logo dpmlj

Překlad

Aktuality

Uzavírka ulice Klášterní - změna trasy linek MHD č. 15, 19, 29 a 40

Z důvodu uzavírky ulice Klášterní (výkopové práce) budou v době od 1. července 04:00 hod. do 15. července 2024 24:00 hod.

Linky č. 15, 19 a 29 vedeny ze zastávky Šaldovo náměstí objízdnou trasou ulicí Husova do zastávky Husova a dále po své pravidelné trase. V opačném směru budou linky vedeny po stejné objízdné trase. Linky neobslouží zastávky Klášterní a Poliklinika.

Linka č. 40 bude vedena ze zastávky Šaldovo náměstí po své trase do zastávky Nemocnice a objízdnou trasou ulicemi Klostermannova, Klášterní a Husova zpět do centra. Linka neobslouží zastávky Klášterní a Poliklinika.

 

DPMLJ,a.s.

Uzavírka ulice 28. října - změna trasy linky č. 17

Z důvodu uzavírky ulice 28. října (výkopové práce), bude v době od 1.července 2024 04:00 hod. do 1. září 2024 21:00 hod.

Linka č. 17 vedena ze zastávky Fügnerova po objízdné trase ulicemi Blažkova, Náchodská, Dr. Milady Horákové, Košická do náhradní zastávky Babylon, dále ulicemi Košická, Nákladní do zastávky Nádraží, pokračuje ulicemi Žitavská, Hanychovská, Kralická, 28. října, Karolíny Světlé a Herbenova do zastávky Herbenova. Ze zastávky Herbenova do náhradní zastávky Aréna v ulici Jeronýmova (před křižovatkou s ulicí U Školy). Z náhradní zastávky Aréna ulicí U Školy a 28. října do náhradní zastávky 28. října. Z náhradní zastávky 28. října ulicemi 28. října, Kralická, Hanychovská, Žitavská do zastávky Nádraží a dále přes zastávku Babylon do zastávky Fügnerova.

Linka neobslouží zastávky Košická a Melantrichova. Na lince bude po dobu uzavírky platit objížďkový jízdní řád. Linka na objízdné trase zastavuje pouze na výše uvedených zastávkách.

 

DPMLJ,a.s.

Uzavírka ulice Dvorská - dopravní opatření na lince č. 21, 52 a 56

Z důvodu uzavírky ulice Dvorská (havárie kanalizace), u křižovatky s ulicí Jablonecká, v době od 1. července 2024 do 31. srpna 2024 24:00 hod., bude probíhat dopravní opatření na lince 21.

Linka bude vedena po objízdné trase ulicemi Jablonecká, Kunratická, Hrubínova, Aloisina výšina a dále po své trase. V opačném směru bude linka vedena po stejné objízdné trase. Linka neobslouží zastávku Vojtěšská (náhradní Textilana), zastávka Školní bude v obou směrech posunuta do ulice Aloisina výšina. Na lince bude platit objížďkový jízdní řáda. Linka na objízdné trase nezastavuje. Na lince bude nasazen pouze malokapacitní autobusy.

DPMLJ,a.s.

Uzavírka křižovatky ulic Minkovická a Puškinova - omezení na lince č.20

Z důvodu uzavírky ulice Minkovická, od křižovatky s ulicí Puškinova (včetně této křižovatky) po křižovatku s ulicí K Preciose (včetně této křižovatky), dojde k dopravnímu opatření na lince MHD č. 20 v termínu

od 1. července 04:00 do 14. července 2024 24:00 hod.

Po dobu uzavírky bude, autobusová linka č. 20 rozdělena na dvě části, označená jako linka č. 20 a linka č. X20.

Linka č. 20 směr Pilínkov (autobus označen 20-Pilínkov) bude ze zastávky Fügnerova vedena po běžné trase do zastávky Doubí Obilná a dále po silnici 1/35, České mládeže, Průmyslová a Puškinova do Pilínkova. V opačném směru po stejné objízdné trase do zastávky Doubí Obilná (náhradní v ulici Hodkovická) a dále po své trase. Linka neobslouží zastávku Pilinkov křižovatka v obou směrech.

