logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2017

17/04 Tisková zpráva

Nový způsob informování cestujících v oblasti jízdních řádů
Liberec, 1. 2. 2017

Dnešním dnem 1. 2. 2017 představuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. nové způsoby prezentace jízdních řádů pro cestující. Avízované změny přinášejí řadu nových služeb v informovanosti o dopravě, zpřehlednění vkládaných „poznámek“ na tradičních zastávkových jízdních řádech a usnadnění používání QR kódů.
Dopravní podnik nově plánuje linkové vedení nad mapovými podklady a o tyto informace se podělí s cestujícími na nově spuštěném vyhledávači dopravních spojení. Ve vyhledavači si každý cestující může najít spojení i bez znalosti linkového vedení v daném městě a znalosti nejbližších zastávek v místě, ve kterém se právě nachází. Systém pro hledané spojení nalezne nejvhodnější zastávku sám. Tuto službu ocení zejména zákazníci, kteří používají MHD jen zřídka. Na novém mapovém systému lze získávat i informace o nejbližších odjezdech ze zastávek a ve zjednodušené podobě si prohlédnout také zastávkové jízdní řády. Nová webová aplikace je přizpůsobena pro mobilní telefony.
Další novinkou je změna prezentace zastávkových jízdních řádů na webu dopravního podniku. Doposud si cestující stahoval jízdní řády celé linky. Na jízdním řádu linky si poté musel vyhledat (klikat, rolovat) požadovanou zastávku např. na straně 35, a teprve pak si mohl přečíst či vytisknout jízdní řád. Navíc vždy byla dostupná jen jedna sada jízdních řádů a při jejich změnách např. na začátku a konci prázdnin byla dostupná jen jedna jejich verze, což komplikovalo cestujícím situaci.
V novém systému je na webu DPMLJ u každé linky dostupný seznam variant jízdních řádů a seznam zastávek pro oba směry. Cestující si pak zobrazí PDF požadované zastávky, čímž ušetří čas a množství stažených dat, což je v případě mobilního telefonu stále významné. Navíc bude mít na jediné stránce možnost si prohlédnout jízdní řád pro více období platnosti linky a neunikne mu přesná informace ani o výlukách.
QR kódy na každém jízdním řádu nově odkazují vždy na daný den platný jízdní řád. Cestující si tedy nemusí při změně jízdních řádů jít vyfotit nový QR kód, ale stačí mu jeden pro danou linku a zastávku.
Poslední novinkou je změna způsobu prezentace poznámek v zastávkových jízdních řádech. Doposud některé spoje měly u svého času i 3 poznámky a nebylo snadné zejména pro „občasného“ cestujícího nebo turistu zjistit, kam jaký spoj jede. Od 1. 2. 2017 má každý spoj nanejvýše jednu poznámku s časovou výjimkou psanou malým písmem a jednu trasovou poznámku psanou velkým písmenem. Na jízdním řádu jsou tyto údaje přehledně odděleny do dvou sloupců. Aby nebylo trasových poznámek na jízdních řádech tolik jako doposud, tak výjimečně projížděné zastávky jsou odsazeny vpravo od ostatních, aby bylo na první pohled patrné, že se skrz ně standardně neprojíždí.
Např. na lince č. 12, kde většina spojů končí na zastávce Zelené Údolí, měly všechny spoje poznámku o nějaké výjimce oproti seznamu všech zastávek. Nyní má poznámku jen několik spojů, které pokračují až do zastávky Broumovská. Příklad zobrazení pro cestující je vidět na obrázku právě u linky č. 12:

jr

Tento způsob trasových poznámek v informování cestujících je již znám v západní Evropě. V ČR je již zavedla Praha, Brno a Ostrava a na svém webu i Plzeň. Ve všech uvedených městech si cestující na nový systém velmi rychle zvykli a zvýšilo se porozumění jízdním řádům.
Všemi uvedenými novinkami v oblasti informování cestujících o jízdních řádech dopravní podnik ve spolupráci se společností PTT Software nejen dohání, ale i předhání ostatní dopravní podniky v Čechách a na Moravě.

<tm>

17/03 Tisková zpráva

Linka MHD č. 18 do Bedřichova je od víkendu posílena, tak aby pokryla zájem lyžařů.
Liberec, 16. ledna 2017

S účinností od 14. ledna 2017 až do odvolání DPMLJ, a s. posiluje hned tři spoje městské dopravy linky č. 18 ze zastávky Fügnerova ve směru směr do Bedřichova. Vzhledem k naprosto ideálním lyžařským podmínkám byly posíleny sobotní a nedělní spoje (víkendové) v těchto časech:

odjezd z Terminálu MHD Fügnerova v: 10:20, 11:58, 13:28 hodin. V praxi to znamená, že na tyto odjezdové časy uváděné v jízdním řádu budou vždy přistaveny dva autobusy. Do zastávky budou najíždět oba vozy společně, aby bylo cestujícím zřejmé, že jedou dva autobusy. První vůz je označen nápisem POSILA a za ním se pro přehlednost staví vůz běžné linky č. 18.

Tento víkend se posilové spoje rozjely poprvé. Všechny tři byly využity, jak na trase do Bedřichova, tak zpět. Očekáváme, že zájem cestujících ještě vzroste.

Autobusová linka č. 18 do Bedřichova je provozována v režimu linek MHD, poslední tři zastávky jsou však již mimo tarifní zónu Liberec. Pro cestování z Liberce za zastávku Rudolfov do Bedřichova nebo zpět je třeba použít příslušné relační jízdenky dle pravidel Integrovaného dopravního sytému Libereckého kraje IDOL.

