logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Linka č. 36

InformaceLiberec

Vážení cestující,

z důvodu předpokládaných uzavírek pozemních komunikací, bude linka č. 36 po dobu letních prázdnin dočasně zrušena.

DPMLJ,a.s.

Změna trasy výlukových linek X2 a X3 z důvodu uzavírky křižovatky ulice Masarykova – Vítězná v rámci probíhající výluky na městské tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Fügnerova-terminál MHD – Lidové sady-ZOO

InformaceLiberec

Vážení cestující,

od 1. července 2017 do 31. srpna 2017 bude zahájena oprava křižovatky ulice Masarykova x Vítězná. Autobusy náhradní dopravy budou vedeny odklonem ze zastávky „Šaldovo náměstí" ulicí Husova a Fibichova do zastávky „Riegrova" a dále po své trase. V ulici Fibichova, u křižovatky s ulicí Masarykova, bude zřízena náhradní zastávka za zastávku „Botanická zahrada". V opačném směru pojedou linky po stejné objízdné trase. Linkami nebude obsloužena zastávka „Ul. 5. května", "Průmyslová škola" a „Muzeum - Galerie Lázně", náhradní zastávka „Husova".

 Mapka objízdné trasy zde :

DPMLJ,a.s.

Přehled změn v provozu MHD Liberec od 1. července 2017

InformaceLiberec

Vážení cestující,

přínášíme Vám přehled změn v provozu MHD Liberec od 1. července 2017

Přehled změn po jednotlivých linkách:

Linky 2 a X2
Zachovány pouze první ranní spoje. Ostatní spoje budou plně nahrazeny linkami č. 3 a X3

Linky 3 a X3
Celotýdenně bude interval linek mezi spoji 12 minut.

Linka 5
O prázdninách nejezdí v pracovní dny spoje v době od 5 do 8 hodin a od 13 do 19 hodin. Víkendový provoz beze změn.

Linka 11
Prodloužení provozu tramvajových souprav v pracovní dny až do 19 hodin. Počet spojů v pracovní dny a o víkendu beze změn

Linka 12
V pracovní dny je prodloužen interval mezi spoji v ranní špičce ze 4 minut na 6 minut, v dopoledním sedle z 10 minut na 12 minut a v odpolední špičce z 5 až 6 minut na 6 až 7 minut. Víkendový provoz beze změn. Omezení počtu spojů končících v zastávce Pekárny.

Linka 13
Zkrácení spojů v pracovní dny v 5:39, 6:29, 6:53, 7:04, 7:40, 8:11, 11:25, 13:46, 14:17, 14:47, 15:18, 15:51 a 21:26 z Doubí sídliště a 13:21 z Fügnerovy do zastávky Kateřinky lesní správa. Zrušení spojů v 6:18, 7:11, 7:33, 7:45, 8:21, 9:02, 12:13, 13:47, 14:27, 15:01, 15:27, 15:58, 16:37, 22:07 ze zastávky Škola Kateřinky. Spoje začínají v zastávce Kateřinky lesní správa.
Zrušeny spoje v pracovní dny ve 13:32 a 13:56 z Doubí sídliště do zastávky Škola Kateřinky. Zrušeny spoje v pracovní dny ve 14:19 a 14:36 ze zastávky Škola Kateřinky do Doubí sídliště. Tyto spoje budou nově vedeny jako spoje linky č. 24 v úseku Doubí sídliště – Pavlovice křižovatka.
V neděli zkrácení spojů v 19:50, 20:50 a 21:35 z Doubí sídliště do zastávky Kateřinky lesní správa. Zrušení spojů ve 20:42, 21:42 a 22:27 ze zastávky Škola Kateřinky. Spoje začínají v zastávce Kateřinky lesní správa.

Linka 15
Prodloužení intervalu mezi spoji v pracovní dny v ranní a odpolední špičce na 20 minut a mimo špičku na 40 minut. Víkendový provoz beze změn.

