logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2013

13/33 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 8. října 2013

Dnes v 7:30 hodin došlo k mimořádné události na školní lince č. 59 ve Vratislavicích nad Nisou, při které byla vážně zraněna 14-ti letá školačka. Nehoda je nadále v šetření Policie České republiky.

Dopravní podnik považuje tuto situaci za velmi politování hodnou a je si vědom, že žádná slova nevyváží nastalou újmu na zdraví zraněné dívky. Nehoda a následné zranění je o to smutnější, že DPMLJ již několik let v Liberci denně vypravuje 9 pravidelných školních linek, které doposud bezpečně dopravovali cestující do různých škol a vzdělávacích zařízení ve městě.

Dopravní podnik zajišťuje v pracovní dny přibližně 2 000 autobusových a tramvajových spojů.Za 8 měsíců letošního roku bylo DPMLJ, a.s přepraveno přes 15 800 000 cestujících v Libercia 2 941 000 v Jablonci nad Nisou.

Součástí pravidel přepravy jsou pravidelná školení, vzdělávání řidičů MHD. Znalosti z oblasti zákonů, provozních předpisů, poskytování 1. pomoci, prevence nehod atd. jsou přímo pracovními podmínkami řidičů. Přímo povinností všech řidičů MHD jsou pravidelné lékařské prohlídky včetně psychotestů.

Nedílnou součástí práce se zaměstnanci je i systém kontrol výkonu služby řidičů ze strany nadřízených (tj. provozního dispečinku MHD, dopravního ředitele DPMLJ) se zaměřením na dodržování Provozního předpisu pro provoz MHD a bezpečnost provozu.

Bohužel, i přes všechna výše uvedená opatření mohou dílčí selhání zmařit vynaložené úsilí. Proto i dnešní nehodu vnímá vedení společnosti a její zaměstnanci DPMLJ jako mimořádnou a velmi vážnou. A přestože se jednalo o selhání jednotlivce, okamžitě bude na tuto oblast zaměřena zvýšená kontrolní činnost ze strany nadřízených zaměstnanců. Do vyřešení dopravní nehody nebude řidič zajišťovat přepravu na linkách MHD.

Management společnosti lituje nešťastné události a jménem svým a svých zaměstnanců se zraněné dívce a jejím nejbližším příbuzným upřímně omlouvá. V nejbližším období budeme kontaktovat rodiče zraněné dívky a nabídneme v rámci možností svou pomoc.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a.s., kontakt tel. 739 682 130

13/32 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 23. září 2013
 
Deštěm začal a ještě dnes se v dešti uklízí v areálu vozovny DPMLJ po Dni otevřených dveří, který se uskutečnil v sobotu 21. září. Návštěvnost v letošním roce předčila očekávání pořadatelů. Akci zaměřenou na prezentaci městské hromadné dopravy navštívilo okolo 3 000 návštěvníků!

 

 

„Počasí nám nevadí“, komentovala skupina návštěvníků z České Lípy své postávání v dešti již 20 minut před začátkem akce u brány tramvajové vozovny dopravního podniku. Určitě jiný názor mělo v tu chvíli 40 promáčených lidí instalující veškeré expozice, atrakce a zázemí tradičního Dne otevřených dveří v areálu dopravního podniku v Liberci. Již první hodina po zahájení akce ale ukázala, že „doprava“ se těší stále velkému zájmu jak odborné veřejnosti, tak dopravních nadšenců.
Tramvajová vozovna s tzv. „těžkou údržbou“ je zaslouženě považována za nejzajímavější expozici. „Zde je vidět naprosto specifická práce, kterou tramvaje a tramvajové podvozky potřebují pro svoji údržbu. „Některé podvozky jsou starší než jejich opraváři a to jen dokazuje jejich technickou dokonalost“, komentují prohlídku provozně – technický ředitel Ludvík Lavička a Ing. Josef Kolář, kteří trpělivě odpovídali celý den návštěvníkům na otázky.

Vystavená vozidla, která jsou součástí vozového parku DPMLJ doplnila letos poprvé expozice BESIP informující o bezpečnosti v silničním provozu v souvislosti s MHD.

Jízdy historickými autobusy zapůjčenými z Technického muzea v Brně a tramvajemi, o které se stará liberecký Boveraclub, patřily mezi tradiční lákadla hlavně pro celé rodiny. Odpoledne zaplnila volná místa mezi návštěvníky vozidla členů a přátel vratislavického Automuzea.

Mezi vystavovateli byli takoví dopravní nadšenci jako například manželé Sibleys z Bruselu, kteří přivezli modely tramvají a do detailu vypracované kolejiště právě s libereckými historickými vozy (viz.foto).


