logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2022

Tisková zpráva 22/06

Liberec, dne 24. 5. 2022

Dozorčí rada na svém zasedání dne 24.05.2022 prodloužila funkční období 2 ze 3 členů představenstva. Pan Martin Pabiška, MBA ve funkci končí a město Liberec mu děkuje za práci, kterou pro DPMLJ  vykonal.  Dovolení nyní neobsazeného místa v představenstvu bude předmětem dalšího jednání mezi akcionáři.

DPMLJ, a. s.

 

Tisková zpráva 22/05 - respirátory v MHD

V městské hromadné dopravě můžeme odložit respirátor 
 
Liberec, 14. dubna 2022 
 
Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze středy 13. 4. 2022 se ruší povinnost cestovat v MHD s ochranou dýchacích cest.  
 
Cestující se od čtvrtka 14. 4. 2022 mohou sami rozhodnout, zda budou cestovat s respirátorem v MHD nebo ne. Nyní jsou tedy pouze doporučení, kdy ochranu úst v dopravních prostředcích používat.  

Již od poloviny března se zrušila povinnost nosit respirátory v ostatních vnitřních prostorách jako úřady a obchody. Povinnost zakrytí dýchacích cest zatím zůstává ve zdravotnických zařízeních.  
Jedná se vítanou změnou pro dopravce. Za členy Sdružení dopravních podniků ČR, kterého je členem také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., zhodnotil středeční rozhodnutí vlády předseda sdružení. 

„Dlouhodobé restrikce se odrazily na počtu cestujících ve veřejné dopravě. Aktuální statistiky naznačují, že dochází k pozvolnému návratu cestujících do prostředků MHD a věřím, že zrušení povinnosti nosit respirátor nám v tomto trendu opět trochu pomůže,“
konstatoval předseda Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) Tomáš Pelikán.  
Podle statistik SDP ČR ubylo dopravním podnikům v České republice kvůli pandemii více než 34 % cestujících v porovnání s rokem 2019. Během pandemie bylo prokázáno, že prostředky MHD nepředstavují riziko z hlediska nákazy nemocí covid-19. Dopravní podniky neustále dbají na důslednou očistu vozidel, která byla během pandemie vylepšena.  

<tm>

Tisková zpráva 22/03 - oprava TRAM v Žitavské ul.

Opravy tramvajové trati v Liberci v Žitavské ulici jsou prováděny z důvodu očekávaného zvýšeného silničního provozu v této lokalitě

Liberec, dne 22. 2. 2022

Před plánovanou dvouletou uzavírkou komunikace 1/35 z důvodu opravy mostů proběhne nutná a neodkladná oprava městské tramvajové trati v Liberci Žitavské ulici v prostoru křižovatky Viadukt. Pro silniční provoz se ulice Žitavská zcela uzavře. Oprava kolejiště v délce zhruba 140 metrů bude financována z prostředků Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. a její rozpočet je cca 2 240 000 korun. Stavební práce spočívající ve výměně panelů BKV a kolejí. Výběrovým řízením byla vybrána k realizaci zakázky firma Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Uzavření lokality Rybníček – Viadukt - Horní Hanychov je plánováno od 26. února 2022 04:00 hodin do 13. března 2022 02:00 hodin.

Cestující MHD by se měli včas se změnami seznámit na sociálních sítích dopravního podniku nebo přímo na Zákaznickém centru v terminálu ve Fügnerově ulici.

Uzavření ulice Žitavské přináší tyto změny v režimu městské dopravy:

  • nepřetržitou výluku na tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Rybníček – Dolní/Horní Hanychov
  • omezení dopravy na tramvajových linkách č. 5 a č. 11
  • ovlivnění provozu autobusových linek č. 16, 22, 27, 30, 34, 36, 37 a 94

TRAMVAJOVÝ provoz:

Městské tramvajové linky č. 2 a č. 3 úseku Rybníček – Dolní a Horní Hanychov budou nahrazeny autobusy s označením X2 a X3, linky pojedou podle výlukového jízdního řádu. Přestupní stanice mezi náhradní autobusovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova a tramvajovou dopravou do Lidových sadů bude zastávka „Rybníček“ v ulici Tatranská. Zastávka Viadukt ve směru do centra bude přesunuta o cca 50 metrů zpět před viadukt. Tramvajové linky 2 a 3 budou zastavovat v obou směrech i na zastávce „Rybníček“ na tř. 1. Máje.

Meziměstské tramvajové linky č. 5 a č. 11 budou ukončeny v terminále MHD ve Fügnerově ulici. Úsek Fügnerova-Viadukt nebude obsluhován, k přepravě lze využít linku č. 3 a X3. Nástupní zastávka ve směru Vratislavice n/N. a Jablonec n/N. pak bude na Terminálu MHD v obratišti (stanoviště č. 11).

Stávající ZASTÁVKU NÁDRAŽÍ v ulici Žitavská (společná pro BUS a TRAM) budou obsluhovat pouze autobusy náhradní dopravy X2/X3.

AUTOBUSOVÝ provoz:

Oprava kolejiště v Žitavské ulici ovlivní trasu autobusových linek MHD č. 16, 22, 27, 30, 34, 37 a 94. Linky budou vedeny ve směru z centra do náhradní zastávky Nádraží (u motorestu Formule 5) v ulici Nákladní, pokračují ulicí 1. máje, Vaňurova, Františkovská, Metelkova, Jungmannova a dále po své trase. V opačném směru pojedou linky po stejné objízdné trase do náhradní zastávky Nádraží v ulici Nákladní (posun zastávky před budovu Správy železnic). Linky na objízdné trase nezastavují. Na linkách budou platit stávající jízdní řády.

