logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2013

13/23 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 9. července 2013

Dopravní podnik šetří opakovanými nákupy silové elektřiny na energetické burze.

S cílem co nejvíce snížit náklady na provoz sledoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. od roku 2011 vývoj ceny silové elektřiny na energetické burze. V 2.pololetí roku 2012 se pak uskutečnil první nákup. Důkazem správnosti tohoto kroku byly a jsou úspory, kterými DPMLJ snižuje vliv meziročních změn v cenách elektrické energie a souvisejících nákladů.
Od rozhodnutí vstoupit na energetickou burzu sleduje management společnosti DPMLJ vývoj ceny tak, aby byl pro nákup silové elektřiny zvolen takový okamžik nákupu, kdy se úroveň ceny blíží ročnímu minimu. Popisovanou strategii uplatnil DPMLJ již při nákupu silové elektřiny na období konce roku 2012 a celý rok 2013 a stejný postup zvolil opět nákupu energie na rok 2014.
„K prvnímu nákupu elektřiny na energetické burze došlo  prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno v červnu 2012, kdy jsme nakupovali dodávky na léta 2012 a 2013. Již 1.nákup znamenal snížení dosavadní základní ceny z cca 1 500 Kč/MWh na cca 1 300 Kč/MWh což při roční spotřebě DPMLJ téměř 8 000 MWh znamenalo úsporu cca 1,6 mil. Kč. Pro příští rok jsme dosáhli dalšího snížení ceny a to na úroveň cca 1 030 Kč/MWh,“ uvedl ředitel společnosti Luboš Wejnar.
Nákup elektřiny pro rok 2014 se uskutečnil v 2. čtvrtletí letošního roku a podle ředitele společnosti znovu předčil očekávání. „Na burze jsme nakoupili silovou elektřinu již na hranici 1 000,- Kč za 1 MWh, což znamená meziroční pokles o plných 22 %. Pokud se ohlédneme za uplynulými třemi roky, je efekt našich nákupů velmi markantní. Dalo by se říci, že na položce, kterou DPMLJ může ovlivnit, dosáhla teoretická úspora několika miliónů Kč,“ vyzdvihl tento strategický postup ředitel společnosti.
Tyto úspory jsou ovšem negovány dalšími souvisejícími a státem regulovanými poplatky za přenos energie, jističe a především „zelenou energii“. „Právě poplatky za „zelenou energii“ za stejné období stouply z původních cca 370,- Kč za 1 MWh v roce 2011 na současných 583,- Kč za 1 MWh, což představuje nárůst o plných 57% a meziročně to představuje navýšení +1 mil. Kč,“ doplnil informaci provozně-technický ředitel ludvík Lavička.
Rozhodnutím obchodovat na energetické burze udělalo vedení společnosti velmi významný krok ke stabilizaci finančních toků společnosti. V absolutních číslech to znamená, že se společnosti velmi úspěšně daří snížením základní ceny elektřiny eliminovat ostatní rostoucí související vlivy  jako jsou počasí, přenos energie a především „zelená energie“.
-tm-

13/22 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 24. června 2013

„Průkaz způsobilosti drážního vozidla“ dostala po roce provádění předepsaných homologačních zkoušek liberecká nízkopodlažní tramvaj EVO 2. Tím se před pár dny oficiálně zařadila do flotily vozového parku DPMLJ, a.s.

Nový vůz typu EVO2 byl přivezen od výrobce, společnosti PRAGOIMEX, a.s., do vozovny tramvají DPMLJ dne 10. května 2012. Několik měsíců postupně probíhaly homologační zkoušky, které jsou stanovené Drážním úřadem a jsou nutné pro schválení typu vozidla. Technické vlastnosti vozidla byly testovány ve všech ročních obdobích.
Jedna z posledních zkoušek, která byla zahájena po provedení některých dílčích úprav dne 10.1.2013, spočívala v ujetí 7 000 km bez vážných závad, což se podařilo splnit v pondělí 18. února.

