logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2015

15/32 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 9. 12. 2015

Od neděle 13. prosince 2015  platí nové jízdní řády liberecké městské hromadné dopravy. U tramvajových a autobusových linek dochází k doplnění poznámek s omezením provozu během svátků a případně k drobným úpravám časových poloh některých spojů.

Vánoční a novoroční jízdní řády MHD dané linky jsou vymezeny poznámkami ve spodní části každého jízdního řádu.

 MHD Liberec

Linka č. 16:

Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Ostašov a Karlov připravil DPMLJ změnu jízdního řádu na autobusové lince č. 16. 

Pracovní den

Prodloužení spoje z Fügnerovy           4:50 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy           7:30 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         14:25 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         15:05 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         16:05 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         16:45 z Ostašova do Karlova

Prodloužení spoje z Fügnerovy         23:20 z Karlova do Machnína

Sobota, neděle a svátky

Prodloužení spoje z Fügnerovy           7:22 z Ostašova do Machnína

Prodloužení spoje z Fügnerovy         23:20 z Karlova do Machnína

Linka č. 18:

Na základě připomínek cestujících a občanů z lokalit Horská a Rudolfov připravil  DPMLJ změnu jízdního řádu na autobusové lince č. 18. 

Pracovní den

Prodloužení spoje z Fügnerovy           7:36 ze Škola Kateřinky do Rudolfova

Nový spoj z Rudolfova                        8:11 do Fügnerovy

Spoj z Rudolfova                                 8:36 posunut na 8:45

Prodloužení spoje z Fügnerovy           9:28 ze Škola Kateřinky do Rudolfova

Nový spoj z Rudolfova                        9:54 do Fügnerovy

Prodloužení spoje z Fügnerovy                     13:00 z U Pramenů do Rudolfova

Prodloužení spoje z Fügnerovy                     13:20 z U Pramenů do Škola Kateřinky

Nový spoj z Rudolfova                                  13:26 do Fügnerovy

Nový spoj z Fügnerovy                                 13:35 do Škola Kateřinky

Spoj linky č. 53 ze Škola Kateřinky              14:15 do Fügnerovy nově jako linka č. 18

Prodloužení spoje z Fügnerovy                     17:15 z Blanická do Rudolfova

Nový spoj z Fügnerovy                                 17:45 do U Pramenů

Nový spoj z Rudolfova                                  17:45 do Fügnerovy

Nový spoj z U Pramenů                                18:30 do Fügnerovy

Prodloužení spoje z Fügnerovy                       9:10 ze Škola Kateřinky do Rudolfova

Nový spoj z Rudolfova                                  19:36 do Fügnerovy

Spoj z Fügnerovy                                          20:00 do Rudolfova posunut na 20:20

Spoj z Fügnerovy                                          21:00 na Blanickou zrušen

Spoj z U Pramenů                                         21:18 do Fügnerovy zrušen

Spoj z Fügnerovy                                          22:00 na Blanickou posunut na 21:40

Sobota, neděle a svátky

V neděli nový spoj                                         4:50 z Fügnerovy do U Pramenů

V neděli nový spoj                                         5:52 z Fügnerovy do Rudolfova

V neděli nový spoj                                         6:15 z Rudolfova do Fügnerovy

V neděli nový spoj                                         7:15 z Rudolfova do Fügnerovy

V neděli posun spoje                                     6:35 z Fügnerovy na 6:52 a prodloužení z Blanická

do Rudolfova

Linka č. 22

V pracovní dny v odpolední špičce budou spoje z Průmyslové zóny Jih ukončeny v Terminálu Fügnerova. Spoje z Fügnerovy na sídliště Kunratická budou v odpolední špičce nově začínat na terminálu Fügnerova. Důvodem je předcházení zpoždění spojů, které vzniká v oblasti Průmyslové zóny Jih a u Babylonu.

Beze změny jsou linky č. 38, 59, 500 a 600. 

15/31 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 9. 12. 2015

Od neděle 13. prosince 2015platí nové jízdní řády jablonecké městské hromadné dopravy. V Jablonci nad Nisou byla po letech zcela změněna koncepce přestupních vazeb MHD.

