logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2017

17/32 Tisková zpráva

Ulicemi Liberce opět projela tramvaj upozorňující na riziko nákazy HIV/AIDS

Liberec, dne 4. 12. 2017

Světový den boje proti HIV/AIDS, který připadá na 1. prosinec, připomínala už počtvrté v ulicích Liberce první prosincový den speciálně vyzdobená historická tramvaj. Polepená plakáty a ověšená nafouknutými balónky s obrázkem červené stužky jako znaku boje proti této nemoci jezdila na městské lince celé odpoledne. 

Účel celé akce, která budí zájem Liberečanů, je jasný. Riziko nákazy HIV/AIDS je stále aktuální, v tuzemsku se touto zákeřnou chorobou nakazilo za posledních dvaatřicet let více než 3 tisíce osob. Jen za období leden až říjen 2017 bylo nově zjištěno 218 případů, což naznačuje, že celkový počet za rok 2017 bude zhruba na úrovni roku 2015 a níže než rok 2016. „Mezi osobami s HIV převažují muži a to především ti, kteří mají nechráněný sex s jinými muži,“ shrnula manažerka Národního programu HIV/AIDS MUDr. Veronika Mičulková. 

Do osvětové kampaně se kromě libereckého dopravního podniku připojují také v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Českých Budějovicích, Teplicích a Opavě – členové Sdružení dopravních podniků ČR.  

O jízdu v osvětové tramvaji je každoročně velký zájem.  Dobrovolníci, z řad studentů zdravotní školy v Liberci, cestujícím v tramvaji zodpověděli veškeré dotazy týkající se tohoto zákeřného onemocnění. „Pro cestující tramvají se snažíme mít připravené speciální materiály, které nejsou nudné a zaujmou,“ doplnil ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc Mgr. Jiří Pavlát. Cestující byli štědří a postupně plnili svým dobrovolnými příspěvky kasičky sbírky na podporu prevence boje proti HIV/AIDS.Celé páteční odpoledne se Liberečané mohli také nechat anonymně vyšetřit na HIV nebo například syfilis ve speciální sanitce umístěné na terminále MHD ve Fügnerově ulici. Této možnosti využilo 48 osob na test HIV. Letos poprvé v Liberci, ne každý dostal po testování potěšující zprávu. Nově bylo v sanitce možné také testování na syfilis, této skutečnosti využilo 18 osob.  Podle Veroniky Mičulkové hlavně včasné odhalení viru v těle a okamžitá léčba může umožnit pacientům žít normální život a také bezinfekčnost. 

Zatímco v loňském roce vypravil pro tyto účely Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou moderní tramvaj Evo 2, letos se cestující svezli historickým vozem T3. „Vůz, který jsme pro tuto akci využili v loňském roce, právě mění „obutí“. Z toho důvodu jsme letos vypravili tramvaj, která patří do vozového parku Boveraclubu,“ doplnil ředitel dopravního podniku Ing. Luboš Wejnar. Dopravní podnik je připraven i nadále dle svých možností podporovat podobné osvětové aktivity a hledat cesty, jak pomoci oslovit co nejširší část veřejnosti.

1712 HIV 1 1712 HIV 2.jpeg

 

<TM>

17/31 Tisková zpráva

DPMLJLiberec - Jablonec

Roční předplatné bude nahrazeno 365denním

Liberec, 28. 11. 2017

Časově nejdelší předplatné pro použití spojů integrovaného dopravního systému IDOL v zónách s MHD dosud umožňoval „roční kupon“, který si cestující mohl zakoupit vždy na období kalendářního roku. Od prosince bude Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. i další dopravci nabízet 365 denní předplatné.

