logo dpmlj

Překlad

Ceník autoškola

Předmět

Sazba (včetně DPH)

Poznámka

Kurz k získání ŘO skupiny „B“

10 500 Kč

15 h. výuky a 28 h. výcviku

Kurz pro získání ŘO skupiny
"D" z "B"

26 800 Kč

38 h. výuky a 42 h. výcviku, závěrečná ZK

Kurz pro získání ŘO skupiny
"D" z "C"

18 400 Kč

38 h. výuky a 20 h. výcviku, závěrečná ZK

Kurz k získání oprávnění k řízení
drážního vozidla

80 200 Kč

38 hod. pravidla provozu vozidel, 40 hod. konstrukce tramvají, provozní předpis, 80 hod. praktické jízdy, závěrečná ZK

Vstupní školení pro získání PPZŘ
(profesní průkaz) skupiny „D“ 140

29 500 Kč

130 h. výuky a 10 h. výcviku v jízdě BUS, závěrečná ZK

Rozšíření PPZŘ (profesní průkaz)
skupiny "C" na "D" 45

18 000 Kč

35 h. výuky a 10 h. výcviku v jízdě BUS, závěrečná ZK

Obnovení PPZŘ (profesní průkaz)
skupiny "C" a "D" 35

4 700 Kč

35 h. výuky

Period. školení po získání PPZŘ (prof. průkaz) skupiny "C" nebo "D" 7

880 Kč

7 h. výuky

Školení řidičů referentů
Zákoník práce 4 h.

320 Kč

4 h. výuky

Period. školení držitelů oprávnění k řízení
drážního vozidla (tram.) - 8 h.

800 Kč

8 h. výuky

Kondiční jízdy osobním automobilem

340 Kč

1 h. výcviku

Kondiční jízdy autobusem

700 Kč

1 h. výcviku