logo dpmlj

Překlad

15/18 TISKOVÁ ZPRÁVA


Zkušební provoz na II. části rekonstruované tramvajové tratě č. 11 v úseku

Měnírna – Brandl bude zahájen zatím bez cestujících ve středu 15. 7. 2015

Liberec 13. 7. 2015

Ve středu se rozjedou na zkušební jízdy první tramvajové vozy z Vratislavic nad Nisou až na konečnou zastávku do Jablonce nad Nisou. Při těchto zkušebních jízdách bude dokončena montáž a funkční zkoušky světelného zabezpečovacího zařízení v celém úseku trati Vratislavice, výhybna – Jablonec, Tyršovy sady.

Z důvodu rozsáhlého a opakovaného poškození zabezpečovacího zařízení trati vandaly, v době zastavení provozu a samotné rekonstrukce tramvajové tratě, bylo nutné toto zařízení vybudovat téměř zcela nové. Způsobená škoda na zařízení se pohybuje okolo 3 mil. Kč.

Cílem funkčních zkoušek je zajištění maximální bezpečnosti provozu na jednokolejné trati linky č. 11.
Vzhledem k rozsahu rekonstrukce je minimální časové zdržení, kdy se tramvaje rozjedou ve zkušebním režimu i s cestujícími, zapříčiněno technickými problémy při montáži trolejového vedení. Při finišujících pracích došlo k poruše montážního vozu s kolejovým adaptérem na rozchod 1000 mm. Tato speciální montážní vozidla existují v České republice pouze dvě a jejich vytížení je maximální.

Provoz s cestujícími bude zahájen v pátek 17. července 2015.

-tm-