Následovalo plánované měření hluku a vibrací vozidla spojené se zkouškou obsaditelnosti. Vozidlo EVO2 bylo testováno prázdné, a pak postupně nastoupilo nejdříve 110 a nakonec 230 cestujících. Měření probíhalo přímo na trati, kde vůz běžně jezdí, konkrétně v ulici 5. května. Na základě vyhodnocení těchto měření, které také reagovaly na podněty občanů, bylo přistoupeno k zadání optimální verze pryžokovových prvků, které mají vliv na odpružení celého vozidla a tím i hlučnost a vibrace při provozu v Liberci.

Při hledání řešení byly demontovány předepsané konstrukční uzly, které byly podrobeny diagnostice s ohledem na opotřebení a splnění funkčnosti. Především se jednalo o komponenty na podvozcích vozidla (převodovky, trakční motory apod.).  Zároveň došlo k různým úpravám softwaru pohonu vozidla na základě vyhodnocení ze zkušebních jízd.  Po provedení všech změn bylo provedeno opětovné měření hluku a vibrací, které prokázalo očekávané zlepšení.

K dokončení homologace tohoto typu vozidla a k jeho schválení do trvalého provozu bylo nutno splnit předepsanou závěrečnou dílenskou prohlídku v dílnách dopravního podniku. Při zkoušce byly z vozidla postupně demontovány vybrané díly a každý z nich pak prošel kontrolou opotřebení a testy pevnosti. Mezi zajímavé zkoušky patřil bezesporu test nestandardního pohybu vozidla, například při vykolejení, který proběhl v prostorách vozovny za zpřísněných bezpečnostních opatření.

Nová tramvaj typu EVO 2 byla v červnu 2012 křtěna tehdejší Českou Miss a stala se žádanou součástí expozice 13. ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky CZECH RAILDAYS. Následně po oživení byla představena liberecké veřejnosti při prvních jízdách dne 22. září 2012.

Cena tramvaje EVO 2 je 38 mil. Kč bez DPH. Po vzájemných jednáních vedení DPMLJ a společnosti Pragoimex bude prodloužena poskytovaná záruka na vozidlo EVO2 ze stávajících 24 měsíců na 60 měsíců.

-TM-

13/21 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 24. června 2013

Speciálním turistickým jízdenkám v Liberci začíná jejich první sezona.

Společný projekt Statutárního města Liberce a Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou dal v dubnu 2013 vzniknout novému produktu v městské hromadné dopravě, tzv.. Turistické jízdence. Cílem vydání turistické jízdenky je podpora a zvýšení využívání veřejné dopravy pro cestování za kulturou či zajímavými místy.

Turistické jízdenky jsou určeny převážně pro návštěvníky města a mají charakter jednodenní nebo víkendové rodinné jízdenky.

Podstatná většina zajímavých míst v Liberci je dostupná pomocí městské tramvajové trati, která je páteřní linkou celého místního systému MHD. Tramvajová trať má mnoho zajímavostí, je vlastně jednou ze zajímavých turistických atraktivit sama o sobě. Proto jsou v současné době turistické jízdenky platné pouze na městských tramvajových linkách, což umožnilo nastavit jejich příznivou cenu. Jedná se o linky č. 2 a č.3.

V zahraničí je podpora cestovního ruchu za pomocí prostředků veřejné hromadné dopravy v různých zemích a městech naprosto běžná.

Zavedení této jízdenky je prvním krokem k vytvoření komplexního produktu, který bude kombinovat prvky dopravní a prvky cestovního ruchu.

Jízdenka však zatím neslouží jako vstupenka.

Nové turistické jízdenky jsou dostupné ve variantách:

1)jednodenní základní50,- Kč  (doba platnosti: 24 hod od označení)
2)jednodenní zlevněná25,- Kč  (doba platnosti 24 hod od označení)
3)víkendová rodinná     200,- Kč(doba platnosti od pátku 12    hod /
(2 dospělí + 3 děti) doby označení do neděle 24 hodin)

Jízdenky jsou opatřeny informacemi o jejich platnosti v jazykových mutacích čeština, angličtina, němčina) s odlišnou strukturou tisku oproti standardním jízdenkám MHD, čímž získají pro návštěvníky města i významnou sběratelskou hodnotu.

