logo dpmlj

Překlad

Ceník autoškola

Předmět

Sazba (včetně DPH)

Poznámka

Kurz k získání ŘO skupiny „B“

19 500 Kč

15 h. výuky a 28 h. výcviku, přistavení vozidla s učitelem k 1. závěrečné zkoušce

Opakovaná výuka skupina „B“

1 500 Kč

11 h. výuky

Opakovaný výcvik skupina „B“ 15 000 Kč
28 h. výcviku, přistavení vozidla s učitelem k 1. závěrečné zkoušce

Přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (vrácení řidičského oprávnění)

4 000 Kč

2 h. výcviku, přistavení vozidla s učitelem k 1. závěrečné zkoušce

Kurz pro získání ŘO skupiny
"D" z "B"

33 500 Kč

38 h. výuky a 42 h. výcviku, závěrečná ZK

Kurz pro získání ŘO skupiny
"D" z "C"

25 600 Kč

38 h. výuky a 20 h. výcviku, závěrečná ZK

Kurz k získání oprávnění k řízení
drážního vozidla

88 500 Kč

38 hod. pravidla provozu vozidel, 40 hod. konstrukce tramvají, provozní předpis, 80 hod. praktické jízdy, závěrečná ZK

Vstupní školení pro získání PPZŘ
(profesní průkaz) skupiny „D“ 140

31 500 Kč

130 h. výuky a 10 h. výcviku v jízdě BUS, závěrečná ZK

Rozšíření PPZŘ (profesní průkaz)
skupiny "C" na "D" 45

25 000 Kč

35 h. výuky a 10 h. výcviku v jízdě BUS, závěrečná ZK

Obnovení PPZŘ (profesní průkaz)
skupiny "C" a "D" 35

5 750 Kč

35 h. výuky

Period. školení po získání PPZŘ (prof. průkaz) skupiny "C" nebo "D" 7

1 150 Kč

7 h. výuky

Školení řidičů referentů
Zákoník práce 4 h.

370 Kč

4 h. výuky

Period. školení držitelů oprávnění k řízení
drážního vozidla (tram.) - 8 h.

800 Kč

8 h. výuky

Kondiční jízdy osobním automobilem

500 Kč

1 h. výcviku

Kondiční jízdy autobusem

750 Kč

1 h. výcviku

Poznámka: Platí od 15.2.2024

cena kurzovného zahrnuje

  • uvedený počet vyučovacích hodin výuky i výcviku
  • učební pomůcky

správní poplatek za 1. závěrečnou zkoušku 700 Kč není součástí ceny kurzu k získání řidičského oprávnění skupiny B.