logo dpmlj

Překlad

Tisková zpráva 23/13 - testování elektrobusu

Dopravní podnik vyzkouší zapůjčený ELEKTROBUS v MHD

 

Liberec 20. 9. 2023

 

Moderní nízkopodlažní elektrobus SOR NS elektric, výrobce společnost SOR Libchavy, si na tři měsíce zapůjčil Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ).

 

Vůz určený pro bezemisní přepravu osob v městském provozu bude postupně testován na většině linek MHD v Liberci. Různorodost terénu na jednotlivých linkách MHD ve městě i za jeho hranicemi, umožní získat potřebná data pro dopravce i výrobce vozidla.

Jedná se o nízkopodlažní autobus SOR délky 12,5 metru s konfigurací interiéru pro provoz městské hromadné dopravy.

Nyní se do elektrobusu montuje odbavovací zařízení, aby mohl co nejdříve vyjet a být představen cestující veřejnosti.

Potřebná nabíjecí stanice pro vozidlo byla umístěna do areálu tramvajové vozovny. Jedno nabití trvá max. 8-9 hodin. Dopravní podnik bude testovat především kilometrický dojezd autobusu či velikost rekuperace z brzdění v libereckých podmínkách.  

Nebude se jednat o jedinou zkoušku elektrobusu, testování bezemisních vozů bude podle vedení společnosti v dopravním podniku pokračovat.

Minimální počty nízkoemisních vozidel budou postupem času narůstat. DPMLJ předpokládá, že v roce 2025 budou již na linkách MHD v Liberci jezdit nejméně 4 autobusy na alternativní elektrický pohon.

Nutné změny ve složení vozidel dopravce upravuje Zákon č. 360/2022 Sb., který dnem 1. prosince 2022 nabyl účinnosti. Zákon připravený Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví minimální podíly nízkoemisních vozidel, kterých budou muset zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v oblasti dopravy dosahovat při pořizování silničních vozidel a služeb využívajících tato vozidla, a to od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2025.

 

<tm>