logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2015

15/16 TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 Zajištění řidičů a cestujících MHD v teplých dnech

Liberec, dne 3. 7. 2015

V těchto horkých dnech, které jsou na území celé České republiky, je nutné věnovat větší pozornost zaměstnancům DPMLJ, hlavně řidičům městské dopravy zajišťujícím bezpečnou dopravu tisícům cestujících. Důležitou součástí běžného provozu MHD jsou tzv. zálohy řidičů. Jedná se o řidiče tramvají a autobusů v pohotovosti na služební místnosti, kde jsou připraveni nastoupit při mimořádné události na kteroukoliv linku městské dopravy.  V těchto exponovaných dnech může řidič požádat dispečink provozu při sebemenší zdravotní indispozici o okamžité vystřídání ve službě. Což by mělo být vzhledem k bezpečnosti ostatních samozřejmostí. Zaměstnanec je nahrazen právě zálohou. Na uvážení řidiče pak zůstává, zda se do služby vrátí nebo zda je nutná návštěva lékaře (vzhledem k zdravotnímu zatížení by byla událost řešena vstřícně a individuálně).

Ani v těchto letních teplých dnech nelze řidičům prodloužit bezpečnostní přestávky na konečné, neboť výkon řidiče je pevně dán jízdním řádem.

Co se týká technického vybavení vozidel, kabiny řidičů nejsou plně uzavíratelné, některá vozidla jsou vybavena chladící jednotkou nad hlavou řidiče.

Ve vnitřním prostoru vozidel MHD není standardně výrobcem instalována klimatizační jednotka. Vozidla jsou určena k rychlé městské přepravě osob  s častým otevíráním hned několika dveří dle typu vozidla. Zastávky jsou od sebe rozmístěny 500 – max.1000m. a předpokládá se tedy dostačující cirkulace vzduchu.

S ohlédnutím na předešlá léta zpět musíme konstatovat, že o výměnu při výkonu služby zatím žádný zaměstnanec-řidič nepožádal. Vážíme si jejich práce a přejeme si, aby k žádné mimořádné situaci s ohledem na jejich zdraví nemuselo dojít, snažíme se událostem předejít.

Nemáme doloženo ohrožení na životě zákazníků dopravního podniku z důvodů přehřátí přímo ve vozidle MHD, ale je možné, že k takové situaci došlo při stanicování na zastávce. Tento typ informací neevidujeme.

15/15 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, dne 30. 6. 2015

1/ Představení nových autobusů pro MHD Liberec
Dopravní podnik postupně od roku 2013 obnovuje svůj vozový park. Celkem bude vyměněno 21 autobusů. Nové autobusy splňující svou konstrukcí a ovládáním nejmodernějším technické normy pro městské autobusy postupně nahradí v dopravním podniku dosluhující nízkopodlažní vozidla z let
2001–2002.

Zakázka na obnovu vozového parku MHD v Liberci byla vypsána v roce 2013 a s cenou 4,75 milionů korun za kus ji vyhrála společnost Tezas Servis, největší dealer a prodejce autobusů z dílen bývalé Karosy ve Vysokém Mýtě. Cena je garantována po celou dobu dodávky se čtyřletou zárukou na vozidlo.

Odběr vozidel byl rozdělen do několika etap. Prvních 6 kusů autobusů typu IVECO CITELIS bylo veřejnosti představeno v prosinci 2013. V letošním roce 2015 bude předáno dalších 6 kusů typu IVECO Urbanway 12 m. V roce 2016 bude dodáno pět a 2017 poslední čtyři kusy (pozn. na poslední dodávku v roce 2017 může DPMLJ uplatnit opci = právo případně vozidla neodebrat).

Typ IVECO Urbanway splňuje parametry pro emisní normu EURO 6 v souladu s požadavky EU. Představované nové autobusy jsou kompletně bezbariérové, dvounápravové a třídveřové. Obsaditelnost vozu s 1 místem pro vozíčkáře je více než 90 cestujících.