Jízdní doklady je možné již zakoupit na následujících místech:

1)Terminál Fügnerova - informační centrum DPMLJ
2)Terminál Fügnerova – předprodej DPMLJ
3)Městské informační centrum Statutárního města Liberec
4)Turistické informační centrum, Horní Hanychov

Seznam provozoven, kde probíhají jednání o prodeji turistických jízdenek v blízkosti tramvajové linky č. 2 a 3:

-Lidové Sady – budova Kulturních služeb Liberec

-ZOO – pokladna

-Severočeské muzeum - pokladna

-Trafika u zast. „Botanická – ZOO“

-Trafika u zast. „Muzeum“

-Trafika  v OC Plaza

-Trafika Terminál MHD Fügnerova ul.

-Trafika u zast. „Fügnerova“

-Trafika u zast. „Nádraží“ směr město

-Trafika v odjezdové hale nádraží ČD

-Trafika Horizont, Kubelíkova ul.

Zde se předpokládá zahájení prodeje tohoto tarifního produktu od 1.7.2013.

Souběžně s turistickými jízdenkami bude zahájena informační kampaň. Na důležitých zastávkách přibydou výrazné informace o směru a samolepky s QR kódy pomohou zlepšit informovanost o objektech v blízkosti zastávek. Uvnitř tramvají pak cestující nově najdou informaci o lince a na ní ležících turistických zajímavostech.

V rámci rozšíření tohoto produktu je připraveno několik rozvojových témat, které mohou tuto nabídku patřičně podpořit. Dojde například k využití infrastruktury DPMLJ, kdy budou zajímavá místa prezentována přímo na zastávkách MHD, a návštěvník tak dostane komplexní informaci o zajímavém místě, které může navštívit. Mezi další témata je možné zařadit využití tištěných brožur, které budou při zakoupení jízdního dokladu distribuovány nebo rozvoj prostřednictvím chytrých mobilních technologií. Cílem je kombinovat možnosti dopravních služeb a produktů cestovního ruchu.

-TM-

13/20 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 12. června 2013

Úprava cen jízdného v rámci integrovaného dopravního systému IDOL od 1.7.2013

Liberecký kraj přistoupil k úpravě cen integrovaného tarifu IDOL, přičemž se tato změna dotkne i linek provozovaných DPMLJ, a to tramvajové linky do Jablonce nad Nisou. K navýšení jízdného dochází jak u papírových, tak i elektronických relačních jízdních dokladů a dotýká se jednotlivého i předplatného jízdného. Zvýšení cen tak probíhá na celé relaci Liberec – Jablonec, kdy bude opět stejná cena při cestování vlakem, autobusem i tramvají.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 28. 5. 2013 upravený  tarif IDOL s platností od 1.7.2013. DPMLJ je součástí integrovaného dopravního systému IDOL od 1.7.2009, což především umožňuje cestujícím z okolních měst cestovat výhodně i městskou hromadnou dopravou v Liberci a v Jablonci nad Nisou.

Schválený tarif IDOL upravuje ceny na relaci Liberec – Jablonec nad Nisou, kdy jedním z dopravců na této relaci je i společnost DPMLJ, která provozuje tramvajovou linku 11. Cílem změny bylo upravit cenu na relaci tak, aby odpovídala cenám i v jiných lokalitách Libereckého kraje. Do této doby bylo relační jízdné několikanásobně nižší než na obdobných vzdálenostech na území Libereckého kraje.

Touto změnou se tak například zvyšuje cena dospělého jednotlivého jízdného mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou na 24 Kč v případě elektronické jízdenky a na 26 Kč v případě papírové jízdenky. Zvýšením jsou dotčeny i předplatní kupóny kdy například třicetidenní žákovský kupón (žák do 15 let věku) bude stát 360 Kč, studentský (student 15 – 26 let) 430 Kč, základní 720 Kč a kupón pro důchodce 430 Kč.

