logo dpmlj

Překlad

15/22 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 22. 8. 2015, 10:00 hod.                                                     Vratislavice nad Nisou, výhybna

V sobotu 22. srpna byla slavnostním přestřižením pásky symbolicky předána široké veřejnosti meziměstská tramvajová trať linky č. 11 Liberec – Jablonec nad Nisou po modernizaci jejich dvou úseků, Nová Ruda – Vratislavice nad Nisou, výhybna a Měnírna – Brandl.

Vedení Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. společně se zhotovitelem stavby sdružením „COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“ připravilo setkání při příležitosti dokončení významné stavby pro Vratislavice nad Nisou a obě statutární města.

Zástupci těchto tří měst v čele s libereckým primátorem, společně se zástupci Libereckého kraje a zhotovitele stavby v sobotu dopoledne symbolicky otevřeli modernizovanou tramvajovou trať pro všechny její cestující. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo na konečné zastávce ve Vratislavicích nad Nisou, výhybna. Tedy v místě pomyslné poloviny trati a na území Vratislavic nad Nisou, jejichž občané asi nejvíce „pocítili“ stavební omezení.

Sobotní termín setkání vybral záměrně vratislavický starosta Lukáš Pohanka, který propojil symbolické předání tramvajové trati cestujícím s tradičními Vratislavickými slavnostmi. Oslavy občanů Vratislavic nad Nisou tak celý den provázely kovovým zvukem tramvaje pravidelné linky č. 11, tak i plně obsazené historické tramvaje.

Výluka tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou byla zahájena v polovině března loňského roku, přesně 15. března 2014 a byla prováděna na dvou úsecích, a to v úseku Nová Ruda – Vratislavice výhybna (3 km) a Měnírna – Brandl (1 km). Od 15. dubna letošního roku byla obnovena tramvajová doprava v délce prvního rekonstruovaného úseku z Liberce do Vratislavic nad Nisou. Provoz s cestujícími na celé délce trati Liberec – Jablonec nad Nisou byl pak zahájen v pátek 17. července 2015.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. tak dokončil s modernizací tramvajové trati, kterou realizovalo sdružení „COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“ také několik dalších souvisejících projektů.

Financování modernizace tramvajové trati bylo z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, město Jablonec se na akcích podílelo částkou 13 mil. Kč.