logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Tisková zpráva 21/4 - SDP respirátory

Dle nového nařízení vlády od čtvrtka do MHD pouze s respirátorem, nanorouškou nebo dvěma chirurgickými rouškami

Praha, 24. února 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) v reakci na nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února 2021 nařizuje použití respirátoru při cestě MHD, a to včetně zastávek a nástupišť. Toto nové opatření má pomoci účinněji chránit cestující i zaměstnance dopravních podniků a snížit šíření kapének nových intenzivnějších mutací koronaviru Covid-19.

Nová povinnost se vztahuje na všechny prostředky městské veřejné dopravy, na zastávky a v případě Prahy i na prostory metra. Výjimku mají děti do 15 let, u kterých postačí chirurgická rouška.

„Přestože dosud žádné dostupné studie neprokázaly zvýšené riziko nákazy v prostředcích veřejné dopravy, ba naopak, akceptujeme nařízení vlády, která se v současné nepříznivé epidemiologické situaci snaží hledat další a další opatření, která by pomohla zastavit šíření nákazy,“ říká Tomáš Pelikán, předseda Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), a dodává: „Podle dostupných informací z médií možná budeme i první zemí, která přistoupí k omezování počtu spojů, místo abychom se snažili o opak a poskytli dostatek prostoru ve vozidlech našim cestujícím. Vždyť veřejná doprava je klíčovým nástrojem pro zajištění základní mobility obyvatelstva při nezbytných cestách.“

Na nové vládní opatření budou upozorňovat hlášení v prostředcích městské veřejné dopravy a v prostorách metra. Kontrolu dodržování nechávají dopravní podniky nadále na státní a městské policii. Sdružení dopravních podniků, které zaštiťuje 22 dopravních podniků v ČR, neustále monitoruje vývoj dění okolo nákazy koronavirem Covid-19. Všechny členské dopravní podniky přistupují k potřebným opatřením tak, aby cestující i nadále vnímali městskou veřejnou dopravu jako spolehlivou a bezpečnou a využívali ji bez obav.

PaedDr. Martin Chval
výkonný ředitel SDP ČR

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70 % výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

 

Tisková zpráva 21/3 - antimikrobiální fólie

Liberec jako první v ČR polepí dotykové plochy v MHD antimikrobiální fólií

Liberec, 28. 1. 2021

Liberecký dopravní podnik chystá další investice do zvýšení bezpečnosti cestujících v souvislosti s epidemií COVID-19. Dotykové plochy autobusů a tramvají polepí speciální antimikrobiální fólií Coversafe. Fólie bude instalována na nejvíce exponovaná místa, jako jsou dveřní tyče, prostorová madla a dotykové displeje, a měla by průběžně likvidovat až 99,9 % všech virů a bakterií.

Liberec tak bude prvním městem v ČR, které bude takto komplexně řešit ochranu svých cestujících. Fólie Coversafe bude instalována zhruba do stovky městských tramvají a autobusů. „Do bezpečnosti našich cestujících investujeme průběžně. Od vypuknutí pandemie pravidelně ošetřujeme vozidla ozónem a dotykové plochy a madla čistíme dezinfekcí nad rámec běžného úklidu. Toto opatření nyní nahrazujeme systémovějším řešením v podobě aplikace antimikrobiální fólie,“ říká předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

Polepení jednoho vozu vyjde na 2 500 Kč. „Přestože vozy pravidelně dezinfikujeme, pokles počtu cestujících je velmi znát. Lidé jednak nemají důvod cestovat a jednak se bojí. Díky této investici budou naše vozy zase o kus bezpečnější,“ doplňuje Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie.

Francouzská technologie ničí viry a bakterie nepřetržitě

Antimikrobiální samolepicí fólie Coversafe se již od listopadu testovala v tramvaji č. 39. „Technologie je založena na působení mikrosfér zinku, tedy na přírodní bázi. Mikrosféry reagují se vzdušnou vlhkostí a vytvářejí volné radikály, které na bázi oxidace likvidují membrány virů a bakterií. Nejnovější atest nám potvrdil, že prokazatelně ničí přímo SARS-Cov-2 způsobující onemocnění COVID-19,“ vysvětluje Alex Reynelt z české pobočky francouzské společnosti Gergonne, která fólii Coversafe vyvinula. „Jde o nepřetržitou a účinnou ochranu i proti řadě dalších virů, bakterií, choroboplodných zárodků a plísní. Vše je navíc bezpečné a netoxické pro člověka a životní prostředí,“ doplňuje Reynelt.