Nově jsou zavedeny i 90ti denní kupóny pro studenty a osoby starší 65 let. Senioři nad 70 let věku však stále cestují v rámci linek MHD v obou městech zdarma. Kompletní znění tarifních podmínek lze nalézt na stránkách www.dpmlj.cz nebo www.iidol.cz a následně jsou tarifní podmínky k dispozici na terminálu MHD nebo na příslušných vývěskách.

Papírové relační jízdenky pro jednotlivou jízdu s původní cenou budou na lince tolerovány do neděle 14.7.2013. Současně je bude možné vyměňovat za nové (s doplatkem) v předprodeji jízdenek nebo na informačním centru MHD ne terminále MHD ve Fügnerově ulici, a to až do 30.9.2013.

Přehled cen od 1.7.2013 na relaci Liberec - Jablonec nad Nisou:

Tyto ceny jsou stejné při cestování vlakem, autobusem i tramvají.

Jednotlivé relační elektronické s časovou platností 60 minut / papírové jízdné nepřestupné

Základní 15+ 24Kč/26Kč

Dítě 12Kč/13Kč

ZTP, ZTP/P 6Kč/6Kč*

Žák – 15 9Kč/9Kč*

Student 15 – 2618Kč/19Kč*

Sedmidenní relační jízdné

Základní 15+192 Kč

Žák -15 96 Kč

Student 15 – 26115 Kč

Osoba 65+115 Kč

Důchodce115 Kč

Invalidní důchodce115 Kč

Třicetidenní relační jízdné

Základní 15+720 Kč

Žák -15360 Kč

Student 15 – 26430 Kč

Osoba 65+430 Kč

Důchodce430 Kč

Invalidní důchodce430 Kč

Devadesátidenní relační jízdné

Základní 15+1944 Kč

Student 15 – 261160 Kč

Osoba 65+1160 Kč

Roční relační jízdné

Základní 15+7000 Kč

Osoba 65+4600 Kč

DPMLJ, a. s.

13/19 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 12. června 2013

Změny jízdních řádů od 1.7.2013 – „prázdninové jízdní řády“ - MHD Jablonec

Prázdninové jízdní řády v Jablonci nad Nisou vstupují v platnost od 1.7. do 31.8. 2013. Zároveň dochází k omezení provozu na některých linkách MHD.

Kromě již standardně zavedených opatření (zrušení školních linek č. 31, 32 a 33, linky č. 18  a omezení spojů na ostatních linkách dle značení č. „40“ a „44“) budou provedeny následující úpravy a omezení na těchto linkách:

- linka č. 10 -  zrušení spojů v pracovní dny  úseku autobusové nádraží (dále jen AN) – Kokonín  5:12 a  6:18 hod.  a v úseku Kokonín – AN  5:02, 5:27, 6:02, 6:32 a 15:00 hod.

Odpolední spoje jedoucí z AN do Kokonína ve 14:29, 15:29 a 16:29 hod. pojedou přes Malé Vrkoslavice a budou končit v zastávce Kokonín, pošta. Z této zastávky budou pokračovat ve 14:46, 15:46 a v 16:46 hod. směr AN přes Malé Vrkoslavice

- linka č. 12 - zrušení  spojů v sobotu a v neděli v úseku AN – Rýnovice – AN a spoje v pracovní den v 16:39 hod. v úseku Žižkův vrch - Pražská

- linka č. 13 – v období letních prázdnin nepojede. Spoje přes Malé Vrkoslavice jsou vedeny na lince č.10

- linka č. 14 – zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Březová  a zpět  ve 14:11, 14:41, 15:11, 15:41, 16:11, 16:41 a 17:11 hod.

- linka č. 16 – zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Na Roli – AN v 16:42 a 17:42 hod.

