logo dpmlj

Překlad

Ceník autoškola

Předmět

Sazba (včetně DPH)

Poznámka

Kurz k získání ŘO skupiny „B“

12 700 Kč

11 h. výuky a 34 h. výcviku

Kurz pro získání ŘO skupiny
"D" z "B"

29 100 Kč

38 h. výuky a 42 h. výcviku, závěrečná ZK

Kurz pro získání ŘO skupiny
"D" z "C"

22 000 Kč

38 h. výuky a 20 h. výcviku, závěrečná ZK

Kurz k získání oprávnění k řízení
drážního vozidla

80 200 Kč

38 hod. pravidla provozu vozidel, 40 hod. konstrukce tramvají, provozní předpis, 80 hod. praktické jízdy, závěrečná ZK

Vstupní školení pro získání PPZŘ
(profesní průkaz) skupiny „D“ 140

31 000 Kč

130 h. výuky a 10 h. výcviku v jízdě BUS, závěrečná ZK

Rozšíření PPZŘ (profesní průkaz)
skupiny "C" na "D" 45

20 500 Kč

35 h. výuky a 10 h. výcviku v jízdě BUS, závěrečná ZK

Obnovení PPZŘ (profesní průkaz)
skupiny "C" a "D" 35

4 900 Kč

30 h. výuky, 5 h. výcviku

Period. školení po získání PPZŘ (prof. průkaz) skupiny "C" nebo "D" 7

960 Kč

6 h. výuky, 1 h. výcviku

Školení řidičů referentů
Zákoník práce 4 h.

320 Kč

4 h. výuky

Period. školení držitelů oprávnění k řízení
drážního vozidla (tram.) - 8 h.

800 Kč

8 h. výuky

Kondiční jízdy osobním automobilem

370 Kč

1 h. výcviku

Kondiční jízdy autobusem

750 Kč

1 h. výcviku

Poznámka:        

cena kurzovného zahrnuje

  • uvedený počet vyučovacích hodin výuky i výcviku
  • učební pomůcky

správní poplatek za 1. závěrečnou zkoušku 700 Kč není součástí ceny kurzu k získání řidičského oprávnění skupiny B.