Autobusy jsou již vybaveny moderními barevnými informačními panely společnosti Bustec s.r.o. Kombinace dvou LED technologií („monochromatické“ a RGB) umožňuje dopravci pomocí barevného segmentu předat cestujícímu dopravní zprávy. Každou jednotlivou LED lze cíleně nastavit a vytvořit až 256 různých barevných odstínů. To umožňuje nesčetné úpravy zobrazených informací například dle aktuálnosti. Vybrané řešení provozuje například již Dopravní podnik města Ústí nad Labem a používají ho převážně dopravci, kteří zajišťují městskou dopravu také v různých evropských zemích.
Novinkou ve vozidlech je zabudovaný „sčítací rám“ od společnosti ABIRAIL CZ s. r. o.
Automatické počítání osob (APC) je systém složený z čidel, datových a napájecích kabelů, centrální jednotky a komunikačního rozhraní pro centrální software pro zpracování a prezentaci dat. Čidla jsou umisťována nad dveře vozidel, určených pro nástup a výstup cestujících. Při průchodu osob dveřmi s osazenými těmito čidly dochází k automatickému anonymnímu spočítání osob v každém směru (nástup, výstup). Systém má certifikaci pro silniční i železniční prostředí včetně referencí. Centrální jednotka ve vozidle řeší scénáře při nástupu a výstupu cestujících:
- jen nástup (jednotlivec i skupina současně)
- jen výstup (jednotlivec i skupina současně)
- současný nástup a výstup (jednotlivec i skupina současně)

Využití výsledků APC
Přehled o reálném/skutečném počtu přepravených cestujících v dopravních prostředcích:
- podklady pro prokázání skutečného počtu přepravených cestujících pro objednatele dopravní obslužnosti
- podklady pro reklamní účely
- eliminace lidského faktoru vůči sčítacím kampaním

Přizpůsobení jízdního řádu reálným potřebám cestujících:
- sledování dlouhodobých trendů
- délka doby otevření dveří
- počet cestujících, nastupujících a vystupujících na dané stanici/zastávce
- korekce jízdního řádu

Porovnání počtu odbavených cestujících vůči reálně přepravovaným cestujícím.
Aktuální informace o počtu přepravovaných cestujících a personálu pro případy nehod nebo jiných mimořádných událostí – informace pro záchranné složky, kapacita pro objednání náhradní doprav a další možnosti užití dat dle potřeb a požadavků dopravce.


2/ První dvě linky MHD v Liberci zcela s možností platby bezkontaktní bankovní platební kartou ve všech vozidlech, linka č. 2 + č. 3 (Lidové Sady, ZOO – Dolní Hanychov – Horní Hanychov)
V rámci pilotního projektu realizovaného ve spolupráci se společnostmi ČSOB a MasterCard jsou v libereckém dopravním podniku v několika etapách od července 2014 postupně instalovány validátory umožňující akceptaci bezkontaktních bankovních karet. Princip odbavení je vyhledávaný a snadný, cestující pouze přiloží svoji bankovní kartu, během několika sekund zaplatí za jízdenku a nemusí řešit hotovost. V roce 2014 byl instalován první platební automat k nákupu jízdního dokladu umožňující platby bezkontaktní kartou v centru města Liberce na terminálu MHD a krátce po-té se rozjela s validátory také první tramvaj EVO 2.
Současné dovybavení odbavovacích terminálů k akceptaci plateb bezkontaktní bankovní kartou do tramvajových vozidel zajišťujících provoz na městské tramvajové trati č. 2 a č. 3 je dalším krokem k rozšíření této služby cestujícím. Linky číslo 2 + 3 (Lidové Sady, ZOO – Dolní Hanychov – Horní Hanychov) byly v projektu vybrány, neboť na těchto tramvajových tratích se přepraví dle dopravních průzkumů více než 22 tisíc cestujících denně. Navíc je trať vedena po turisticky atraktivních místech města Liberec a je předpoklad, že úhradu jízdného prostřednictvím bezkontaktní karty využijí nejen návštěvníci Liberce z ČR, ale i ze zahraničí.
K plnému pokrytí všech vypravených spojů na vybraných 2 linkách novým typem odbavovacích zařízení bylo nutno zakoupit 32 ks validátorů „Vega“ (30 ks do vozidel – v každém vozidle jeden validátor a 2 ks náhradních odbavovacích zařízení pro případ poruch). Ve vozech bude validátor umístěn na kabině řidiče, a to i v druhých vozech souprav. K dispozici bude cestujícím i v době nástupu výhradně předními dveřmi, tedy po 20.té hodině. Náklady na vybavení vozidel pro tramvajové linky č. 2 a 3 činí necelý milion korun, z poloviny se na projektu podílí ČSOB.
Další etapou k rozšíření tohoto typu placení je dovybavení odbavovacích zařízení do tramvajových vozidel zajišťující provoz na meziměstské tramvajové trati č. 11. Předpokládaný rok realizace je 2016.