- linka č. 19 – zrušení spoje v pracovní dny v úseku AN – Žižkův Vrch v 16:27 hod.

Pozn. k cestování lze za omezené letní spoje využít relevantních autobusových spojů dle platných jízdních řádů.

Vedení společnosti DPMLJ, a.s. se svým cestujícím za prázdninová omezení omlouvá a přeje Vám příjemné léto.

DPMLJ, a. s.

13/18 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 12. června 2013

Změny jízdních řádů od 1.7.2013 – „prázdninové jízdní řády“ - MHD Liberec

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. připravil nové jízdní řády – tzv. „prázdninové“, které vejdou v platnost k 1.7.2013. Při zpracování jízdních řádů bylo přihlíženo k požadavkům a připomínkám cestujících, bylo provedeno několik lokálních dopravních průzkumů. Výsledkem jsou nové jízdní řády, které se snaží co nejvíce přiblížit dopravní nabídku cestujícím.

Mezi nejdůležitější změnu se řadí zavedení celodenního režimu zastávek na znamení na dalších 32 zastávkách MHD Liberec. Cestující si na tento systém zvykli a DPMLJ k němu neeviduje žádné připomínky či stížnosti. Proto bylo přistoupeno k rozšíření na další zastávky.

„Pokud na zastávce nikdo nestojí a cestující ve vozidle si nezazvoní, pak autobus nezastavuje. Systém zastávek na znamení přináší zrychlení přepravy a zároveň efektivně snižuje provozní náklady" uvedl ředitel společnosti Luboš Wejnar.

Na některých linkách dojde k omezení dopravy nebo posunutí času odjezdu, jinde bude naopak na základě požadavků cestujících a dopravních průzkumů zaveden nový spoj. Prázdninové jízdní řády tak reagují na menší počet přepravovaných osob zejména v dopravních špičkách, kdy tato skutečnost je způsobena množstvím dovolených a školními prázdninami.

Zavedení dalších autobusových zastávek na znamení (celodenní režim)

Od 1.7.2013 dojde k zavedení celodenního režimu zastávek na znamení u dalších 32 zastávek:

U Transformátoru, Na Pískovně, Jiráskova, Kovošrot, Slévárna, Lesní správa, Zahrádky, Vojtěšská, U Močálu, Stračí, Dopravní hřiště, Obchodní, Ostašovská, Úvozní, Zelná, Žitavská, U Věže, U Soudu, Jungmannova, Husitská, Minkovice statek, U Slunného potoka, Průmyslová, Kavkazská, Garáže ČSAD, Slovanská, Na Srázu, Kamenická, Doubská, Doubí mlýn, Mařanova a Doubí pošta.

Přehled změn po jednotlivých linkách:

Linky 2, 3, 5, 11, 13 a 15

Začátek platnosti prázdninového jízdního řádu.

Linka 12

Začátek platnosti prázdninového jízdního řádu.

Omezení dopravy v úseku Zelené Údolí – Pekárny provedené na základě průzkumu obsazenosti jednotlivých spojů.

Linky 14, 18, 21, 31, 33, 34, 36, 37 a 60

Změna jízdního řádu v souvislosti se zavedením nových zastávek na znamení.

Linka 16

Drobné posuny spojů v provázanosti se změnou jízdního řádu linky č. 22.

Linka 19

Na základě požadavku cestujících zaveden nový spoj v pracovní dny ve 12:00 z Fügnerovy do Harcov střelnice a ve 12:20 z Harcov střelnice do Fügnerovy. Sobotní spoj z Fügnerovy v 4:48 bude na základě požadavku cestujících posunut na 4:51 a z Harcov střelnice z 5:02 na 5:03.

Linka 20

Drobné posuny spojů v souvislosti na zavedení zastávek na znamení a zkrácení jízdní doby.

Linka 22

Nový jízdní řád.  Rovnoměrnější rozložení spojů v intervalech v úseku Fügnerova – Kunratice Mšenská. Rozsáhlejší proložení spojů se spoji linky č. 16 v úseku Fügnerova – Františkov sídliště. Spoj s odjezdem ve 22:12 z PZJ směr Kunratická pojede nově přes zastávku České Mládeže.

