logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2017

17/09 Tisková zpráva

DPMLJLiberec - Jablonec

Organizačně bezproblémová doprava z Liberce a Jablonce nad Nisou navozila do Bedřichova závodníky a diváky na jubilejní Jizerskou 50.

Liberec, dne 21. 2. 2017

Již podruhé zajišťoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. dopravu tisíců závodníků a diváků na závod letošní Jizerskou 50 v Bedřichově v Jizerských horách.

Jubilejní 50. ročník tohoto závodu byl daleko atraktivnější než minulý ročník, kdy se kvůli nedostatku sněhu musely hlavní závody rozdělit hned na několik částí do 2 dnů.

V sobotu 18. 2. 2017 se deštivé počasí promítlo do počtu závodníků a cestujících do Bedřichova, ovšem na hlavní závod v neděli 19. 2. 2017 do sluncem zalitých Jizerských hor již směřovaly tisíce běžců a návštěvníků.

Kyvadlová doprava z centra Liberce, z Jablonecké ulice do Bedřichova doplnila pravidelnou linku městské dopravy č. 18, která byla v průběhu obou dní posilována. Autobusy vyjížděly na zvláštní kyvadlovou linku v exponovaných časech před a po závodě po 4 minutách, nejdéle v 10 minutovém taktu.  V sobotu se liberecké autobusy do Bedřichova otočily 35x, v neděli již 91x. Celkem najezdily okolo 3 000 kilometrů.

Z Jablonce nad Nisou byl Bedřichov v době konání závodů obsluhován linkou č. 101 v půlhodinovém taktu s tím, že právě v neděli byly všechny ranní spoje na Bedřichov posíleny. Od soboty 18. 2. do neděle 19. 2. byly vybrané spoje linky MHD č. 101 Bedřichov – Rychnov prodloužené z Janova na Bedřichov a zpět. Celkově bylo vysláno 42 posil k jablonecké lince č. 101, pro srovnání v roce 2016 jich bylo jen 15. Bedřichov v době konání víkendového závodu z Jablonce nad Nisou obsloužilo i s posilami přes 100 spojů. Přepraveno bylo okolo 3500 cestujících a z toho přibližně 1000 závodníků.

Podle informací od řidičů autobusů z obou měst bylo otáčení vozidel na stadionu bez problémů a jejich pochvala patřila i samotným cestujícím. Někteří z nich v průběhu obou dní neváhali kladně ohodnotit nejenom práci pořadatelů, samotný závod, ale také práci řidičů.

17/08 Tisková zpráva

Do jedenácti mateřských školek v Liberci a Jablonci nad Nisou přijede AUTOBUSOVÁ POHÁDKA, která odstartuje oslavy DPMLJ - 120. let vzniku tramvajové dopravy v Liberci.
Liberec, 15. 2. 2017

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. bude prezentovat veřejnosti a cestujícím zajímavými akcemi, že letošní rok je historii dopravního podniku rokem svátečním - před 120. lety byla zahájena tramvajová doprava v Liberci.
Do programu oslav se zapojil také partner DPMLJ - společnost BusLine a.s., a to již tradičně spoluprací na programu pro děti.
„Oslavy vzniku městské dopravy začneme pohádkou pro nejmenší cestující, pro děti z mateřských škol, a to v obou městech. Bylo vybráno 6 mateřských školek v Liberci a 5 předškolních zařízení v Jablonci nad Nisou, kde tematická pohádka bude zahrána,“ upřesnil ředitel DPMLJ, Ing. Luboš Wejnar.
„Autobusová pohádka didaktickou formou učí děti cestovat v dopravních prostředcích hromadné dopravy, je interaktivní a na to děti reagují velmi pozitivně. Velikou výhodou je, že divadlo přivezeme přímo k dětem do mateřských škol, nemusejí tedy nikam cestovat a ve svém prostředí se cítí příjemně a jsou bezprostřední,“ dodal Ing. Radek Chobot, ředitel společnosti BusLine a.s.
První představení proběhne v pátek 17. 2. 2017 v 10:00 hodin v MŠ Kytička v Liberci, Buriánově ulici. V pohádce se představí herci Ivan Vyskočil, Martin Sochor a Hana Bartoňová.
Dopravní podnik plánuje na letošní rok několik kulturně-společenských akcí, které budou prezentovat výročí vzniku tramvajové dopravy v Liberci. Autobusová pohádka v mateřských školkách bude hrána po celý rok 2017. Od června do září je připravována výstava pro veřejnost v Severočeském muzeu v Liberci a ve zcela netradičním termínu, na sobotu 26. srpna 2017, je naplánován jindy zářijový Den otevřených dveří v tramvajové vozovně v Liberci.

 BL DP pohadka

TM DPMLJ
PR manager BusLine a.s.

