logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
10. 04. 2024

Zastávka Růžodol Mlýn

Vážení cestující, od pátku 12. dubna 2024 07:00 hod. bude zastávka Růžodol Mlýn, ve směru z centra, vrácena svoje původní místo. DPMLJ,a.s.
Více
09. 04. 2024

Posunutí zastávky MHD a PAD Košická

Posunutí zastávky MHD a PAD Košická Z důvodu opravy povrchu vozovky zálivu zastávky Košická, ve směru z centra, bude od pondělí 15.4.2024 07:00 hod. posunuta o cca 40 metrů dál ve směru jízdy.
Více
08. 04. 2024

Posunutí zastávky Tržní náměstí

POSUNUTÍ ZASTÁVKY TRŽNÍ NÁMĚSTÍ Od 15. dubna 2024 04:00 hod. do odvolání (cca 3-4 týdny) bude zastávka Tržní náměstí, pro linky č. 14, 18, 25 a 34 ve směru do centra, posunuta o cca 100 metrů zpět před čerpací stanici EuroOil. DPMLJ,a.s.
Více
08. 04. 2024

Omezení na lince č. 22 a 500 u OC Nisa

Z důvodu uzavírky komunikace kolem OC Nisa (jeřábnické práce), bude  od 15. dubna 04:00 hod. do 16. dubna 2024 24:00 hod. linka č. 22 a 500 ukončena v zastávce OC Nisa kino (u Sconto nábytek), která bude zároveň i nástupní ve směru do...
Více
27. 03. 2024

Posunutí nástupní zastávky OC Nisa

Vážení cestující, z technických důvodů bude od 1. dubna 2024 do odvolání, nástupní zastávka linky č. 22 a 500 OC Nisa, posunuta do výstupní zastávky u kruhového objezdu.  DPMLJ,a.s.
Více
26. 03. 2024

Tisková zpráva 24/04 - historická tramvaj

Liberec, 26. 3. 2024 Na jeden rok bude mít Liberec zapůjčenou historickou tramvajovou soupravu z podnikového muzea MHD pražského dopravního podniku. Tramvajová souprava dnes dorazí na speciálním silničním návěsu do areálu tramvajové vozovny Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)...
Více
26. 03. 2024

Posunutí zastávka MHD České mládeže

Vážení cestující, z důvodu výkopových prací v obratišti, bude od 1. dubna 04:00 hod. do 22. dubna 2024 24:00 hod. zastávka linky č. 22 České mládeže přemístěna na protější stranu ulice České mládeže (do zálivu linky č. 97) DPMLJ,a.s.
Více
22. 03. 2024

Odbavovací systém aktivován již ve všech vozidlech DPMLJ

Od soboty 23.3.2024 bude NOVÝ odbavovací systém aktivován již ve všech vozidlech MHD v Liberci. Dopravní podnik ukončuje jeho testovací období a cestující se mohou spolehnout na možnost elektronického odbavení ve všech autobusech a tramvajích v Liberci. Změny v Integrovaném dopravním systému Libereckého kraje...
Více
11. 03. 2024

Uzavírka ulice Sokolská - změna trasy linek MHD č. 13, 24, 26, 28, 32, 39,...

Informace o objízdných trasách autobusových linek MHD č. 13, 24, 26, 28, 32, 39, 51, 55, 99 a 600 v souvislosti s uzavírkou ulice Sokolská (rekonstrukce komunikace  úseku od křižovatky s ulicí Zhořelecká po křižovatku s ulicí Pastýřská) v době od 18. března 2024  do...
Více
11. 03. 2024

Uzavírka ulice Doubská-změna trasy linky č. 17 a 36

Z důvodu uzavírky ulice Doubská (oprava propustku) bude v době  od 18. března 2024  04:00 hod. do odvolání  Linka č. 17 vedena ze zastávky Melantrichova objízdnou trasou ulicemi Dr. Milady Horákové, Vratislavická, silnice 1/14, OK Doubská, a 28. října do zastávky Zimní stadion...
Více
08. 12. 2023

