logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2023

Tisková zpráva 23/09 - asistent odbočování

Řidiči dopravního podniku v Liberci jako první v České republice otestují asistenta odbočování pro kloubové autobusy.

Liberec 28. 4. 2023

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (DPMLJ) začal spolupracovat na pilotním projektu společnosti Knorr-Bremse, která vyvinula nový asistenční systém na hlídání „slepých úhlů“ ve vozidlech s integrovanými asistenčními funkcemi.

Systém má za cíl chránit zranitelné účastníky silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Závod společnosti sídlí na jedné z průmyslových zón pod Ještědem a ke spolupráci s dopravním podnikem má tedy velmi blízko.

„Chceme v rámci regionu přispět k větší dopravní bezpečnosti, proto jsme se rozhodli nabídnout jeden kompletní systém dopravnímu podniku k vyzkoušení. Věříme, že ohlasy budou pozitivní a budeme pokračovat ve spolupráci,“ sdělil manažer obchodu a marketingu společnosti Knorr-Bremse Petr Zima.

„V Liberci se rozvíjí síť cyklostezek, narůstají počty cyklistů i běžců, a tím přibývá kolisních míst. Autobusy MHD zde zdolávají členitý terén. Systém kamer chrání cestující, chodce, cyklisty a řidiče MHD, kteří se denně pohybují v hustém městském provozu po užších komunikacích,“ zdůraznil dopravní ředitel DPMLJ Martin Hettner.

Bezpečnostní systém ProFleet Assist+ Druhé generace má šest důležitých funkcí, díky kterým může předejít nehodám s jinými vozidly, ale hlavně aktivně předejít kolizi se všemi zranitelnými účastníky silničního provozu. Skládá se ze dvou částí. Na boku autobusu jsou umístěny dvě kamery, jejichž čočky míří proti sobě a jedna kamera se nachází na čelním skle. Asistent tak hlídá „slepé úhly“ vozidla. Pokud se člověk dostane k autobusu na menší vzdálenost než dva a půl metru, automaticky se rozsvítí na displeji žlutý varovný signál, když kamera zaznamená rychlejší pohyb, tak už se rozsvítí na displeji červené varování a spustí se akustický signál. Asistent rozezná živé a neživé objekty, reaguje pouze na člověka. Vylepšená detekce pracuje za úsvitu i ve tmě. Topná tělesa kamery umožňující nepřetržitý provoz systému při teplotách pod bodem mrazu. Cena jednoho systému se pohybuje v závislosti na konfiguraci od 1000 do 2000 euro.

„Předpokládáme, že ten systém bude schopný zajistit větší přehled, co se děje kolem vozu. Pokud bude hlídat kritické hrany, tak to pro řidiče znamená větší jistotu a předejití případným nehodám,“ podotkl vedoucího provozu městské hromadné dopravy Zdeněk Leszkoven.

Dopravní podnik má ve svém vozovém parku 18 kloubových autobusů, deset z nich jsou vozidla typu SOLARIS a dále osm starších vozů. Systém byl nainstalován na autobus s reklamním polepem výrobce asistenta a je nasazován na páteřní linky číslo 12, 25 a na některé spoje do průmyslových zón.

 

  

<tm>

Tisková zpráva 23/08 - soutěž na nové kloubové autobusy

Liberecký dopravní podnik se už bez kloubových autobusů neobejde

Liberec, dne 22. 3. 2023

Kloubové autobusy se staly součástí vozového parku libereckého dopravního podniku. V současné době byla vypsána veřejná nadlimitní soutěž na dodávku až 15 nových kloubových autobusů s pohonem CNG.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) v souvislosti s ukončením smlouvy s externím dodavatelem BusLine, a.s. a nedostatkem řidičů na trhu práce v roce 2019 změnil koncept obsluhy autobusových linek na městských linkách. Tehdy byla pořízena ojetá vozidla z německého Schwerinu, Plzně, Zlína, Olomouce a Prahy. 

Následovalo výběrové řízení na 10 ks kloubových autobusů s dodáním na podzim  roku 2020. Vyhrála polská firma SOLARIS a s autobusy se denně setkáváme v ulicích města Liberce.