17/06 Tisková zpráva

Nový výzkumný projekt TUL, DPMLJ a DPMUL
Liberec, 1. 2. 2017

Projekt nese název „Způsob a mobilní zařízení pro odstraňování námrazy z trolejí v městské tramvajové a trolejbusové trakci“.

Cílem je vývoj metody a zejména realizace zařízení pro odstraňování námrazy na trolejích v městské elektrické trakci, která nahradí stávající chemické a tepelné způsoby odmrazování.

Chemické způsoby jsou používány zejména ve velkých městských aglomerací (Praha) a mají negativní (sice jen krátkodobý) ekologický dopad, ale v nepříznivém zimním období. Tepelné způsoby rozmrazování lze použít jen v omezeném rozsahu na krátkých úsecích a jsou energeticky náročné Mechanické (ruční) je možné provádět jen při vypnutém trolejovém napětí bez dopravy.

Společné řešení je zaměřeno na aktivní elektromechanické, hydraulické, pneumatické a mechanické principy. Použitý princip bude volen tak, aby byly využity technické možnosti servisní tramvaje nebo trolejbusu, na který bude zařízení namontováno. Zaměříme se na využití mechanických více směrových vibrací. Mobilní zařízení bude ověřeno na dvouvodičové trolejbusové a jednovodičové tramvajové trakci na vytipovaných trolejbusech a tramvajích. Důležité bude testování v depech na zkušebních úsecích vedení. Předpokládáme, že při vhodných klimatických podmínkách budeme simulovat tvorbu námrazy, sledovat podmínky jejího vzniku, případně hledat možnosti prevence. Dílčí simulace proběhnou v klimatických komorách TUL.
Součástí řešení bude také vytipovávání kritických úseků tratí s velkou pravděpodobností tvorby námrazy, pro které bude zpřesňována předpověď. Vytipované kritické úseky budou vybaveny meteorologickým měřením s dálkovým přenosem dat, která budou využity v denní operativě dispečerů.

Projekt je řešen v rámci TAČR, programu:
TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, EPSILON, Podprogram 2 - Energetika a materiály

Doba řešení: 01/2017 - 06/2020

Na projektu společně spolupracují:
Technická univerzita v Liberci - vedoucí projektu prof. Ing. Aleš Richter CSc.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. - odborný garant Ing. Josef Kolář
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. - odborný garant Ing. Jiří Randák


Historie spolupráce TUL a DPMLJ je dlouhodobá. V poslední době byly řešeny tyto projekty:

- TAČR TA03030420, Metody testování trakčních motorů v tramvajových podvozcích,
2013-2015, Výsledkem je testovací stanice na dílně těžké údržby, která zajišťuje testy motorů a kompletních převodovek po generálních opravách.
- Ziel 3|Cíl 3 ČR – Sasko 100127565/PP1 – Vývoj komponent a metod vedoucí ke zlepšení energetické účinnosti trakce z hlediska využití energetického setrvačníku, 2014-2015, spoluřešitel, CZ/DE V rámci tohoto projektu byl proveden energetický monitoring na měnírně Tatranská s výhledem na instalaci stacionárního úložiště energie na principu energetického setrvačníku.
- Dále v rámci dílčích úkolů bylo společně vyvinuto zařízení na sledování provozních stavů tramvaje, které slouží k lokalizaci závad v elektro výzbroje tramvají.

<tm>

17/07 Tisková zpráva

„Jizerská 50“ – doprava z Liberce a Jablonce nad Nisou

Liberec, dne 7. 2. 2017

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. bude zajišťovat ve dnech 17. až 19. února 2017 přepravu účastníků a diváků „Jizerské 50“ posílenými pravidelnými linkami z obou měst, tak i speciální kyvadlovou linkou z Liberce.

DOPRAVA Z LIBERCE DO BEDŘICHOVA VE DNECH 18. 2. – 19. 2. 2017

Zvláštní kyvadlová doprava bude v uvedených dnech zajištěna ze zastávky Poliklinika v Jablonecké ulici v Liberci (proti budově TJ Lokomotiva) po trase pravidelné autobusové linky č. 19 (autobusy však pojedou přímo do Bedřichova bez zastavení) na konečnou zastávku Bedřichov, u stadionu.

V sobotu 18. 2. 2017 je přeprava zdarma pouze pro závodníky Jizerské 10 a Jizerské 25 (jízdenka je součástí startovního balíčku).

V neděli 19. 2. 2017 je přeprava zdarma pouze pro závodníky Jizerské 50 (jízdenka je součástí startovního balíčku).

