logo dpmlj

Překlad

15/23 TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, dne 25. srpna 2015

Přehled změn po jednotlivých linkách MHD v Liberci platný od 30. 8. a 1. 9. 2015

Každoročně dochází k úpravám jízdních řádů ke konci prázdnin nebo s novým začátkem školního roku. Do změn jsou podle možností zahrnuty požadavky a podněty, které DPMLJ eviduje od svých cestujících a stejné je to i letos.

MHD LIBEREC:

Linky 2, 3 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu

Linky 5, 11 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu
Dochází ke změně názvu vybraných zastávek:
Ústav soc. péče – nově Sídliště Nové Vratislavice
Proseč n. N. škola - nově Za tratí
Pivovar – nově Pivovarská
Nově budou na všechny ranní spoje linky č. 5 nasazovány tramvajové soupravy.

Linka 12 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu
Linka 13 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu

Linka 15 -Konec platnosti prázdninového jízdního řádu
Změna názvu vybraných zastávek:
Svobody- nově Technická univerzita
Stodolní – nově Univerzitní koleje

Linka 18
Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro školní rok 2015/2016.
Od neděle 30. srpna budou vybrané spoje linky č. 18 prodlouženy až do zastávky Bedřichov. Od tohoto termínu bude odjezd linky 18 přesunutý na stanoviště M v ulici „malá“ Moskevská. V souvislosti s touto změnou dochází zároveň ke změnám v příměstské dopravě. Bližší informace vč. jízdních řádů, tarifu a způsobu odbavení naleznete na www.dpmlj.cz a na www.iidol.cz.

Linky 20, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro školní rok 2015/2016.
Změna názvu vybraných zastávek:
Na lince č. 59 - Pivovarská- nově Vinařská

Linka 24 - konec platnosti prázdninového jízdního řádu
Linka 19, 29, 91, 99 - změna názvu vybraných zastávek (viz linka č. 15)
Linka 30 - změna v nasazení nízkopodlažních spojů
Linka 39 - nově bude linka č. 39 zastavovat i v zastávce Vesec U Střediska (od soboty 5. 9. 2015)

Linka 53
Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro školní rok 2015/2016.

Nově bude linka č. 53 odjíždět z terminálu Fügnerova ze stanoviště M v ulici „malá“ Moskevská.

Linky 14, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 90, 92, 97, 98, 500, 600
Beze změn.

Vedení společnosti DPMLJ prosí své zákazníky, aby věnovali zvýšenou pozornost vyvěšeným jízdním řádům MHD, informacím na zastávkách a na webových stránkách www.dpmlj.cz. Popřípadě se informovali na Zákaznickém centru MHD v Liberci, Fügnerově ulici. Děkujeme.