logo dpmlj

Překlad

Vstupní školení

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

     a)  teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,

     b)  uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,

     c)  bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,

     d)  poskytování služeb a logistiky,

     e)  hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,

     f)  sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,

     g)  zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,

     h)  prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.


Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E.

Výcvik pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění se provádí řízením pod dohledem lektora a smí se mu podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče. Držitelé průkazu profesní způsobilosti řidiče, kteří se podrobili vstupnímu školení v základním rozsahu jsou oprávněni řídit motorové vozidlo skupiny C a C + E až od 21 let a motorové vozidlo skupiny D a D + E až od 23 let, s výjimkou motor. vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa nepřesahuje 50 km.

Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, a podrobí se výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin mohou řídit vozidla zařazená do příslušných skupin od 18 let (C, C + E) respektive od 21 let (D, D + E).

Rozšíření průkazu profesní způsobilosti - 45 hodin

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění.