logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2022

Tisková zpráva 22/17 - nový člen představenstva

DOZORČÍ RADA DOPRAVNÍHO PODNIKU DOPLNILA PŘEDSTAVENSTVO O NOVÉHO ČLENA VEDENÍ 

Liberec,  15. prosince 2022

 Na dnešním jednání dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (DPMLJ) byl zvolen třetí člen představenstva společnosti. Na jeho volbě se shodli oba akcionáři společnosti – zástupci statutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Bc. Martin Hettner je dopravním ředitelem DPMLJ. V dopravním podniku působí od roku 2006, pracoval na různých pozicích. Má osvědčení na řízení tramvaje a autobusu, oboje v případě potřeby  využívá.

„Pan Hettner je člověk znalý problematiky dopravy, provozu MHD a je velmi pozitivně vnímán zaměstnanci. Jsem rád, že byl vybrán a zvolen právě on. Pan Hettner zastupuje mladou generaci dopraváků, která má zájem o zavádění moderních technologií do dopravy, a to je správná cesta,“ doplnil Mgr. Petr Židek, předseda dozorčí rady.

Představenstvo dopravního podniku tvoří nyní předseda Ing. Michal Zděnek,M.A., místopředseda Ing. Václav Sosna a právě zvolený člen Bc. Martin Hettner.

Výběr člena představenstva doplnil náměstek Statutárního města Liberec Mgr. Jiří Šolc: “S prací současného dopravního ředitele, jsou akcionáři dlouhodobě spokojeni. Pan Hettner má rodinné zázemí v Liberci a svůj život spojuje 16 let s libereckým dopravním podnikem. Pozice člena představenstva je pro něj tedy i závazkem do budoucna.“

<tm>

Tisková zpráva 22/16 - Noční linky

NOČNÍ AUTOBUSY OD NOVÉHO ROKU ZKRÁTÍ SVÉ DOJEZDOVÉ ČASY

Liberec, 12.12.2022

Město Liberec rozhodlo od nového roku o posílení nočních autobusů MHD. Ke třem stávajícím linkám se přidá ještě od 2. 1. 2023 jedna navíc. Zároveň budou upraveny trasy okruhů tak, že se výrazně zkrátí doba jízdy do většiny lokalit – mnohem dříve se cestující dostanou do Pavlovic, Ruprechtic a Františkova.

Úprava provozu nočních linek byla reakcí na opakované podněty cestujících zaevidované v dopravním podniku a na Statutárním městě Liberec.

Zkrácení časů potěší všechny cestující MHD (nejen), využívající noční spoje. Například čas noční linky z Fügnerovy do Františkova byl 36 minut, od ledna již pouhých 6 minut, do Pavlovic místo 38 minut už jen 17 minut. Pouze do Vratislavic nad Nisou se jízdní doba prodlouží z 8 minut na přijatelných 16 minut. Tato změna je dána otočením směru jízdy noční linky, kdy ze získaných dat vyplývá, že do Doubí a Vesce cestuje více cestujících než do Vratislavic.

Od 2. ledna 2023 tak nově vyjedou linky č. 91, 92, 93 a 94, které nahradí stávající linky č. 93, 94 a 99. Četnost provozu nočních linek zůstane zachována, každá noční linka bude nadále jezdit 1x za den s časem odjezdu v 0:20 hodin z terminálu MHD Fügnerova. Zachována zůstane také návaznost s ostatními linkami příměstské autobusové dopravy a vlakovými spoji.

Linky budou odjíždět z terminálu MHD Fügnerova ulice ze stanoviště:

č. 6 (linky 91 a 92)

č. 7 (linky č. 93 a 94)

Noční linky provozuje DPLMJ a jejich rozvozové trasy obsluhují především liberecká sídliště s největším potenciálem cestujících. Týdně využije nočních linek MHD v Liberci okolo 300 cestujících.

 

 

<tm>

Tisková zpráva 22/14 - Movember

V listopadu opět vyjedou kníraté vozy MHD, dopravní podniky podpoří akci Movember

Liberec 31. 10. 2022 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) opět podpoří projekt Movember, který pořádá nadační fond Muži proti rakovině. Na propagaci se bude podílet také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) jako jeden 13 dopravních podniků z České republiky. 

V 11 městech vyjedou tramvaje, autobusy nebo trolejbusy ozdobené kníry. Právě knír je symbolem Movemberu, jehož cílem je upozornit na důležitost prevence v oblasti mužského zdraví. 

