logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2024

Tisková zpráva 24/07 - Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce

Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce

 Liberec 7. 6. 2024

Rekonstrukce tramvajové trati byla pokračováním investiční rozvojové aktivity Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, spočívající v modernizaci dopravní infrastruktury k provozu MHD, vedoucí ke zvýšení komfortu cestujících, bezpečnosti i plynulosti dopravy na trati z Liberce do Jablonce nad Nisou. Cílem bylo zvýšit také atraktivitu veřejné dopravy, učinit veřejnou dopravu dostupnější a snížit negativní dopady dopravy na životní prostředí i veřejné zdraví.

Dalším z cílů rozsáhlých prací bylo zvýšení traťové rychlosti, a tím získání úspory cestovního času. Rekonstrukce současně umožnila změnu a sjednocení rozchodu drážního tělesa na 1435mm, které je standardně používáno na městské tramvajové trati v Liberci. Nepřehlédnutelnou změnou byly úpravy směrového a výškového vedení tramvajové trati v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území měst Liberce a Jablonce nad Nisou i strategickými plány či strategiemi rozvoje obou měst.

Meziměstská tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou byla naposledy kompletně rekonstruována v letech 1973 až 1975, Z důvodu úsporných opatření a tehdejší nedostupnosti vhodných materiálů tehdy nebyly sanovány závady, které na trati vznikly již v době výstavby. Od 90. let minulého století probíhaly pouze částečné opravy a rekonstrukce vždy pouze na vybraném úseku.

K významnějšímu modernizačnímu posunu došlo až prostřednictvím realizace projektů spolufinancovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Letos zprovozněné poslední rekonstruované úseky byly historicky největší stavbou v novodobé historii obou měst - Liberce a Jablonce nad Nisou. Stejně jako od začátku spuštění modernizace tramvajové tratě, byl i tento projekt, rekonstrukce posledního úseku, rozložen do několika etap.

Nadlimitní soutěž na zhotovitele stavby byla zahájena dne 18. 11. 2021 a ukončena podpisem smluv s vybranými dodavateli dne 22. 4. 2022. Stavební práce započaty 7. července 2022.

Pracovalo se nepřetržitě na čtyřech úsecích současně se zhotoviteli:

  1. úsek Kyselka – Proseč, škola:

společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. + Metrostav DIZ s.r.o.

  1. úsek Proseč, škola – Proseč, výhybna:

společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. + Metrostav DIZ s.r.o.

  1. úsek Nový svět – Měnírna:

společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. + SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

  1. úsek Jablonec nad Nisou – Budovatelů:

společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. + SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V průběhu realizace došlo k opoždění stavby vlivem legislativních problémů. Stavbě se nevyhnuly ani technické problémy, které byly řešeny průběžně během realizace. Stavba byla složena celkem ze 128 stavebních objektů, dalších 20 objektů zajišťoval ČEZ distribuce a CETIN. V jednotlivých úsecích byly vyměněny koleje a kanalizace, současně byly vystavěny výhybny. Vybudována byla nová lávka a přemostění, byly nataženy nové silniční povrhy a umístěna nová signalizace. Trasa drážního tělesa byla částečně pozměněna a v některých místech se oddělila od silničního provozu.

Současné technické a bezpečnostní parametry splňuje také celorepubliková rarita, která na trati vznikla. V prostoru bývalého nádraží v Proseči nad Nisou byl vybudován společný přejezd pro vlaky a tramvaje osazený závorami. Zastávka Proseč pošta tak nabízí cestujícím možnost pohodlného přestupu z jednoho dopravního prostředku na druhý.

Rekonstrukce tramvajové tratě Liberec - Jablonec nad Nisou, je jednou z největších dopravních staveb Libereckého kraje a investiční akci Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou v novodobých dějinách. Projekt s odhadovanými náklady ve výši 964 606 967 Kč byl podpořen schváleným příspěvkem z fondů EU částkou 622 359 948,05 Kč v rámci Operačního programu Doprava.

Po náročné rekonstrukci je tramvajová trať od 1. května 2024 provozována v ročním zkušebním provozu s cestujícími.