Linka 23

Zrušen spoj s odjezdem v 5:14 ze Zeleného Údolí do Stráže nad Nisou.

Linka 24

Začátek platnosti prázdninového jízdního řádu.

Minutové posuny vybraných spojů v obou směrech. Posun spoje z Doubí sídliště do Pavlovice křižovatka z 22:02 na 22:07 tak, aby byl ve 22:22 zajištěn přestup na linku č. 24 z linky č. 27.

Linka 25

Ze zastávky Broumovská směr Ruprechtice dojde k posunu odjezdů spojů z 21:54 na 21:56 a z 22:09 na 22:11. Ze zastávky Ruprechtice sídliště směr Broumovská dojde k posunu odjezdů spojů z 22:16 na 22:18 a z 22:31 na 22:33. Změna proběhne z důvodu zlepšení návaznosti linky č. 27 na linku č. 25 ve večerních hodinách.

Linka 26

Ze zastávky Stráž nad Nisou směr Doubí sídliště dojde k posunu odjezdu spoje z 7:22 na 7:23.

Linka 27

Nový jízdní řád sestavený na základě požadavků zaměstnavatelů z PZS a dopravního průzkumu obsazenosti jednotlivých spojů. Nevytížené spoje budou zrušeny bez náhrady. Dále dojde ke zkrácení jízdní doby spojů v souvislostí s rozšířením zastávek na znamení a s provedeným průzkumem.

Linka 30

Ze zastávky Žitavská směr Stráž nad Nisou a od zastávky Růžodol Mlýn směr Stráž nad Nisou pojedou spoje v souvislosti se zavedením zastávek na znamení a zkrácení jízdní doby o 1 minutu dříve.

Linka 32

Od 1.7.2013 bude nově zavedena linka č. 32 na trase PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SEVER – GLOBUS – FÜGNEROVA, která nahradí stávající linku č. G

Linka 35

Od zastávky Kavkazská směr Fügnerova pojedou spoje v souvislosti se zavedením zastávek na znamení a zkrácení jízdní doby o 1 minutu dříve.

DPMLJ, a. s.

13/17 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 17. května 2013

Přečíslování linek MHD v Jablonci nad Nisou navazuje na zavedený integrovaný dopravní systém IDOL

V Jablonci nad Nisou budou od začátku měsíce června 2013  přečíslovány všechny linky městské hromadné dopravy.

K přečíslování bude docházet postupně tak, aby k datu 1. září 2013 byly všechny provozované linky přečíslovány na 100 řadu ( linka č. 1 = 101 atd. ) a navázalo se tak na již zavedený integrovaný systém dopravy IDOL. Vylepené jízdní řády se stávajícím označením linky (číslo 1, 2, 3….) zůstávají stále v platnosti až do 31.8.2013.

Současně s vyhlášením a vylepením nových jízdních řádů platných od 1. září 2013 bude sjednocen také jejich formát na jednotnou velikost A5.

Zároveň se změnou formátu DPMLJ zavádí pro své zákazníky umístění trendových QR kódů na všechny nové zastávkové jízdní řády v síti MHD v Jablonci nad Nisou a na jízdní řády umístěné na webových stránkách DPMLJ www.dpmlj.cz. QR kódy se v současné době již od 1. dubna 2013 používají na jízdních řádech v sousedním Liberci, kde rozšíření služeb QR kódem umožňuje cestujícím získat informace o jízdním řádu MHD pomocí tzv. chytrých telefonů.

-tm-

13/16 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 14. května 2013

„Noc literatury“ nabídne četbu z knihy v interiéru staré tramvaje ve vozovně dopravního podniku, atmosféra tak bude dokreslena i podvečerním „zatahování“ vracejících se tramvají. V Liberci bude tento literární projekt vůbec poprvé.

Ve středu 15.5.2013 večer se otevře pro veřejnost brána tramvajové vozovny DPMLJ v Mrštíkově ulici (vjezd od Babylonu) v rámci projektu „Noc literatury“, kdy se setká veřejnost s literaturou na netradičních místech. Projekt v praxi vypadá tak, že herci z libereckých divadel čtou úryvky z novinek současné evropské literární tvorby. Čtenáři se v tu chvíli stávají diváky a posluchači přednesu známého herce na méně známém místě. Akce proběhne ve stejný čas ve 4 různých prostředích.

V dopravním podniku bude interiér tramvaje 6MT č. 117 patřit herci Markovi Sýkorovi, který zde bude předčítat úryvek z knihy Koupelna z tvorby belgického autora Jeana-Philippa Toussainta. Začátek čtení je v 18:00 a v půlhodinových intervalech bude probíhat až do 22:00 hodin.

Vedení společnosti podpořilo literární projekt již poněkolikáté. V roce 2011 se rozjela mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou tzv. literární tramvaj, ve které naprosto neotřelou a velmi moderní formou prezentoval poezii básník Pavel Novotný. Tramvajové poezii tehdy dali podobu svými výroky samotní cestující městské hromadné dopravy denně pozorující okolí na rozmanité meziměstské trati Liberec – Jablonec. Básník Novotný dal textům poetičnost, tak aby zaujaly.

I když by se mohlo zdát, že oba projekty spolu nesouvisí, mají jednu zcela zásadní a společnou myšlenku, zpopularizovat městskou hromadnou dopravu a přiblížit zázemí MHD veřejnosti.

„Naši cestující si zaslouží nejen kvalitní služby, ale také jejich zpříjemnění. To nabízejí právě tyto netradiční projekty, které cestující buď zastaví z celodenního shonu, nebo naopak u nich podpoří další směr jejich zájmu, ať již se jedná o dopravu nebo o moderní literaturu“, přiblížil myšlenku ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ

13/15 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 6. května 2013

Spolupráce Technické univerzity Liberec a DPMLJ slaví další úspěch – nový projekt znamená novou výzvu

Technická univerzita v Liberci a Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. spolu v posledních letech aktivně spolupracují. Spolupráce probíhá zejména na projektech, které se snaží zlepšit tramvajový provoz MHD v Liberci.  Posledním výrazným úspěchem je získání dotace z Technologické agentury ČR na nový projekt, který se zabývá testováním trakčních motorů v tramvajových podvozcích Smyslem tohoto projektu je výrazné zlepšení spolehlivosti a životnosti trakčních motorů, zejména v zimních podmínkách, které jsou v našem městě spojeny s chemickou údržbou komunikací. . Společně s fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií realizuje DPMLJ již 4. projekt.

Již delší dobu se v hlavách vědců z Technické univerzity a odborníků z DPMJ rodila inovativní myšlenka, jež měla zefektivnit práci při pravidelné údržbě a mimořádných opravách tramvajových podvozků. V roce 2012 došlo k přihlášení projektu do dotačního systému Technologické agentury ČR, která se snaží podporovat výzkum, experimentální vývoj a inovace. Samotný projekt byl hodnocen ve své kategorii mezi nejlepšími a byla mu přidělena dotace.

DPMLJ v současné době disponuje 67 tramvajovými vozy, z nichž zhruba 44 vyjíždí každý den. Tyto tramvajové vozy prochází pravidelnou údržbou, kterou si provádí společnost sama ve svém moderním zázemí. Odpovídající údržba těchto tramvajových vozů snižuje negativní vlivy na okolí (hluk, vibrace atd.), zvyšuje spolehlivost a prodlužuje životnost.

