logo dpmlj

Překlad

50+ výhod rovných příležitostí

Název projektu: 50+ výhod rovných příležitostí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00030

   

 

Projekt 50+ výhod rovných příležitostí je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnannost a státním rozpočtem České republiky.

Cíl projektu:

1. Transformace firem Libereckého kraje z genderovaných na genderově integrované firmy a dále prosazující principy společenské odpovědnosti, politiky diversity a flexibilizace práce.

2. Profesní a osobnostní rozvoj zaměstnaných (nejen) starších 50 let, zapojení žen starších 50 let do mezigenerační výměny zkušeností a rozvoje systémů firemního vzdělávání a posílení pracovní integrace pečujících osob.
3. Zvýšení informovanosti obyvatel regionu o otázce společenské odpovědnosti firem, mezigenerační odpovědnosti a rovných příležitostí v širším významu (z hlediska genderu, věku, ekonomických a kulturních faktorů aj.).

V zájmu cílů bude realizován diversity audit, interní mezigenerační mentoring, nastavení plánů podpory rovných příležitostí, zavedení inovativních systémů vzdělávání a benefitů a rozvinutí cílené kampaně propagace rovných příležitostí.

Cílová skupina:
Zaměstnanci/kyně společnosti
Ženy v předdůchodovém věku
Osoby pečující o závislého člena rodiny
Bezplatný benefit - péče o člena rodiny tzv. respitní asistence
Tato služba je určena pro zaměstnance a zaměstnankyně DPMLJ, a. s. Zaměstnancům/kyním nabízíme profesionální asistent(k)y k osobám, o něž pečují. Zaměstnanci/kyně budou moci benefit využít např. pro jednorázové případy zajištění nákupů, vyřízení úkonů na úřadech, doprovodů k lékaři, za využitím služeb, na kulturní akce apod. Nabízená služba je v rámci projektu zcela zdarma.