Linka č. 20 směr Doubí-UCT (autobus označen 20-Doubí UCT) bude ze zastávky Fügnerova vedena po běžné trase do zastávky Doubí – UCT, kde bude ukončena. V opačném směru po stejné trase.

Linka č. 20 směr Šimonovice (autobus označen 20-Šimonovice)– bude vedena ze zastávky Fügnerova po běžné trase až do zastávky Doubí Obilná a dále po stávající objízdné trase A.Cihláře a Buková do Šimonovic.

Linka č. X20 směr Pilínkov (autobus označen X20-Pilínkov bude ze zastávky Fügnerova vedena po běžné trase linky č. 20 do zastávky Kamenická a dále obousměrně ulicemi České mládeže, Průmyslová, Heyrovského, Puškinova a Sklářská do zastávky Pilínkov.

Linka č. 37 směr Pilínkov (autobus označen 37-Pilínkov) bude vedena ze zastávky Fügnerova po běžné trase až do zastávky Doubí pošta a dále po silnici 1/35, České mládeže, Průmyslová a Puškinova do Pilínkova. V opačném směru po stejné objízdné trase do zastávky Doubí pošta a dále po své trase.

UPOZORNĚNÍ: žádáme cestující, aby pečlivě sledovaly označení cílové stanice na informačním panelu autobusu linky č.20 nebo X20. Zastávka Doubí Obilná, ve směru do centra, bude posunuta o cca 100 dál ve směru jízdy do ulice Hodkovická (za silniční nadjezd).

Linka na objízdné trase nezastavuje. Na lince budou platit po dobu uzavírky objížďkové jízdní řády. Z důvodu delší objízdné trasy, může na linkách docházet k několikaminutovému zpoždění.  

DPMLJ,a.s.                                  

Králův Háj - posunutí zastávky

Z důvodu opravy povrchu zastávky Králův Háj, kterou budou provádět Technické služby Liberec, bude od pondělí 24. června 2024 07:00 hod. do odvolání (cca 2 týdny) přesunuta do výstupní zastávky.

DPMLJ,a.s.

Lukášovské Údolí-zrušení zastávek MHD

Vážení cestující,

z důvodů zrušení obratiště autobusů v Lukášovském Údolí, bude od 1. července 2024 linka č. 15 ukončena v zastávce Harcov Myslivna. Zastávky Internát, Družba a Lukášovské Údolí budou zrušeny bez náhrady.

DPMLJ,a.s.

Výluka na trati linky č. 2 a 3 - Rybníček - Lidové sady

Z technických důvodů (oprava kolejiště ve Fügnerově ulici) bude probíhat výluka na tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Rybníček-Lidové sady-ZOO v době od 17. června 04:00 hod. – do 3. srpna 2024 24:00 hod.

Linky č. 2 a 3: V úseku Lidové sady-ZOO - Viadukt bude tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X2 a X3, linky pojedou podle výlukového jízdního řádu. Přestupním místem mezi náhradní autobusovou dopravou do Lidových sadů-ZOO a tramvajovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova bude zastávka „Nádraží“. Zastávka „Rybníček“ na tř. 1. máje nebude po dobu výluky obsluhována. Tramvajové linky budou ukončeny v zastávce „Rybníček“ v Tatranské ulici, kde bude i nástup pro jízdu do Dolního a Horního Hanychova.

Linky č. X2 a X3: Autobusy náhradní dopravy budou ve směru Lidové sady-ZOO odjíždět ze zastávky Viadukt, pokračují přes zastávku „Nádraží“ (přestupní zastávka mezi linkou č.2/3 a X2/X3) a terminál MHD ve Fügnerově ulici do Lidových sadů-ZOO. V opačném směru pojedou po stejné trase. Ve směru Lidové sady-ZOO budou autobusy náhradní dopravy odjíždět z terminálu MHD ze stanoviště č. 7 (společné s linkou 14,25), ve směru Nádraží, Dolní a Horní Hanychov ze stanoviště č. 2 (společné s linkou 16,22). Linky náhradní dopravy pojedou ze zastávky Šaldovo náměstí objízdnou trasou ulicí Sokolská, Rumjancevova a Šamánkova do zastávky Průmyslová škola a dále po své trase. V opačném směru po stejné objízdné trase. Linky neobslouží po dobu výluky zastávku Ulice 5. května. Linky pojedou podle výlukového jízdního řádu.