V souvislosti s dovybavením vozidel prvních dvou linek MHD v Liberci validátory je pro cestující ve spolupráci se společností MasterCard připravena LETNÍ SELFIE SOUTĚŽ.
Soutěžit může každý, kdo při platbě za jízdné v tramvaji použije svou bezkontaktní platební kartu a nahraje unikátní kód z jízdenky spolu s vlastní selfie z hromadné dopravy na www.jizdenkykartou.cz. Soutěž trvá do 31. 8. 2015 a pořádá ji Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Ceny do soutěže věnovaly společnosti MasterCard a ČSOB, které zajišťují možnosti platby jízdného ve vozech MHD a vybraných automatech v Liberci, Plzni a Brně. Podrobnosti k soutěži budou připraveny na www.dpmlj.cz. Kromě hlavní ceny v podobě noclehu pro dvě osoby v hotelu Ještěd mohou účastníci letní selfie soutěže vyhrát iPad, mobilní telefony nebo přednabité platební karty.

3/ Prodloužení linky MHD do Bedřichova (rozšíření služeb linky č. 18)
V souvislosti s úpravami dopravního řešení a minimalizací nákladů pro objednavatele je připraveno zajištění dopravní obslužnosti obce Bedřichov linkou MHD č. 18 od Liberce, které přinese cestujícím dojíždějícím mezi Bedřichovem rozšíření nabídky spojení v pracovní dny a zároveň snížení nákladů na zajištění dopravní obslužnosti ze strany Libereckého kraje. Zahájení provozu prodloužené linky se předpokládá od 30. 8. 2015, v pracovních dnech pojede mezi Libercem a Bedřichovem 8 párů spojů linky č. 18. Stávající linky PAD Liberec-Bedřichov budou vedeny pouze v období turistické sezóny, sjednoceno bude odjezdové stání pro autobusy. Nástupiště pro linku č. 18 se přesune do zastávky příměstských linek v ulici Malá Moskevská u paláce Balon, kde bude vybudován nový přístřešek.
Odbavování cestujících na lince MHD do Bedřichova se bude řídit podle pravidel platných v integrovaném dopravním systému IDOL. Cestující jedoucí z Liberce do Bedřichova nebo opačně zaplatí ve všech případech relační jízdné dle Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje IDOL. Poslední zastávkou tarifní zóny Liberec bude zastávka Rudolfov (Česká Chalupa). Odbavovací zařízení ve vozidlech MHD v celém Liberci nabídne cestujícím s jízdenkou zakoupenou pomocí elektronické peněženky na kartě Opuscard kromě relace do Jablonce n.N. také relaci Liberec - Bedřichov.
Základní jízdenka pro jednotlivou jízdu Liberec – Bedřichov uhrazená hotovostí z elektronické peněženky na Opuscard bude stát 23, papírová relační pak 26,- Kč. Na lince do Bedřichova bude možné použít i stejnou SMS jízdenku za 31,- Kč, jako třeba na lince č. 11 do Jablonce nad Nisou. Třicetidenní základní předplatné pro celou síť MHD Liberec a relaci do Bedřichova pak cestujícího vyjde na 690 Kč.

IMG 20150630 135232 small IMG 20150630 135254 small

-tm-

15/13 TISKOVÁ ZPRÁVA


Řidič autobusu DPMLJ vyhrál soutěž v jízdě zručnosti profesionálů

Liberec, dne 4. 6. 2015

Dne 3. 6. 2015 proběhla ve Vysokém Mýtě celostátní soutěž v jízdě profesionálních řidičů autobusů. Soutěž vyhrál řidič autobusu MHD z Liberce pan Ladislav Tandler, zaměstnanec DPMLJ.

Kritéria pro výběr nejlepšího řidiče k nominaci byla: co největší počet najetých kilometrů bez nehody, co nejnižší průměrná spotřeba paliva a co nejdelší praxe v řízení autobusů. Celkem bylo na soutěž nominováno různými dopravními subjekty 28 řidičů z celé České republiky.