Cestující si tak budou moci zvolit libovolný začátek platnosti takové jízdenky, cena ale zůstává stejná jako dosud. Dříve mohl cestující volit libovolně začátek předplatného maximálně u devadesátidenních jízdenek, roční jízdenku si mohl pořídit jen se začátkem platnosti 1. ledna a koncem na Silvestra téhož roku. Pokud si někdo pořídil roční jízdenku třeba až v únoru, tak mu platila jen do konce roku a předplatné na leden nevyužil. Novou jízdenku využije skutečně v délce 365 dní od zvoleného prvního dne platnosti. Do režimu 365 denních předplatných jízdenek přecházejí jak základní roční, tak třeba i zlevněné pro držitele Zlaté janského plakety a všechny další jízdní doklady integrovaného dopravního systému IDOL, tedy doklady pro tarifní zóny Liberec, Jablonec nad Nisou, relační doklady Liberec - Jablonec nad Nisou i celosíťové jízdní doklady IDOL. Rozsah nabídky jízdních dokladů ani jejich ceny se nemění. V zóně Jablonec nad Nisou se mění i půlroční jízdenky na 180 denní, zde je pak jedinou výjimkou zlevněná roční jízdenka vázaná svojí platností na školní rok.

Jízdenky IDOL nahrané na kartě Opuscard je možné využívat v rámci svojí platnosti vždy ve všech spojích integrovaného dopravního systému IDOL, který zahrnuje městskou hromadnou dopravu, všechny pravidelné vlaky včetně rychlíků a většinu autobusových linek v Libereckém kraji i v některých dalších lokalitách.

DPMLJ, a. s. a KORID LK spol. s r.o.

17/29 Tisková zpráva

Rekonstrukce tramvajové trati Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí je u konce. Provoz na tramvajové trati do Lidových sadů je od soboty obnoven

Liberec, dne 2. 10. 2017

Rekonstrukce tramvajové trati v centru města Liberce je u konce. Stavební práce byly zahájeny 18. 4. 2017 sdružením dvou firem EUROVIA CS, a.s. a GJW Praha spol. s r.o. přípravou objízdných tras. Samotná rekonstrukce tramvajové trati pak byla započata za výluky tramvajového provozu od 1. 5. 2017. 

Hlavním cílem projektu „Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci“ byla rekonstrukce dvoukolejné tříkolejnicové tramvajové trati (rozchod 1435 + 1000 mm) v úseku mezi OD Delta (poblíž terminálu MHD Fügnerova) a křižovatkou Šaldovo náměstí v Liberci. Rekonstrukce propojila již dříve rekonstruované úseky. Celkem se jednalo o 460 m modernizované dvoukolejné tramvajové trati, která je součástí zatížené páteřní komunikace.

Od 30. 9. 2017 je znovuzahájen provoz linek MHD s tím, že na tramvajové trati pro linky 2 a 3 budou do konce října 2017 v tomto úseku prováděny dokončovací práce přilehlých ploch.

„Na tramvajových linkách platí nové jízdní řády. Autobusové linky městské dopravy se vrátily z ulice Palachova do zastávky Šaldovo náměstí, tedy na koleje k OC Plaza,“ shrnula mluvčí dopravního podniku Martina Poršová, důležitou informaci pro cestující.

Kompletní rekonstrukce tramvajové trati mezi Šaldovým náměstím a terminálem městské dopravy stála necelých 61 milionů korun. Na zrealizovanou modernizaci se podařilo dopravnímu podniku získat evropskou dotaci ve výši téměř 85 procent z celkových způsobilých nákladů.

Poslední rekonstrukce v Rumunské ulici probíhala v letech 1993 až 1994 a v této době už byla tramvajová trať ve špatném až havarijním stavu. V rámci této stavby byla tedy provedena výměna tramvajového svršku z betonových panelů za pevnou jízdní dráhu, ta byla zakryta povrchem z modifikovaného litého asfaltu.  Současně byly provedeny všechny potřebné související úpravy jako je nové odvodnění komunikace, úprava trakčního vedení, zřízení vyhřívání nástupišť, předláždění nástupišť a přilehlých chodníků, včetně úpravy jejich geometrie.

Součástí stavby je také rekonstrukce komunikace vedoucí souběžně s tramvajovou tratí v prostoru před Palácem Syner, která je nyní jediným propojením ulice Rumunské s ulicí Revoluční. Přímé napojení, využívané řidiči do zahájení rekonstrukce, bylo zrušeno. 