Brány vozovny se uzavřely po 17 hodině. Přes 3 000 spokojených návštěvníků může již dnes pozvat management DPMLJ i příští rok, kdy se vozovna opět otevře pro veřejnost.

Akci také navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (viz. foto).

DPMLJ, a. s.

13/31 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 10. září 2013
 
Informace pro cestující veřejnost v Jablonci nad Nisou o uzavírkách komunikací a odklonových trasách linek MHD.

Opravy jabloneckých mostů provází odklony hned několika linek MHD. Přes nepřetržitě probíhající práce na opravě havarijní stavu mostu v ulici Novoveská, se nepodaří most otevřít v plánovaném termínu 15. září a probíhající rekonstrukce pozdrží návrat linek MHD  na jejich trasu do 30. října. Havarijní stav dalšího jabloneckého mostu, tentokrát na Paseckém náměstí, znamená jeho uzavření pro autobusy městské hromadné dopravy od čtvrtka 12. září 2013 do odvolání.

Novoveská
– původní termín ukončení opravy 15. září 2013 bude prodloužen až do 30. října 2013. Probíhající dopravní opatření na linkách MHD č. 102, 108, 116, 120, 131 a 132 zůstávají v platnosti.

Kamenná
– v době od 13. září 2013 od 12:00 hod. do 18. září 2013 do doby ukončení provozu bude úplná uzavírka ulice Kamenná (v místě křižovatky s ulicí 5.května, oprava povrchu vozovky).

Linky č. 101, 106, 107, 110, 112, 116, 132 a N1 jedoucí z autobusového nádraží ve směru Bedřichov, Želivského, Janovská, Silka, Rýnovice a Na Roli pojedou ulicí Lipanská do náhradní zastávky Kamenná (pod muzeem) a dále pokračují směr Obchodní akademie a Mírové náměstí.

Linky č. 104, 106, 108, 113, 114, 115, 116, 118 a 119 ve směru Maxov, Autobusového nádraží, Paseky, ELP, Březová, Mšeno a Nádraží Jablonecké Paseky pojedou ze zastávky Lázně a Pražská odklonem přes Dolní náměstí (zřízena náhradní zastávka za zastávku Kamenná) a dále přes ulici Lipanská na Autobusové nádraží.

Upozornění : linky jedoucí z Autobusového nádraží ve směru Rychnov, Kokonín, Žižkův Vrch, Horní Proseč a Lukášov nebudou zastávku Kamenná obsluhovat.

Pasecké náměstí
– od čtvrtka 12. září 2013 do odvolání bude z důvodu opravy mostu na Paseckém náměstí, linka č. 109, 114, 119 a 131 ukončena před vjezdem na Pasecké náměstí (za kruhovou křižovatkou), kde bude zřízena náhradní zastávka Pasecké náměstí. Zastávka Nádraží Jablonecké Paseky bude po dobu uzavírky zrušena bez náhrady.
 
DPMLJ, a. s.

13/30 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 5. září 2013
 
V sobotu 7. září přiblíží návštěvníky již 22. ročníku tradiční Mariánské sklářské pouti
vybrané ranní spoje MHD linky č. 101 z Jablonce nad Nisou.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. zajišťuje v sobotu 7. září dopravu
návštěvníků na 22. ročník Mariánské sklářské pouti, konané v Kristiánově v Jizerských horách
v místě bývalé sklářské osady. Kromě standardního posílení pravidelných spojů jedoucích dle
jízdního řádu do Bedřichova, budou prodlouženy do Bedřichova také vybrané spoje, které jinak
končí v Janově.

Z autobusového nádraží v Jablonci n/N do Bedřichova pojedou ráno a dopoledne tyto spoje :

6:19, 7:19, 7:49, 8:49, 9:19, 9:49, 10:19 a 11:49 hod. dále dle jízdního řádu (spoj s odjezdem
z Autobusového nádraží v 8:19 hod.pokračuje z Janova jako linka č. 126 na Hrabětice)

Časy odjezdů z Bedřichova do Jablonce nad Nisou (vybrané odpolední spoje):

12:38, 14:08, 15:38, 16:38, 17:38, 18:38 a ve 20:38 hod.
DPMLJ, a.s.