Změny na lince č. 20 a 60 - částečné zprovoznění ulice Minkovická

Vážení cestující, od středy 13. prosince 2023 04:00 hod. do odvolání bude částečně zprovozněn uzavřený úsek ulice Minkovická, linky č. 20 a 60 budou ve směru do centra vedeny po původní trase, ve směru do Šimonovic pojedou po stávající objízdné trase....
Více
31. 08. 2023

Změna odbavovacího systému IDOL se dotkne i MHD v Liberci

Liberecký kraj vydal tiskovou zprávu shrnující změny v odbavovacím systému platné od 1.9.2023. Změny se týkají také cestujících MHD Liberec. Tisková zpráva KORID LK Liberec, 31. srpna 2023 Liberecký kraj již v červnu představil změny odbavovacího systému, které vejdou v platnost již v pátek 1. září t.r. Změna...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Autoškola

Pro zjištění vědomostí a dovedností nových zaměstnanců před přidělením služebního vozidla, protože úroveň těchto činností se u řidičů velmi liší.

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v § 10 – povinnosti provozovatele vozidla – hovoří o tom, že

 Provozovatel vozidla nesmí  

b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2,

§ 3 (2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně

způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla

nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3,

          § 3 (3) Řídit motorové vozidlo může pouze

a) osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění podle § 81,

b) nebo žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly podrobuje

výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla nebo

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly připravuje k přezkoušení z odborné

způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení4a) .

d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení

její totožnosti.                    

Porušení těchto povinností je dle přestupkového zákona hodnoceno do 3000,- Kč pro fyzickou osobu a pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby až do 100000,- Kč.       

Cena bude stanovena dohodou. Vycházíme z cen stanovených pro získání řidičského oprávnění.

Příprava a zajištění přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel  

Řidič, který pozbyl ř.o. dosažením 12 v bodovém hodnocení řidičů, je oprávněn požádat o vrácení ř.o.  nejdříve po uplynutí  1 roku ode dne pozbytí  ř.o., eventuálně po vykonání  trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení pokud je uložená doba zákazu činnosti  delší než jeden rok . Podmínkou vrácení  ř.o. je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení  z odborné způsobilosti a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.  Ke zkoušce se žadatel přihlašuje prostřednictvím autoškoly, která žadatele připraví a zajistí vozidla a termín přezkoušení. Přípravu je možné zahájit již před uplynutím doby zákazu činnosti.

Přezkoušení se provádí dle zákona č. 247/2000 Sb. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem pomocí výpočetní techniky pro nejvyšší skupinu ř.o., kterou žadatel vlastní.  Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy se skládá pro každou  skupinu  ř.o., kterou žadatel vlastní.

Nutné doklady –platný doklad totožnosti                     

                              oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodů,

                              výpis z evidenční karty řidiče

                              doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - žádost do autoškoly

                              posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření

Doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší 30 dnů.

V případě vrácení ř.o. po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů musí žadatel prokázat odbornou i zdravotní způsobilost. Přípravu na přezkoušení je možné zahájit až po uplynutí lhůty.

Zdravotní způsobilost se prokazuje  přezkoumáním zdravotní  způsobilosti - posudek o zdravotní způsobilosti

Odborná způsobilost se prokazuje přezkoušením odborné způsobilosti podle zákona č.  247/2000 Sb. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem pomocí výpočetní techniky pro nejvyšší skupinu ř.o., kterou žadatel vlastní.  Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy se skládá pro každou  skupinu  ř.o., kterou žadatel vlastní.

Nutné doklady – platný doklad totožnosti

                              rozhodnutí nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest nebo sankce  zák. řízení

                              rozhodnutí nebo usnesení , kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo podmíněném

                                                                           upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu

                              výpis z evidenční karty řidiče

                              doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - žádost do autoškoly                      

                              posudek o zdravotní způsobilosti – vydává posuzující lékař

Doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší 60 dnů.

V případě vrácení ř.o. po ztrátě zdravotní způsobilosti, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí ř.o. uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat také odbornou způsobilost.

Odborná způsobilost se prokazuje přezkoušením odborné způsobilosti podle zákona č.  247/2000 Sb. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem pomocí výpočetní techniky pro nejvyšší skupinu ř.o., kterou žadatel vlastní.  Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy se skládá pro každou  skupinu  ř.o., kterou žadatel vlastní.

