logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
19. 12. 2022

Změny tarifu IDOL = změna papírových jízdenek LBC-JBC

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně tarifu IDOL, který se týká pouze cen papírových jízdenek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Od 1.1.2023 se tedy mění ceny těchto papírových jízdenek: Jízdenka relační nepřestupná základní ( pro linku 11), barva fialová   ...
Více
15. 12. 2022

Nové noční okružní linky č. 91, 92, 93 a 94

Vážení cestující, Od 2. ledna 2023 v 00:20 hod. vyjedou nové noční okružní linky č. 91, 92, 93 a 94. Linky budou odjíždět z terminálu MHD Fügnerova ulice ze stanoviště č. 6 (linky 93 a 94) a ze stanoviště č. 7 (linky č. 91...
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Tiskové zprávy 2011

Liberec 22. prosince 2011 Změny platné od 1.1.2012 (např. zvýšení DPH na 14%, stále rostoucí cena nafty atd.) jsou jak pro DPMLJ, a. s., tak pro ostatní dopravce závažným důvodem pro přijetí řady opatření. Jedním z nich je pro DPMLJ, a. s., i úprava ceníku jízdného. Poslední cenová úprava na této lince je datována dnem 24.5.2010.

Jednotlivé druhy jízdného v roce 2012 zachycuje následující tabulka.

   

Ceny v roce 2012

Ceny v roce 2012

Typ jízdného

 

V kamenných předprodejích, v internetové prodejně a u řidičů v autobusech

V kreditovém systému  DPMLJ *

Základní

 

85 Kč

75 Kč

Student

 

60 Kč

60 Kč

Senior

 

80 Kč

75 Kč

Poloviční

 

42 Kč

42 Kč

ZTP

 

21 Kč

21 Kč

Pes

 

55 Kč

55 Kč

Žákovská

 

31 Kč

31 Kč

Doprovod ZTP-P

 

0 Kč

0 Kč

Zdarma

 

0 Kč

0 Kč

* V kreditovém systému, získává cestující každou 10 jízdenku (jízdu) zdarma.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Od 1.1.2012 dochází k úpravě cen jízdenek pro jednotlivou jízdu MHD v Jablonci nad Nisou. Změna cen se týká jak papírových jízdenek, tak i jízdenek pro jednotlivou jízdu zakoupených prostřednictvím elektronické peněženky dle přiložené tabulky. Ceny předplatného zůstávají v dosavadní výši. Jízdenky platné v roce 2011 bude možné použít do 8.1.2012. Do tohoto data budou tedy při kontrolách uznávány oba typy jízdenek.Současně s tímto nabízí dopravce nový druh jízdenky. Jedná se o papírovou jednodenní jízdenku platnou v obou městech, tedy v Jablonci nad Nisou a Liberci v hodnotě 100,- Kč. (zlevněná jízdenka 50,- Kč). Vzhledem k úpravě tarifu v oblasti papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu od 1.1.2012 bude cestujícím v době od 27.12.2011 do 31.3.2012 umožněna výměna jízdenek za jízdenky nové. Jízdenky pro MHD Jablonec nad Nisou bude možné vyměnit na autobusovém nádraží v Luční ulici v Jablonci nad Nisou. K výměně budou přijímány jízdenky neoznačené, nepoškozené mechanicky ani jiným způsobem (chemicky, popisem atd.). Peníze za jízdné se nevrací, to znamená, že jízdenky bude možné vyměnit pouze za nové jízdní doklady s případným doplatkem ceny. Smluvním prodejcům bude ve shodném období umožněna výměna jízdenek na výdejních místech, kde jízdenky odebírají (Jablonec nad Nisou, autobusové nádraží Luční ul.)

Odkaz na tabulku s tarify zde

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec 24. listopadu 2011 Již druhý rok jezdí komerční školní autobusová linka provozovaná DPMLJ, a. s.

Školní autobus provozuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou s označením linka č. 59. Veškeré náklady na provoz linky hradí její objednavatel, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou. Na lince tedy neplatí tarif Statutárního města Liberce a přeprava je zdarma.