13/29 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 30. srpna 2013

Dopravní omezení na linkách č.13, 18, 53 a 55 od pondělí 2.9.2013

S účinností od pondělí 2.9.2013  dojde na linkách č.13, 18, 53 a 55  k dopravnímu omezení z důvodu uzavírky ulice Kateřinská (havarijní stav silničního propustku v km 1,750  – pod „Pianovkou“).
Z tohoto důvodu bude zavedeno následující dopravní opatření – výlukové trasy linek:

Linka č.13
bude značena jako linka č.X13 a bude vedena po trase Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice  křižovatka – Obzor - Janův Most – Radčice rozcestí – U Lípy – Pavlovice křižovatka – Fügnerova – Doubí sídliště. Linka zastavuje na všech zastávkách v rámci své výlukové trasy. Zastávka Obzor směr Janův Most bude nástupní i pro směr do Doubí sídliště.

Linka X
– nově zřízená linka. Tato linka bude vedena po trase:
U Pramenů – Kateřinky lesní správa – Kateřinky Zlatá ulička – Pod Záložnou (v náhradní zastávce, která se nachází cca 50 m od běžné zastávky)
Na této lince bude z technických důvodů provozován malokapacitní autobus označený písmenem „X“ a bude jezdit dle zvláštního jízdního řádu.
V zastávce „U Pramenů“ bude garantován přestup z označených spojů linky č. 18 na linku „X“ a ze všech spojů linky „X“ na linku č. 18.

Linka č.18
– Označené spoje na které bude v zastávce „U Pramenů“ navazovat linka „X“ a spoj v pracovní dny s odjezdem z Fügnerovy ve 22:00, který bude prodloužen až do zastávky Kateřinky učňovská škola, budou v zastávce Fügnerova zastavovat jak na stanovišti č.4 (zastávka linek č. 18 a 53) tak i na stanovišti č.6 (zastávka linky č. 13). Autobusy navazující na linku „X“ budou viditelně označeny na světelných tabulích.

Linka č.53
– U linky č. 53 dojde k navýšení počtu spojů nahrazujících spoje linky č. 13 do zastávky Kateřinky učňovská škola. Spoje nahrazující linku č. 13 budou v zastávce Fügnerova zastavovat jak na stanovišti č.4 (zastávka linek č. 18 a 53) tak i na stanovišti č.6 (zastávka linky č. 13). Autobusy nahrazující linku č. 13 budou viditelně označeny na světelných tabulích.

Linka č.55
– Linka bude začínat až v zastávce Janův Most (odjezd v 7:26 hod.). Úsek Kateřinky učňovská škola – Janův Most nebude z technických důvodů touto linkou obsluhován.

Z technických důvodů nebude během trvání uzavírky obsluhována zastávka Nad Pianovkou.

Věnujte prosím pozornost zveřejněných výlukovým jízdním řádům.

Výše uvedená opatření platí do odvolání.


Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. se omlouvá cestujícím za způsobené komplikace děkuje za pochopení.

13/28 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 21. srpna 2013

Pro zajištění bezpečného provozu tramvají bude vyměněna 18. let stará výhybka na Rybníčku.

Jeden milion korun bude stát oprava tramvajové výhybky v centru města, na Rybníčku. K práci na výměně některých částí tramvajové tratě dojde již tuto sobotu 24. srpna. Pro cestující MHD oprava znamená určitá přepravní omezení.
V letošním roce je nutné provést náhradu výměnových dílů na odbočné výhybce směrem do vozovny od centra města. Kolejová konstrukce na křižovatce Rybníček pochází z roku 1995 a její stáří je tedy 18 let. Doposud byla prováděna pouze pravidelná obnova kolejových křížů navařováním pro prodloužení životnosti a seřizování táhel výhybkového mechanismu v důsledku opotřebením provozem. V současné době je nutné přikročit k postupné výměně některých částí, u nichž je vlivem každodenního provozu a chemickým ošetřováním komunikací v zimním období, již maximálně možné opotřebení, které je povoleno příslušnými technickými normami. Podle slov ředitele DPMLJ Luboše Wejnara právě povolené maximální tolerance, které nelze překročit z důvodu zajištění bezpečného provozu na tramvajové trati, vyžadují tyto práce provést ještě před nadcházejícím zimním období.
V rámci úspory finančních prostředků dopravního podniku je počítáno pouze s novými výměnovými díly a s výměnou zemního výhybkového systému. Ostatní části výhybky – křížení kolejnic a elektrická ovládací skříň zůstanou původní. Dojde k navaření tohoto křížení a případné výměně     2 ks stykačů. Původní zůstane systém blokování výměn, proti přestavení výhybky pod projíždějícím vozidlem, staršího typu pomocí trolejových kontaktů.
Jedná se tedy pouze  o náhradu části výhybky originálními náhradními díly. Dodavatelem systému a součástí je Pražská strojírna,a.s.

