logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Změna na lince č. 18 a 19 v Rudolfově platná od 1. července 2022

Změna provozu na lince č. 18 a 19

Z důvodu zrušení obratiště v Rudolfově (Česká Chalupa) bude od 1. července 2022 změna provozu linky č. 18 a 19. V ulici Jizerská (u bývalého obratiště) vznikne nová nástupní zastávka.

Linka č. 18 – spoje z Fügnerovy ulice ve 4:20, 5:37, 17:15, 19:10, 23:10 a o víkendu ve 23:10 budou vedeny po stávající trase až do nové zastávky v ulici Jizerská v Rudolfově, dále pokračuje jako linka č. 19 přes Harcov Střelnici do Fügnerovy ulice. Na zastávce Rudolfov sledujte poznámky v jízdních řádech a označení na zastávkách pro zjištění, ze které zastávky odjíždějí konkrétní spoje. Na lince bude platit nový jízdní řád.

Linka č. 19 - spoje z Fügnerovy ulice ve 4:28, 5:45, 17:28, 19:23 a o víkendu v 5:58 budou vedeny po stávající trase až (nově) do zastávky Rudolfov v ulici Jizerská, dále pokračuje jako linka č. 18 do Fügnerovy ulice. Na zastávce Rudolfov sledujte poznámky v jízdních řádech a označení na zastávkách pro zjištění, ze které zastávky odjíždějí konkrétní spoje. Na lince bude platit nový jízdní řád.

Změna provozu MHD Liberec platné od 1. července 2022

Změny v provozu MHD Liberec od 1. července 2022 

Linky č. 2 a 3

 • Na linkách bude platit prázdninový jízdní řád.
 • Celodenní interval mezi spoji bude prodloužen na 10 minut.
 • V době od 2.7. do 6.7.2022 včetně bude probíhat výluka tramvajového provozu v úseku Rybníček – Lidové sady.

Linky č. 5, 11 a X11

 • Na linkách bude platit prázdninový jízdní řád. U linky č. 5 budou v pracovní dny po dobu prázdnin zrušeny spoje v ranní a odpolední špičce.
 • V době od 2.7. do 6.7.2022 včetně budou linky č. 5 a 11, z důvodu tramvajové výluky, zkráceny do zastávky Fügnerova (úsek Viadukt – Fügnerova nebude obsluhován).

Linka č. 12

 • Na lince bude platit prázdninový jízdní řád.
 • V pracovní dny v ranních hodinách prodloužen interval mezi spoji na 9 až 10 minut, v odpoledních hodinách bude do 16. hodiny v celé trase prodloužen interval mezi spoji na 10 minut, po 16. hodině bude v úseku Fügnerova – Zelené Údolí prodloužen interval mezi spoji na 9 minut a v úseku Fügnerova – Pavlovice Letná na 18 minut.

Linky č. 13, 24 a 26

 • Na linkách bude platit prázdninový jízdní řád.
 • Všechny spoje ke škole Kateřinky budou zkráceny do zastávky Kateřinky lesní správa
 • V ranní hodinách bude interval mezi spoji prodloužen na 10 minut a v odpoledních hodinách na 9 až 10 minut.

Linky č. 14, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 28

 • Na linkách bude platit prázdninový jízdní řád.
 • Zrušení doplňkových školních spojů, posuny spojů apod.

Linka č. 17

 • Na lince bude platit prázdninový jízdní řád.
 • V odpoledních hodinách bude interval mezi spoji prodloužen na 60 minut.

Linka č. 18

 • Na lince bude platit prázdninový jízdní řád.
 • Od 1.7.2022 bude definitivně zrušeno obratiště v Rudolfově (Česká Chalupa). Jako náhrada vzniknou nástupiště v ulici Jizerská. Nástupní zastávka v ulici Bedřichovská zůstane zachována.  Na zastávce Rudolfov sledujte poznámky v jízdních řádech a označení na zastávkách pro zjištění, ze které zastávky odjíždějí konkrétní spoje.

Linka č. 19

 • Na lince bude platit prázdninový jízdní řád.
 • Na lince dojde k posunům a přidáním spojů, vybrané spoje budou prodlouženy do zastávky Rudolfov nebo Škola Kateřinky.

Linky č. 36, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60

 • Po dobu prázdnin budou linky zrušeny.

Linky č. 93 a 94

 • Na linkách budou prodlouženy jízdní doby mezi zastávkami, čímž dojde k posunu času odjezdů ze zastávek.

Linka č. 500

 • Spoj z OC Nisa s odjezdem ve 21:27 hod. bude nově odjíždět již ve 21:17 hod.

Linky č. 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 97, 98, 99 a 600

 • Beze změny.

DPMLJ,a.s.