Linka 24
V pracovní dny nové spoje ve 13:32 a 13:56 z Doubí sídliště do zastávky Pavlovice křižovatka a ve 14:30 a 14:47 ze zastávky Pavlovice křižovatka do zastávky Doubí sídliště nahrazující zrušené spoje linky č. 13

Linka 26
Od 1.7.2017 beze změny. Od 5.7.2017 bude linka z důvodu uzavírky železničního podjezdu v Krásné Studánce odkloněna ze zastávky Pavlovice křižovatka přes Stráž nad Nisou a náhradní zastávku Krásná Studánka kovárna do Krásné Studánky.

Linka 30
Od 1.7.2017 beze změny. Od 5.7.2017 budou z důvodu uzavírky železničního podjezdu v Krásné Studánce drobně upraveny odjezdy vybraných spojů tak, aby byla zachována návaznost ranních a večerních spojů linek č. 26 a 30.

Linka 36
Z důvodu předpokládaných uzavírek pozemních komunikací linka po dobu letních prázdnin dočasně zrušena.

Linky 51 až 59
Během školních prázdnin nejsou v provozu.

Linky č. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 60, 500 a 600 budou beze změny.

DPMLJ,a.s.

Posunutí zastávky MHD "Vrchlického"

InformaceLiberec

Vážení cestující,

z důvodu opravy povrchu vozovky, bude od 16. června 2017 12:00 hod. zastávka MHD "Vrchlického" ve směru do centra posunuta o cca 30 metrů dál ve směru jízdy.

DPMLJ,a.s.

Změna jízdních řádů platných od 1.července do 3. září 2017 v MHD Jablonec nad Nisou

InformaceJablonec nad Nisou

Vážení cestující,

v době letních prázdnin od 1. 7. do 3. 9. 2017 dochází k omezení provozu na některých linkách MHD v Jablonci nad Nisou v podobném rozsahu jako v roce 2016.

Kromě již standardně zavedených opatření (zrušení školních linek č. 131, 132 a 133, linky č. 118 a omezení spojů na ostatních linkách dle značení č. „40" a „44") budou provedeny následující úpravy a omezení na těchto linkách:

Linka č. 110 - zrušení spojů v pracovní dny úseku Pražská – Rýnovice v 13:27 (nahrazena linkou č. 112), Kokonín – AN v 15:01, spoj s odjezdem v 16.15 z Kokonína bude končit v 16:30 na AN, kde je zabezpečen přestup na linku č. 112 do Rýnovic. Zruší se spoje v úseku Rýnovice – AN s odjezdem v 13:17 a v 13:47, začínat budou v 13:30 a 14:00 na AN (z Rýnovic je možno využít linku č. 112). Spoje jedoucí z AN do Kokonína v 9:45, 12:15, 14:30, 15:30 a 16:30 pojedou přes Malé Vrkoslavice a budou končit v zastávce Kokonín, pošta. Z této zastávky budou pokračovat v 9:59, 12:29, 14:46, 15:46 a 16:46 směr AN přes Malé Vrkoslavice. Spoj s odjezdem v 5:45 z AN pojede přes Malé Vrkoslavice a v 5:55 bude ukončen v zastávce Janáčkova.

Linka č. 112 - zrušení spojů v sobotu a v neděli v úseku AN – Rýnovice – AN. Odjezd spojů v 13:05 a 16:05 v pracovní dny ze Žižkova Vrchu bude posunut na 13:20 a 16:20 hod.

Linka č. 113 – v období letních prázdnin nepojede. Spoje přes Malé Vrkoslavice jsou vedeny na lince č. 110.

Linka č. 114 – zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Březová a zpět v 14:06, 14:36, 15:06, 15:36, 16:06, 16:36 a 17:06 hod. (možno využít spoje linky č. 104). Spoj s odjezdem v 7:02 ze Sídliště Šumava bude začínat v 7:10 na AN.

Linka č. 119 – zrušení spoje v pracovní dny v úseku AN – Žižkův vrch v 16:30 hod. a v úseku Žižkův vrch – AN v 13:20 a v 16:20 (ze Žižkova vrchu je možno využít linku č. 112)

Linka č. 122 – bude v provozu víkendová rekreační linka po trase z Jabloneckých Pasek do oblasti Břízek. Spoje od Nádraží Jablonecké Paseky pojedou v 12:08, 14:08, 15:08 a 16:28 hod, zpět z Břízek pojedou v 12:45, 14:17, 15:20 a 16:37 hod.

