logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
21. 03. 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023 Linky č. 5, 11 a X11 Z důvodu úplné uzavírky ulice Liberecká (výkopové práce) bude linka č. X11 vedena v úseku  U Brandlu - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady po objízdné trase. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat...
Více
13. 03. 2023

Posunutí zastávky MHD Malé náměstí

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, je od 14.března 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka linky MHD č. 12,23,36 a 92 Malé náměstí ve směru do centra posunuta o cca 20 metrů zpět. DPMLJ.a.s
Více
19. 12. 2022

Změny tarifu IDOL = změna papírových jízdenek LBC-JBC

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně tarifu IDOL, který se týká pouze cen papírových jízdenek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Od 1.1.2023 se tedy mění ceny těchto papírových jízdenek: Jízdenka relační nepřestupná základní ( pro linku 11), barva fialová   ...
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Tiskové zprávy 2011

Liberec, 9. září 2011 Představenstvo Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., pověřilo na svém středečním zasedání Luboše Wejnara vedením společnosti. Wejnar tak do konce roku 2011 nahradí Ing. Jiřího Veselku, MBA, který odchází na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec.
„Rád bych poděkoval Ing. Veselkovi za práci, kterou od května 2007, kdy byl do jeho čela zvolen, pro dopravní podnik udělal,“ řekl při této příležitosti předseda představenstva DMPLJ, a.s., Roman Šotola. Podle něj je společnost v dobrém ekonomickém i technickém stavu a kvalitou poskytovaných služeb patří mezi nejlepší v republice. „Navíc po sobě Ing. Veselka zanechává kvalitní a fungující tým, který může v dalším rozvoji společnosti pokračovat,“ uvedl Šotola. K osobě nově pověřeného ředitele Wejnara, Roman Šotola uvedl, že jeho podporu získal člověk, dopravní odborník a manažer, pro kterého je práce v dopravě celoživotním koníčkem.
„Luboš Wejnar patří mezi největší odborníky a opory, které společnost má, navíc má hromadnou dopravou opravdu rád, což je pro nás, především pak pro Liberec, velkou výhodou,“ říká k osobě pověřeného ředitele Ing. Jiří Veselka. „Opakovaně mne zastupoval v době mé nepřítomnosti a chod celé akciové společnosti tak zná velmi dobře, a to jak z administrativního, tak také technického hlediska,“ dodává Veselka. On sám by rád zůstal členem představenstva tak, aby se mohl i nadále na rozvoji společnosti podílet. „Navíc je podle mne důležité také zachování kontinuity – budu rád, pokud budu moci ještě nějakou dobu s panem Wejnarem spolupracovat a předávat tak své znalosti z mého působení v čele dopravního podniku,“ upřesnil Veselka. Zároveň poděkoval všem svým spolupracovníkům, kteří mu po dobu čtyř let, kdy v DPMLJ, a.s., působil, pomáhali. „Rád bych poděkoval všem, od lidí z centrály až po řidiče či techniky za to, že jsme společně mohli budovat dobře fungující hromadnou dopravu v Liberci a pro Liberec, a nověji také v Jablonci a pro Jablonec,“ loučí se Veselka se svými spolupracovníky.
Pověřený ředitel Luboš Wejnar přišel do Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou v době spojení MHD v obou městech, z pozice ředitele ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. V této společnosti, dnes společnosti BusLine, působil 21let v různých manažerských funkcích. Ve společnosti BusLine byl dosud členem představenstva. „Okamžikem pověření jsem odeslal předsedovi představenstva společnosti BusLine, a.s., svou rezignaci na své členství v představenstvu,“ říká Wejnar.