Další uplatnění: školy, kanceláře, ordinace, lanovky…

Liberec je prvním městem v ČR, kde budou jezdit autobusy a tramvaje polepené touto ochrannou fólií. Jednání probíhají i v Hradci Králové. Coversafe už také chrání libereckou ZŠ Doctrina, Střední sklářskou školu v Železném Brodě, libereckou pediatrii, výrobní závod Valeo v Humpolci či lanovky ve slovenských Tatrách. „Zájem mají hlavně průmyslové podniky, školy, ordinace a kancelářské provozy, kde fólii Coversafe lepíme na stoly, přepážky, kliky, dotykové obrazovky ad. Série testů potvrdila, že pokud není fólie manuálně poškozena, její životnost je minimálně čtyři roky bez ztráty účinnosti a lze ji čistit běžnými čisticími prostředky,“ uzavírá Reynelt.

Více info: https://www.coversafefilm.com/cs/

    

<tm>

Tisková zpráva 21/2 - SDP - Suchej únor

Dopravní podniky podporují osvětovou kampaň Suchej únor 

Praha, 21. ledna 2021

V únoru proběhne již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo až 9 % dospělé populace. Rok 2021 přináší zásadní kvalitativní změnu - knihu Suchej únor, která na 416 pečlivě vydestilovaných stranách představuje alkohol ve všech jeho společenských rolích.  

„Podpořit kampaň Suchej únor nám přišlo velmi přirozené,“  říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a dodává: „Vždyť kontroly na alkohol jsou v dopravních podnicích na denním pořádku, naši řidiči je podstupují namátkově nejen před zahájením směny, ale i v průběhu dne a edukace v této oblasti není nikdy dost.“

Suchej únor umožňuje účastníkům dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup. Díky tomu mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Z výsledku testů nezávislosti vytvořeném ve spolupráci s NUDZ (Národní ústav duševního zdraví), který v únoru 2020 vyplnilo přes 25 000 osob, vyplynulo ze vzorku 700 účastníků, že 4 měsíce po akci zvolní s pitím přes 53 % účastníků Suchého února.

Spolupráci napříč republikou zastřešilo opět Sdružení dopravních podniků ČR. V letošním roce se do akce zapojily dopravní podniky v Brně, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci nebo Mostě, Litvínově a Liberci. Dopravní podniky podpoří kampaň nejen na sociálních sítích, na letácích ve svých vozech, ale například i v interních novinách.

Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu. Účastníci “Sucháče” se mohou již tradičně registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz. “Každý registrovaný účastník dostane naši knihu, která ho provede měsícem na suchu. Registrací lidé podpoří nejen kampaň, ale především další činnost nastupující neziskovky Suchej únor na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování,” doplňuje za organizátory Petr Freimann.  

PaedDr. Martin Chval
výkonný ředitel SDP ČR 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

 

Mimořádná opatření v MHD

Vážení cestující,
ve spojitosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR platí v městské hromadné dopravě po Liberci tato opatření:

Od 25.11.2020 
DPMLJ z důvodu dalšího rozvolňování opatření v souvislosti s COVID-19 ukončuje prázdninový jízdní řád a od 25. 11. 2020 zavádí na linkách MHD Liberec běžný jízdní řád.
Na linkách č. 15 a 57 prozatím nepojedou některé posilové spoje z důvodu omezeného režimu vyučování na Technické univerzitě Liberec. DPMLJ bude situaci s obsazeností sledovat a v případě potřeby budou posilové spoje zavedeny.
Nově bude opět rozšířen provoz kloubových autobusů v pracovní dny, zejména na dalších spojích linek č. 22, 27 a 31. I přes rozšíření provozu kloubových autobusů na linkách do průmyslových zón budou nadále posilovány hodně vytížené spoje druhým autobusem.
Na lince č. 12 budou v pracovní dny v době od 7:00 do 7:40 na všechny spoje ze Zeleného Údolí směr centrum nasazeny kloubové autobusy.
U linek č. 17 a 30 dochází i ke změnám časů odjezdů v sobotním a nedělním jízdním řádu.


