestující své „černé jízdy“ z různých důvodů nevyřeší a po několika letech se z několikatisícové pohledávky u dopravního podniku mohou stát desetitisícové dluhy, navýšené o další poplatky, úroky a odměny exekutorovi.

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) eviduje za poslední dva roky cca 13 tis. záchytů ročně. Přibližně třetina z tohoto počtu sepsaných záchytů se předává k právnímu vymáhání advokátním kancelářím, které pak již mají pohledávky ve své správě.

 "V roce 2018 a 2019 jsme předali právním kancelářím necelých 5971 dlužníků, někteří z nich mají těch pokut i víc, s tím, že vyrovnání nám přišlo od 154. Dá se předpokládat, že ten zbytek se bude vymáhat exekučně. V roce 2020 je předána asi polovina 1290 za první půlrok a u dalších 1400 zatím čekáme, zda se ozvou případně sami a dluh zaplatí. Ten postup je vždycky stejný, není to tak, že když někdo do 14 dnů nezaplatí tak, že to hned předáváme právní kanceláři. Dopravní podnik se sám snaží pokutu vymoci dříve, než dlužníka předá právní kanceláři," popsal Petr Židek, předseda dozorčí rady dopravního podniku. Na vyřešení dluhu dostávající cestující čas zhruba půl roku až tři čtvrtě.

Elektronická databáze hlášenek byla v Liberci zavedena koncem devadesátých let, na tomto principu funguje evidence dosud. Pro zajímavost z evidence můžeme uvést, že mezi nejdéle sledovanou „černou pasažérkou“ je "pravidelná" cestující, která sbírá pokuty od roku 1997 až dosud.

Pozitivní pro dopravní podnik naopak je příklad, kdy cestující, který je v jeho evidenci již od roku 1996, si dorovnal svůj dluh vůči DPMLJ, a. s., když v uplynulých dvou letech uhradil částku přes 100 tis. Kč.

V libereckém dopravním podniku v Liberci jsou od 28. 10. 2021 připraveni zájemcům z řad dlužníků pomoci zaměstnanci oddělení přepravní kontroly se sídlem na terminálu MHD ve Fügnerově ulici.

Zájemce seznámí s postupem, který je nutný dodržet, aby mohli využít této možnosti oddlužení. Jedná se o jedinečnou šanci pro každého z nich.

DPMLJ, a. s.

Tisková zpráva 21/15 - Movember

 TISKOVÁ ZPRÁVA DPMLJ, a.s.

Liberec 27. 10. 2021

Dopravní podnik v Liberci vyšle za svými cestujícícmi 100 „kníratých“ vozů MHD na podporu Movemberu

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. společně s ostatními dopravními podniky, členy Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), se již počtvrté spojil s nadačním fondem Muži proti rakovině a přihlásil se k akci MOVEMBER v České republice.

Spolupráce mezi organizátory akce Movember a SDP ČR začala v roce 2018, kdy vyjely kníraté vozy do ulic poprvé. V letošním roce se zapojilo jedenáct dopravních podniků, každý z nich má pro propagaci individuální možnosti a kanály.

V Liberci 1. 11. 2021 vůbec poprvé vyjede na linky MHD 100 vozů s „KNÍRY“ a poselstvím, že liberečtí dopraváci se hlásí k MOVEMBERU. Jedná se zatím o největší množství „oknírovaných“ autobusů a tramvají v Liberci.

DPMLJ bude o akci informovat své cestující například letáky, prostřednictvím obrazovek ve vozidlech, na terminálu MHD nebo na sociální síti.

 „Nalepené kníry na našich vozech mají velký úspěch jak u cestujících, tak u našich řidičů a řidiček. Také letos jsme připravili soutěž o tři nejhezčí zaměstnanecké kníry, výherci dostanou voucher na večeři. V minulosti se nám do soutěže přihlásily dokonce i zaměstnankyně, které se vyfotily s papírovými kníry nalepenými na špejlích. Od majitele restaurace dostaly speciální cenu za vtipný nápad. Jsme zvědaví, čím nás zaměstnanci překvapí letos,“ uvedla za Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou tisková mluvčí Martina Poršová. O nejhezčím kníru pak rozhodnou profesionálové dopřávající luxusní služby pro gentlemany a zástupci dopravního podniku.

Do osvětové kampaně se zapojuje řada zemí, Česká republika prostřednictvím Nadačního fondu Muži proti rakovině, který se od svého vzniku v roce 2012 snaží zlepšit povědomí o nutnosti preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů. Rakovina prostaty je přitom jedním z nejvíce asymptomatických druhů rakovin. Více informací naleznete také zde: http://www.muziprotirakovine.cz/. 

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s.

 

Tisková zpráva 21/16 - změny v MHD

Přehled změn v provozu MHD Liberec od 6.11.2021

Liberec 2.11.2021

Dopravní podnik zapracoval do úprav jízdních řádů také došlé podněty a žádosti od cestujících.

Linky č. 5, 11 a X11

  • Od 6.11.2021 bude obnoven provoz tramvajové dopravy linek č. 5 a 11 v úseku Viadukt – Vratislavice nad Nisou, výhybna. V úseku Vratislavice nad Nisou výhybna – Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady bude nadále v provozu náhradní autobusová doprava s označením X11.

Linka č. 12

  • Na základě podnětů od cestujících bude v pracovní dny po 14. hodině přidán jeden pár spojů mezi Broumovskou a Krejčího pro zlepšení spojení žáků ZŠ Broumovská po vyučování.