Linky č. 5 a 11: budou ukončeny v terminále MHD ve Fügnerově ulici. Úsek Fügnerova-Viadukt nebude obsluhován, k přepravě lze využít linku č. X2 a X3. Nástupní zastávka ve směru Vratislavice n/N. a Jablonec n/N. bude v obratišti-stanoviště č. 11. Na lince bude platit výlukový jízdní řád.

DPMLJ,a.s.

Uzavírka ulice Husova - omezení na lince č. 40

Z důvodu uzavírky ulice Husova (výkopové práce) bude v době  od 16. června 04:00 hod. do 30. června 2024 24:00 hod.

Linka č. 40 vedena ze zastávky Šaldovo náměstí objízdnou trasou ulicí Sokolská, Rumjancevova, Klostermannova a Klášterní do zastávky Klášterní a dále po své trase. Zastávka Nemocnice nebude po dobu uzavírky obsluhována, náhradní zastávka bude přechodně umístěna v ulici Klostermannova před křižovatkou s ulicí Husova.

DPMLJ,a.s.

Částečná uzavírka ulice Londýnská-změna trasy linek MHD 23,28 a 30

Informace o zavedení jednosměrného dopravního provozu v ulici Londýnská, v úseku od křižovatky s ulicí Letná po křižovatku s ulicí Kateřinská. Na linkách MHD č. 23, 28 a 30 bude po dobu jednosměrného provozu probíhat dopravní opatření-v době

od 20. května 2024 04:00 hod. do odvolání (cca 20 dnů).

UPOZORNĚNÍ: zastávky Růžodol mlýn a Stráž. N.N. Oblouková, ve směru do centra, budou přesunuty do zastávky pro opačný směr (pro jízdu do Liberce použijte zastávku do Stráže n.N.)

Linky č. 23 a 30 budou ve směru do Stráže nad Nisou vedeny po své trase. Ve směru do Fügnerovy ulice budou vedeny ze Stráže n.N. po objízdné trase z náhradní zastávka Stráž n.N. elektrárna (spojka mezi ulicí Kateřinská a Studánecká-viz mapka), ulicí Kateřinská a po rychlostní komunikaci 1/35 do zastávky Růžodol I, dále po své trase.

Linka č. 28 bude vedena ve směru Radčice po své trase, v opačném směru budou všechny spoje vedeny ze zastávky Stráž n. N. Neumannova přes Stráž n. N. a pokračuje do náhradní zastávky Stráž n. N. elektrárna (spojka mezi ulicí Kateřinská a Studánecká-viz mapka), ulicí Kateřinská a po rychlostní komunikaci 1/35 do zastávky Růžodol I, dále po své trase.

Upozornění: pro spoje linky č. 30 v 6:01 a linky č. 28 v 6:21, 6:48 a 7:03 ze zastávky Růžodol Mlýn bude ve Stráži n.N. zajištěn přestup na linky do Fügnerovy ulice.

Na linkách budou po dobu uzavírky platit objížďkové jízdní řády. Linky na objízdné trase nezastavují.                                                              

 

DPMLJ,a.s.

 

 

 

Zrušení zastávky Křižanské sedlo

Křižanské sedlo

Z důvodu generální opravy vozovky mezi zastávkami MHD Novina a Křižanské sedlo, nebude zastávka Křižanské sedlo v době od 1. května 2024 do odvolání (cca 11 týdnů) obsluhována. Víkendové spoje linky č. 16 budou ukončeny v zastávce Novina.

DPMLJ,a.s.