logo dpmlj

Překlad

17/29 Tisková zpráva

Rekonstrukce tramvajové trati Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí je u konce. Provoz na tramvajové trati do Lidových sadů je od soboty obnoven

Liberec, dne 2. 10. 2017

Rekonstrukce tramvajové trati v centru města Liberce je u konce. Stavební práce byly zahájeny 18. 4. 2017 sdružením dvou firem EUROVIA CS, a.s. a GJW Praha spol. s r.o. přípravou objízdných tras. Samotná rekonstrukce tramvajové trati pak byla započata za výluky tramvajového provozu od 1. 5. 2017. 

Hlavním cílem projektu „Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci“ byla rekonstrukce dvoukolejné tříkolejnicové tramvajové trati (rozchod 1435 + 1000 mm) v úseku mezi OD Delta (poblíž terminálu MHD Fügnerova) a křižovatkou Šaldovo náměstí v Liberci. Rekonstrukce propojila již dříve rekonstruované úseky. Celkem se jednalo o 460 m modernizované dvoukolejné tramvajové trati, která je součástí zatížené páteřní komunikace.

Od 30. 9. 2017 je znovuzahájen provoz linek MHD s tím, že na tramvajové trati pro linky 2 a 3 budou do konce října 2017 v tomto úseku prováděny dokončovací práce přilehlých ploch.

„Na tramvajových linkách platí nové jízdní řády. Autobusové linky městské dopravy se vrátily z ulice Palachova do zastávky Šaldovo náměstí, tedy na koleje k OC Plaza,“ shrnula mluvčí dopravního podniku Martina Poršová, důležitou informaci pro cestující.

Kompletní rekonstrukce tramvajové trati mezi Šaldovým náměstím a terminálem městské dopravy stála necelých 61 milionů korun. Na zrealizovanou modernizaci se podařilo dopravnímu podniku získat evropskou dotaci ve výši téměř 85 procent z celkových způsobilých nákladů.

Poslední rekonstrukce v Rumunské ulici probíhala v letech 1993 až 1994 a v této době už byla tramvajová trať ve špatném až havarijním stavu. V rámci této stavby byla tedy provedena výměna tramvajového svršku z betonových panelů za pevnou jízdní dráhu, ta byla zakryta povrchem z modifikovaného litého asfaltu.  Současně byly provedeny všechny potřebné související úpravy jako je nové odvodnění komunikace, úprava trakčního vedení, zřízení vyhřívání nástupišť, předláždění nástupišť a přilehlých chodníků, včetně úpravy jejich geometrie.

Součástí stavby je také rekonstrukce komunikace vedoucí souběžně s tramvajovou tratí v prostoru před Palácem Syner, která je nyní jediným propojením ulice Rumunské s ulicí Revoluční. Přímé napojení, využívané řidiči do zahájení rekonstrukce, bylo zrušeno. 

Díky rekonstrukci by se mělo zabránit nedovolenému parkování vozidel před Palácem Syner, kde v současné době přibyla zeleň. Termín rekonstrukce trati byl v dané lokalitě využit k také výměně vodovodu a plynovodu. 

„Okolí modernizované tramvajové trati by mělo zároveň více vyhovovat chodcům. Chodníky jsou nyní širší, bezpečnější a úpravou prošly také přechody,“ doplnil ředitel dopravního podniku Ing. Luboš Wejnar.

dotace md sfdi

Program: Operační program Doprava 2014-2020Program: Operační program Doprava 2014-2020
Prioritní osa: 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Investiční priorita: 3. Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Specifický cíl: 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci – Liberecká aglomerace