logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2018

18/07 Tisková zpráva - odložení výluky

SOUKENNÉHO NÁMĚSTÍ SE ODKLÁDÁSOUKENNÉHO NÁMĚSTÍ SE ODKLÁDÁ

Liberec 19. 7. 2018

Vzhledem k aktuálně tíživé finanční situaci a s ohledem na možnost alternativního technického řešení  na zajištění bezpečnosti provozu, se vedení Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou rozhodlo v tuto chvíli realizovat úspornou variantu opravy kolejiště, a to v podobě navaření opotřebované hlavy kolejnice. Podobné řešení bylo zvoleno pro opravu tramvajové trati v prostoru Lidových sadů, kde byla také původně plánována rozsáhlejší oprava.  V danou chvíli se tímto rozhodnutím vedení společnosti ušetří zhruba 10 milionů korun.Začátek odložené výluky byl  naplánován od soboty 21.7. do 2.9.2018. Avizované komplexní opravy obou úseků budou realizovány v průběhu příštího roku.

<tm>

18/06 Tisková zpráva - stolní tenis

IX. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu O pohár DPMLJ

Liberec, 4. 6. 2017

Turnaj s devítiletou tradicí se rozehrál dopoledne 1. Června 2018 v prostorách sálu stolních tenistů v Home Credit Areně.  Akci pořádá za podpory SML a SKST Liberec Komunitní středisko Kontakt Liberec ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., který dal k vzniku turnaje historicky impuls. Akce se rozrůstá a oslovuje stále více zájemců z řad aktivních seniorů. Letošní účast byla rekordní, jak počtem, tak úrovní startujících. Startovalo 29 účastníků z Liberce, Jablonce n. Nisou, Frýdlantu, Raspenavy, Chrastavy, Doubí, hráči rekreační i hrající dlouhodobé soutěže. 

Ženy hrály v jedné skupině, každá s každou, na dva vítězné sety.
Pořadí:
1. Zlatka Mečířová Liberec 12 bodů
2. Edita Hájková Liberec 8 bodů vzájemný zápas
3. Jindra Krausová Liberec 8 bodů vzájemný zápas

Muži byli rozlosováni do čtyř skupin, po 5 nebo 6 hráčích. Ve skupině hráli každý s každým.
Pořadí:
1. Jan Potenský Frýdlant 3:1 ve finále
2. Jiří Švec Liberec 1:3
3. Mihail  Trinta Chrastava 3:0 o třetí místo hráli poražení semifinalisté

Vítězové slavnostně obdrželi poháry z rukou libereckého primátora Tibora Batthányho.

<tm>

18/04 Tisková zpráva - Evropské dotace

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou je úspěšná společnost, která aktivně využívá možnosti svého rozvoje s podporou evropských dotací.  Ministerstvem průmyslu a obchodu byl pro dopravní podnik v závěru loňského roku schválen další projekt.

Liberec dne 12. 03. 2018

V červnu 2017 podala DPMLJ, a.s. individuální žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020“, výzvy II programu podpory Úspory energie. Po šesti měsících, v prosinci 2017, byla DPMLJ, a.s. tato žádost o poskytnutí dotace schválena Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Finanční podpora se týká projektu s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy měnírny střed v Liberci“.

Hlavním cílem tohoto projektu je významné zlepšení tepelně-izolačních vlastností opláštění objektu měnírny střed. Tato provozně-technologická budova, nacházející se v Tatranské ulici v Liberci, slouží k napájení části tramvajové trati v Liberci a současně zde je umístěn energetický dispečink, který dálkově řídí ostatní tři měnírny, napájející zbylé úseky tramvajových tratí.  Nevyhovující technický stav opláštění dokazuje několikaleté zamezení vstupu k bezprostřední blízkosti budovy v Tatranské ulice.

Budova měnírny byla vystavěna v létech 1985 až 1993. Stavebními úpravami nyní dojde k odstranění stávajícího pláště z cihelné přizdívky a keramického obkladu. Stěny budou poté upraveny novou vyrovnávací jádrovou omítkou pro následnou montáž kontaktního zateplovacího systému se silikonovou probarvenou stěrkovou omítkou. Nově bude provedeno zateplení střešní konstrukce. Současně bude provedena výměna všech oken a dveří za plastová. Nová ocelová vrata budou již se zateplením.