Zapojené dopravní podniky budou osvětu šířit nejen nalepenými kníry na čelech vozů MHD. Informace se objeví také na letácích a využijí samozřejmě také své sociální sítě. 

Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou uspořádají již poněkolikáté soutěž mezi zaměstnanci O nejlepší knír a odmění tři vítěze.  

„Před pěti lety vznikl originální nápad na propojení Sdružení dopravních podniků ČR a jednotlivých dopravních podniků s akcí Movember. Kníraté vozy budou v českých městech letos už popáté upozorňovat na důležitou prevenci, a z netradičního nápadu se tak stává moc pěkná tradice. Mezi našimi řidiči výrazně převažují muži, takže informace o mužském zdraví sdílíme nejen s veřejností, ale se zaměstnanci,“ uvedl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.  

Na soutěž spojenou s akcí Movember se můžou těšit také facebookoví fanoušci SDP ČR, pravidla už brzy zveřejníme na https://www.facebook.com/sdpceskerepubliky

Do osvětové kampaně se zapojuje řada zemí, Česká republika prostřednictvím Nadačního fondu Muži proti rakovině, který se od svého vzniku v roce 2012 snaží zlepšit povědomí o nutnosti preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů. Nadační fond Muži proti rakovině podporuje výzkumné projekty a rozvoj léčby urologických nádorů, šíří osvětu v této oblasti a pomáhá získat finanční zdroje na nákupy přístrojového vybavení pro léčbu onkologických pacientů. 

Rakovina prostaty je přitom jedním z nejvíce asymptomatických druhů rakovin. Více informací naleznete také zde: http://www.muziprotirakovine.cz/.

 

 <tm>

Tisková zpráva 22/15 - Oprava terminálu

Z DŮVODU OPRAVY TERMINÁLU MHD DOJDE KE ZMĚNÁM V PROVOZU

Postupná obnova povrchů nástupišť je součástí ucelené stavební akce Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) s názvem Terminál Fügnerova – oprava povrchů.

Stavební akce v centru provozu MHD ve Fügnerově ulici v Liberci jsou plánovány již od roku 2020. Ekonomické možnosti dopravního podniku dovolily zahájení pracovních aktivit až nyní, ve třetím čtvrtletí roku 2022.

První změny a částečná omezení v terminálu zaznamenají řidiči a cestující od pondělí 7. listopadu 2022 od 4:00 hodin.

Postupně dojde k výměně všech povrchů komunikací včetně jednotlivých nástupišť. Mimo vozovek s asfaltovým krytem, bude v místech provozu autobusů odstraněna kamenná dlažba, která je v těchto místech nevhodná. Částečně se rozšíří odstavná plocha pro autobusy, ovšem nikoliv na úkor chodců. Veškerá betonová dlažba na nástupištích bude postupně nahrazena trvanlivějšími přírodními materiály. Z důvodu stejnoměrného osvětlení daného prostoru, dojde ke změně veřejného osvětlení včetně výměny kabelových systémů. Zároveň zde budou instalována již úsporná osvětlovací tělesa LED.  

Opravy budou probíhat za plného provozu vozidel městské dopravy, podle potřeby s uzavřením pouze části terminálu, většinou v jedné čtvrtiny. Celá akce bude V případě příznivého průběhu zimy, je dokončení prací plánováno v první polovině roku 2023.

Na dokončené opravy naváže ještě výměna dožité zámkové dlažby v kolejišti obratiště. Nahradí ji řezaná kamenná dlažba, která byla použita na Soukenném náměstí.  

Lokalita terminálu MHD je obrovskou denní koncentrací vozidel a osob velmi zatíženým městským dopravním uzlem. Poslední opravou prošel terminál v roce 2008.

Z důvodu plánovaných oprav nástupišť terminálu MHD Fügnerova ulice, přicházejí postupné změny pro cestující. V  době od 7. listopadu 2022, 04:00 hod. do odvolání budou posunuty do náhradní společné zastávky před OD Forum (viz mapka) tyto stanoviště:

stanoviště č. 7 (linky č. 14, 22, 25, 29, 34 a 93), stanoviště č. 8 (linky č. 15, 19, 57 a 58) 

Zákaznické centrum a oddělení přepravní kontroly nezaznamenají omezení provozu.