Původní starší vozidla je třeba nahradit novými. Dodavatel bude vybrán na základě současné soutěže. Nové autobusy doplní vozový park v letech 2024 a 2025 po 5 kusech. Zbývajících 5 kusů bude případně dodáno na základě obce v letech 2026 a 2027.

Zadávací podmínky soutěže specifikují délku vozidla až 19m s kamerovým systémem a kapacitou minimálně 120 cestujících. Nechybí požadavek na klimatizaci, uzavřenou kabinu řidiče, USB zásuvky nebo LED osvětlení. Cena je odhadnuta na 10,15 milionů korun za vozidlo.

Aby mohla být flotila kloubových autobusů řádně udržována, v letošním roce proběhne kompletní přestavba haly lehké údržby v areálu garáží v Liberci ve Vilové ulici. Současně dojde k rozšíření prostoru o jedno stání pro možnost zvednutí kloubového autobusu. Původní hala byla určena pouze na vozidla délky 12m. Odhadované náklady přesahují 100 mil. korun.

 

Foto: rok 2020 - 10 nových kloubových autobusů SOLARIS

Tisková zpráva 23/06 - Jizerská padesátka - shrnutí

V rekordních 193 otáčkách převezly autobusy dopravního podniku účastníky 56. ČEZ JIZERSKÉ 50

Liberec, dne 13. 2. 2023

 

Kyvadlovou dopravu a městskou dopravu z Liberce do Bedřichova na 56. ročník Jizerské padesátky, zajišťoval o uplynulém víkendu také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ).

V souvislosti s největší zimní sportovní událostí Libereckého kraje byla již tradičně značně omezena doprava osobními auty do Bedřichova. Závodníky a členy doprovodného zajištění do místa závodu tak vyvážela a svážela kyvadlová doprava.

Na tradiční lince MHD č. 18 do Bedřichova byl každý spoj posílen o další vůz. Stejným stylem byla již od pátku posílena také linka č. 500 do místa registrace a výdejního místa startovních čísel v OC NISA.

Operativní řízení provozu ve městě i do hor zajišťovala mimo dispečinku MHD v centru města navíc dvě dispečerská pracoviště.

Dopravní podnik nasadil o víkendu do služeb všechny své personální rezervy. Do kyvadlové dopravy bylo nasazeno v sobotu 13 řidičů/autobusů a v neděli počet stoupnul dokonce na 18 řidičů/autobusů.

Kyvadlové autobusy DPMLJ se v Bedřichově letos za víkend otočily 193x, což je zatím rekordní počet.

Řidiči a dispečeři MHD během víkendu odpovídali na mnoho dotazů, ale také dohledávali a převáželi různé zapomenuté vybavení návštěvníků hor.

Počasí akci tentokrát nepřálo (mlha, déšť), přesto nebyla zaznamenána žádná pojistná událost ani konflikt.

Vedení společnosti děkuje svým zaměstnancům za osobní přístup a bezproblémové zajištění dopravy na MHD linkách a kyvadlové dopravy o tomto sportovním víkendu.

Tisková zpráva 23/07 - změny výlukových linek X5 a X11

Od 1. dubna 2023 proběhnou změny na meziměstských linkách MHD č. 5, 11 a X11.

Liberec, dne 21. 3. 2023

Důvodem změn v běžném provozu městské dopravy jsou výkopové práce v centru města Jablonce nad Nisou, které odkloní linku X11 z náhradní trasy, změní odjezdové časy a režim některých spojů.  

Linky č. 5, 11 a X11 podrobněji:

  • Z důvodu úplné uzavírky ulice Liberecká (výkopové práce) bude linka č. X11 vedena v úseku U Brandlu - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady po objízdné trase.
  • Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat ve směru do Tyršových sadů v zastávce Liberecká v ulici Liberecká (společná s linkou č. 104 MHD Jablonec n. N.), ve směru do Liberce v zastávce Budovatelů (společná s linkou č. 104 MHD Jablonec n. N.) v ulici Budovatelů.
  • Spoje linky č. X11 budou z Jablonce nad Nisou, Tyršových sadů a zastávky Liberecká odjíždět většinou o 3 minuty dříve oproti jízdnímu řádu platnému do 31. 3. 2023.

