logo dpmlj

Překlad

Aktuality Liberec

Tisková zpráva 20/26 - hygienická opatření v MHD od 29.9.

Od 29. 9. 2020 zavádí dopravní podnik v souvislosti s nařízením MZ další hygienická opatření ve vozidlech městské dopravy. Od 29. 9. 2020 současně dochází k úpravě jízdních MHD v Liberci. 

Liberec 25. března 2020 

S účinností od 29. 9. 2020 vstupují v platnost opatření.

Dozorčí rada dopravního podniku dnes schválila další preventivní hygienická opatření v městské dopravě v Liberci v souvislosti se šířením viru COVID19.

-       v autobusovém provozu dojde k uzavření prvních dveří (v prostoru řidiče bude instalována zábrana bránící vstupu cestujících ke kabině řidiče)

-       v tramvajovém provozu se budou otevírat všechny dveře ve vozidle (řidič je chráněn kabinou)

-       dochází ke zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů MHD ve všech typech vozidel s ohledem na omezení vzájemného kontaktu řidičů a cestujících

-       bez nutné obsluhy cestujícími budou řidičem automaticky otevírány všechny dveře ve vozidle

-       stále platí nařízení MZ zakrývat si dýchací cesty při cestovaní MHD

 

Nejsou zrušeny zastávky na znamení!

Nejsou zrušeny revizorské kontroly!

Uvedená opatření budou v platnosti do odvolání.

 

Od 29. 9. 2020 dochází k úpravě jízdních MHD v Liberci.

Od 1. 9. 2020 byly nasazeny poprázdninové jízdní řády městské dopravy v Liberci. Běžný provoz byl od prvního zářijového dne monitorován včetně sledování dat ze sčítacích rámů ve vozidlech. Na některých linkách byly zaznamenány požadavky a podněty k jednotlivým spojům od cestujících. Na základě získaných údajů dojde od 29. 9. 2020 k drobným úpravám na některých linkách MHD v Liberci. Jedná se převážně o úpravu bezbariérovosti spojů, navrácení linek na své původní trasy po uzavírkách ulic (např. Harcov ul. Svobody), časový posun spojů na základě požadavků (v řádu minut) nebo nasazení kloubového autobusu jako reakce na data ze sčítacích rámů (naplněnost vozidla). Provoz nočních linek se nemění, poslední spoje odjíždí 23:10 hod. z terminálu MHD Fügnerova.

 

<tm>

Lockdown v okresech již od pondělí 1.března 2021

Aktualizováno 8.3.2021

Vážení cestující,

v neděli 28. února 2021 proběhla tisková konference Policie ČR o připravovaných omezeních a kontrolách na hranicích jednotlivých okresů. Jelikož i tramvajová linka č.11 a autobusová linka č18 přejíždí z okresu Liberec do okresu Jablonec nad Nisou, počítejte tedy s případnými pevnými i namátkovými kontrolami.

"Naši občané musí být připraveni na to, že v okamžiku kdy podnikají jakoukoliv činnost, která směřuje k překročení hranic okresu, což je bezesporu i cestování hromadnou dopravou, pak můžou být dotázáni jestli opouští okres kde bydlí nebo jestli vstupují do okresu, kde nemají trvalý pobyt nebo bydliště pod nějakou výjimkou. A to důkazní břemeno je v tomto případě na občanovi. Těch možností je několik, mezi okresy musí být písemné uplatnění výjimky, uvnitř okresu stačí ústní." řekl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Dále bylo sděleno, že ve společných hlídkách s policistou může být i voják či pracovník celní policie.

"Zákon, konkrétně §22 zákona o Policii České republiky, stanoví povinnost, pakliže vláda rozhodne o povolání vojáků nebo celníků k plnění úkolů policie, tak ten voják musí mít svůj standartní stejnokroj, na tom stejnokroji musí mít rukávovou pásku bílé barvy s nápisem policie a musí mít průkaz, který mi budem vydávat všem vojákům a celníkům, který prokazuje, že slouží ve prospěch policie".

V tiskové konferenci bylo dále řečeno, že policie bude v začátcích benevoletnější, ale později bude i postihovat.
Pro zajištění plynulosti dopravy, Vás žádáme o připravenost dokladů prokazující Vaši cestu z okresu do okresu.

Tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou překonává celkem 7x hranici obou okresů. Proto primátoři obou měst požádali ministerstvo o výjimku.

Ministr vnitra Jan Hamáček tak vyhověl žádosti primátorů obou měst a udělil výjimku pro cestování mezi oběma městy.
Povolení se však týká pouze těch s trvalým pobytem na území městské části Liberec – Vratislavice nad Nisou a Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou. Výjimka tedy umožňuje vstup, pohyb a pobyt v okrese Jablonec nad Nisou pro lidi z Vratislavic a naopak pro lidi z Proseče v okresu Liberec a to za účelem nákupu zboží a služeb bez povinnosti mít u sebe potvrzení, které na základě vládního usnesení o omezení pohybu mezi okresy vyžadují policejní kontroly.

Děkujeme za pochopení.

DPMLJ, a. s.

Změny jízdného od 1.1.2021

Od 1.1.2021 vstupuje v platnost nové Nařízení statutárního města Liberec o Tarifu MHD Liberec, kterým se mění ceny některých papírových jízdenek:

typ jízdenky platnost NOVÁ cena STARÁ cena
Jízdenka přestupná základní 40 min. 24,- Kč 20,- Kč
Jízdenka přestupná zlevněná 40 min. 6,- Kč 5,- Kč
Jízdenka přestupná, základní, prodej u řidiče   30,- Kč 24,- Kč
Jízdenka přestupná, zlevněná, prodej u řidiče   7,- Kč 6,- Kč

Platnost původních jízdenek končí 31.12.2020, tyto jízdenky již od 1.1.2021 nelze použít.                                                         

Nové jízdenky budou k dispozici na Zákaznickém centru DPMLJ, a.s. v Terminále MHD a u některých smluvních prodejců s dostatečným předstihem.
Ceny ostatních papírových jízdenek se nemění.

Neplatné jízdenky bude možné vyměnit za platné s případným doplatkem ze strany cestujícího na Zákaznickém centru DPMLJ, a.s. v Terminále MHD od 2.1.2021 do 30.6.2021.
Jízdenky nesmí být použité, poškozené, ani jinak upravované.

Ceny předplatného (kupónů) pro zónu Liberec se nemění, nově bude v Tarifu MHD Liberec od 1.1.2021 uvedeno předplatné pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.

Zákaznické centrum DPMLJ