Společná tramvajová trať mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou byla otevřena v roce 1955. Svými 12 kilometry délky je druhou nejdelší meziměstskou tramvajovou tratí v České republice. Za rok přepraví téměř milión cestujících. Hovoří se a plánuje i její prodloužení o dalších cca 800 metrů do dolního centra Jablonce nad Nisou.         

 

Kontakt:  Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 739 683 130

SDP Tisková zpráva 24/06 - Dopravní podniky opět podpoří Český den proti rakovině

Sdružení dopravních podniků České republiky (SDP ČR) a jeho členské dopravní podniky, kam patří i Dopravní podnik Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se i v tomto roce připojují k tradiční veřejné sbírce Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině. Na možnost podpořit tuto osvětovou kampaň upozorní letáky ve vozech městské hromadné dopravy. Takzvaný Květinový den se letos koná ve středu 15. května. 

Praha, Liberec 9. května 2024

Do podpory projektu se zapojí dopravní podniky z jedenácti měst, a to z Brna, Českých Budějovic, Děčína, Hradce Králové, Karlových Varů, Liberce, Opavy, Ostravy, Pardubic, Plzně a Ústí nad Labem. O Květinovém dni budou informovat na svých sociálních sítích, ale i přímo ve vozech MHD, případně využijí LCD panely nebo digitální nástěnky. Několik dopravních podniků se zapojí i do prodeje typických žlutých květin.

Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik města České Budějovice a Dopravní podnik Ostrava budou žluté květinky nabízet k prodeji na svých zákaznických centrech nebo místech předprodeje, a to od 15. května až do neděle 19. května (dle otevírací doby jednotlivých pracovišť). Dopravní podnik Karlovy Vary nakoupí žluté kytičky pro všechny své řidiče.

„Naším cílem je stejně jako v předchozích letech podpořit aktivity Ligy proti rakovině, která Český den proti rakovině pořádá. Vnímáme prevenci této zákeřné nemoci jako důležité téma, na které je potřeba širokou veřejnost upozorňovat. Díky SDP ČR a dopravním podnikům se informace dostanou ke statisícům cestujících,“ řekl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Kytičky budou letos ozdobeny tmavě růžovou stužkou a zájemci si je mohou zakoupit za libovolný příspěvek, přičemž minimální částka činí 20 Kč. Hlavní téma sbírky je pro tento rok prevence rakoviny prsu a screeningové programy.

Přispět je možné také prostřednictvím nákupu e-kytičky odesláním dárcovské SMS ve tvaru 𝗗𝗠𝗦 𝗞𝗩𝗘𝗧 𝟯𝟬 nebo 𝗗𝗠𝗦 𝗞𝗩𝗘𝗧 𝟲𝟬 nebo 𝗗𝗠𝗦 𝗞𝗩𝗘𝗧 𝟵𝟬 nebo 𝗗𝗠𝗦 𝗞𝗩𝗘𝗧 𝟭𝟵𝟬 na číslo 𝟴𝟳 𝟳𝟳𝟳. Cena DMS je 30, 60, 90, 190 Kč. Více informací najdete na www.cdpr.cz.

Sdružení dopravních podniků ČR je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy v ČR. Sdružuje 22 provozovatelů městské hromadné dopravy v největších městech ČR. Ti provozují autobusovou dopravu, dále 7 tramvajových a 14 trolejbusových systémů a jeden systém metra. Na území obsluhovaném touto dopravou žijí téměř čtyři miliony obyvatel. Členské dopravní podniky ujedou ročně přes 320 milionů vozových kilometrů a přepraví téměř 1,8 miliardy cestujících.

<tm>

Tisková zpráva 24/04 - historická tramvaj

Liberec, 26. 3. 2024

Na jeden rok bude mít Liberec zapůjčenou historickou tramvajovou soupravu z podnikového muzea MHD pražského dopravního podniku.

Tramvajová souprava dnes dorazí na speciálním silničním návěsu do areálu tramvajové vozovny Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) v Liberci, Tatranské ulici. Na zápůjčce historických vozů se domluvil za oboustranně výhodných podmínek Boveraclub a DPMLJ s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP).

V pražském podnikovém muzeu MHD ve Střešovicích byla v únoru zahájena stavba nových výstavních hal pro muzejní autobusy a užitková vozidla. Probíhající stavba tak omezila prostor a provoz pro tramvaje z expozice.  

