logo dpmlj

Překlad

Aktuality Liberec

Tisková zpráva 20/26 - hygienická opatření v MHD od 29.9.

Od 29. 9. 2020 zavádí dopravní podnik v souvislosti s nařízením MZ další hygienická opatření ve vozidlech městské dopravy. Od 29. 9. 2020 současně dochází k úpravě jízdních MHD v Liberci. 

Liberec 25. března 2020 

S účinností od 29. 9. 2020 vstupují v platnost opatření.

Dozorčí rada dopravního podniku dnes schválila další preventivní hygienická opatření v městské dopravě v Liberci v souvislosti se šířením viru COVID19.

-       v autobusovém provozu dojde k uzavření prvních dveří (v prostoru řidiče bude instalována zábrana bránící vstupu cestujících ke kabině řidiče)

-       v tramvajovém provozu se budou otevírat všechny dveře ve vozidle (řidič je chráněn kabinou)

-       dochází ke zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů MHD ve všech typech vozidel s ohledem na omezení vzájemného kontaktu řidičů a cestujících

-       bez nutné obsluhy cestujícími budou řidičem automaticky otevírány všechny dveře ve vozidle

-       stále platí nařízení MZ zakrývat si dýchací cesty při cestovaní MHD

 

Nejsou zrušeny zastávky na znamení!

Nejsou zrušeny revizorské kontroly!

Uvedená opatření budou v platnosti do odvolání.

 

Od 29. 9. 2020 dochází k úpravě jízdních MHD v Liberci.

Od 1. 9. 2020 byly nasazeny poprázdninové jízdní řády městské dopravy v Liberci. Běžný provoz byl od prvního zářijového dne monitorován včetně sledování dat ze sčítacích rámů ve vozidlech. Na některých linkách byly zaznamenány požadavky a podněty k jednotlivým spojům od cestujících. Na základě získaných údajů dojde od 29. 9. 2020 k drobným úpravám na některých linkách MHD v Liberci. Jedná se převážně o úpravu bezbariérovosti spojů, navrácení linek na své původní trasy po uzavírkách ulic (např. Harcov ul. Svobody), časový posun spojů na základě požadavků (v řádu minut) nebo nasazení kloubového autobusu jako reakce na data ze sčítacích rámů (naplněnost vozidla). Provoz nočních linek se nemění, poslední spoje odjíždí 23:10 hod. z terminálu MHD Fügnerova.

 

<tm>

Tisková zpráva 21/1 - karty ISIC

Dopravní podnik vstřícně zareagoval na konkrétní příběh cestujícího MHD – studenta dobrovolníka.

Liberec 14. ledna 2021

Dopravní podnik dlouhodobě poskytuje slevy na jízdném studentům, kteří se prokáží platnou kartou ISIC. S ohledem na současný nouzový stav, nyní nemají studenti možnost si platnost karty prodloužit. Společnost provozující ISIC sice platnost těchto karet automaticky prodloužila až do konce ledna bez nutnosti vylepení aktualizační známky, nicméně její platnost se vztahuje ke všem službám s výjimkou slevy v dopravě. 

Vedení DPMLJ a.s. k této problematice zaujalo odlišný postoj, vstřícný k zákazníkovi, a to i na základě jednoho konkrétního příběhu, který napsal sám život.

Předseda dozorčí rady dopravního podniku Mgr. Petr Židek byl v minulých dnech osloven studentem, který ho žádal o pomoc při řešení svého sporu s DPMLJ a.s. 

Pan Jakub Slavík mě požádal prostřednictvím e-mailu, zda by bylo možné najít řešení v případě jemu uložené pokuty. Obratem jsem se s ním spojil, protože mne zaujal popis dané situace. Při jízdě noční tramvají ze směny v nemocnici v Jablonci nad Nisou, kam z Prahy dojíždí několikrát v měsíci jako dobrovolník, byl kontrolován revizory našeho podniku. Následně bylo zjištěno, že i když má zakoupenou zlevněnou jízdenku, tak není platná, jelikož sleva může být uplatněna pouze na základě platné ISIC karty. Přestože pracovníci dopravního podniku postupovali zcela v souladu s pravidly přepravních podmínek, přišlo mi, že by bylo vhodné, najít pro tyto případy řešení podporující lidi, kteří věnují svůj čas a jako dobrovolníci a pomáhají kde je třeba,uvedl Petr Židek.

Vedení DPMLJ a.s. si váží všech, kteří se zapojují jako dobrovolníci zvlášť v této nelehké době a pomáhají. Příběh Jakuba nás vedl k rozhodnutí, které těmto studentům – dobrovolníkům zajistí i na dále možnost využívat nabízené služby MHD v takové podobě, jako to bylo v době „nekoronové,“ vysvětlil předseda představenstva Ing. Michal Zděnek.

DPMLJ přijalo opatření upravující postup v rámci činnosti přepravní kontroly. Studentům využívajícím slevu na jízdném na základě prokázání se ISIC kartou, a jejichž karta v tuto chvíli nemá prodlouženou platnost, bude v případě prokázání, že pracují jako dobrovolníci, uznána sleva na jízdném jako by byla jejich ISIC karta platná. Nastavené opatření platí po celou dobu nouzového stavu a případně opětovného vyhlášení nouzového stavu.

<tm>

Změny jízdného od 1.1.2021

Od 1.1.2021 vstupuje v platnost nové Nařízení statutárního města Liberec o Tarifu MHD Liberec, kterým se mění ceny některých papírových jízdenek:

typ jízdenky platnost NOVÁ cena STARÁ cena
Jízdenka přestupná základní 40 min. 24,- Kč 20,- Kč
Jízdenka přestupná zlevněná 40 min. 6,- Kč 5,- Kč
Jízdenka přestupná, základní, prodej u řidiče   30,- Kč 24,- Kč
Jízdenka přestupná, zlevněná, prodej u řidiče   7,- Kč 6,- Kč

Platnost původních jízdenek končí 31.12.2020, tyto jízdenky již od 1.1.2021 nelze použít.                                                         

Nové jízdenky budou k dispozici na Zákaznickém centru DPMLJ, a.s. v Terminále MHD a u některých smluvních prodejců s dostatečným předstihem.
Ceny ostatních papírových jízdenek se nemění.

Neplatné jízdenky bude možné vyměnit za platné s případným doplatkem ze strany cestujícího na Zákaznickém centru DPMLJ, a.s. v Terminále MHD od 2.1.2021 do 30.6.2021.
Jízdenky nesmí být použité, poškozené, ani jinak upravované.

Ceny předplatného (kupónů) pro zónu Liberec se nemění, nově bude v Tarifu MHD Liberec od 1.1.2021 uvedeno předplatné pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.

Zákaznické centrum DPMLJ