logo dpmlj

Překlad

Ceník autoškola

Předmět

Sazba (včetně DPH)

Poznámka

Kurz pro získání ŘO skupiny
"D" z "B"

26 600 Kč

38 h. výuky na učebně a 42 h. výcviku, závěrečná ZK

Kurz pro získání ŘO skupiny
"D" z "C"

18 000 Kč

38 h. výuky na učebně a 20 h. výcviku, závěrečná ZK

Kurz k získání oprávnění k řízení
drážního vozidla

52 570 Kč

38 hod. pravidla provozu vozidel, 40 hod. konstrukce tramvají, provozní předpis, 80 hod. praktické jízdy, 2 závěrečné ZK

Vstupní školení pro získání PPZŘ
(profesní průkaz) skupiny „D“ 140

31 500 Kč

130 h. výuky na učebně a 10 h. výcviku v jízdě BUS, závěrečná ZK

Rozšíření PPZŘ (profesní průkaz)
skupiny "C" na "D" 45

20 300 Kč

35 h. výuky na učebně a 10 h. výcviku v jízdě BUS, závěrečná ZK

Obnovení PPZŘ (profesní průkaz)
skupiny "C" a "D" 35

4 700 Kč

35 h. výuky na učebně

Period. školení po získání PPZŘ (prof. průkaz) skupiny "C" nebo "D" 7

870 Kč

7 h. výuky na učebně

Školení řidičů referentů
Zákoník práce 4 h.

300 Kč

4 h. výuky na učebně

Period. školení držitelů oprávnění k řízení
drážního vozidla (tram.) - 4 h.

300 Kč

4 h. výuky na učebně

Kondiční jízdy osobním automobilem

300 Kč

1 h. výcviku ve vozidle

Kondiční jízdy autobusem

670 Kč

1 h. výcviku ve vozidle