Samostatně linka MHD č. 36 bude vedena z náhradní zastávky Jungmannova (před okružní křižovatkou) ulicí Metelkova, Františkovská a Vaňurova do náhradní zastávky Nádraží (před budovou Správy železnic). Pokračuje po své trase až do zastávky Krkonošská a po objízdné trase ulicí Americká, Uralská a Švermova do zastávky Viadukt (náhradní za Viadukt v ulici Hanychovská). Dále pokračuje po své trase. Linka na objízdné trase nezastavuje. Na lince bude také platit stávající jízdní řád.

Zastávka Nádraží pro autobusové linky MHD č. 16, 22, 27, 30, 34, 36, 37 a 94 bude v obou směrech posunuta o cca 200 metrů dál do ulice Nákladní.

Autobusy příměstské a dálkové autobusové dopravy budou po dobu prováděných oprav využívat záložní vjezd na autobusové nádraží ČSAD z ulice Vaňurova.   

<tm>

Tisková zpráva 22/04 - Pomáháme Ukrajině

TISKOVÁ ZPRÁVA

DOPRAVNÍ PODNIK POMÁHÁ UKRAJINĚ

Liberec 2. 3. 2022

Společně dáváme najevo svůj odpor k ruské invazi na Ukrajinu a podporu statečným občanům Ukrajiny.

 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (DPMLJ) již minulý týden v sobotu nabídnul ústy předsedy představenstva Ing. Michala Zděnka, M. A., pro potřeby obětí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, ubytování v areálu DPMLJ. Od pondělního dopoledne je zde ubytováno 10 lidí. Jedná se o skupinu ukrajinských běženců, kterou tvoří 3 dospělí a 7 dětí. V nejbližších hodinách bude poskytnuto zázemí ještě jedné rodině. Další navýšení počtu ubytovaných již neumožňuje kapacita ubytovny.

Zaměstnanci dopravního podniku vybírají mezi sebou na všech pracovištích finanční pomoc určenou nejenom rodinám, které v těchto dnech našli náhradní domov v areálu firemní ubytovny, ale také pro další neziskové organizace starající se o prchající ženy a děti z Ukrajiny.

Podporu lidem na Ukrajině vyjadřují zaměstnanci také symbolicky. Do běžného provozu v Liberci vyjely autobusy a tramvaje MHD s modrožlutou vlaječkou umístěnou v čele vozu. Polepy dodala dopravnímu podniku spolupracující grafická společnost jako společný symbol podporující statečný boj občanů za své domovy, za Ukrajinu.

Nad tramvajovou vozovnou dopravního podniku v centru Liberce od dnešního dne vlaje vlajka Ukrajiny, kterou doplní drobné modrožluté stužky na uniformách zaměstnanců.

Statutární město Liberec po vzoru Libereckého kraje umožní dopravu MHD zdarma všem držitelům UK pasu bez rozdílu, zdali jsou stávající dlouholetí pracovníci v libereckých firmách nebo národní hosté vyhnaní válkou ze svých domovů.

tm

Tisková zpráva 22/02 - Jizerská 50

 Autobusy dopravního podniku  absolvovaly o víkendu rekordních 171 otáček při přepravě účastníků J50 do Bedřichova a zpět

Liberec, dne 14. 2. 2022

Kyvadlovou dopravu a městskou dopravu z Liberce do Bedřichova na 55. ročník Jizerské padesátky ČEZ, Memoriálu expedice Peru, zajišťoval o uplynulém víkendu také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ). V souvislosti s největší zimní sportovní událostí Libereckého kraje byla značně omezena osobní doprava do Jizerských hor, a tak nastoupili profesionálové za volanty autobusů.

Pro pořadatele a účastníky závodu se rozjížděla kyvadlová doprava v sobotu a v neděli již od 5:30 hodin. Poslední autobusy sjížděly z Bedřichova až v podvečer. Posíleny byly tradiční spoje linky MHD č. 18, které využívají ve velkém počtu návštěvníci Jizerských hor i mimo konání tohoto masového závodu. Zároveň byla posílena také linka č. 500 do Obchodního centra Nisa, které se již od pátku stalo místem registrace a komunikace s účastníky závodu. Operativní řízení provozu zajišťovala, mimo dispečink MHD na terminálu ve Fügnerově ulici, navíc k účelu J50 dvě vzniklá dispečerská pracoviště.

Dopravní podnik nasadil o víkendu do služeb všechny své personální rezervy. Liberec a jeho okolí obsluhovalo tradičních 27 linek MHD. Do „kyvadla“ vyjelo navíc v sobotu dalších 13 autobusů a v neděli počet potřebných vozidel obsluhující centrum Jizerek stoupnul dokonce na 18 autobusů.

Kyvadlové autobusy DPMLJ se v Bedřichově otočily v sobotu v 61 kolech a v neděli to bylo rekordních 110 kol za den.

Řidiči a dispečeři MHD se po celý víkend více či méně stávali informátory o organizaci J50 a hlavně o dopravě ve městě a v místě závodu. Řidiči jezdící kyvadlovou dopravu pak mnohokrát dohledávali zapomenuté běžecké hole, batůžky, bundy, čepice a podobné vybavení účastníků a návštěvníků hor.

Vzhledem k profesionálně připravenému závodu včetně dopravy, upraveným vozovkám a krásnému počasí, které umocňovalo krásu Jizerských hor, ale hlavně dobrou náladu všech zúčastněných, jsme nezaznamenali žádný vážný incident s cestujícími ani pojistnou událost s ostatními účastníky silničního provozu.

Děkujeme všem svým zaměstnancům za jejich osobní nasazení a bezproblémové zajištění dopravy v Liberci a jeho okolí.

 

<tm>