Z provozních důvodů došlo ke změně některých spojů linky č. 5:

    • V pracovní dny spoj z Viaduktu s odjezdem ve 20:37 pojede nově jako linka č. 11 a na tento spoj je zaveden navazující spoj linky č. X11 s odjezdem ve 20:56 z Vratislavic nad Nisou, výhybny.
    • V sobotu spoj z Viaduktu s odjezdem ve 21:19 pojede nově jako linka č. 11 a na tento spoj je zaveden navazující spoj linky č. X11 s odjezdem ve 21:39 z Vratislavic nad Nisou, výhybny.

Spoj linky č. 11 z Vratislavic nad Nisou, výhybny s odjezdem ve 23:48 bude nově odjíždět ve 23:52 hodin.

 

DPMLJ, a. s.

 

Tisková zpráva 23/05 - Jizerská 50

Dopravní podnik zajišťuje dopravu na 56. ročník Jizerské padesátky

Liberec, dne 7. 2. 2023

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) již několik let spolehlivě zajišťuje kyvadlovou dopravu na jednu z největších sportovních akcí v Libereckém kraji. O nastávajícím víkendu 11. - 12. 2. 2023 se budou opět řidiči a dispečeři dopravního podniku starat o přepravu závodníků, pořadatelů a návštěvníků J50 mezi Libercem a Bedřichovem v Jizerských horách.

KYVADLOVÉ AUTOBUSY objednané pořadatelem závodu budou jezdit z Liberce, Jablonecké ulice do Bedřichova a zpět. Pro závodníky je přeprava zdarma, jízdenku obdrží ve startovním balíčku.

NÁSTUPNÍ MÍSTO kyvadlové dopravy směr Bedřichov je pouze v Jablonecké ulici (naproti TJ LOKOMOTIVA, zastávka MHD Poliklinika). Spoje jezdí bez zastávek.

Kyvadlová přeprava do Bedřichova a zpět bude probíhat v tomto režimu:

Sobota 11. 2. 2023

Z Liberce, Jablonecké ulice (zastávka Poliklinika)
pojede kyvadlová doprava od 5:30 do 8:00 a od 11:30 do 13:30 hodin jednosměrně směr Bedřichov
Z Bedřichova se rozjede kyvadlová doprava ve směru Liberec, Jablonecká ulice od 11:00 do 14:30 a od 15:00 do 17:30 hodin.

Neděle 12. 2. 2023

Z Liberce, Jablonecká ulice (zastávka Poliklinika)
pojede kyvadlová doprava od 5:30 do 9:00 jednosměrně směr Bedřichov.
Z Bedřichova se lze do Liberce, Jablonecké ulice vrátit kyvadlovou dopravou od 10:30 do 18:00 hodin.

Po dobu závodů J50 bude posílena linka MHD č. 18 do Bedřichova (cena dle tarifu), která odjíždí v blízkosti terminálu MHD Liberec ze stanoviště „M“ (Moskevská ul.).
Linka bude obsluhována dle stávajícího jízdního řádu.

V souvislosti s touto sportovní událostí s mnohatisícovou účastí budou vypraveny v pátek 10. 2. 2023 a sobotu 11. 2. 2023 posilové spoje do místa registrace a výdeje startovních čísel v areálu OC NISA.
Linka č. 500 do OC NISA jezdí zdarma z terminálu MHD ve Fügnerově ulici, stanoviště č. 4.

Přeprava na registraci a zpět bude probíhat následovně:

Pátek 10. února 2023 – doprava závodníků na výdej startovních čísel/registrace v OC Nisa a zpět

Posílení dopravy na lince 500 MHD (terminál MHD, stanoviště č. 4) z Fügnerovy ulice do OC Nisa bude v čase: 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25 hodin.
Z OC Nisa v čase: 14:43, 15:13, 15:43, 16:13, 16:43, 17:13, 17:43, 18:13, 18:43 hodin.

Sobota 11. února 2023 - doprava závodníků na výdej startovních čísel/registrace v OC Nisa a zpět

Posílení dopravy na lince 500 MHD (terminál MHD, stanoviště č. 4) z Fügnerovy ulice do OC Nisa v čase: 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55 hodin.
Z OC Nisa v čase: 10:43, 11:13, 12:13, 12:43, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:13, 16:43, 17:13, 17:43, 18:13 hodin.

<tm>