Vzhledem k trase, kterou autobus projíždí bylo nutné, aby vozidlo dosahovalo délky maximálně 8m. Provoz této školní linky je značně odlišný od ostatních linek MHD, a to nejen svým režimem, ale také technickými parametry komunikace. Celkem je zde v současném platném jízdním řádu zajištěno 6 spojů – 3 ráno, 3 odpoledne. Denně linka převeze okolo 90 klientů a vozidlo najezdí cca 65 km.

Doprava je zajištěna linkovým minibusem, který je ve vozovém parku dopravního podniku jediný. Jedná se o minibus STRATOS LE 37 s kapacitou 36 cestujících - 24 sedících, 12 stojících cestujících,  1 dětský kočárek nebo invalidní vozík. Minibus byl zakoupen právě k těmto provozním účelům a na lince jezdí od poloviny září 2011. V loňském roce byla situace řešena tak, že na provoz školní linky byla zapůjčována různá vozidla s nutnou délkou do 9 m.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

ZMĚNA CENY PAPÍROVÝCH JÍZDENEK PRO JEDNOTLIVOU JÍZDUOd 1.1.2012 se v souladu s Nařízením statutárního města Liberec a Nařízením Libereckého kraje mění cena papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu. Základní jízdenka pro jednu tarifní zónu s dobou platnosti 40 minut od označení (60 minut v sobotu, neděli a ve svátek) bude stát 18,-Kč. Mění se současně i cena jízdenek zlevněných, relačních, SMS jízdenek a datových jízdenek (viz. tabulka v příloze).Papírové jízdenky platné v roce 2011 bude možné použít do 8.1.2012, do tohoto data budou tedy při kontrolách uznávány oba typy jízdenek.
VÝMĚNY PAPÍROVÝCH JÍZDENEK PRO JEDNOTLIVOU JÍZDUVzhledem k úpravě tarifu bude cestujícím v době od 2.1.2012 do 31.3.2012 umožněna výměna jízdenek platných v roce 2011 za jízdenky nové. Jízdenky pro MHD Liberec bude možné vyměnit na předprodeji jízdenek a na infocentru v terminálu MHD ve Fügnerově ulici v Liberci. K výměně budou přijímány jízdenky platné do konce roku 2011. Jízdenky musí být neoznačené, mechanicky ani jinak (chemicky, popisem atd.) nepoškozené. Peníze za jízdné se nevrací, jízdenky bude možné vyměnit pouze za nové jízdní doklady s případným doplatkem ceny. Smluvním prodejcům bude ve shodném období umožněna výměna jízdenek na výdejních místech, kde jízdenky běžně odebírají (Liberec, Tatranská ul.)
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NÁKUP SMS JÍZDENKYNa základě zkušeností z dvouletého provozu služby SMS jízdenka a v souvislosti s úpravou cen jízdenek pro jednotlivou jízdu přistoupil dopravní podnik od 1.1.2012 k inovaci, která cestujícím umožní bezpečnější způsob objednávání SMS jízdenky. Cestující budou nově objednávat SMS jízdenku zasláním textové zprávy LIB na nové telefonní číslo 902 06. Tento způsob objednávání umožní cestujícím poslat požadavek na SMS jízdenku pomocí běžné sms dle svého aktuálního tarifu operátora. Samotné zpoplatnění SMS jízdenky proběhne až zasláním jízdenky na mobilní telefon cestujícího. Tím se zamezí i odečítání částky za SMS jízdenku v případě, že cestující omylem zašle požadavek ve špatném tvaru. Současně nový systém umožní dopravnímu podniku v budoucnu rozšířit množství jízdních dokladů, které bude možné takto objednávat. SMS jízdenka pro jednotlivou jízdu s platností 60 min od obdržení SMS na mobilní telefon bude stát 22,- Kč (+ cena SMS dle vašeho tarifu u mobilního operátora). Cena je včetně DPH.POZOR! Při objednání SMS jízdenky na staré telefonní číslo po 1.1.2012, cestující platnou SMS jízdenku neobdrží, ale obdrží upozornění, že zaslal požadavek na špatné telefonní číslo. Cestující ale bude zpoplatněn částkou 20 Kč. Musí tedy poslat nový požadavek na SMS jízdenku na telefonní číslo 90206. V případě nechtěného smazání SMS jízdenky je možné i nadále požádat o duplikát odesláním textu LIB na číslo 9000603. SMS jízdenka je přestupní a platí pouze v tarifní zóně LIBEREC a pouze na linkách MHD LIBEREC. V případě datových jízdenek se mění cena u základních na 18,-Kč, a u zlevněných na 9,- Kč, způsob objednávání se nemění.Další informace obdržíte na www.dpmlj.cz nebo www.dzone.cz a můžete rovněž využít zákaznickou linku s novým telefonním číslem +420 234 249 665.

