logo dpmlj

Překlad

Smluvní přepravní podmínky Liberec

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LK (IDOL)

Dle platné legislativy vyhlašují Smluvní přepravní podmínky (dále SPP) jednotliví dopravci. V rámci veřejné dopravy v Libereckém kraji je dopravci zapojenými do integrovaného dopravního systému IDOL vyhlašováno jednotné znění SPP, které se skládá ze všeobecné základní části platné pro všechny dopravce a dodatku SPP, který upravuje konkrétní podmínky přepravy na linkách MHD Liberec.

Plné znění SPP včetně příloh je k dispozici:
ZDE na webových stránkách www.iidol.cz.

Výňatek ze SPP (je zveřejněn ve všech vozidlech a na obvyklých vývěsních místech) je k dispozici nebo k nahlédnutí v sídle společnosti, v zákaznickém centru MHD ve Fügnerově ulici.