logo dpmlj

Překlad

DPMLJ jako partner při čerpání podpory z fondů EU

DPMLJ jako partner při čerpání podpory z fondů EU

Baner pro prijemce usti

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM – PROJEKT „MANAGEMENT IPRM MOBILITA“

Zkušenosti z libereckého dopravního podniku jsou využívány i v dalších městech České republiky, ve kterých je zajišťována městská doprava obdobného charakteru a rozsahu, jako v Liberci. Na základě Dohody o partnerství v rámci projektu „Management IPRM Mobilita“ uzavřené na podzim roku 2011 spolupracuje DPMLJ se Statutárním městem Ústí nad Labem společně nejen s dopravním podnikem tohoto města, ale i s obdobnými společnostmi z Jihlavy, Mostu a Litvínova, Olomouce, Chomutova a Jirkova. Na projektu se podílí i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Městské služby taktéž z Ústí nad Labem a Národní rada se zdravotním postižením České republiky. 

Projekt Statutárního města Ústí nad Labem „Management IPRM Mobilita“ je podpořen ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionální operační program (ROP) Severozápad, který má 5 prioritních os. Město Ústí nad Labem čerpá finanční prostředky z prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst , a to z oblasti podpory 1.1 - Podpora rozvojových pólů regionu. Tento dotační zdroj je možné čerpat prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Projekt „Management IPRM Mobilita“ je zaměřen na řízení IPRM Mobilita jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM Mobilita, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM Mobilita. Pro účely úspěšné realizace IPRM Mobilita bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné technické zázemí. 

Další informace o Projektu „Management IPRM Mobilita“ i o celém IPRM Mobilita je možné čerpat z webových stránek Statutárního města Ústí nad Labem: http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-mobilita/

Související hyperlinky:

(www.europa.cz a www.nuts2severozapad.cz).