Odkaz na tabulku s tarify zde
Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec 14. listopadu 2011 Tento den proběhla tisková konference se čtyřmi body:
1. představení ředitele společnosti DPMLJ, a. s.

Devítičlenné představenstvo Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dne 9.11.2011 na svém mimořádném jednání jmenovalo nového ředitele společnosti, kterým se stal pan Luboš Wejnar. Od září letošního roku byl pan Wejnar ředitelem pověřeným řízením společnosti.Jmenovaný ředitel Wejnar po střední škole nastoupil do ČSAD Jablonec nad Nisou, kde pracoval v různých funkcích 20 let. Nakonec odešel v roce 2010 z postu ředitele ČSAD Jablonec nad Nisou do DPMLJ, a.s. a zde pracoval ve funkci dopravního ředitele.Luboši Wejnarovi je 40.let, žije v Jablonci nad Nisou a v současné době studuje vysokou školu. Veřejná doprava je jeho celoživotní náplní v profesním životě.
2. změny jízdních řádů ke dni 14.11.2011

Nové jízdní řády, podle kterých se dnes rozjely některé autobusové linky MHD, procházejí zkušebním režimem a naznačují, jak budou vypadat připravovaná ekonomická úsporná opatření.Nedojde k dramatickému rušení linek, pouze k prodloužení odjezdových intervalů, a to jen na některých vybraných linkách.Dopravní podnik se tak snaží, aby dopad těchto změn byl na cestující minimální.Kromě prodloužení intervalů u některých spojů mimo špičku dochází také k přidání některých spojů, respektive jejich posílení dle požadavků občanů. Na lince č. 57 tak byly například přidány 4 nové spoje (2 páry) pro posílení provozu z Fügnerovy do zastávky Stodolní a zpět. V tomto případě se reagovalo právě na podněty od cestujících. Na základě proseb a podnětů od cestujících byla na linkách č. 22, 25 a 35 přidána zastávka MHD Textilana ve směru z Fügnerovy ulice. Na tramvajové lince č. 3 bude přidán spoj v pracovní dny z Dolního Hanychova do Horního Hanychova v 17.55 hodin. Změny se dočkají také garantované nízkopodlažní spoje, a to jak v případě autobusů, tak také tramvají, kdy dochází k navýšení jejich počtu.
Připravované změny od 14.11.2011 v autobusové MHD:Na lince č. 12 byl prodloužen interval v pracovní dny o 2 minuty. O víkendu byl interval upraven z 12 minut na 15 minut.Na linkách č. 13, 24 a 26 byl prodloužen interval v odpoledních hodinách v úseku Doubí - Pavlovice, s tím, že na linkách č. 13 a 26 byl zachován stejný počet spojů jako dosud. O víkendu byl sjednocen interval odjezdů linek č. 13, 24 a 26 na 15 minut.Na lince č. 25 je prodloužen interval o 2 minuty celotýdenně.Na lince č. 14 byla sjednocena jízdní doba s linkou č. 25. Spoje linky č. 14 jsou nově proloženy mezi spoji linky č. 25 v úseku Fügnerova – Ruprechtice.Na lince č. 53 byl zrušen jeden spoj z Kateřinek a je nahrazen spojem linky č. 18.Na lince č. 57 byly přidány 4 nové spoje (2 páry) pro posílení provozu z Fügnerovy do zastávky Stodolní a zpět. V tomto případě se reagovalo právě na podněty od cestujících.Na lince č. 17 byl prodloužen interval od 14.00 hod do 20.00 hod a o víkendech po celý den z 30 minut na 60 minut.Na základě proseb a podnětů od cestujících byla na linkách č. 22, 25 a 35 byla přidána zastávka MHD Textilana ve směru z Fügnerovy ulice.Při úpravě došlo k jinému rozložení garantovaných nízkopodlažních autobusů na všech autobusových linkách. Na městské tramvajové trati byl zvýšen počet garantovaných nízkopodlažních spojů.
3. přestavení projektů

