logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
21. 03. 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023 Linky č. 5, 11 a X11 Z důvodu úplné uzavírky ulice Liberecká (výkopové práce) bude linka č. X11 vedena v úseku  U Brandlu - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady po objízdné trase. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat...
Více
13. 03. 2023

Posunutí zastávky MHD Malé náměstí

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, je od 14.března 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka linky MHD č. 12,23,36 a 92 Malé náměstí ve směru do centra posunuta o cca 20 metrů zpět. DPMLJ.a.s
Více
19. 12. 2022

Změny tarifu IDOL = změna papírových jízdenek LBC-JBC

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně tarifu IDOL, který se týká pouze cen papírových jízdenek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Od 1.1.2023 se tedy mění ceny těchto papírových jízdenek: Jízdenka relační nepřestupná základní ( pro linku 11), barva fialová   ...
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Tiskové zprávy 2011

Liberec 10. listopadu 2011 Devítičlenné představenstvo Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dne 9.11.2011 v odpoledních hodinách jmenovalo nového ředitele společnosti, kterým se stal pan Luboš Wejnar. Od září letošního roku byl pan Wejnar ředitelem pověřeným řízením společnosti po odchodu Ing. Jiřího Veselky MBA do funkce generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec.

Pan Luboš Wejnar po střední škole nastoupil do ČSAD Jablonec nad Nisou, kde pracoval v různých funkcích 20 let. Nakonec odešel v roce 2010 z postu ředitele ČSAD Jablonec nad Nisou do DPMLJ, a.s. a zde pracoval ve funkci dopravního ředitele.

Zvolenému řediteli Luboši Wejnarovi je 40 let, žije v Jablonci nad Nisou a v současné době studuje vysokou školu. Veřejná doprava je jeho celoživotní náplní v profesním životě, v soukromí pak i koníčkem.

„Pan Wejnar je dopravním odborníkem, kterého v současné době dopravní podnik stojící před nelehkým obdobím nutně potřebuje“, říká Roman Šotola, předseda představenstva okamžitě po volbě.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec 4. listopadu 2011 Nové jízdní řády, podle kterých se rozjedou některé autobusové linky MHD od poloviny listopadu, procházejí

zkušebním režimem a naznačují, jak budou vypadat připravovaná ekonomická úsporná opatření v největším dopravním podniku v Libereckém kraji.

Nedojde k dramatickému rušení linek, pouze k prodloužení odjezdových intervalů, a to jen na některých vybraných linkách. Dopravní podnik se tak snaží, aby dopad těchto změn byl na cestující minimální.

Kromě prodloužení intervalů u některých spojů mimo špičku dochází také k přidání některých spojů, respektive jejich posílení dle požadavků občanů. Na lince č. 57 tak byly například přidány 4 nové spoje (2 páry) pro posílení provozu z Fügnerovy do zastávky Stodolní a zpět. V tomto případě se reagovalo právě na podněty od cestujících. Na základě proseb a podnětů od cestujících byla na linkách č. 22, 25 a 35 přidána zastávka MHD Textilana ve směru z Fügnerovy ulice. Na tramvajové lince č. 3 bude přidán spoj v pracovní dny z Dolního Hanychova do Horního Hanychova v 17.55 hodin. Změny se dočkají také garantované nízkopodlažní spoje, a to jak v případě autobusů, tak také tramvají, kdy dochází k navýšení jejich počtu.

V průběhu měsíce listopadu 2011 bude proveden rozsáhlý dopravní průzkum na všech linkách MHD v Liberci. Na základě tohoto průzkumu pak budou v průběhu roku 2012 postupně upraveny intervaly na všech linkách MHD. Společně s výsledky průzkumů budou do úprav také pomítnuty další podněty od cestujících. V tomto případě nejde o pouhou redukci spojů, ale o jejich optimalizaci tak, aby spoje navazovaly například na meziměstskou dopravu, na vlakové spoje či na konkrétní potřeby občanů. K takové úpravě jízdních řádů v Liberci nedošlo již několik let a je třeba tedy aktualizovat dopravní spojení v Liberci v návaznosti na současnou situaci.

Připravované změny od 14.11.2011 v autobusové MHD:

Na lince č. 12 byl prodloužen interval v pracovní dny o 2 minuty. O víkendu byl interval upraven z 12 minut na 15 minut.

Na linkách č. 13, 24 a 26 byl prodloužen interval v odpoledních hodinách v úseku Doubí - Pavlovice, s tím, že na linkách č. 13 a 26 byl zachován stejný počet spojů jako dosud.

O víkendu byl sjednocen interval odjezdů linek č. 13, 24 a 26 na 15 minut.

Na lince č. 25 je prodloužen interval o 2 minuty celotýdenně.

Na lince č. 14 byla sjednocena jízdní doba s linkou č. 25. Spoje linky č. 14 jsou nově proloženy mezi spoji linky č. 25 v úseku Fügnerova – Ruprechtice.

Na lince č. 53 byl zrušen jeden spoj z Kateřinek a je nahrazen spojem linky č. 18.

Na lince č. 57 byly přidány 4 nové spoje (2 páry) pro posílení provozu z Fügnerovy do zastávky Stodolní a zpět. V tomto případě se reagovalo právě na podněty od cestujících.

Na lince č. 17 byl prodloužen interval od 14.00 hod do 20.00 hod a o víkendech po celý den z 30 minut na 60 minut.

Na základě proseb a podnětů od cestujících byla na linkách č. 22, 25 a 35 byla přidána zastávka MHD Textilana ve směru z Fügnerovy ulice.

Pozornost cestujících při těchto změnách zaslouží jiné rozložení garantovaných nízkopodlažních autobusů na všech autobusových linkách.

Vedení společnosti zahrnulo do připravované změny jízdních řádů také další podnět od cestujících, o to na tramvajové lince č. 3, kde je přidán spoj v pracovní dny z Dolního Hanychova do Horního Hanychova v 17.55 hodin.

Na městské tramvajové trati byl zvýšen počet garantovaných nízkopodlažních spojů.

Pro občany, kteří mají k jízdním řádům a optimalizaci dopravního spojení v Liberci náměty, zřídil dopravní podnik emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Došlými návrhy a připomínkami se bude management dopravního podniku zabývat a relevantní návrhy promítne do připravované optimalizace v roce 2012. Podněty je možné posílat také písemně na adresu dopravního podniku s vyznačeným heslem „PODNĚT K OPTIMALIZACI“.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec, 20. října 2011 V rámci projektu Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou převzalo vedení společnosti DPMLJ, a. s.  dne 20.10.2011 zvláštní cenu poroty v soutěži VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTAVATEL 2011. Soutěž proběhla již podruhé pod záštitou Úřadu práce v Liberci.

Základními posuzovanými kritérii byla zejména nabídka flexibilních forem organizace práce, podpora kontaktů s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené, služby pro rodiče s dětmi, prorodinné benefity, cílené vzdělávací aktivity apod. Každá z nominovaných společností byla posuzována s ohledem na vlastní specifické podmínky, které ovlivňují konkrétní podobu nabízených flexibilních forem práce.

Nominace do soutěže byly od veřejnosti získávány anonymně prostřednictvím internetu. V odborné porotě zasedla Ing. Hana Polmová, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci, dále Anna Kotková, odbornice na problematiku rovných příležitostí ze společnosti Gender Studies, o. p. s. a Ivona Valnohová, předsedkyně představenstva Centra Kašpar.

Z došlých nominací porota zvolila dva vítěze a udělila čtyři zvláštní ocenění. Hlavní ceny poroty získaly jablonecké firmy JABLOCOM, s. r. o. a TRW Automotive Czech.

Zvláštní cenu poroty získal Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., dále pak nezisková organizace Člověk v tísni, o. p. s. a firmy MSV Systems CZ, s. r. o. a SEFIMA, s. r. o.

Vyhlašovatel soutěže zdůraznil, že letos byla konkurence opět vysoká, o čemž svědčí udělení velkého počtu ocenění. Příjemným překvapením pro kraj je, že i v Libereckém kraji již existují firmy, které mají spočítáno, kolik prostředků ušetří nabídkou flexibilních opatření svým zaměstnaným.

Podle slov vedoucí zaměstnaneckého oddělení DPMLJ, a.s paní Marcely Minaříkové, si vedení společnosti cenu považuje a věří, že zaměstnanci společnosti brzy využijí např. nově nabízený benefit hlídání dětí v době nemoci, který společnost od letošního října nabízí svým zaměstnancům. Ocenění je pro vedení společnosti určitou výzvou, ukazuje cestu pro další rozvoj těchto aktivit. Personální oddělení uvítá i další podněty ze strany zaměstnanců. Pro tento účel mohou využít např. schránky důvěry, které ve firmě existují a podněty sdělovat jejich prostřednictvím. „Ne každý má odvahu sdělovat směrem ke svému zaměstnavateli některé požadavky osobně“, podotkla Marcela Minaříková.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec, 13. října 2011 Parlament mladých se sešel v obřadní síni liberecké radnice odpoledne ve čtvrtek 13.10.2011 a jednal na téma veřejná doprava ve městě Liberec a v Libereckém kraji. Na otázky jim odpovídali:

• Martin Sepp - náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy

• Roman Šotola - neuvolněný člen rady Statutární města Liberec a předseda představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

• Lukáš Martin - náměstek primátorky SML pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu

• Bc. Jiří Šolc - náměstek primátorky SML pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu

• Kamil Jan Svoboda - náměstek primátorky SML pro školství, kulturu a sociální oblast

• Luboš Wejnar – pověřený ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Mladí představili projekt dopravy a přiblížili anketu se zajímavými výsledky. Zajímali se o to, kteří cestující užívají veřejnou dopravu, a jak jsou s poskytovanými službami spokojeni. Osloveno v rámci studentské ankety bylo 80 respondentů.

