logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2015

15/21 TISKOVÁ ZPRÁVA

„Mimořádná událost“ na tramvajové trati linky č.11

Liberec, dne 22. července 2015

Velmi překvapen byl řidič tramvaje při výkonu služby na lince č. 11. Před sebou na tramvajových kolejích zahlédl stojící osobní automobil se zahraniční poznávací značkou. Řidič auta jen bezradně lomil rukama nad tím, do jaké situace se dostal po vyhýbacím manévru, při kterém skončil v odkrytém kolejovém svršku tramvajové trati. Z kolejí mu ve výjezdu bránil přestavník výhybky a cesta zpět na komunikaci vlastními silami nebyla možná. Ze svízelné situace mu pomohla až přivolaná těžká mechanizace.

Dispečer operativně zjednokolejnil výhybnu a tramvajovou dopravu svedl na jinou kolej. Ke zdržení tramvajové dopravy ani k poškození tramvajového svršku nedošlo.

Foto z místa události dne 20. 7. 2015, 18:28 hod.

mimoradna udalost auto 1 mimoradna udalost auto 2

<tm>

15/20 TISKOVÁ ZPRÁVA


Dopravní podnik testuje pro výrobce další typ autobusu vhodného do provozu MHD. Tentokrát se jedná o jeden z nejdelších kloubových autobusů - SOR NBG 18.

Liberec, dne 20. 7. 2015

Autobus byl zapůjčen výrobcem, společností SOR Libchavy spol. s.r.o., k testování v městském provozu Liberce, a to v období od 14. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Autobus jezdí na zemní plyn a výsledky testování by měly výrobci nabídnout porovnání spotřeby vozidla při jízdě v hornatém terénu. Po ukončení zápůjčky bude výrobci předložena finální zpráva o provozu tohoto vozidla.
Vzhledem k tomu, že byla do vozidla nutná instalace odbavovacího zařízení, vyjelo poprvé do běžného provozu v liberecké MHD v pátek 17. 7. 2015.
Nyní je vozidlo nasazováno pravidelně na obsluhu značně vytížených linek číslo 12, 31, 33, 34.

Trasy linek:
12 Pavlovice Letná – Zelené Údolí
31 Fügnerova – Průmyslová zóna Jih
33 Kunratická sídliště – Průmyslová zóna Jih
34 Fügnerova – Průmyslová zóna Jih (přes Ruprechtice sídliště)

Specifikace autobusu:
Kloubový autobus je poháněn na alternativní palivo CNG (zemní plyn). Zatímco šířka vozu je standartní 2,55 metrů, tak jeho délka 18,75 metrů dělá z tohoto typu vozu jeden z nejdelších autobusů v kloubovém provedení. Tomu odpovídá i jeho kapacita. Autobus je schopen přepravit až 144 cestujících (43 míst k sezení + 1 místo pro kočárek nebo osobu tělesně postiženou a 100 míst pro stání). K rychlému nástupu a výstupu cestujících slouží celkem 5 dveří.
Posádka vozu:
Pro zkušební provoz v DPMLJ byli vybráni řidiči, kteří mají dlouholetou praxi v řízení autobusu v městském provozu a mají již zkušenosti s autobusy s pohonem na CNG.
Řízení vozu:
Autobus je vybaven automatickou převodovkou. Jízda vozu a řazení jednotlivých převodových stupňů jsou tiché a plynulé.
Výbava vozu:
Řidiči se můžou těšit na celkově komfortní zázemí pracoviště řidiče, zapůjčený vůz je vybaven klimatizací, malou chladničkou pro nápoje a couvací kamerou. Autobus má také funkci KNEELING (tzn. usnadnění nástupu a výstupu cestujících naklopením pravé strany vozu v zastávce). Cestující jistě ocení příjemný design interiéru, více míst k sezení a celkovou prostornost vozu.

DPMLJ v loňském roce 2014 testoval v běžném provozu i jiné typy autobusů, například v létě to byl bateriový moderní elektrobus ŠKODA PERUN a zimních měsících kompaktní plně nízkopodlažní Midibus GX 137.

sor bng 18

<tm>

15/18 TISKOVÁ ZPRÁVA


Zkušební provoz na II. části rekonstruované tramvajové tratě č. 11 v úseku

Měnírna – Brandl bude zahájen zatím bez cestujících ve středu 15. 7. 2015

Liberec 13. 7. 2015

Ve středu se rozjedou na zkušební jízdy první tramvajové vozy z Vratislavic nad Nisou až na konečnou zastávku do Jablonce nad Nisou. Při těchto zkušebních jízdách bude dokončena montáž a funkční zkoušky světelného zabezpečovacího zařízení v celém úseku trati Vratislavice, výhybna – Jablonec, Tyršovy sady.

Z důvodu rozsáhlého a opakovaného poškození zabezpečovacího zařízení trati vandaly, v době zastavení provozu a samotné rekonstrukce tramvajové tratě, bylo nutné toto zařízení vybudovat téměř zcela nové. Způsobená škoda na zařízení se pohybuje okolo 3 mil. Kč.

Cílem funkčních zkoušek je zajištění maximální bezpečnosti provozu na jednokolejné trati linky č. 11.
Vzhledem k rozsahu rekonstrukce je minimální časové zdržení, kdy se tramvaje rozjedou ve zkušebním režimu i s cestujícími, zapříčiněno technickými problémy při montáži trolejového vedení. Při finišujících pracích došlo k poruše montážního vozu s kolejovým adaptérem na rozchod 1000 mm. Tato speciální montážní vozidla existují v České republice pouze dvě a jejich vytížení je maximální.

Provoz s cestujícími bude zahájen v pátek 17. července 2015.