a/ Most k rovnováze mezi rodinou a kariérouTento projekt nabízí zaměstnancům prostřednictvím občanského sdružení Kašpar mimo jiné také zajímavý benefit hlídání dětí zaměstnanců. Tím se rozumí hlídání dítěte v době nemoci a rekonvalescenci, při ředitelském volnu na školách, o prázdninách, a také při mimořádných pracovních událostech rodičů.Do projektu bylo vybráno pět libereckých zaměstnavatelů – Liberecký kraj, DPMLJ, a.s., auditorská firma VGD, Jedličkův ústav a Hotely Pytloun.V současné době v rámci projektu zde probíhá tzv. genderový audit , zaměřený na slaďování pracovního a osobního života. Jedná se o nástroj pro vyhodnocování prosazování rovných příležitostí žen a mužů, který zde bude probíhat formou individuálních rozhovorů se zaměstnanci a skupinových sezení. Projekt končí 31.12.2013.
b/ Bezpečně s námiCílem projektu je zjistit, jak cestující vnímají svoji bezpečnost v prostředcích městské hromadné dopravy. Zda se cítí ohroženi technikou jízdy řidiče nebo spíše spolucestujícími. Připravené otázky otevřou nejen diskuzi, ale také nabízí možnosti pro zajištění bezpečnosti každého z nás.Vedení dopravního podniku se na otázky týkající se bezpečnosti ptá také svých zaměstnanců – řidičů, revizorů, ale i zaměstnankyň Infocentra a předprodeje MHD. I oni by se při plnění svých profesních úkolů měli cítit zcela bezpečně.Již od loňského roku se vedení společnosti hlásí k nastaveným Standardům kvality prostřednictvím kterých nabízí svým cestujícím příjemnější a zkvalitňující se služby. Cestující dostávají větší možnost komunikace s vedením společnosti. Management vnímá jejich podněty a snaží se k nim přihlížet. K důležité otázce bezpečnosti se vyjádří tím, že odpoví na otázky, které jim nabízí připravený dotazník na webových stránkách www.dpmlj.cz.
4. různé

a/ Nová webová adresa na vyjádření se k optimalizaciPro veřejnost a hlavně cestující, kteří mají k jízdním řádům a optimalizaci dopravního spojení v Liberci náměty, zřídil dopravní podnik emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Došlými návrhy a připomínkami se bude management dopravního podniku zabývat a relevantní návrhy promítne do připravované optimalizace v roce 2012. Podněty je možné posílat také písemně na adresu dopravního podniku s vyznačeným heslem „PODNĚT K OPTIMALIZACI“.
b/ Čertovská tramvajAkce pro veřejnost proběhne v sobotu 3.12.2011 od 9:00 – 18:00 hod. V provozu budou dvě „pekelně“ upravené tramvajové soupravy. Jedná se o již o 9. ročník velmi oblíbené akce, za kterou přijíždění návštěvníci do Liberce z širokého okolí.
c/ Pozvání do školního autobusuDovolujeme si Vás pozvat na netradiční tiskovou konferenci do školního autobusu ve Vratislavicích nad Nisou. Jedná se o představení jediného speciálního školního spoje a jeho klientů na trase. Hostem setkání bude starosta Vratislavic nad Nisou p. Lukáš Pohanka.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.