Pražský dopravní podnik uvítal možnost uložit jednu soupravu právě v Liberci. Liberec zase naopak získal historickou soupravu na rozchodu 1435 mm pro příležitostný provoz v celé své tramvajové síti.

Dopravní podnik si zapůjčené soupravy považuje a bude se snažit využít tramvaje na co nejvíce připravovaných akcí pro veřejnost v průběhu celého roku. Historická souprava vyjede na tramvajové tratě vždy v dny státních svátků na tradiční sváteční jízdy. O letních prázdninách se bude prezentovat každou sobotu prázdninovými jízdami pro místní a návštěvníky města a jeho okolí, tyto jízdy bude organizovat Boveraclub za podpory Libereckého kraje. Dopravní podnik plánuje pražské historické tramvaje atraktivně začlenit do programu připravovaného Dne otevřených dveří 14. září 2024.

Zapůjčený motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Od roku 1991 jsou vozy v pražské flotile historických tramvají určených pro pravidelný a komerční provoz jako duplicitní k těm, které jsou umístěny v expozici střešovického muzea.

„S kolegy z pražského podnikového muzea dlouhodobě spolupracujeme, nezanedbatelná je jejich pomoc při rekonstrukcích historických tramvají v Liberci, ať již v podobě konzultací či poskytnutím náhradních dílů. Je to ocenění naší činnosti, že nám soupravu do Liberce zapůjčí na celý rok“, uvedl Ing. Tomáš Krebs, předseda spolku Boveraclub. „Bez spolupráce s DPMLJ a podpory ze strany kraje by se ale zápůjčka nepovedla“.

DPMLJ, a. s.

Tisková zpráva 24/05 - otevření TT do Jablonce n. N.

Tramvajová trať do Jablonce nad Nisou má povolený zkušební provoz. Od 1. května na trať se vrátí tramvaje meziměstské linky MHD č.11 .

Liberec 26. 4. 2024

Náročná modernizace tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou skončila. Cílem rozsáhlé rekonstrukce bylo uvedení tramvajové trati do stavu dle platných technických norem včetně zlepšení některých parametrů a současné odstranění dopravních závad. S tím byla spojená změna rozchodu na 1435mm.

Jednalo se o jednu z historicky největších staveb v novodobé historii obou měst - Liberce a Jablonce nad Nisou. Projekt přispěl k vytvoření podmínek pro zvýšení využívání hromadné dopravy v její tramvajové trakci. Modernizace trati byla započata již v roce 2000, kdy byly provedeny rozsáhlé práce včetně přípravy na zdvoukolejnění v úseku Nová Ruda – U Lomu. Od spuštění modernizace byl projekt rozložen do několika etap.

Poslední etapa rekonstrukce tramvajového tělesa probíhala od dubna 2022 z Vratislavic nad Nisou do Jablonce nad Nisou. Veřejná nadlimitní soutěž na zhotovitele byla zahájena dne 18. 11. 2021 a ukončena podpisem smluv s vybranými dodavateli dne 22. 4. 2022.  Pracovalo se nepřetržitě na čtyřech úsecích současně.

Dodavatelé na úsecích:

1.     úsek Kyselka – Proseč, škola: zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice + Metrostav DIZ
2.     úsek Proseč, škola – Proseč, výhybna: zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice + Metrostav DIZ
3.     úsek Nový svět – Měnírna: zhotovitel Swietelsky stavební + Swietelsky Rail
4.     úsek Jablonec nad Nisou – Budovatelů: zhotovitel Swietelsky stavební + Swietelsky Rail

V průběhu realizace došlo k opoždění stavby vlivem legislativních problémů, nastal problém s výkupy pozemků jednoho majitele, což znamenalo i významné zpoždění na straně přeložek ČEZ. Realizaci stavby ovlivnil vliv pandemie COVID 19 a následně také dění na Ukrajině. Nevyhnula se technickým problémům, které se ale řešily průběžně během stavby.