MHD Jablonec nad Nisou

S platností od 13. 12. 2015 bude upraven systém návaznosti jednotlivých linek MHD v centrální přestupní zastávce na terminálu MHD „Autobusové nádraží“. Nově budou stanoveny pouze 2 přestupní časy páteřních linek v dané hodině (každou 15 a 45 minutu). V tyto uvedené časy se na terminálu sjede celkem až 8 linek MHD z různých směrů, čímž dojde k výraznému zlepšení přestupních vazeb. Nová koncepce reaguje na změny intervalů spojů ČD ze 40 na 30 minut, ke které dojde od 13. 12. 2015 v rámci celostátní změny jízdních řádů veřejné dopravy. Používaný systém, který je platný od 2. 9. 1996, umožňoval zajištění přestupních vazeb pouze u čtyř linek MHD.

Seznam úprav jízdních řádů dle jednotlivých linek MHD:

Linka 101 – na AN bude linka přijíždět z obou směrů v 15. a 45. minutu. Odjezd linky z Bedřichova/Janova bude o 3 min později a v opačném směru z Rychnova pojede linka o 4 min. dříve ve 21. a 51. min.

Linka 102 – z AN pojedou spoje v 15. a 45. min, spoje dnes jedoucí v 04. a 34. min. pojedou v 00. A 30. min. Odjezdy z Pasek se nemění.

Linka 103 – odjezd z AN v 5:45 a dále v 15. minutu z nástupiště č. 7. Příjezd linky od Hutí bude v 30. min.

Linka 104 - na AN bude linka přijíždět z obou směrů v 15. a 45. minutu. Odjezd linky z Lukášova bude o 4 min dříve ve 29. a 59. min a v opačném směru pojede linka z Maxova a Lučan o 3 min. později.

Linka 106 a 107 – z AN pojede linka 106 v pracovní dny ve 26. a 56. min a ze Želivského směr Mšeno a centrum pojede linka 107 v 05. a 35. min. O víkendu se časy odjezdů spojů linky 106 nemění.

Linka 107 a 106 – z AN pojede linka 107 v prac. dny a i o víkendu v 07. a 37. min a ze Želivského pojede linka 106 směr Liberecká a AN v 19. a 49. minutu.

Linka 108 – odjezd ze Žižkova vrchu bude o 4 min dříve v 05. a 35. min, z Pasek pojede linka o 3 min později. Na AN přijede linka z obou směrů v 15. a 45. min.

Linka 109 – v pracovní dny budou odjíždět spoje z Pasek směr Rýnovice v 5:27, 6:31, 12:52, 13:37, 14:26, 14:43 a v 15:11, o víkendech v 9:55, 10:25, 10:55, 12:55, 14:26, 15:55, 16:55 a v 17:55. Odjezdy spojů z Rýnovic směr Paseky budou v pracovní dny v 6:10, 6:47, 11:44, 13:14, 14:10, 14:43 a ve 14:57, o víkendech v 9:42, 10:12, 10:42, 11:42, 13:42, 14:42, 16:42 a v 17:42. Příjezdy a odjezdy z Pasek jsou upraveny v návaznosti na příjezdy vlaků od a do Tanvaldu.

Linka 110 – spoje z Kokonína do Rýnovic pojedou z AN v 00. a 30. min. Z Rýnovic do centra budou spoje odjíždět o 1 min později.

Linka 112 – ze Žižkova vrchu pojede linka ve špičce v 05. a 35. min. a na AN přijede v 15. a 45. min. Mimo špičku pojedou spoje z AN směr Rýnovice v 00. a 30. min. V opačném směru pojedou spoje ve špičce z Rýnovic o 4 min. později a na AN budou v 15. a 45. min. Mimo špičku přijedou spoje z Rýnovic na AN v 00. a 30. min.

Linka 113 – odjezdy spojů z AN v 15. a 45. min. Na lince jsou přidány 2 páry nových spojů - v 9:45 a ve 12:15 z AN přes Malé Vrkoslavice do Kokonína, v 9:57 a ve 12:27 pojedou zpět.