Při přípravě projektu bylo nutné skloubit inovativní myšlení vědců a praktický přístup techniků, tak aby vznikl projekt, který má reálné uplatnění přímo v běžných činnostech údržby DPMLJ. „Projekt má za cíl vývoj a realizaci unikátních metod a zkušebních přípravků pro testování stejnosměrných a střídavých trakčních motorů, které se používají u tramvajových podvozků. Realizované metody a zařízení zajistí zrychlené zkoušky, testování během údržby a monitorování vybraných tramvajových souprav v reálném provozu. Metodika bude uplatnitelná na všech typech tramvají včetně nových moderních vozů s asynchronními motory“ přiblížil podstatu projektu Prof. Ing. Aleš Richter,CSc. hlavní řešitel projektu. „Výsledné nové řešení bude zřejmě možné využít i v jiných dopravních podnicích, a proto s nimi budeme v rámci Sdružení dopravních podniků jednat o možné spolupráci.“ doplnil ředitel DPMLJ pan Luboš Wejnar.

V současné době probíhají první měření, kdy vědečtí pracovníci z Technické univerzity přímo v provozu provádí své první měření, ze kterého pak vznikne finální podoba řešení. Výstupem tak bude zavedení moderních trendů technické diagnostiky a moderní informatiky do klasických dílenských postupů údržby tramvajových vozů.

Dobrá spolupráce se vyplácí oběma institucím, kdy DPMLJ získává nový pohled na své činnosti a TUL má možnost přenést své poznatky přímo do praxe. „Technická Univerzita generuje každý rok mnoho kvalitních absolventů, kteří hledají práci přímo v regionu, pro jejich rozvoj a uplatnění je spolupráce s praktickým prostředím nezbytná“ vysvětluje důvod spolupráce Prof. Ing. Aleš Richter, CSc. , proděkan pro rozvoj a kooperaci s průmyslem Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technické Univerzity. „DPMLJ chce nadále spolupracovat s Technickou Univerzitou v Liberci a poskytovat studentům a vědeckým pracovníkům moderní technické zázemí dopravní společnosti“ uvedl na závěr Luboš Wejnar.

DPMLJ, a. s.

13/14 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 3. května 2013

Dnes krátce před  6:00 hod. došlo na lince č. 34 v ulici Žitavská k technické závadě na kloubovém autobusu MHD.

V průběhu své pravidelné  jízdy se autobus typu KAROSA B961 stal hůře ovladatelným z důvodu technické závady ve vzduchové soustavě druhé nápravy vozidla. Řidič ihned po tomto zjištění činil veškerá možná opatření, aby zabránil vzniku dopravní nehody. Autobus byl uveden do klidu v zastávce Žitavská, zhruba po 300 m jízdy. Vozidlo bylo v tu chvíli plně obsazeno cestujícími – převážně zaměstnanci průmyslové zóny, kteří se z techniky jízdy domnívali, že  tento zaměstnanec DPMLJ  řídí pod vlivem alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka PČR a  řidič byl okamžitě podroben dechové zkoušce na alkohol. Přítomnost alkoholu u řidiče byla vyloučena. Ke zranění cestujících ani k hmotné škodě nedošlo. Cestující byli během krátké doby odvezeni náhradními autobusy.

Na místo se bezprostředně po události dostavila výjezdní skupina techniků DPMLJ na zjištění příčiny selhání vzduchotechniky ve vozidle. Jednalo se o nahodilou závadu, které nelze předejít, ani ji odhalit při pravidelných kontrolách prováděných dle standardních bezpečnostně-technických postupů v dílnách DPMLJ.

Dopravní  podnik ve svém vozovém parku má pouze dva kloubové autobusy. Okamžitě po události byla z preventivních důvodů provedena technická prohlídka také druhého vozidla. Závada tohoto typu nebyla doposud  evidována. Vzhledem k situaci, která nastala byl řidič ve službě vystřídán (standardní postup). Zároveň byla zástupcem dopravního podniku obvolána personální oddělení některých firem na průmyslové zóně Jih s omluvou, že zřejmě dojde ke zpoždění příchodu jejich zaměstnanců.

Vedení společnosti DPMLJ, a.s. se velmi omlouvá svým cestujícím, za nepříjemný prožitek spojený s cestováním v MHD.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a.s.