Linka č. 15 a 57

  • Na základě podnětů od cestujících bude v pracovní dny jezdit první ranní spoj linky č. 15 o několik minut dříve, tak aby byl na terminálu Fügnerova umožněn přestup cestujících z tohoto spoje na ostatní ranní spoje MHD.
  • Na základě vyhodnocení obsazenosti vozidel bude provoz linky č. 57 prodloužen až do 19:30 hodin.

Linka č. 22

  • Na základě sledování provozu a podnětů od cestujících bude v pracovní dny spoj s odjezdem v 5:32 hodin z Průmyslové zóny Jih ukončen v terminálu MHD Fügnerova. V úseku Fügnerova – Kunratice Mšenská bude spojení zajišťováno jiným autobusem, aby nedocházelo k přenosu zpoždění od Průmyslové zóny Jih způsobené dopravními kongescemi.

Linky č. 36 a 97

  • Z důvodu ukončení omezení na ulici Hanychovská bude linka č. 36 jezdit opět po své běžné trase
  • Linka č. 97 se na svou běžnou trasu vrátí od neděle 7.11.2021

Linka č. 44

  • V souvislosti s obnovením tramvajové dopravy linek č. 5 a 11 bude linka č. 44 zrušena.

Linky č. 60

  • Do jízdního řádu linky č. 60 bude trvale umístěn současný posilový spoj z Pilínkova u ranního spoje.

DPMLJ, a. s.

Tisková zpráva 21/14 - začátek prací na trati do Jablonce n. N.

Městskou tramvajovou dopravu linek č. 5 a 11 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou nahradí od neděle 18. 7. autobusy. Zahájena bude první etapa prací na tramvajové trati.

Liberec 16. 7. 2021 

V pondělí 19. července začne první etapa prací na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou v úseku mezi U Lomu a Vratislavickou výhybnou. Po dokončení této etapy nahradí 1000 mm rozchod kolejí šíře 1435 mm. Práce pro Dopravní podnik města Liberec a Jablonec nad Nisou provede EUROVIA CS a potrvají do listopadu 2021. 

Na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou dojde v následujícím období k dokončení zásadní rekonstrukce, která byla započata před 20ti lety. Jako první nastává etapa změny rozchodu kolejí ze stávajících 1000 mm na standardních 1435 mm, a to na 3, 9 km dlouhém úseku U lomu – Vratislavice, výhybna. Tento úsek je již technicky připraven na tuto změnu, díky dříve provedeným rekonstrukcím. V  rámci prací bude trať doplněna o stacionární mazníky, svršek na dřevěných pražcích bude nahrazen svrškem na ocelových Y pražcích a dojde v celém úseku k obnovení geometrické polohy koleje strojním podbitím.

Součástí stavby je i úprava úseku Fügnerova – U Lomu, kde dojde také k podbití části tratě na pražcích. V celém úseku Fügnerova – Vratislavice, výhybna proběhne odstranění vlnkovitosti kolejnic strojním broušením. Součástí je také úprava přechodů a přejezdů a úprava trolejového vedení, které bude přizpůsobeno novému rozchodu 1435 mm. V úseku U Lomu – Nová Ruda bude provedena úprava odvodnění opěrné zdi v délce 100 m včetně sanace s ohledem na odstranění současných průsaků.

Práce budou probíhat za úplné výluky na uvedené tramvajové trati. Pro vytvoření bezpečného prostoru pro pracovníky a pro zajištění zásobování stavby zasáhnou práce rovněž do vedlejší komunikace, kde bude částečně omezený provoz.

Pro cestující bude zřízena náhradní autobusová doprava.

Od neděle 18. 7. 2021 bude tramvajová doprava v úseku Rybníček – Fügnerova – Vratislavice nad Nisou, výhybna – Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady nahrazena autobusy linek č. X5 a X11. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat na zastávkách určených pro náhradní autobusovou dopravu. Autobusy linky č. X11 budou vybaveny automatem na prodej jízdenek, který bude umístěn naproti druhým dveřím vozidel. Na Rybníčku budou autobusy odjíždět ze zastávky v ulici 1. máje. V terminále Fügnerova budou autobusy náhradní dopravy odjíždět ze stanovišť č. 9 a 10, které jsou společné pro linky č. 2 a 3. V otočce Vratislavice nad Nisou budou autobusy ve směru do Liberce zastavovat v zastávce naproti současné tramvajové výstupní zastávky. V Jablonci nad Nisou budou autobusy, kromě neděle 18. 7. 2021, odjíždět ze zastávky v otočce tramvají. V neděli 18. 7. 2021 budou autobusy, z důvodu rozlučkových jízd s úzkorozchodnou tratí, odjíždět ze zastávky Jablonec nad Nisou Lázně.

Od soboty 24. 7. 2021 bude zastávka Pivovarská přemístěna do náhradní zastávky v ulici Tanvaldská u křižovatky s ulicí Donská. Zastávka Lékárna bude ve směru do Jablonce nad Nisou přesunuta na ulici Tanvaldská (k budově lékárny), ve směru do Liberce před vilu Ferdinanda Porsche. Zastávky Mlýnská (směr Fügnerova), Sídliště Nové Vratislavice, Nový Svět (směr Jablonec n. N.) a Měnírna nebudou po dobu výluky obsluhovány. V průběhu rekonstrukce může docházet ke změně zastávek či trasy autobusů náhradní dopravy.

Změny budou zveřejněny na zastávkách a na internetových stránkách www.dpmlj.cz

Konec prací a zároveň ukončení výluky na tramvajové trati v úseku Liberec – Vratislavice, výhybna je stanoven na listopad 2021.

<tm>