DPMLJ,a.s.

Změna trasy linky č. 31

InformaceLiberec

Vážení cestující,

Z důvodu pokračujících prací na silnici 1/35 a tím spojenou uzavírkou ulice Čechova, bude linka č. 31 vedena objízdnou trasou z terminálu MHD ulicí Košická. Zastávky „Košická" a „Melantrichova" na ulici Dr. Milady Horákové nebudou touto linkou obsluhovány. Náhradní bude zastávka „Babylon".

Mapka objízné trasy zde :

DPMLJ,a.s.

Změna trasy linky č. 12,25 a 99 - částečná uzavírka ulice Broumovská

VýlukyLiberec

Vážení cestující,

z důvodu rekonstrukce ulice Broumovská v úseku od křižovatky s ulicí Krejčího po křižovatku s ulicí Sametová (oprava vodovodu a kanalizace)
bude v době od 1. června do 28. srpna 2017 probíhat dopravní opatření na linkách MHD č. 12, 25 a 99.

Linka č. 25 bude vedena ve směru Broumovská objízdnou trasou ze zastávky „Sametová" ulicí Sametová a Plátenická do konečné zastávky „Broumovská". Zastávka „Plátenická" bude ve směru do centra posunuta  cca o 20 metrů zpět, v opačném směru bude v ulici Sametová, před křižovatkou s ulicí Broumovská. V ulici Sametová (u restaurace „Formanka") bude zřízena náhradní zastávka „U Formanky" za zastávku „Na Kačírku". Linkou nebude obsloužena zastávka „Na Kačírku". V opačném směru pojede linka po stejné objízdné trase.

Linka č. 12 bude vedena ze zastávky „Ševčíkova" po stejné objízdné trase jako linka č. 25. Linkou nebude obsloužena zastávka „Na Kačírku".

Linka č. 99 bude vedena ze zastávky „Broumovská" po stejné objízdné trase jako linka č. 25. Linkou nebude obsloužena zastávka „Na Kačírku".

Mapka objízdné trasy zde :

Posunutí zastávky Čechova

InformaceLiberec

Vážení cestující,

z technických důvodů bude od 4. května 2017 07:00 hod. do odvolání přesunuta zastávka MHD "Čechova"(směr centrum) o cca 50 metrů zpět. Od 19. května 2017 je posunuta i zastávka z centra cca o 50 metrů dál ve směru jízdy.

DPMLJ,a.s.

Výluka na městské tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Fügnerova-Lidové sady-ZOO

VýlukyLiberec

Vážení cestující,

Z technických důvodů (oprava kolejiště v ulici Rumunská) bude probíhat výluka na městské tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Fügnerova - Lidové sady - ZOO v období: od 1. května 2017 (04:00 hod.) do 1. října 2017 (04:00 hod.)

Linky č. 2 a 3: v úseku Fügnerova – Lidové sady bude tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X2 a X3, linky pojedou dle výlukového jízdního řádu. Přestupním místem mezi náhradní autobusovou dopravou do Lidových sadů a tramvajovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova bude zastávka „Fügnerova-terminál MHD". Nástupní zastávka tramvajové linky č. 2 a 3 ve směru Nádraží, Dolní a Horní Hanychov bude již v obratišti (u bývalé trafiky-výroba klíčů). Linky zastavují i na zastávce Fügnerova.

Šaldovo náměstí: po celou dobu uzavírky ulice Rumunská, budou autobusové linky MHD a PAD přemístěny do ulice Palachova.

Linky č. X2 a X3: autobusy náhradní dopravy budou ukončeny v náhradní zastávce v ulici Na Pláni (bývalý Plaudit). Ve směru do Lidových sadů pojedou z terminálu MHD ze stanoviště č. 7 (společné s linkou č. 14, 25).

Informace o nasazení nízkopodlažních vozidel po dobu výluky podá provozní dispečink na telefonním čísle 485 344 192.

DPMLJ,a.s.

Mapka obj.trasy zde:

Podkategorie