-tm-

15/19 TISKOVÁ ZPRÁVA


TRAMVAJ DO JABLONCE NAD NISOU DORAZÍ 15. ČERVENCE 2015 A PRAVIDELNÝ PROVOZ NA LINCE Č. 11 BUDE ZAHÁJEN V PÁTEK 17. ČERVENCE

Liberec 15. 7. 2015

V polovině března loňského roku, 15. března 2014, byla zahájena výluka tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Modernizace tramvajové tratě do Jablonce nad Nisou v délce 12, 5 km byla prováděna na dvou úsecích, a to v úseku Nová Ruda – Vratislavice výhybna (3 km) a Měnírna – Brandl (1 km).
Od 15. dubna letošního roku byla sice obnovena tramvajová doprava v délce prvního rekonstruovaného úseku z Liberce do Vratislavic nad Nisou, tam se však i nadále přestupuje do autobusů náhradní dopravy s označením X11.

Zprovoznění celé tramvajové trati najednou zabránily komplikace při stavbě, přičemž nejzávažnějším problémem byl nestabilní svah pod objektem železniční stanice Jablonec nad Nisou, dolní nádraží. Stavba musela být pozastavena, byla přepracována projektová dokumentace a zajištění svahu bylo provedeno formou záporového pažení a dvou gabionových stěn. Zároveň s pokládkou kolejí a instalací trakčního vedení se odstraňuje poškození zabezpečovacího zařízení tramvajové trati. Trať z Vratislavic do Jablonce nad Nisou je pouze jednokolejná a vybavená signalizačním zařízením s vyšším stupněm zabezpečení, které má za úkol zabránit nehodám tramvají. Na nerekonstruovaných úsecích bylo však toto zařízení podstatným způsobem opakovaně poškozeno vandaly a dopravní podnik je nucen na jeho zprovoznění vynaložit téměř tři miliony korun. Spolehlivá funkce zařízení je v těchto dnech testována. Provoz s cestujícími na celé délce trati Liberec – Jablonec nad Nisou bude zahájen v pátek 17. července 2015.

Kromě prací, které jsou přímo součástí akce „Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna – Brandl“, byla v oblasti křižovatky ulic Liberecká a U Nisy provedena úprava plynovodu v rámci projektu Revitalizace soustavy centrálního zásobování teplem a následně je v těchto místech rekonstruováno kolejiště mezi touto křižovatkou a novou výhybnou Brandl. Součástí úpravy je i nový chodník v minimální šířce 1,5 m a osvětlení tramvajové tratě. Pokládka nové kabelové trasy pak umožní budoucí instalaci soustavy světelných signalizačních zařízení v trase tramvajové tratě směrem až na konečnou v Tyršových sadech. Po odkrytí chodníku byl zjištěn špatný stav římsy podél objektu LUCID, která bude v rámci stavby také opravena. Již dříve byly dokončeny práce na novém objektu čekárny se sociálním zařízením pro cestující na konečné tramvaje v Jablonci nad Nisou v Tyršových Sadech, kde bude i prodejna.

Opravy během výluky se dotkly i dalších úseků. V prostoru zastávky Kyselka byla vybudována nová výhybna, která nahrazuje původní výhybnu Proseč – ŠKOLA. Tato byla snesena a zastávky byly posunuty blíže k mostu přes Nisu.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. tak dokončí s modernizací tramvajové trati v úseku Měnírna – Brandl, kterou provádí sdružení „COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“, několik dalších projektů v celkové hodnotě 99 mil. Kč.

Financování modernizace tramvajové trati je z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, město Jablonec se na akcích podílí částkou 13 mil. Kč.


DSC00394 sm DSC00400 sm DSC00402 sm
tisková konference Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady foto: Petr Dvorský

-tm-

 

15/17 TISKOVÁ ZPRÁVA


Zřejmě poprvé navštívili tramvajovou vozovnu dopravního podniku v Liberci společně hned tři primátoři. Dosluhujícího a nového primátora Žitavy na své krátké návštěvě DPMLJ doprovázel primátor města Liberce.

Liberec, dne 9. července 2015

Dosluhující primátor Žitavy Arnd Voigt se po dvou sedmiletých funkčních obdobích loučil se zástupci liberecké radnice a na své návštěvě partnerského města Liberce představil nově zvoleného nástupce, kterým bude od srpna Thomas Zenker. Oba představitele partnerského města přivítal na liberecké radnici primátor Liberce Tibor Batthyány se svým náměstkem Tomášem Kyselou, ve vozovně DPMLJ je pak očekával ředitel Luboš Wejnar. Právě žitavský primátor Arnd Voigt byl ten, kdo se v roce 2004 zasadil o uzavření partnerství mezi saskou Žitavou a Libercem. Spolupráce obou měst je ovšem letitá, trvá už od roku 1973.
Tibor Batthyány pozval své německé protějšky během jejich jednodenního programu mimo jiné také do vozovny dopravního podniku, odkud se společně svezli historickou tramvají.
Příjemným překvapením pro německé hosty byl průvodčí historické tramvaje, pan Helge Mai z Drážďan, který návštěvě v průběhu jízdy podával informace v jejich rodném jazyce. Tématem byla historie a současnost spolupráce dopravního podniku a Boveraclubu.
„Pan Mai je velký fanda dopravy a pomáhá nám například při dni otevřených dveří, kterých se každoročně účastní také návštěvníci ze sousedního Saska. Nyní svou dovolenou v Liberci tráví aktivní prací na údržbě depozitu Boveraclubu“, s poděkováním vyzdvihl další zcela konkrétní německo-českou přátelskou spolupráci ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar.
Historická tramvaj převezla primátorskou delegaci na další návštěvu jejich nabitého programu, do liberecké ZOO.

zitava primator 5 small zitava primator 6 small

-tm-