Za zajímavost určitě stojí komentář popisující samotnou výstavbu od současného provozně-technického ředitele Ludvíka Lavičky: „Výstavba budovy měnírny střed trvala neuvěřitelných devět let. Toto tempo bylo poplatné tehdejší době, kdy byla významně upřednostňována bytové výstavba. Materiál se opatřoval obtížně, bilanční příděly se na tyto stavby nevztahovaly. Zednické profese byly řešeny buď praktickým výcvikem učňů, nebo v odpoledních hodinách brigádnicky našimi zaměstnanci. Železobetonové konstrukce byly poměrně obtížně zajišťovány odbornými pracovníky, a to převážně pouze o sobotách a nedělích. Potřebné řezivo na bednění těchto konstrukcí pak bylo úzkoprofilové a dováželo se i ze vzdálenosti 300 km.“

Jistým paradoxem byla dodávka technologie (transformátory, usměrňovače a rozvaděče), která proběhla již v roce 1980. Jednotlivé části byly skladovány na různých místech a před vlastní montáží bylo nutné provést repase na těchto zařízeních.

Po uvedení do provozu v roce 1994 je v měnírně zajišťován nepřetržitý provoz vždy dvěma pracovníky. Budova současně slouží také na údržbu vozidlových a staničních baterií.

„DPMLJ, a. s. vyhlásila v prosinci 2017 otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby. V lednu 2018 byla na základě obdržených nabídek vybrána místní stavební společnost STAV-AGENCY s.r.o. ze Stráže nad Nisou“, doplnil Ing. Pavel Šulc, předseda představenstva dopravního podniku.

Zahájení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině března 2018, ovšem s přihlédnutím na klimatické podmínky. Dokončení prací je plánováno do 4 měsíců od zahájení.

Realizací projektu dojde k významné úspoře nákladů na temperování budovy v předpokládané výši cca 53%. Úsporou nákladů zároveň dochází k pozitivnímu dopadu na životní prostředí – adekvátní snížení emisí CO2.

Celkové předpokládané výdaje projektu: 5,4 mil. Kč bez DPH

Výše dotace ERDF: 30% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však 1,382 mil. Kč.

<tm>

18/05 Tisková zpráva - doprava na HOKEJ

InformaceLiberec

Fandit na sobotní zápas BÍLÝCH TYGRŮ jeďte raději MHD!

Liberec dne 22. 3. 2018

Hráči HC Bílí Tygři úspěšně vyrovnali stav čtvrtfinálové série na 2:2 a šestý hokejový zápas se vrátí do Liberce, ovšem v netradičním čase – v sobotu 24. března 2018 již v 11 hodin.

S tímto termínem nebylo počítáno, a tak v areálu Sport Parku Liberec a Home Credit Areně se ve stejný den koná hned několik naplánovaných akcí.  Vzhledem k souběhu programu bude zcela uzavřeno centrální parkoviště u Home Credit Areny a omezena kapacita dalších parkovacích ploch v blízkosti arény. Je pravděpodobné, že lze na přilehlých komunikacích očekávat výrazné zhuštění provozu. Pořadatelé předpokládají, že se v sobotu vystřídá na akcích v celém areálu Sport Parku Liberec přes 15 tisíc sportovců a návštěvníků.

DPMLJ na tuto situaci operativně reaguje a v sobotu 24. 3.2018:

1/ Posiluje tramvajovou linku č. 3. od 9:00 hodin. Na lince č. 3 budou nahrazeny sólo vozy tramvajovými soupravami, které pojedou dle platného sobotního jízdního řádu.  Současně s tímto je DPMLJ připraven v případě potřeby aktuálně reagovat a posílit tramvajový provoz na lince č. 3 dalšími soupravami.

2/ V souvislosti s konáním akcí v dané lokalitě budou nutná omezení na autobusové lince MHD č. 17 od 07:30 hod. do 18:00 hodin. Linka bude vedena ulicemi 28. října, Kralická, Hanychovská, Nákladní a dále po své trase. Zastávky „Herbenova“ a „Aréna“ nebudou autobusy obsluhovány. Náhradní zastávka za zastávku Aréna“ bude zastávka „Zimní stadion“.