Nominační kritéria byla doplněna realitou za volantem přiděleného autobusu v podobě vlastní soutěže, kde se bodovalo 17 připravených dovednostních úkolů. Mezi ně patřilo například couvání na čidlo s přesností zastavení autobusu na 2,5 cm, objíždění „cyklisty“ s přesností dle předpisů na 1,2 m. „Závory s vodou, jemné kladky a různá čidla měřila přesnost a plynulost jízdy v situacích na rovině, v zatáčkách, při jízdě vpřed a couvání. Byli to mechanici a technici, kteří úkoly precizně připravili a řidiče těžce otestovali“, konstatoval po návratu Zdeněk Leszkoven, lektor provozu bus v DPMLJ.

Překvapivá a velká byla radost řidiče Ladislava Tandlera, který soutěž vyhrál. „Vůbec jsem tomu nevěřil, tleskal jsem a čekal, až se dostaví ten nejlepší z nás na 1. stupeň pro vítěze“, řekl o svém vítězství řidič, který je 13 let zaměstnancem DPMLJ. „Prvním místem jsem se údajně nominoval na účast v mezinárodní soutěži, ale víc zatím nevím, autobusem jezdím rád a jezdím stále stejně“, velmi skromně komentoval svůj úspěch, Ladislav Tandler.

Vedení DPMLJ dnes nejlepšímu řidiči soutěže poděkovalo a s potěšením předáváme informaci svým zákazníkům – cestujícím MHD v Liberci, kde pan Tandler službu řidiče vykonává J .

Soutěž byla pořádána v rámci Dne řidičů ve Vysokém Mýtě u příležitosti 120 let založení společnosti IVECO Josefem Sodomkou.

20150603 180811 sm 20150603 140405 sm 20150603 140510 sm 20150603 140309 sm

-TM-

15/14 TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 Senioři mají již šestý rok svůj turnaj

„O pohár ředitele dopravního podniku“

 Liberec, 8. 6. 2015

 Když turnaj vznikal, netušil ani ředitel pořádajícího Komunitního střediska Kontakt, Michael Dufek, že zájem o toto sportovní klání seniorů se bude rozrůstat. Nejprve o účastníky z Frýdlantu v Čechách a Jablonce nad Nisou a letos poprvé se turnaj rozšířil také o samostatnou kategorii žen.

Šestý ročník slavnostně zahájit poprvé také primátor Liberce Tibor Batthyány společně s ekonomickým ředitelem dopravního podniku Milanem Červenkou.

Vysoký počet účastníků, 18 závodníků, se postaralo o zápolení plné napětí a radosti. Primátor jako vášnivý stolní tenista počítal skóre jedné soutěžní dvojici. Vítězové obou kategorií se sice letos dělili pouze o jeden památeční putovní pohár, ale to se příští rok změní.

„Vážíme si každého účastníka, který se tohoto sportovního zápolení účastní. Sportovní nasazení seniorů je úctyhodné. Oceňujeme práci Komunitního střediska Kontakt, které pro své klienty připravuje různé a vždy zajímavé akce. Budeme potěšeni, když turnaji tradice vydrží a velmi rádi pomůžeme“, řekl ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.

 

         

15/12 TISKOVÁ ZPRÁVA


OD 8.6 DO 19.6 BUDE UZAVŘENA SILNICE LUČANY – HORNÍ LUČANY


Uzavírka dané lokality ovlivní režim linky MHD č. 104.


Spoje linky MHD č. 104 obsluhující Maxov budou ukončeny/začínat v zastávce Lučany, škola.
Obsluha Maxova bude zajištěna malokapacitním autobusem po výlukové lince X104, která pojede ze zastávky Lučany, škola po náhradní trase až do zastávky Horní Lučany, penzion, dále pak již po trase linky č. 104 do Maxova. V opačném směru pojede linka po stejné objízdné trase.

Přestupní doba z linky č. 104 na X104 a opačně bude v pracovní dny 10 minut.

Zastávka Horní Lučany nebude po dobu uzavírky linkou X104 obsluhována.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou se omlouvá cestující veřejnosti za způsobené komplikace.