Díky rekonstrukci by se mělo zabránit nedovolenému parkování vozidel před Palácem Syner, kde v současné době přibyla zeleň. Termín rekonstrukce trati byl v dané lokalitě využit k také výměně vodovodu a plynovodu. 

„Okolí modernizované tramvajové trati by mělo zároveň více vyhovovat chodcům. Chodníky jsou nyní širší, bezpečnější a úpravou prošly také přechody,“ doplnil ředitel dopravního podniku Ing. Luboš Wejnar.

dotace md sfdi

Program: Operační program Doprava 2014-2020Program: Operační program Doprava 2014-2020
Prioritní osa: 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Investiční priorita: 3. Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Specifický cíl: 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci – Liberecká aglomerace

17/30 Tisková zpráva

DOPRAVNÍ PODNIK SE PREZENTOVAL NA VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ EDUCA MYJOB V LIBERCI

Liberec, 16. 10. 2017

Po několikaleté odmlce se Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou zařadil mezi společnosti a firmy, které se prezentovaly na veletrhu EDUCA MYJOB ve dnech 12. -14. 10. 2017.

V informačním stánku se střídali v roli konzultantů personalisté, komandující MHD, vedoucí řízení dopravy i referenti z provozně-technického úseku.

Dopravní podnik hledá nové zaměstnance na pozice řidička-řidič, ale i zámečníky a elektromechaniky.

„Několik vážných zájemců nás oslovilo a domluvili jsme se na osobní schůzce v dopravním podniku. Stále hledáme nové způsoby, jak do našich řad přivést více zájemců, ale v současné situaci, kdy většina firem také poptává zaměstnance, to skutečně není jednoduché,“ popsala situaci ing. Marcela Minaříková, vedoucí personálního oddělení DPMLJ, a.s.

Ředitel společnosti Ing. Luboš Wejnar zdůraznil, že je dobré prezentovat dopravní podnik na podobných akcích. „Zkoušíme také hledat vlastní cesty, jak případné zájemce oslovit.“ 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou má svým zaměstnancům co nabídnout. Kromě jistoty stálého zaměstnání a pravidelného navyšování mezd, je to i řada zajímavých benefitů jako je zaměstnanecké jízdné, stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvky na životní pojištění nebo penzijní připojištění. (pozn. případní zájemci se mohou obrátit na zaměstnanecké oddělení tel. 485 344 137)

educa2017

<tm>

17/28 Tisková zpráva

Kvůli přerušení dodávek elektrického proudu společností ČEZ bude 4. října 2017  mimo provoz TERMINÁL MHD včetně nabízených služeb.

Liberec, dne 27. 9. 2017

Návštěvu zákaznických služeb městské hromadné dopravy na Terminálu MHD ve Fugnerově ulici si NEplánujte na středu 4. října.

Zákaznické informační centrum a Kontaktní místo přepravní kontroly nebude v provozu z důvodu nutného přerušení dodávky elektřiny společností ČEZ v celém objektu terminálu.

„ Z tohoto důvodu nebudou funkční také informační elektronické panely na zastávkách MHD v lokalitě Fügnerova a předprodejní automat jízdenek. Za toto omezení služeb se cestujícím omlouváme.“ Doplnil informaci dopravní ředitel dopravního podniku Oskar Zappe.

V naléhavých případech lze využít Klientského centra ve Frýdlantské ulici v Liberci - kontaktního místa Opuscard, které v danou chvíli nahradí některé služby Zákaznického centra DPMLJ (vydává také Opuscard karty na počkání s expresním příplatkem). Ve středu mohou tedy cestující v naléhavých případech využít otevírací doby tohoto kontaktního místa od 8:00 do 17:00 hodin.

Dispečerská služba pro provoz tramvají bude zajištěna ze záložního pracoviště ve vozovně tramvají a pro provoz autobusů ze záložního pracoviště z garáží Vilová. 

Ve čtvrtek 5. října již bude celá budova Terminálu MHD ve Fügnerově ulici v provozu dle plánované pracovní doby.

DPMLJ, a.s.