logo dpmlj

Překlad

15/19 TISKOVÁ ZPRÁVA


TRAMVAJ DO JABLONCE NAD NISOU DORAZÍ 15. ČERVENCE 2015 A PRAVIDELNÝ PROVOZ NA LINCE Č. 11 BUDE ZAHÁJEN V PÁTEK 17. ČERVENCE

Liberec 15. 7. 2015

V polovině března loňského roku, 15. března 2014, byla zahájena výluka tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Modernizace tramvajové tratě do Jablonce nad Nisou v délce 12, 5 km byla prováděna na dvou úsecích, a to v úseku Nová Ruda – Vratislavice výhybna (3 km) a Měnírna – Brandl (1 km).
Od 15. dubna letošního roku byla sice obnovena tramvajová doprava v délce prvního rekonstruovaného úseku z Liberce do Vratislavic nad Nisou, tam se však i nadále přestupuje do autobusů náhradní dopravy s označením X11.

Zprovoznění celé tramvajové trati najednou zabránily komplikace při stavbě, přičemž nejzávažnějším problémem byl nestabilní svah pod objektem železniční stanice Jablonec nad Nisou, dolní nádraží. Stavba musela být pozastavena, byla přepracována projektová dokumentace a zajištění svahu bylo provedeno formou záporového pažení a dvou gabionových stěn. Zároveň s pokládkou kolejí a instalací trakčního vedení se odstraňuje poškození zabezpečovacího zařízení tramvajové trati. Trať z Vratislavic do Jablonce nad Nisou je pouze jednokolejná a vybavená signalizačním zařízením s vyšším stupněm zabezpečení, které má za úkol zabránit nehodám tramvají. Na nerekonstruovaných úsecích bylo však toto zařízení podstatným způsobem opakovaně poškozeno vandaly a dopravní podnik je nucen na jeho zprovoznění vynaložit téměř tři miliony korun. Spolehlivá funkce zařízení je v těchto dnech testována. Provoz s cestujícími na celé délce trati Liberec – Jablonec nad Nisou bude zahájen v pátek 17. července 2015.

Kromě prací, které jsou přímo součástí akce „Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna – Brandl“, byla v oblasti křižovatky ulic Liberecká a U Nisy provedena úprava plynovodu v rámci projektu Revitalizace soustavy centrálního zásobování teplem a následně je v těchto místech rekonstruováno kolejiště mezi touto křižovatkou a novou výhybnou Brandl. Součástí úpravy je i nový chodník v minimální šířce 1,5 m a osvětlení tramvajové tratě. Pokládka nové kabelové trasy pak umožní budoucí instalaci soustavy světelných signalizačních zařízení v trase tramvajové tratě směrem až na konečnou v Tyršových sadech. Po odkrytí chodníku byl zjištěn špatný stav římsy podél objektu LUCID, která bude v rámci stavby také opravena. Již dříve byly dokončeny práce na novém objektu čekárny se sociálním zařízením pro cestující na konečné tramvaje v Jablonci nad Nisou v Tyršových Sadech, kde bude i prodejna.

Opravy během výluky se dotkly i dalších úseků. V prostoru zastávky Kyselka byla vybudována nová výhybna, která nahrazuje původní výhybnu Proseč – ŠKOLA. Tato byla snesena a zastávky byly posunuty blíže k mostu přes Nisu.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. tak dokončí s modernizací tramvajové trati v úseku Měnírna – Brandl, kterou provádí sdružení „COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“, několik dalších projektů v celkové hodnotě 99 mil. Kč.

Financování modernizace tramvajové trati je z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, město Jablonec se na akcích podílí částkou 13 mil. Kč.


DSC00394 sm DSC00400 sm DSC00402 sm
tisková konference Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady foto: Petr Dvorský

-tm-