Stavba se skládala ze 128 stavebních objektů a k tomu dalších 20 zajišťoval ČEZ distribuce a CETIN. Kompletně se vyměnily koleje na celé trati, kanalizace, přebudovaly výhybny. Trať se částečně přetrasovala, v některých místech se oddělila od silničního provozu, musela se prodloužit životnost kanalizační stoky, vybudovat lávka a nové přemostění, dělají se nové povrhy a signalizace,“ zdůrazňoval v průběhu roku Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel DPMLJ, a.s.

Pro povolení zkušebního provozu stavby bylo rozhodující vyjádření a schválení drážního úřadu pro společný přejezd se železniční tratí v Proseči nad Nisou. Trať musí splňovat současné technické a bezpečnostní parametry, v místě se jedná o celorepublikovou raritu. V prostoru bývalého nádraží byl vybudován společný přejezd pro vlaky i tramvaje osazený závorami, kde cestující budou mít nově možnost pohodlného přestupu z jednoho dopravního prostředku na druhý.

Jedná se o jednu z největších investičních akcí dopravního podniku v novodobých dějinách, ale i z hlediska Libereckého kraje, která stála zhruba 893 milionů korun bez DPH,“ informoval Michal Zděnek, předseda představenstva DPMLJ, a.s.  

V současné době na tramvajové trati probíhají zácviky zaměstnanců dopravního podniku s cílem poznání nových úseků. Jedná se celkem o 110 osob školených lektorem. K tématu byl vytvořen i nový manuál pro provoz na lince MHD č. 11. 

Společná tramvajová trať mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou byla otevřena v roce 1955. Svými 12 kilometry délky je druhou nejdelší meziměstskou tramvajovou tratí v České republice. Za rok přepraví téměř milión cestujících. Hovoří a plánuje se i její prodloužení o dalších cca 800 metrů do dolního centra Jablonce nad Nisou.

<tm>

Tisková zpráva 24/03 - Elektrobus a školení hasičů

Profesionální hasiči se seznamují v dopravním podniku s technickými parametry nového elektrobusu

Liberec, 23. 2. 2024

Autobus s výrobním označením Solaris Urbino elektric 12, je prvním elektrobusem v dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. (DPMLJ). Zařazení elektrobusu do běžného provozu MHD znamenalo nutnost seznámit s technickými specifiky vozidla nejenom techniky a řidiče dopravního podniku, ale také liberecké profesionální hasiče a drážní hasiče. Profesionální hasiči tak využili možnosti prohlédnout si elektrobus v areálu dopravního podniku a v obměněných směnách po tři dny čerpali důležité informace.

Na první pohled se elektrobusy od běžných vozidel příliš neliší. Při podrobnějším zkoumání jisté rozdíly jsou. Z pohledu bezpečnosti cestujících a silničního provozu se velmi podstatně liší přístup a postup při zásahu u nehody, a to hlavně z hlediska vedení požárního zásahu.

Elektrobusy různých výrobců mají několik společných prvků. Odlišuje je jejich konstrukční uspořádání. Mezi základní konstrukční prvky, bez kterých se žádný elektrobus neobejde, patří zejména trakční motor (v tomto případě dva motory umístěné v nábojích zadních kol), který zajišťuje přeměnu elektrické energie na kinetickou. K řízení otáček a výkonu trakčního motoru je využíván trakční měnič a v neposlední řadě soubor trakčních baterií. Právě rozmístění těchto základních komponent v karoserii elektrobusu ovlivňuje vedení bezpečného zásahu požárníků.

Profesionální hasiči zde nebyli poprvé, mimo různých cvičení v areálech dopravního podniku, se stejně seznamovali s technickými parametry dříve nakoupených autobusů s pohonem na CNG.

DPMLJ plánuje dle schválené legislativy pozměnit svůj vozový park a do roku 2029 zakoupit 40 elektrobusů.

V současné době v liberecké MHD jezdí Solaris Urbino 12 elektric – jedná se o třídveřové nízkopodlažní vozidlo s kapacitou 72 cestujících, z toho 30 sedících. Klimatizována je kabina řidiče i prostor pro cestující. Vyroben byl v roce 2019 a sloužil jako předváděcí bus výrobce v různých městech Evropy. Zakoupen byl za 5,9 milionu korun.

DPMLJ, a. s.