logo dpmlj

Překlad

Zlepšení dopravní obslužnosti v obcích na Jablonecku

Název projektu: Zlepšení dopravní obslužnosti v obcích na Jablonecku

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/18.01047

  

 EU1                                              EU2

  

Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo  a název výzvy: 
18. kolo výzvy
Prioritní osa:
 13.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory:
 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Celkové výdaje: 38 844 000,- Kč
Výše dotace Regionální rady: 15 840 000,- Kč
Výše příspěvku EU:
 15 840 000,- Kč
Podání žádosti:
 25.3.2010
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod: 
17.3.2011

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti na Jablonecku prostřednictvím realizace aktivit vedoucích k širší obnově zastaralého vozového parku provozovatele MHD v závazku veřejné služby. Jedná se nákup 6-ti nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG včetně instalace moderních a odbavovacích systémů.  Realizací projektu dojde ke zvýšení obslužnosti nízkopodlažními vozy o 10%. Projekt tak významně rozšíří možnosti přepravy osob se sníženou mobilitou. Přínosem projektu bude i snížení emisí skleníkových plynů.

Projekt