Nutné doklady – platný doklad totožnosti

                              výpis z evidenční karty řidiče

                              posudek o zdravotní způsobilosti - vydává  posuzující  lékař

                              doklad o odborné způsobilosti řízení motorových vozidel - žádost do autoškoly

Posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší 30 než dní.

Zde jsou pro Vás připraveny informace, které se týkají získávání řidičských oprávnění, přezkoušení odborné způsobilosti a další informace související s problematikou.

Příprava žadatelů o ř.o. skupiny „B“ - osobní automobil

Výuka probíhá dle základního nebo individuálního výukového plánu stanovenéh zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jeho prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb..

1 vyučovací hodina = 45 minut

Základní výuka (ZVP) – doba trvání 8 – 9 týdnů, klasické přednášky, celkem 36 hodin

                PPV       OÚV      TZBJ       ZP           OP          předmět

                18           2             10           2             4             předepsaný počet vyučovacích hodin

Individuální výuka (IVP) – doba trvání 5 týdnů, konzultace, celkem 12 hodin

                PPV       OÚV      TZBJ       ZP           OP          předmět

                5             1             3             1             2             předepsaný počet vyučovacích hodin

Význam zkratek

PPV – pravidla provozu vozidel

OÚV – ovládání a údržba vozidla

TZBJ – teorie a zásady bezpečné jízdy

ZP – zdravotní příprava

OP – opakování

Výcvik pro všechny formy výuky (ZVP,IVP, VIP) shodný, celkem 28 + 6 hodin

                AC          MP         SP           SP           PV-ÚV           PV-ZP           předmět

                2             5             12           9             2                  4               počet hodin

Význam zkratek

AC – autocvičiště

MP – malý provoz

SP – střední provoz

SP – silný provoz

PV – ÚV praktický výcvik – údržba vozidla

PV – ZP praktický výcvik – zdravotní příprava

Na autocvičišti absolvujete 4 hodiny.

Během praktických jízd ujedete minimálně 450 km.

Nadstandardní výuka (VIP)** – doba trvání min. 18 dnů

                               výuka probíhá dle individuálního výukového plánu, místo a čas dohodou

                               nástup na jízdu a ukončení jízdy v Liberci dle požadavků žáka

                               přednost při určování termínů na jízdy

                               v případě neúspěchu při závěrečných zkouškách, opravné zkoušky zdarma

Příprava žadatelů o ř.o. skupiny „D“ (RB-D,RC-D, RC1-D, RD1-D) - autobus

Výuka probíhá dle základního nebo individuálního výukového plánu stanovenéh zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jeho prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb..

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B, C a podskupiny C1, D1 – osobní automobil, nákladní automobil, malý nákladní automobil, malý autobus

Plán výuky, celkem 38 hodin

                PPV       OÚV      TZBJ       ZP           OP          předmět

                10           12           10           2             4             předepsaný počet vyučovacích hodin

Plán výcviku RB-D, celkem 42 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                4             16           10                           8                             4                             počet hodin

Plán výcviku RC-D, celkem 20 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                2             8             4                             2                             4                             počet hodin

Plán výcviku RC1-D, celkem 22 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                2             8             6                             2                             4                             počet hodin

Plán výcviku RD1-D, celkem 24 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                2             10           6                             2                             4                             počet hodin

Kondiční jízdy

Pro řidiče s ř.o. skupiny „B a „D“

Pro řidiče, kteří dlouho neřídili vozidlo zařazené do příslušné skupiny ř.o.

                               potřebují získat sebevědomí pro řízení vozidla

                               se chtějí zdokonalit v řízení a osvojit si způsob defenzivní jízdy 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů dle účinnosti k 1. 11. 2012

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

Vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů dle účinnosti k 1. 11. 2012

§ 10

Příkazové značky

(1) Příkazové značky jsou

z) „Zimní výbava” (č. C 15a), která přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N8) v období od 1. listopadu do 31. března pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik9), a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech; použití zimních pneumatik může být nahrazeno použitím sněhových řetězů; pod značkou může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením odlišné úpravy doby platnosti,

Další informace

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Zimni+vybava.htm