logo dpmlj

Překlad

Aktuality Liberec

Tisková zpráva 20/26 - hygienická opatření v MHD od 29.9.

Od 29. 9. 2020 zavádí dopravní podnik v souvislosti s nařízením MZ další hygienická opatření ve vozidlech městské dopravy. Od 29. 9. 2020 současně dochází k úpravě jízdních MHD v Liberci. 

Liberec 25. března 2020 

S účinností od 29. 9. 2020 vstupují v platnost opatření.

Dozorčí rada dopravního podniku dnes schválila další preventivní hygienická opatření v městské dopravě v Liberci v souvislosti se šířením viru COVID19.

-       v autobusovém provozu dojde k uzavření prvních dveří (v prostoru řidiče bude instalována zábrana bránící vstupu cestujících ke kabině řidiče)

-       v tramvajovém provozu se budou otevírat všechny dveře ve vozidle (řidič je chráněn kabinou)

-       dochází ke zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů MHD ve všech typech vozidel s ohledem na omezení vzájemného kontaktu řidičů a cestujících

-       bez nutné obsluhy cestujícími budou řidičem automaticky otevírány všechny dveře ve vozidle

-       stále platí nařízení MZ zakrývat si dýchací cesty při cestovaní MHD

 

Nejsou zrušeny zastávky na znamení!

Nejsou zrušeny revizorské kontroly!

Uvedená opatření budou v platnosti do odvolání.

 

Od 29. 9. 2020 dochází k úpravě jízdních MHD v Liberci.

Od 1. 9. 2020 byly nasazeny poprázdninové jízdní řády městské dopravy v Liberci. Běžný provoz byl od prvního zářijového dne monitorován včetně sledování dat ze sčítacích rámů ve vozidlech. Na některých linkách byly zaznamenány požadavky a podněty k jednotlivým spojům od cestujících. Na základě získaných údajů dojde od 29. 9. 2020 k drobným úpravám na některých linkách MHD v Liberci. Jedná se převážně o úpravu bezbariérovosti spojů, navrácení linek na své původní trasy po uzavírkách ulic (např. Harcov ul. Svobody), časový posun spojů na základě požadavků (v řádu minut) nebo nasazení kloubového autobusu jako reakce na data ze sčítacích rámů (naplněnost vozidla). Provoz nočních linek se nemění, poslední spoje odjíždí 23:10 hod. z terminálu MHD Fügnerova.

 

<tm>

Tisková zpráva 20/25 - nové autobusy Solaris Urbino18

Dopravní podnik dnes na tiskové konferenci prezentoval flotilu nových autobusů Solaris Urbino18, rozšíření plochy stání v areálu autobusových garážích a novou halu, která je nutná pro opravy autobusů na zemní plyn. 

Liberec 24. března 2020 

Dopravní podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) zakoupil 10 nových kloubových autobusů Solaris Urbino18 s pohonem na zemní plyn.

Nové vozy přišly na 79,75 milionů korun a tato částka bude z části spolufinancována z evropských fondů. Firma Solaris byla jediným výrobcem, který se do soutěže vypsané v prosinci 2019 přihlásil.

Autobusy Solaris byly dodány v září a nyní se s nimi seznamují řidiči a technici. Do běžného provozu budou nasazovány od pondělí 28. 9. 2020. Všechna nová vozidla jsou komfortnější, autobusy Solaris Urbino18 jsou první nové vozy v Liberci vybavené klimatizací na stanovišti řidiče a v salonu pro cestující.

Do konce roku 2020 vyjedou na linky MHD v Liberci ještě další 4 nové 12 metrů dlouhé naftové autobusy. Tentokrát od firmy SOR, která postupně dodá na základě rámcové smlouvy celkem 20 vozidel.

Dopravní podnik zakoupil poslední nová vozidla v roce 2017, jednalo se o typovou řadu Iveco Urbanway. Z důvodu nutného rychlého doplnění vozového parku na konci roku 2018, kdy externí dopravce podal výpověď ze smlouvy, byla v roce 2019 pořízena na přechodnou dobu pouze ojetá vozidla, například z německého Schwerinu, DP Praha nebo ze Zlína.

Rozšíření plochy stání pro autobusy v areálu dopravního podniku ve Vilové ulici

Od jara 2020 postupně probíhá nutná oprava a rozšíření odstavných ploch v zadní části areálu garáží autobusů ve Vilové ulici. Důvodem změny stání je jednak nutnost zlepšení plnění hlukových limitů při ranním výjezdu s ohledem na okolní zástavbu panelových a rodinných domů. Dalším parametrem vedoucím ke změně je nárůst počtu kloubových vozidel, která vyžadují větší prostor k manipulaci.

Plochy se rozšířily o cca 2 500 m2, doplněno bylo osvětlení a kompletně vyměněno oplocení areálu. Celý prostor o rozloze cca 9 500 m2 byl opatřen novým asfaltovým povrchem. V současné době zbývá na části rozšířené plochy dokončit montáž ochranných svodidel.

Přestavba dílny na provádění údržby vozidel CNG v autobusových garážích ve Vilové ulici  

Krátce před dokončením je přestavba původní nevyužívané dílny na výměnu olejů na halu pro opravy vozidel s pohonem na CNG. Přestavba byla započata v loňském roce a spočívala v prodloužení prostor původní dílny, zřízení nového montážního kanálu s kompletní novou výbavou vzduchotechniky a elektroinstalace. Při těchto pracích došlo ke zdržení z důvodu nejednoznačné legislativy oboru elektro ve vztahu k pohonu vozidel na CNG. Projektovou elektro dokumentaci bylo nutné přepracovat včetně konzultací s revizními orgány. Většinu elektroinstalací provádějí zaměstnanci dopravního podniku. V současné době jsou odborné práce krátce před dokončením.

  

<tm>

Tisková zpráva 20/24 - DPMLJ zavádí roušky do vnitřních prostor

Dopravní podnik v Liberci zavádí pro veřejnost povinnost nošení roušky při vstupu do všech vnitřních prostor společnosti. Cílem je ochránit nejen zaměstnance společnosti a veřejnost, ale i zachovat funkčnost provozu veřejné hromadné dopravy.

Liberec 4. 9. 2020

Od úterý 1. září 2020 do odvolání jsou na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR cestující opět povinni mít zakryta ústa a nos během celého pobytu ve všech prostředcích veřejné dopravy.

V návaznosti na tuto skutečnost a v reakci na zhoršující se vývoj epidemie v České republice v posledních dnech, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) zavadí od pondělí 7. 9. 2020 pro všechny návštěvníky povinnost nosit roušku při vstupu do vnitřních prostor společnosti. Ochrana zaměstnanců je předpokladem zachování provozu společnosti a schopnosti i nadále poskytovat službu ve veřejné městské dopravě.

Pro cestující veřejnost to znamená zakrývat si dýchací cesty při vstupu do zákaznického centra, oddělení přepravní kontroly a dispečinku na terminálu MHD ve Fügnerově ulici. Pro ostatní návštěvníky platí stejná pravidla pro všechny ostatní objekty společnosti, jako je areál v Mrštíkově ul. či areál v ul. Vilová.

Děkujeme, že chráníte své a naše zdraví!

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s.