logo dpmlj

Překlad

STATUTÁRNÍ ORGÁN - PŘEDSTAVENSTVO:

předseda představenstva: Ing. Michal Zděnek, M.A.
místopředseda představenstva: Martin Pabiška, MBA

člen představenstva: Ing. Václav Sosna


DOZORČÍ RADA:

předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Židek, MPA

Ing. Robert Korselt
Ing. Jakub Macek
Bc. David Novotný
Ing. Jan Puhal
Ing. Jiří Řádek
Jiří Bartoloměj Sturz
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Šída
Mgr. Jiří Šolc
Ing. Jaroslav Šrajer


VEDENÍ SPOLEČNOSTI:

ekonomický ředitel: Ing. Milan Červenka
provozně technický ředitel
: Ludvík Lavička
dopravní ředitel: Martin Pabiška, MBA


VÝBOR PRO AUDIT:

Mgr. Jiří Šolc
Mgr. Petr Židek, MPA
Ing. Jakub Macek