Pro ostatní cestující platí na lince při přepravě do Bedřichova a zpět Tarifní podmínky IDOL.

  odjezdy z Liberce odjezdy z Bedřichova
  první spoj poslední spoj první spoj poslední spoj
         
sobota 18. 2. 2017 6:00 8:45 11:00 14:30
neděle 19. 2. 2017 6:00 8:45 11:00 17:00

Přeprava mezi Libercem a Bedřichovem bude samozřejmě zajištěna i pravidelnými spoji autobusové linky č. 18, které budou v případě potřeby posíleny.

DOPRAVA Z JABLONCE NAD NISOU VE DNECH 17. 2. 2017 – 19. 2. 2017

Spojení Jablonce nad Nisou s Bedřichovem bude zajištěno běžnou autobusovou linkou MHD č. 101 tak, že v době konání akce budou do Bedřichova zajíždět i spoje, které běžně končí v Janově, případně budou pravidelné spoje posilovány.

pátek 17. 2. 2017

Z Jablonce nad Nisou (Pražská ul.) – ve 12:11, 13:11, 13:41, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41 a dále dle jízdního řádu linky č. 101.

Z Bedřichova – dle jízdního řádu linky č. 101 a dále v 14:11, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41, 18:41, 20:41 a 23:17.

sobota 18. 2. 2017

Z Jablonce nad Nisou (Pražská ul.) – v 6:11, 6:41, 7:11, 7:41, 8:11, 8:41, 10:11, 11:41, 13:11, 14:41, 15:41, 16:41, 17:41 a dále dle jízdního řádu linky MHD č. 101.

Z Bedřichova – dle jízdního řádu linky č. 101 a dále v 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 15:41, 16:41, 17:41, 18:41, 20:41 a 23:17.

neděle 19. 2. 2017

Z Jablonce nad Nisou (Pražská ul.) – v 6:11, 6:41, 6:56, 7:11, 7:27, 7:41, 8:11, 8:41, 10:11, 11:41 a dále dle jízdního řádu linky MHD č. 101.

Z Bedřichova – dle jízdního řádu linky č. 101 a dále v 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 14:41, 15:11, 15:41, 16:11, 16:41, 17:41, 18:41, 20:41 a 23:17.

PODROBNÉ INFORMACE

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou zřídil na svých webových stránkách www.dpmlj.cz zvláštní odkaz (Jizerská 50), pomocí kterého je veřejnost podrobně informována o dopravní situaci v lokalitě Bedřichov (parkování, autobusová doprava apod.). 

17/05 Tisková zpráva

Výzkum a ověření nové technologie odbavení cestujících „check in - check out“ v MHD
Liberec, 1. 2. 2017

Cílem tohoto společného projektu je nalezení či ověření ekonomicky výhodných alternativních způsobů evidence a kontroly přepravovaných osob mezi počátkem a koncem uskutečněné cesty v rámci veřejné dopravy ze strany objednatele i poskytovatele dopravy. Vytvoření metodiky pro odbavení přepravovaných osob v rámci veřejné dopravy s využitím ITS a vesmírných technologií. Při nalezení nelimitujících způsobů evidence začátku a konce cesty tak bude cestující zbaven omezení pro fyzický nákup a držení jízdního dokladu či průkazu.
Etapy projektu:
• Analýza dostupných hotových řešení technologií pro lokalizaci
• Analýza možností propojení se systémy v Evropě
• Architektura tarifního systému
• Návrh metodiky rozúčtování tržeb
• Návrh nových příležitostí technologie pro cestujícího
• Návrh zpracování dat z odbavovacích zařízení
• Ověření elasticity poptávky po přepravě
• Ověření technologie lokalizace v dopravním prostředku

Projekt byl financován z Technologické agentura České republiky pod označením TB0500MD010 a poprvé mediálně prezentován na tiskové konferenci DPMLJ, a.s. 1. 2. 2017.

Úplně nový způsob placení jízdného v hromadné dopravě, který se testuje v Liberci, by se v budoucnu mohl rozšířit po celé České republice.
Spočívá v takzvaném „check in / check out“ systému, kdy je cestující odbaven pomocí technologie Bluetooth nebo Wi-fi, které jsou dnes součástí každého mobilního telefonu nebo tabletu. Nejenže si cestující nebude muset kupovat papírovou jízdenku, ale zaplatí jen za kilometry, které skutečně ujel. Software v každém vozidle se pak o vyčíslení ceny jízdného postará sám.
„Celé dílo zatím není ve fázi, kdy bychom ho mohli nabízet dopravcům, ale do roku 2020 bude balíček služeb funkční,“ vysvětluje současný stav projektu Ing. Jiří Janšta z firmy Abirail, která systém vyvíjí.
„Víme, že mnozí cestující nechtějí kvůli jízdě na jednu až dvě zastávky platit plné jízdné. Tento systém odbavení naláká do hromadné dopravy hlavně lidi, kteří cestují na krátké vzdálenosti,“ usuzuje Ing. Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ.

<tm>

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s..           Tvorba www stránek a SEO optimalizace Liberec