Příloha tiskové zprávy:

leták s možnostmi nákupu jízdního na lince č. 18 

leták s SMS jízdenou na lince č. 18

17/01 Tisková zpráva

Některé zastávky MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou jsou v těchto dnech bez sněhu.

Liberec, 5. ledna 2017

Celkem 34 tramvajových zastávek v Liberci, Vratislavicích nad Nisou a Jablonci nad Nisou nevyžadují každodenní zimní údržbu. Ve chvíli, kdy teploty klesnou pod čtyři stupně Celsia, aktivuje se automatické vyhřívání celého prostoru nástupiště. Veškerý spadlý sníh postupně odtává a nehrozí tak, že by cestující městské dopravy nastupovali a vystupovali na kluzký povrch nebo do vysoké vrstvy sněhu. Posledních šestnáct takových zastávek z celkových 34 přibylo rekonstrukcí tramvajové tratě do sousedního Jablonce nad Nisou.
Díky automatickému vyhřívání nemusí na tyto zastávky vyjíždět pracovníci dopravního podniku. „Vyhřívání zastávek je nejen komfortní, ale především zvyšuje bezpečnost pro cestující. Nehrozí tak, že by někdo uklouzl a poškodil si zdraví,“ uvedl předseda představenstva Ing. Pavel Šulc.
Celý princip vyhřívání je jednoduchý a navíc ekonomický. Všechny zastávky vyhřívá speciální topný kabel, který napájí proud z trolejí. „Tímto systémem se nejenže šetří síly našich zaměstnanců, ale také posypový materiál a zároveň se zužitkuje energie vzniklá při brzdění tramvají,“ doplnil ředitel dopravního podniku Ing. Luboš Wejnar.
Zapojení kabelů výrazně zvýší využití energie, která vzniká při elektrodynamickém brzdění tramvají (motory pracují jako dynama). „Zjednodušeně řečeno, tramvaje s modernizovanou trakční výzbrojí umí tuto vyrobenou energii vrátit zpět do trakčního vedení. Tuto energii poté využije buď jiný vůz na trati při rozjezdu, nebo právě topení na zastávce. Tento proud se nemusí mařit v brzdovém odporníku v tramvaji,“ upřesňuje provozně-technický ředitel Ludvík Lavička.
Na tuzemské mapě by liberecký dopravní podnik jen těžko hledal konkurenci, co do počtu takto vybavených zastávek. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou je ve využití této technologie ošetření tramvajových zastávek v čele před podobnými dalšími dopravními podniky v České republice a zřejmě i nějaký čas zůstane.

Jablonec nad Nisou (1) Lékárna (1) Vratislavice kostel Vratislavice výhybna (2) 

<tm>

17/02 Tisková zpráva

DPMLJ poskytne Pirátské straně smlouvu na SMS jízdenky. 

Liberec, 13. ledna 2017

Vedení DPMLJ, a.s. poskytne na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem Pirátské straně smlouvu na SMS jízdenky. Informace o rozhodnutí soudu byla zveřejněna ČTK.
K této zprávě ČTK ze dne 12. ledna 2017 zástupci DPMLJ sdělují následující:

1. Dne 18. 3. 2015 zažádala Pirátská strana o smlouvy DPMLJ se společností ERIKA, a.s. nebo CROWSNEST a.s. Dne 31. 3. 2015 DPMLJ odpověděl, že nemá uzavřen žádný smluvní vztah s dotčenými společnostmi. Tzn., že tvrzení zprávy ČTK, že DPMLJ odpověděl, že nemá smluvní vztah s DIRECT pay, s.r.o. a že smlouvy na provoz služby SMS jízdenek neexistují, se nezakládá na pravdě.

2. Druhou žádost Pirátské strany, tentokrát na smlouvy s DIRECT pay, s.r.o., DPMLJ obdržel 24. 3. 2015. Odpověď DPMLJ ze dne 7. 4. 2015 byla částečně odmítnuta – byly poskytnuty informace o objemech prodejů a smlouvy s částečným zakrytím obchodních informací

3. Smlouva na SMS v roce 2008 byla uzavřena v souvislosti se Smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi DIRECT pay, s.r.o. na jedné straně a Statutárním městem Liberec a Libereckou IS na straně druhé. Součástí obou smluv bylo i ustanovení o ochraně informací. DPMLJ proto v souladu se smlouvou požádal DIRECT pay, s.r.o. o souhlas s předáním informací Pirátské straně, stanovisko DIRECT pay, s.r.o. ze dne 2. 4. 2015 bylo zamítavé. DPMLJ postupoval s péčí řádného hospodáře s cílem vyhnout se smluvní pokutě a právnímu sporu se společností DIRECT pay, s.r.o.

4. Pirátská strana hodnotí podmínky smluv v roce 2015 bez zohlednění termínů a podmínek jejich vzniku. Smlouva s DIRECT pay, s.r.o. byl v DPMLJ uzavřena již dne 9. 12. 2008 s platností na sedm let, tzn. do 8. 12. 2015. Tzn., že v době žádosti Pirátské strany končila platnost smlouvy a DPMLJ tak mohl zahájit výběrové řízení na nového dodavatele služeb od 9. 12. 2015. V době rozhodnutí soudu tak byla smlouva již rok neplatná.

5. Rozsudek nabyl právní moci dne 11. 1. 2017.

<tm>