Linka 114 – z Horní Proseče pojedou v pracovní dny spoje o 5 min. dříve ve 20. a 50. min a o víkendech budou spoje odjíždět o 3 min dříve v 03. min. Přestupní uzel o víkendech bude na AN v 15. a 45 min.

Linka 115 – drobné úpravy časů odjezdů spojů z AN v návaznosti na přestupní vazby

Linka 116 – odjezd linky ze zast. Na Roli v 04. min. a z Pasek v 33. min. Na AN přijede linka z obou směrů v 15. a 45. min.

Linka 118 – v návaznosti na časy příjezdů vlaků od Liberce pojede linka z Hlavního nádraží směr Mšeno v 6:00, 7:00, 13:30, 14:30, 15:30 a v 16:30. Ze Mšena pojede linka směr centrum v 5:35, 6:35, 7:35, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05 a v 17:05

Linka 119 – odjezdy spojů z Nádraží Jabl. Paseky a také ze Žižkova vrchu budou ve 20. a 50. min, příjezdy na AN budou v 00 a 30 min.

Linka 126 – upraveny odjezdy spojů v návaznosti na příjezdy/odjezdy linky 101

Linka 131 – linka začína v 7:24 na AN

Linka 132 – spoj 2 bude odjíždět z AN směr Nová Ves n.Nis. o 15 min dříve v 6:30

Linka 133 – odpolední spoj ze zast. Mšeno,škola do zast. U Tenisu pojede v 15:26 

15/29 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 29.10.2015

 

Rozšíření provozu linky č. 38 k libereckému Krematoriu o „dušičkových svátcích.

 

Vedení dopravního podniku reaguje na blížící se období dne Památky zesnulých úpravou jízdního řádu linky č. 38 z terminálu Fügnerova do zastávky U Krematoria a zpět.

 

K rozšíření počtu spojů pro cestující dojde pouze v období „dušičkových svátků“, a to od 30. 10. 2015 do 2. 11. 2015. Zároveň na linku vyjede vozidlo s větší kapacitou sedadel.

 

 

Linka ke Krematoriu se poprvé rozjela 15. 10. 2014 a je zajišťována převážně malokapacitním autobusem. Autobusový spoj vytěžují a vítají hlavně senioři a lidé se zdravotním handicapem, kteří prudké stoupání do dané lokality města fyzicky nezvládají.

 

 

15/30 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, dne 17. 11. 2015

ZASTÁVKA MHD NESE JMÉNO ŘIDIČE TRAMVAJE LIBERECKÉHO DOPRAVNÍHO PODNIKU, CHARTISTY A DALŠÍCH 29 LIBERECKÝCH SIGNATÁŘŮ CHARTY 77

Odpor proti komunistickému režimu, symbolizovaný Chartou 77, připomíná v Liberci od 17. listopadu v  tramvajová zastávka Rybníček - Občasná. Nově nese označení „René Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77“ a je poctou třem desítkám Liberečanů, kteří se v mezidobí let 1977 – 1989 pod listinu CHARTY 77 podepsali a k boji o demokracii se nebáli hlásit.

Zastávka v této části města byla nakonec vybrána proto, že je nejblíže k vozovně dopravního podniku, ze které v letech 1976 až 1983 vyjížděl s tramvajemi pan René Matoušek jako jejich řidič. Právě René Matoušek byl podle svědectví nejvýraznější postavou undergroundu v Liberci, se všemi klady i zápory. Setkání a slavnostnímu odhalení pamětní desky s dalšími jmény signatářů CHARTY 77 byl přítomen jeho bratr a desítky hostů, Liberečanů a účastníků Pochodu proti zapomínání.

Po úvodním slovu primátora, představení projektu náměstkem Ivanem Langrem a slavnostním odhalení pronesl řeč kardinál Dominik Duka. Hosté shromáždění pak odjeli historickou tramvají T2 z typové řady vozidel, které René Matoušek v Liberci řídil, na náměstí F. X. Šaldy. Oficiální program po odhalení pamětní desky na zastávce MHD pokračoval přijetím hostů primátorem města Tiborem Batthyánym v historické budově liberecké radnice.

      

15/28 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 8.10.2015

Modernizaci tramvajové tratě v úseku Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí dala „zelenou“ rada města Liberce. Dopravní podnik již pracuje na projektové a legislativní přípravě celého projektu, který poměrně výrazné omezí v létě 2017 silniční provoz v centru města.

