logo dpmlj

Překlad

Historie

Městská doprava ve městech Liberci a Jablonci nad Nisou má více než 111 letou tradici. Tramvaje v Liberci jsou provozovány od roku 1897 (1000mm), v sousedním Jablonci nad Nisou zahajovaly provoz v roce 1900 (1000mm). Obě rozsáhlé kolejové dítě byly propojeny v roce 1955.

Dopravu provozovaly samostatné firmy, které byly v letech 1948 až 1960 sloučeny v Dopravní komunální podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou se sídlem v Liberci. Jablonecký podnik ukončil provoz tramvají na městských linkách do roku 1965, na meziměstskou trať vypravoval polovinu vozů až do konce roku 1969.

Na městskou linku vyjely první autobusy v Liberci do tehdy samostatné obce Ruprechtice v roce 1927. Jablonecká společnost poslal první autobus v roce 1930 na linku do Lučan, Maxova a Josefova Dolu.

Podrobněji je historie provozu popsána v následujících kapitolách společně s popisem nejdůležitějších památek na různá období rozvoje zejména tramvajové dopravy v regionu.

Protože v současnosti je Liberec jediným městem v České repunlice, které provozuje ještě tramvajovou dopravu na rozchodu kolejí 1000 mm, zaslouží si tento historický vývoj mapující úsilí a technickou zdatnost našich předků představení široké veřejnosti v podobě projektu Centra historie tramvajové dopravy.

Historická vozidla je možné si i pronajmout na různé akce a každý má tak možnost vychutnat způsob cestování, který byl pro naše předky zcela běžný. Současně tak tímto finančně podpoří záchranu a údržbu těchto technických unikátů.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. velmi úzce spolupracuje s občanským sdružením Boveraclub, jehož hlavní náplní je záchrana historických památek tramvajové dopravy v regionu a jejich prezentace na veřejnosti.

Protože o obor městské dopravy mají zájem i naši nejmladší, kteří se bohužel nemohou účastnit brigád a většiny aktivit Boveraclubu, založili jsme ve spolupráci ještě s Českými drahami i Kroužek mladých dopraváků.