Podle svých slov by Wejnar rád navázal na činnost Ing. Veselky a i nadále se soustředil na optimalizaci veřejné dopravy v Liberci, na zvyšování její efektivnosti, kvality a snižování nákladů. Podle Wejnara se není třeba obávat výraznějších změn v podniku.
O vyhlášení případného výběrového řízení na pozici ředitele Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou rozhodne představenstvo na některém ze svých dalších jednáních.
Martina Poršová, tisková mluvčí, DPMLJ, a. s.Liberec 22. prosince 2011 Změny platné od 1.1.2012 (např. zvýšení DPH na 14%, stále rostoucí cena nafty atd.) jsou jak pro DPMLJ, a. s., tak pro ostatní dopravce závažným důvodem pro přijetí řady opatření. Jedním z nich je pro DPMLJ, a. s., i úprava ceníku jízdného. Poslední cenová úprava na této lince je datována dnem 24.5.2010.Od 1.1.2012 dochází k úpravě cen jízdenek pro jednotlivou jízdu MHD v Jablonci nad Nisou. Změna cen se týká jak papírových jízdenek, tak i jízdenek pro jednotlivou jízdu zakoupených prostřednictvím elektronické peněženky dle přiložené tabulky. Ceny předplatného zůstávají v dosavadní výši. Jízdenky platné v roce 2011 bude možné použít do 8.1.2012. Do tohoto data budou tedy při kontrolách uznávány oba typy jízdenek.ZMĚNA CENY PAPÍROVÝCH JÍZDENEK PRO JEDNOTLIVOU JÍZDUOd 1.1.2012 se v souladu s Nařízením statutárního města Liberec a Nařízením Libereckého kraje mění cena papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu. Základní jízdenka pro jednu tarifní zónu s dobou platnosti 40 minut od označení (60 minut v sobotu, neděli a ve svátek) bude stát 18,-Kč. Mění se současně i cena jízdenek zlevněných, relačních, SMS jízdenek a datových jízdenek (viz. tabulka v příloze).Papírové jízdenky platné v roce 2011 bude možné použít do 8.1.2012, do tohoto data budou tedy při kontrolách uznávány oba typy jízdenek.VÝMĚNY PAPÍROVÝCH JÍZDENEK PRO JEDNOTLIVOU JÍZDUVzhledem k úpravě tarifu bude cestujícím v době od 2.1.2012 do 31.3.2012 umožněna výměna jízdenek platných v roce 2011 za jízdenky nové. Jízdenky pro MHD Liberec bude možné vyměnit na předprodeji jízdenek a na infocentru v terminálu MHD ve Fügnerově ulici v Liberci. K výměně budou přijímány jízdenky platné do konce roku 2011. Jízdenky musí být neoznačené, mechanicky ani jinak (chemicky, popisem atd.) nepoškozené. Peníze za jízdné se nevrací, jízdenky bude možné vyměnit pouze za nové jízdní doklady s případným doplatkem ceny. Smluvním prodejcům bude ve shodném období umožněna výměna jízdenek na výdejních místech, kde jízdenky běžně odebírají (Liberec, Tatranská ul.)NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NÁKUP SMS JÍZDENKYNa základě zkušeností z dvouletého provozu služby SMS jízdenka a v souvislosti s úpravou cen jízdenek pro jednotlivou jízdu přistoupil dopravní podnik od 1.1.2012 k inovaci, která cestujícím umožní bezpečnější způsob objednávání SMS jízdenky. Cestující budou nově objednávat SMS jízdenku zasláním textové zprávy LIB na nové telefonní číslo 902 06. Tento způsob objednávání umožní cestujícím poslat požadavek na SMS jízdenku pomocí běžné sms dle svého aktuálního tarifu operátora. Samotné zpoplatnění SMS jízdenky proběhne až zasláním jízdenky na mobilní telefon cestujícího. Tím se zamezí i odečítání částky za SMS jízdenku v případě, že cestující omylem zašle požadavek ve špatném tvaru. Současně nový systém umožní dopravnímu podniku v budoucnu rozšířit množství jízdních dokladů, které bude možné takto objednávat. SMS jízdenka pro jednotlivou jízdu s platností 60 min od obdržení SMS na mobilní telefon bude stát 22,- Kč (+ cena SMS dle vašeho tarifu u mobilního operátora). Cena je včetně DPH.POZOR! Při