Sobotní situace v okolí Sport Parku Liberec bude řízena hlídkami policie ČR a pořadatelské služby.

Vedení DPMLJ společně s managementem HC Bílí Tygři prosí fanoušky, aby pro přesun na hokejové utkání využili městskou hromadnou dopravu a zároveň vyrazili na zápas s dostatečným časovým předstihem.

Děkujeme.

<TM>

18/03 Tisková zpráva - OpenData

DPMLJLiberec - Jablonec

DPMLJ dnes zveřejnil na svém webu „OPEN Data“ jízdních řádů městské dopravy a stal se tak prvním dopravním podnikem v ČR, který se „otevřenými daty“ otevírá veřejnosti.

Liberec dne 9. 3. 2018

Pojem “otevřená data” pro zákazníky MHD v praxi znamená, že data jízdních řádů jsou otevřená a může k nim kdokoliv volně přistupovat, používat je, upravovat a sdílet je za podmínek, které nejvíce zabezpečí zachování původu, tedy jejich vlastnictví a otevřenosti.

V současné době konstruktéři grafikonů při změnách jízdních řádů rozesílají změny různým vývojářům. Tato nutnost komunikace veřejnosti odpadne. Nyní tedy bude pouze jedno místo, kde se k datům lze dostat.

„V České republice zatím nic takového jako jsou „OPEN Data“ ve veřejné dopravě neexistuje.  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou je první, kdo bez omezení dá svá data na webu veřejně k dispozici v podobě „OPEN Data“ a zároveň první, kdo plně zpřístupní API (rozhraní pro vývojáře) do vyhledávače spojení“, vyzdvihnul tuto skutečnost Ing. Luboš Wejnar, ředitel dopravního podniku.

Obsahem zveřejňovaných dat je linkové vedení, spoje a jejich platnost, geografické vedení linek ve formátu GTFS používaným mj. společností Google.

Obsahem API (rozhraní pro vývojáře) je vyhledávání spojení odkud-kam, sestava zastávkových jízdních řádů, informace o spojích a spojeních, geografické vedení linek a spojů.

Možnosti využití dat veřejností:

  • Jakýkoli vývojář (soukromá společnost, občan – pravděpodobně student) si může vyvinout svou vlastní aplikaci poskytující data o jízdních řádech jakoukoli formou. Jízdní řády jsou jinak prezentovány v Německu, Belgii, severských zemích atd. Různé formy prezentace jsou tak možné již i u nás.
  • Integrace jízdních řádů města Liberce do již existujících zahraničních aplikací umožní, že turista např. z Německa tak už nebude muset hledat na stránkách v českém jazyce a hledat české mobilní aplikace, ale jízdní řády města Liberce může mít i ve své německé aplikaci.
  • Pokud si např. provozovatel restaurace bude chtít umístit do svého podniku pro své hosty TV zobrazující odjezdy spojů z nejbližší zastávky, může tak nyní učinit bez aktivní spolupráce s dopravním podnikem nebo jakýmkoli dodavatelem.

Dopravní podnik těmito kroky posouvá město Liberec k reálnému Smart City – městu, které využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městě. Firmám, občanům, studentům se nově nabízí možnost postavit si svou vlastní aplikaci na otevřených datech jízdních řádů. Dále je mohou zpracovávat a jakkoli je analyzovat. Využití dat bude zdarma a bez jakékoli diskuze se zástupci DPMLJ nebo s jakýmkoli subdodavatelem dopravního podniku.

Vzor pro poskytování zmiňovaných dat v DPMLJ vychází ze Švýcarska, kde jako první přijali OPEN Data jako národní standard.

Dopad přístupu „OPEN Dat“ na webu DPMLJ není jen regionální, ale celostátní. Právě data o jízdních řádech jsou neustále předmětem velkých obchodních sporů mezi různými dodavateli a provozovateli informačních systémů. Jízdní řády města Liberce tak přestávají být předmětem obchodu.

Stránka s popisem a odkazy na "OpenData"

<tm>