logo dpmlj

Překlad

Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu

Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu

Registrační číslo projektu:CZ.1.13/1.2.00/17.01055

 


EU1                                               EU2

  

Program:ROP NUTS II Severovýchod
Číslo  a název výzvy:
17. kolo výzvy
Prioritní osa:
2 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory:
1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Celkové výdaje:145 784 666,40 Kč
Výše dotace Regionální rady:112 375 680,35 Kč
Výše příspěvku EU:
103 264 138,70 Kč
Podání žádosti:
31.3.2010
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod: 
27.1.2011

Zahájení stavby: 6.10.2010
Zahájení zkušebního provozu: 14.8.2011
Slavnostního zahájení provozu: 4.10.2011
Ukončení projektu: 25.11.2011

Cíl projektu:

Projekt "Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu" navazuje na projekty Terminál MHD Fügnerova a Modernizace tramvajové trati Fügnerova - Mlýnská - Klicperova a je další částí velkého záměru liniové stavby, který má za cíl vyřešit dopravní obslužnost sídliště Rochlice a Broumovská modernizací a výstavbou tramvajové trati až do ulice Dobiášova.