objednání SMS jízdenky na staré telefonní číslo po 1.1.2012, cestující platnou SMS jízdenku neobdrží, ale obdrží upozornění, že zaslal požadavek na špatné telefonní číslo. Cestující ale bude zpoplatněn částkou 20 Kč. Musí tedy poslat nový požadavek na SMS jízdenku na telefonní číslo 90206. V případě nechtěného smazání SMS jízdenky je možné i nadále požádat o duplikát odesláním textu LIB na číslo 9000603. SMS jízdenka je přestupní a platí pouze v tarifní zóně LIBEREC a pouze na linkách MHD LIBEREC. V případě datových jízdenek se mění cena u základních na 18,-Kč, a u zlevněných na 9,- Kč, způsob objednávání se nemění.Liberec, 9. září 2011 Představenstvo Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., pověřilo na svém středečním zasedání Luboše Wejnara vedením společnosti. Wejnar tak do konce roku 2011 nahradí Ing. Jiřího Veselku, MBA, který odchází na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec.
„Rád bych poděkoval Ing. Veselkovi za práci, kterou od května 2007, kdy byl do jeho čela zvolen, pro dopravní podnik udělal,“ řekl při této příležitosti předseda představenstva DMPLJ, a.s., Roman Šotola. Podle něj je společnost v dobrém ekonomickém i technickém stavu a kvalitou poskytovaných služeb patří mezi nejlepší v republice. „Navíc po sobě Ing. Veselka zanechává kvalitní a fungující tým, který může v dalším rozvoji společnosti pokračovat,“ uvedl Šotola. K osobě nově pověřeného ředitele Wejnara, Roman Šotola uvedl, že jeho podporu získal člověk, dopravní odborník a manažer, pro kterého je práce v dopravě celoživotním koníčkem.
„Luboš Wejnar patří mezi největší odborníky a opory, které společnost má, navíc má hromadnou dopravou opravdu rád, což je pro nás, především pak pro Liberec, velkou výhodou,“ říká k osobě pověřeného ředitele Ing. Jiří Veselka. „Opakovaně mne zastupoval v době mé nepřítomnosti a chod celé akciové společnosti tak zná velmi dobře, a to jak z administrativního, tak také technického hlediska,“ dodává Veselka. On sám by rád zůstal členem představenstva tak, aby se mohl i nadále na rozvoji společnosti podílet. „Navíc je podle mne důležité také zachování kontinuity – budu rád, pokud budu moci ještě nějakou dobu s panem Wejnarem spolupracovat a předávat tak své znalosti z mého působení v čele dopravního podniku,“ upřesnil Veselka. Zároveň poděkoval všem svým spolupracovníkům, kteří mu po dobu čtyř let, kdy v DPMLJ, a.s., působil, pomáhali. „Rád bych poděkoval všem, od lidí z centrály až po řidiče či techniky za to, že jsme společně mohli budovat dobře fungující hromadnou dopravu v Liberci a pro Liberec, a nověji také v Jablonci a pro Jablonec,“ loučí se Veselka se svými spolupracovníky.
Pověřený ředitel Luboš Wejnar přišel do Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou v době spojení MHD v obou městech, z pozice ředitele ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. V této společnosti, dnes společnosti BusLine, působil 21let v různých manažerských funkcích. Ve společnosti BusLine byl dosud členem představenstva. „Okamžikem pověření jsem odeslal předsedovi představenstva společnosti BusLine, a.s., svou rezignaci na své členství v představenstvu,“ říká Wejnar.
Podle svých slov by Wejnar rád navázal na činnost Ing. Veselky a i nadále se soustředil na optimalizaci veřejné dopravy v Liberci, na zvyšování její efektivnosti, kvality a snižování nákladů. Podle Wejnara se není třeba obávat výraznějších změn v podniku.
O vyhlášení případného výběrového řízení na pozici ředitele Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou rozhodne představenstvo na některém ze svých dalších jednáních.
Martina Poršová, tisková mluvčí, DPMLJ, a. s.