Špatný technický stav tramvajové tratě, která prošla poslední rekonstrukcí v roce 1993, byl místy vyhodnocen jako havarijní. Za hranicí životnosti jsou hlavně velkoplošné panely, ve kterých jsou koleje uloženy. Rekonstrukce je tedy neodkladná. Vedení dopravního podniku čeká nelehký úkol, připravit a zvládnout rozsáhlou opravu přímo v centru Liberce, kde více než jisté, že rekonstrukce silně ovlivní dopravní průjezd městem.

„Řidiči mají jistě zkušenost, že jízda po těchto opotřebených panelech není příjemná. Mimo to se zvyšuje hluková zátěž pro obyvatele přilehlých domů,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Předpokládá se, že celý projekt modernizace tramvajové tratě bude z větší části (85 %) spolufinancován z prostředků Evropské unie. Nezbytnou podmínkou pro získání dotace je snížení hlučnosti a vibrací tramvajového a silničního provozu. Dopravní podnik počítá s náklady ve výši 65 milionů korun.

Poslední kompletní rekonstrukce tramvajové trati Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí proběhla v roce 1993 (po bývalé kino Adrie) a v roce 1995 (okolo paláce Syner do Fügnerovy ulice). V době realizace se tramvajová trať rekonstruovala formou splítky, tedy na rozchod 1000 mm i 1435 mm jako příprava na změnu rozchodu (změna proběhla v roce 1998 v souvislosti s ukončením rekonstrukce úseku Viadukt – Kubelíkova). Předmětný úsek byl rekonstruován formou tzv. malé rekonstrukce, neboť v roce 1984 byla zprovozněna přeložka Šaldovo náměstí – Revoluční, která byla vynucena havarijním stavem několika domů v ulicích Moskevská a Pražská.

V následujících létech se zvýšením silničního provozu a vlivem chemické údržby komunikací v zimním období došlo k rychlému opotřebování prvků tramvajové trati. Plánovaná životnost velkoplošných panelů BKV byla od ukončení rekonstrukce 20 až 25 let. V současné době, tedy po 22-ti létech provozu a několika lokálních opravách (zásadní problém je nedostatečné odvodnění pod panely BKV), vykazují panely již známky většího poškození, které způsobuje neklidnou jízdu silničních vozidel a hlavně se zvyšuje hluková zátěž pro obyvatele přilehlých domů. V dolní části Rumunské ulice jsou již opotřebené kolejnice těsně nad povolenou hranici. Celkový stav je tedy na hranici technické životnosti.

Technické provedení rekonstrukce předpokládá likvidaci dvojité betonové stabilizační vrstvy pod panely BKV, pravděpodobně realizaci nové dešťové kanalizace, odstranění poruch podloží (různé protlaky kabelových vedení), řádné odvodnění pláně, zřízení pevné jízdní dráhy s antivibrační rohoží, zřízení světelné signalizace na křižovatce Rumunská x Moskevská x Revoluční s preferencí kolejové dopravy a částečně autobusové. Dále dojde k částečnému posunutí osy kolejí z důvodu částečného rozšíření chodníku a bezpečného míjení protijedoucích vozidel. Podle posledních informací bude souběžně vyměněno plynové potrubí včetně přípojek.

Současně s touto rekonstrukcí bude provedena oprava křižovatky Masarykova x Vítězná (u Muzea), která je vyvolána úpravou kanalizačního potrubí (zkapacitnění) přímo pod tramvajovou tratí.

Obě tyto stavební akce způsobí poměrně výrazné omezení silničního provozu. Z tohoto důvodu bude investor požadovat  krátký  termín realizace v nepřekročitelné délce  5-ti měsíců v termínu od 1. května do 30. září 2017 při dodržení všech technologických časů, potřebných k dodržení technických norem Aby tento termín mohl být dodržen, bude řádně podána žádost primátorovi města Liberec o výjimku z obecně závazné vyhlášky SML č.3/2009 o veřejném pořádku ze čl.III. odst.3 (možnost práce o nedělích a svátcích).

<tm>