Další konkrétní dotazy se týkaly sladění jízdních řádů mezi městskou a příměstskou dopravou, možnostech používání OPUSCARD a její verze ISIC. Kritizovány byly například návaznosti spojů při výlukách na železnici. Studenti se také zajímali o podporu železniční dopravy ze strany Libereckého kraje.

V případě městské dopravy v Liberci se studenti zajímali především o následující problematiku:

- Intervaly spojů na autobusové lince č. 12 a sjíždění autobusů.

- Způsob uplatnění reklamací či získání informací při zpoždění nebo nedodržení návazností.

- Řešení nepravidelností a kalamitních situací – doprava tramvají a jízdní řád z Horního Hanychova.

Z řad studentů byly rovněž tlumočeny připomínky k chování revizorů, pracovníků předprodeje nebo řidičů autobusů a tramvají např.při prodeji jízdenky u řidiče. „Nákup jízdenky u řidiče v rámci doplňkového prodeje není důvodem k nervozitě a nevhodnému chování našeho zaměstnance“, řekl předseda představenstva DPMLJ, a. s., pan Roman Šotola, který reagoval na tento dotaz týkající se DPMLJ, a. s.. Mnoho dotazů pak mířilo přímo na Luboše Wejnara, pověřeného ředitele řízením dopravního podniku. V odpovědích Luboše Wejnara byla znát jeho dlouholetá praxe v oblasti provozu a řízení dopravy.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Liberec, 21. října 2011 Zdražení jízdného městské hromadné dopravy v Liberci nepocítí držitelé elektronické karty OPUSCARD. Navrhované zvýšení cen jízdného MHD se tedy dotkne těch cestujících, kteří stále nebo nárazově používají papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu.

Úprava jízdného v prostředcích MHD je připravovaná k 1.1.2012. Důvodem tohoto plánovaného navýšení je zvýšení sazby DPH o 4 procentní body, cenový vývoj sazeb elektrické energie a zvyšující se ceny pohonných hmot. Důležité je také připomenout, že liberecko-jablonecký dopravní podnik je jedním z posledních dopravních podniků v České republice, který k úpravě cen přistoupil až nyní. Poslední zvýšení proběhlo v Liberci k 1.1.2008, kdy se cena základního jízdného zvedala z původních 10,- Kč na 16,- Kč. 

Navržená úprava počítá se zvýšením cen pouze v oblasti papírových jízdenek a SMS jízdenek pro jednotlivou jízdu, ceny jednotlivých jízdenek hrazených pomocí elektronické peněženky na bezkontaktní čipové kartě a předplatných časových jízdenek zůstávají na původní ceně z roku 2008. Dopravní podnik eviduje v letošním roce z celkového počtu cestujících okolo 70% předplatitelů. Zachován zůstává také princip doplňkového prodeje jízdenek pro jednotlivou jízdu přímo ve vozidlech u řidiče, kde je cena jízdenky o 4,- Kč vyšší (u zlevněných o 2,- Kč) než u papírové jízdenky v distribuci.

Cestující tedy mohou očekávat navýšení ceny jízdenky základní přestupní na 40 minut (na papírové jízdence) o 2,- Kč , z 16,- na 18,- Kč. U stejného typu zlevněných jízdenek o 1,- Kč tzn. z 8,- Kč na 9,- Kč. Nákup jízdenky u řidiče MHD bude navýšen z 20,- na 22,- Kč a 9,- na 11,- Kč. Cena SMS jízdenky se zvedá z původních 20,- korun na 22,- korun.

„Chtěli bychom cestující ještě více motivovat k nákupu karty OPUSCARD. Pro předplatitele MHD v Liberci zůstává cena jízdného beze změny - tedy nejvýhodnější “, upřesnil informaci Roman Šotola, předseda představenstva DPMLJ, a. s.. 

Rezortní náměstek Statutárního města Liberec Lukáš Martin zdůraznil, že Statutární město Liberec od roku 2012 bude také ještě více dotovat předplatné jízdného na čipových kartách, a to i při zvýšené sazbě DPH. Připomenul dále, že ke zvýšení ceny jednotlivého jízdného dochází od nového roku v celém Libereckém kraji. 

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a.s.