logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Změny v provozu MHD Liberec od středy 25. listopadu 2020

Změny v provozu MHD Liberec od středy 25. listopadu 2020

Dopravní podnik z důvodu dalšího rozvolňování opatření v souvislosti s COVID-19 ukončuje prázdninový jízdní řád a od 25.11.2020 zavádí na linkách MHD Liberec běžný jízdní řád.

Na linkách č. 15 a 57 prozatím nepojedou některé posilové spoje z důvodu omezeného režimu vyučování na Technické univerzitě Liberec. DPMLJ bude situaci s obsazeností sledovat a v případě potřeby budou posilové spoje zavedeny.

Od 25.11.2020 bude také ukončena výluka v úseku Dolní Hanychov – Horní Hanychov a tramvajové spoje linky č. 3 budou již provozovány v celé trase.

Nově bude opět rozšířen provoz kloubových autobusů v pracovní dny, zejména na dalších spojích linek č. 22, 27 a 31. I přes rozšíření provozu kloubových autobusů na linkách do průmyslových zón budou nadále posilovány hodně vytížené spoje druhým autobusem.

Na lince č. 12 budou v pracovní dny v době od 7:00 do 7:40 všechny spoje ze Zeleného Údolí směr centrum nasazeny kloubové autobusy.

U linek č. 17 a 30 dochází i ke změnám časů odjezdů v sobotním a nedělním jízdním řádu.

DPMLJ,a.s.

Mimořádná opatření v MHD

Vážení cestující,
ve spojitosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR platí v městské hromadné dopravě po Liberci tato opatření:

Od 25.11.2020 
DPMLJ z důvodu dalšího rozvolňování opatření v souvislosti s COVID-19 ukončuje prázdninový jízdní řád a od 25. 11. 2020 zavádí na linkách MHD Liberec běžný jízdní řád.
Na linkách č. 15 a 57 prozatím nepojedou některé posilové spoje z důvodu omezeného režimu vyučování na Technické univerzitě Liberec. DPMLJ bude situaci s obsazeností sledovat a v případě potřeby budou posilové spoje zavedeny.
Nově bude opět rozšířen provoz kloubových autobusů v pracovní dny, zejména na dalších spojích linek č. 22, 27 a 31. I přes rozšíření provozu kloubových autobusů na linkách do průmyslových zón budou nadále posilovány hodně vytížené spoje druhým autobusem.
Na lince č. 12 budou v pracovní dny v době od 7:00 do 7:40 na všechny spoje ze Zeleného Údolí směr centrum nasazeny kloubové autobusy.
U linek č. 17 a 30 dochází i ke změnám časů odjezdů v sobotním a nedělním jízdním řádu.


Od 23.11.2020 
se upravuje prodejní doba ZÁKAZNICKÉHO CENTRA na terminálu MHD ve Fügnerově ulici v Liberci:

PO – PÁ       6:00 – 12:00       13:00 – 19:30
SO              8:30 – 12:00       12:30 – 15:00
Začátky a konce prodejní doby zůstanou v pracovních dnech i v sobotu nezměněny.

Spolu s rozvolňováním vládních opatření (možný nárůst nákupu jízdních dokladů) a z důvodu větší ochrany zákazníků a zaměstnanců dopravního podniku, zavádíme v době vložené polední přestávky bezkontaktní střídání pracovníků předprodeje a desinfekci těchto prostor.


Od 2.11.2020
Vzhledem k platnému vládnímu nařízení, které ukládá uzavření maloobchodních prodejen v neděli, a tím i snížené poptávce po službách zákaznického centra DPMLJ, a.s., se naše společnost rozhodla dočasně zrušit nedělní prodej na zákaznickém centru DPMLJ, a.s. v Terminále MHD ve Fügnerově ulici v Liberci. Cestující mají možnost nákupu jízdného, jízdních řádů a ostatních služeb v ostatních dnech, kdy prodejní doba zákaznického centra zůstává nezměněna (PO – PÁ 6:00 – 19:30, SO 8:30 – 15:00).


Od 28.10.2020 dochází, na základě opatření státu a zadání objednatele, ke změně jízdního řádu komerční autobusové linky č.500 (OC Nisa - Fügnerova). Nově bude linka ukončena po 20 hodině a provoz bude zajišťován pouze pondělí až sobota. O nedělích je provoz linky dočasně pozastaven. Aktuální jízdní řád.


Od pondělí 26.října 2020 v rámci opatření vyhlášených vládou ČR v souvislosti s nárůstem výskytu viru COVID-19 a následným úbytkem cestujících v MHD a nutností snížení nákladů společnosti, připravil DPMLJ dočasnou změnu jízdních řádů v MHD Liberec.
Od 26. 10. 2020 budou v MHD Liberec platit prázdninové jízdní řády, které byly v platnosti v červenci a srpnu 2020.
Žádáme cestující, aby se pečlivě seznámili s jízdními řády platnými od 26. 10. 2020, změny se budou týkat kromě pracovních dnů i víkendového provozu.


Od středy 14. října 2020 jsou do odvolání ZRUŠENY školní linky č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59.
Od středy 14. října 2020 jsou dále do odvolání ZRUŠENY posilové spoje linky č. 5 v ranní a odpolední špičce. 


Z nařízení vlády ČR je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy.

Dále pak od 13. října je nově  povinnost nasadit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest i na zastávkách, nástupištích a v čekárnách hromadné dopravy.

Upozorňujeme, že na veřejnosti je také zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje (tedy i na zastávkách a čekárnách).


Od 29. září 2020 zavedl dopravní podnik v souvislosti s nařízením MZ další hygienická opatření ve vozidlech městské dopravy.

- v autobusovém provozu došlo k uzavření prvních dveří (v prostoru řidiče je instalována zábrana bránící vstupu cestujících ke kabině řidiče)

- v tramvajovém provozu se otevírají všechny dveře ve vozidle (řidič je chráněn kabinou)

- došlo ke zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů MHD ve všech typech vozidel s ohledem na omezení vzájemného kontaktu řidičů a cestujících (nástup do vozidel MHD je tedy po celý den dočasně všemi dveřmi = zrušen nástup předními dveřmi po 20-té hodině).

- všechny dveře ve vozidle jsou automaticky otevírány řidičem bez nutnosti obsluhy cestujícími

POZOR:

Nejsou zrušeny zastávky na znamení!

Nejsou zrušeny revizorské kontroly!


Od úterý 1. září 2020 do odvolání jsou na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR cestující opět povinni mít zakryta ústa a nos během celého pobytu ve všech prostředcích veřejné dopravy.

V návaznosti na tuto skutečnost a v reakci na zhoršující se vývoj epidemie v České republice v posledních dnech, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) zavedl od pondělí 7. 9. 2020 pro všechny návštěvníky povinnost nosit roušku při vstupu do vnitřních prostor společnosti. Ochrana zaměstnanců je předpokladem zachování provozu společnosti a schopnosti i nadále poskytovat službu ve veřejné městské dopravě.


Všem doporučujeme dodržování preventivních hygienických zásad

Omezení provozu z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem viru COVID-19

Vážení cestující,

 v souvislosti nařízením Vlády České republiky o uzavření škol, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ruší :

od středy 14. října 2020 do odvolání školní linky č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59.

od středy 14. října 2020 do odvolání posilové spoje linky č. 5 v ranní a odpolední špičce. Výsledný celodenní interval mezi spoji 15 minut. Dosud ve špičkách 7,5 minut.

DPMLJ,a.s.