Od 23.11.2020 
se upravuje prodejní doba ZÁKAZNICKÉHO CENTRA na terminálu MHD ve Fügnerově ulici v Liberci:

PO – PÁ       6:00 – 12:00       13:00 – 19:30
SO              8:30 – 12:00       12:30 – 15:00
Začátky a konce prodejní doby zůstanou v pracovních dnech i v sobotu nezměněny.

Spolu s rozvolňováním vládních opatření (možný nárůst nákupu jízdních dokladů) a z důvodu větší ochrany zákazníků a zaměstnanců dopravního podniku, zavádíme v době vložené polední přestávky bezkontaktní střídání pracovníků předprodeje a desinfekci těchto prostor.


Od 2.11.2020
Vzhledem k platnému vládnímu nařízení, které ukládá uzavření maloobchodních prodejen v neděli, a tím i snížené poptávce po službách zákaznického centra DPMLJ, a.s., se naše společnost rozhodla dočasně zrušit nedělní prodej na zákaznickém centru DPMLJ, a.s. v Terminále MHD ve Fügnerově ulici v Liberci. Cestující mají možnost nákupu jízdného, jízdních řádů a ostatních služeb v ostatních dnech, kdy prodejní doba zákaznického centra zůstává nezměněna (PO – PÁ 6:00 – 19:30, SO 8:30 – 15:00).


Od 28.10.2020 dochází, na základě opatření státu a zadání objednatele, ke změně jízdního řádu komerční autobusové linky č.500 (OC Nisa - Fügnerova). Nově bude linka ukončena po 20 hodině a provoz bude zajišťován pouze pondělí až sobota. O nedělích je provoz linky dočasně pozastaven. Aktuální jízdní řád.


Od pondělí 26.října 2020 v rámci opatření vyhlášených vládou ČR v souvislosti s nárůstem výskytu viru COVID-19 a následným úbytkem cestujících v MHD a nutností snížení nákladů společnosti, připravil DPMLJ dočasnou změnu jízdních řádů v MHD Liberec.
Od 26. 10. 2020 budou v MHD Liberec platit prázdninové jízdní řády, které byly v platnosti v červenci a srpnu 2020.
Žádáme cestující, aby se pečlivě seznámili s jízdními řády platnými od 26. 10. 2020, změny se budou týkat kromě pracovních dnů i víkendového provozu.


Od středy 14. října 2020 jsou do odvolání ZRUŠENY školní linky č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59.
Od středy 14. října 2020 jsou dále do odvolání ZRUŠENY posilové spoje linky č. 5 v ranní a odpolední špičce. 


Z nařízení vlády ČR je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy.

Dále pak od 13. října je nově  povinnost nasadit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest i na zastávkách, nástupištích a v čekárnách hromadné dopravy.

Upozorňujeme, že na veřejnosti je také zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje (tedy i na zastávkách a čekárnách).


Od 29. září 2020 zavedl dopravní podnik v souvislosti s nařízením MZ další hygienická opatření ve vozidlech městské dopravy.

- v autobusovém provozu došlo k uzavření prvních dveří (v prostoru řidiče je instalována zábrana bránící vstupu cestujících ke kabině řidiče)

- v tramvajovém provozu se otevírají všechny dveře ve vozidle (řidič je chráněn kabinou)

- došlo ke zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů MHD ve všech typech vozidel s ohledem na omezení vzájemného kontaktu řidičů a cestujících (nástup do vozidel MHD je tedy po celý den dočasně všemi dveřmi = zrušen nástup předními dveřmi po 20-té hodině).

- všechny dveře ve vozidle jsou automaticky otevírány řidičem bez nutnosti obsluhy cestujícími

POZOR:

Nejsou zrušeny zastávky na znamení!

Nejsou zrušeny revizorské kontroly!


Od úterý 1. září 2020 do odvolání jsou na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR cestující opět povinni mít zakryta ústa a nos během celého pobytu ve všech prostředcích veřejné dopravy.

V návaznosti na tuto skutečnost a v reakci na zhoršující se vývoj epidemie v České republice v posledních dnech, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) zavedl od pondělí 7. 9. 2020 pro všechny návštěvníky povinnost nosit roušku při vstupu do vnitřních prostor společnosti. Ochrana zaměstnanců je předpokladem zachování provozu společnosti a schopnosti i nadále poskytovat službu ve veřejné městské dopravě.


Všem doporučujeme dodržování preventivních hygienických zásad