logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Linka č. 18 - zajištění přestupu

Vážení cestující,

z důvodu zajištění přestupu cestujicích ze spojů linek č. 22 a 31 bude od 16. ledna 2020 do změny jízdního řádu odjíždět spoj linky č. 18 s odjezdem ve 22:30 hod. z Fügnerovy ulice do zastávky U Pramenů o 3 až 5 minut později oproti svému plánovanému odjezdu.

DPMLJ,a.s.

Zimní fotografická soutěž 2020

Soutěžní téma: Zimní fotografická soutěž 2020 na FB DPMLJ, a. s. platí od 8. 1. 2020 do 31. 1. 2020.

Soutěž probíhá na Facebooku DPMLJ, a. s.:

https://www.facebook.com/dpmlj 

Pravidla Zimní fotografické soutěže 2020 na FB DPMLJ, a.s.

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící souhlas a vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

1.       Soutěžící je povinen vložit pouze 1 fotografii do komentáře soutěžního příspěvku na Facebooku. Vkládanou fotografii pak pojmenovat (případně specifikovat lokalitu) v tomtéž komentáři.
2.       Není povoleno fotografie označovat jakýmkoli textem či datumovkou (v obraze).
3.       Není povoleno přihlásit opakovaně stejnou fotografii několikrát – pod různým názvem.
4.       Všechny soutěžní fotografie nahrané elektronicky budou publikovány porotě pod názvem snímku. Porota, složená ze zaměstnanců dopravního podniku a profesionálního fotografa, bude mít možnost hlasovat a zvolit nejzajímavější fotografii.
5.       Soutěžící poskytuje zasláním fotografií souhlas k užití fotografií za účelem propagace DPMLJ, a.s. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, i např. v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů. Souhlas k užití fotografií se organizátorovi poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.
6.       Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pouze pro účely organizace soutěže Zimní fotografické soutěže na FB DPMLJ, a.s. 2020, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7.      Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící prohlašuje, že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
8.       Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže. Pro organizátory je účast v soutěži uzavřená. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor dále může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

 

Změny v Tarifu na linkách MHD Liberec od 1.11.2019

Nejdůležitější změny Tarifu od 1.11.2019 na linkách MHD Liberec se týkají především cestování na relacích mimo samotné město Liberec.

Změna se týká ceny jak relačních jízdenek papírových (Liberec - Jablonec nad Nisou) tak i relačního předplatného jízdného. V případě papírového jízdného je pak základní za 30,- Kč a zlevněné za 7,- Kč. Papírová jízdenku bude stále nepřestupná.
Jízdenky zakoupené prostřednictvím elektronické peněženky (Opuscard) stojí nově v základní verzi 26,- Kč a ve zlevněné 6,- Kč a nově platí 105minut.
Ceny nepřenosných předplatných jízdenek na kartu OPUSCARD se na relaci také zvyšují (základní/zlevněná - 7 dnů 234,- / 58,- Kč, 30 dnů 720,- / 180,- Kč, 90 dnů 1.950,- / 487,- Kč, 366 dnů 6500,- / 1.625,- Kč).

Více informací k cenám relačního jízdného na stránkách www.iidol.cz.

Současně se mění i cena SMS jízdenky použitelné na relaci Liberec – Jablonec nad Nisou, tedy na lince č. 11. Cena se zvyšuje na 36,- Kč, jízdenka platí 90 minut od doručení a nově je potřeba poslat zprávu „LIB36“.

Relační jízdenky však nově nebude nutné mít pro cestování do Bedřichova (autobusovou linkou MHD Liberec č. 18). Až na konečnou linku v Bedřichově budou platit všechny jednozónové jízdní doklady a podmínky budou tedy stejné, jako při cestování uvnitř zóny Liberec (senioři nad 70 let zdarma, zavazadla zdarma).

V tarifní zóně Liberec budou mít přepravu zdarma nově i dárci krve - držitelé Zlatého kříže Českého červeného kříže 3. třídy (od 80. odběru). Cestující předloží při kontrole průkaz vydaný Českým červeným křížem spolu s občanským průkazem (případně potvrzení Českého červeného kříže o absolvování 80. odběru či předběžným průkazem).

<dpmlj>

Podkategorie