Celkové finanční náklady na externí práce a materiál byly vyčísleny na 1 004 200 Kč. Samotné práce v terénu jako jsou výkopové práce, demontáž původních výměn, položení nových výměn, napojení odvodnění, zapojení výhybkového systému a vytápění výměn provedou zaměstnanci dopravního podniku.
Pro cestující MHD tyto nezbytné úpravy k udržení převážně bezpečnosti provozu znamenají určitá omezení.
Meziměstská tramvajová linka č. 5 a č. 11 bude  ukončena v terminále MHD Fügnerova ulice.    Traťový úsek Fügnerova – Viadukt bude zrušen bez náhrady. Cestující zde mohou přestoupit na jiné linky jedoucí daným směrem. Nástupní zastávka pro směr Vratislavice n/N. a Jablonec n/N. bude umístěna z druhé strany terminálu MHD v bývalé nástupní zastávce (v současné době u novinového stánku )
Výluka, která se uskuteční v sobotu 24. srpna 2013, ovlivní současně provoz linky č. 2 a č. 3. V úseku Lidové Sady – Rybníček bude tramvajová doprava nahrazena autobusy
od 04:00 hod. do ukončení provozu.

Vedení společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. se cestující veřejnosti omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za pochopení.

13/27 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 14. srpna 2013

Změny jízdních řádů MHD v Jablonci nad Nisou od 1. září 2013

Od 1. září 2013 budou v Jablonci nad Nisou upraveny trasy linek MHD v centru města a již dokončeno přečíslování všech linek MHD.
Prázdninový jízdní řád končí na všech linkách MHD dne 31. srpna 2013 a plynule přechází do standardního celoročního jízdního řádu platného od 1. září 2013. Cestující městské hromadné dopravy čekají úpravy vedení linek přímo v centru Jablonce nad Nisou, kde bude zrušena zastávka Dolní náměstí a nově linky budou zastavovat ve stanici Kamenná. Tato změna se dotkne vedení linek č. 4, 6, 12, 14, 16, které budou projíždět ze stanice Lázně přes okružní křižovatku „U zeleného stromu“ do zastávky Kamenná.

Další úpravy platné od 1.9.2013:

Linka 101 - zrušen spoj v úseku Janov - Bedřichov – Janov s odjezdem v 5:11 hod. z Janova a v 5:38 hod. z Bedřichova
- zaveden nový spoj v úseku Janov - Bedřichov – Janov s odjezdem v 6:11 hod. z Janova a v 6:38 hod. z Bedřichova
Linka 116 - přidán nový spoj v 6:43 hod. v úseku Na Roli – Autobusové nádraží
Linka 133 (školní) - nový čas odjezdu spoje z Horní Proseče v 7:13 hod.
Linka 133 (školní) - přidán nový spoj v 15:30 hod. v úseku Mšeno, škola – U Tenisu
Od 1. září jsou obnoveny tradičně poskytované školní spoje. K začátku školního roku byly přečíslovány provozované linky MHD na 100 řadu ( linka č. 1 = 101 atd. ) a navázalo se tak na již zavedený integrovaný systém dopravy IDOL. Se změnou formátu jízdních řádů zavádí DPMLJ pro své zákazníky v Jablonci nad Nisou umístění trendových QR kódů na všechny nové zastávkové jízdní řády v síti MHD a na jízdní řády umístěné na webových stránkách DPMLJ www.dpmlj.cz.

Přejeme svým cestujícím vždy bezpečné a spolehlivé cestování s DPMLJ, a.s.

-tm-

13/26 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 14. srpna 2013

Změny jízdních řádů MHD v Liberci od 1. září 2013

Jízdní řády MHD platné od 1.9.2013 nezaznamenají žádné velké změny.  Jejich úpravy reagují na některé požadavky pravidelných cestujících městské hromadné dopravy v Liberci a zaměstnavatelů z průmyslových zón.
Prázdninový jízdní řád končí na všech linkách MHD dne 31. srpna 2013 a plynule přechází do standardního celoročního jízdního řádu platného od 1. září 2013, kde dochází k dílčím úpravám na některých linkách. Přesto, že úprav není tolik, doporučuje vedení DPMLJ svým zákazníkům, aby se včas informovali na případné změny, a to na www.dpmlj.cz nebo v Infocentru na terminálu MHD ve Fügnerově ulici.
Dovolujeme si upozornit na některé úpravy:

Od září dochází na lince č. 22 k posunu spoje o víkendu z OC NISA z 18:32 na 18:15 hodin. S tímto jsou spojeny další úpravy spojů v zastávce Kunratice  Mšenská. Nově stejným směrem pojede do zastávky Kunratice Mšenská spoj z Fügnerovy ulice místo v 17:30 již v 17:10 hodin. Zpět vyjede ze Mšenské v 17:26 hod. místo v 17:46 hodin.
S přihlédnutím k požadavkům zaměstnavatelů a cestujících v průmyslových zónách dochází od          1. září 2013 k zavedení nového sobotního spoje na lince č. 34 z odjezdem Průmyslové zóny Jih v 6:13 hod. přímo do zastávky nádraží. Dále je na základě požadavků cestujících upraven jízdní řád na lince č. 27, kde dochází k posunu spoje z Fügnerovy ulice do Průmyslové zóny Sever v pracovní dny z 21:50 na 21:30 hodin. Nově se zavádí na lince č. 53 zastávka „ U Trianglu“ pro všechny spoje v obou směrech.

Změny jízdních řádů se nedotknou cestujících ranních spojů MHD č. 97, 98, 99 a nočních  linek č. 90, 91, 92.

Přejeme svým cestujícím vždy bezpečné a spolehlivé cestování s DPMLJ, a. s.

-tm-

13/25 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 30. července 2013

Včerejší extrémně silný déšť zcela paralizoval tramvajovou dopravu. Dešťová voda zatopila koleje v centru Liberce a bahno a kamení okamžitě zaplavilo tramvajovou trať do Jablonce nad Nisou.

Včerejší bouřky doprovázené obrovským spadem dešťové vody zcela zneprůjezdnily některé úseky městské hromadné dopravy v Liberci a Jablonci nad Nisou. Celkem 4 linky autobusové dopravy MHD v Liberci přibližně od 21:30 do 23:00 hodin musely být přesunuty na objízdné trasy, jednalo se o linky projíždějící centrem města č. 13, 24, 12, 15.
Tramvajová doprava ovšem dopadla mnohem hůře.
Nánosy bahna a kamení, které přívalová dešťová voda přehnala přes tramvajovou trať do Jablonce nad Nisou, trať zcela znečistily a znemožnily její zprovoznění. Linka č 5 a č. 11 byla nahrazena autobusovou dopravou až do ukončení nočního provozu. Vysoká voda s naplaveninami ve stejnou chvíli také zalila koleje v centru Liberce a dispečeři byli nuceni nasadit náhradní dopravu za provoz tramvajové linky č. 3 na trase Lidové sady – Horní Hanychov. Tramvajová doprava na této lince byla odkloněna do 00:10 hod.
Vedení DPMLJ, a.s se omlouvá cestujícím za nepředvídatelné nepříjemnosti při cestování MHD.

13/24 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 19. července 2013

PRO NÁVŠTĚVNÍKY BENÁTSKÉ NOCI JE PŘIPRAVENA SPECIÁLNÍ LINKA Č. 81

Celodenní přesun návštěvníků festivalu „Benátská noc“ bude již od čtvrtka zajišťovat zvláštní linka č.81, kdy přeprava na této lince je zdarma. Zvýšená návštěvnost v Liberci otestuje dispečery i některé linky MHD.

V průběhu festivalu, od čtvrtka 25. do neděle 28. července 2013, bude zřízena speciální kyvadlová doprava z centra města Liberce, značena jako linka č. 81 Benátská noc. Odjezdové místo autobusů bude na Terminálu MHD Fügnerova ul. ze stanoviště č.4 a trasa linky bude vedena po ose Terminál MHD – Na Rybníčku – Nádraží - areál Vesec a zpět.

Provoz linky začíná hodinu před začátkem programu po celý den a končí hodinu po ukončení programu daného dne. Autobusy budou vypravovány v intervalu 15 minut. a pro návštěvníky festivalu je doprava zdarma. Linka č.81 bude provozována od čtvrtka 25. do neděle 28. července 2013.

Vedení dopravního podniku při přípravě harmonogramu plánovaného provozu linky č.81 vycházelo z poznatků z loňského roku a požadavků organizátora akce na přepravu. Situace bude opět nepřetržitě monitorována dispečerskou službou, která je připravena v případě potřeby operativně posílit vybrané spoje.

„Jediným problémem, který nás v loňském roce zaskočil byly kolony osobních aut účastníků festivalu, kteří nerespektovali dopravní pokyny. Při prvních hodinách hudebního maratonu tyto kolony uvěznily většinu našich autobusů“, poznamenal ředitel DPMLJ, a.s. Luboš Wejnar. Zároveň kostatoval, že letos se společně s pořadatelem akce snažíme takovéto situaci předejít.

Jízdní řády na Benátskou noc 2013 si můžete stáhnout ZDE.

-tm-