logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2016

16/27 TISKOVÁ ZPRÁVA

Konec prázdninových jízdních řádů v Jablonci nad Nisou přinese změny na pěti linkách

Liberec, dne 22. 8. 2016

S koncem letních prázdnin se vrací jízdní řády městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou do běžného režimu. Ukončení platnosti prázdninových jízdních řádů přinese cestujícím změny na celkem pěti autobusových linkách.
Například spoje linky 101 ve směru z Rychnova do centra pojedou ze zastávky Revoluční o 1 minutu dříve v 08. a 38. min. Spoje linky 110 Kokonín – AN pojedou taktéž ze zastávky Revoluční o 1 minutu dříve. K podobnému posunutí odjezdů dojde také na lince 113.
Naopak na autobusové lince číslo 118 bude provizorně zřízená zastávka Arbesova, základní škola ve směru do centra byla zrušena. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace na stavbu nového nástupiště,“ dodává ředitel dopravního podniku Bc. Luboš Wejnar.
K poslední změně dochází na autobusové lince číslo 133. Spoj z Horní Proseče pojede v 7:10 a ze zastávky U Tenisu v 7:16.
Kompletní jízdní řády naleznou cestující na www.dpmlj.cz

Přehled změn v provozu MHD Jablonec n. N. od 1.9.2016
Přehled změn po jednotlivých linkách:
Linka 101 a 110 – spoje linky 101 ve směru z Rychnova do centra pojedou ze zastávky Revoluční o 1 min dříve v 08. a 38. min. Spoje linky 110 Kokonín – AN pojedou taktéž ze zastávky Revoluční o 1 min. dříve.
Linka 113 – spoje ve směru z AN do Vrkoslavic pojedou ze zastávky Malé Vrkoslavice o 1 min. později. Z výchozí zastávky Kokonín, pošta bude většina spojů odjíždět v 29. a 59. min.
Linka 118 – provizorně zřízená zastávka Arbesova, základní škola ve směru do centra byla zrušena. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na stavbu nového nástupiště.
Linka 133 – pojede z Horní Proseče v 7:10 a ze zast. U Tenisu v 7:16.

<tm>

16/26 TISKOVÁ ZPRÁVA

Prázdninové jízdní řády končí, větší změny cestující nečekají

Liberec, dne 18. 8. 2016

Od 1. září 2016 končí platnost všech prázdninových jízdních řádů v Liberci a Jablonci nad Nisou. Výrazné změny ale cestující nečekají. Drobných úprav dozná jízdní tramvajové linky číslo 11 a také autobusové linky číslo 27.

Od prvního zářiového dne budou tramvaje jedoucí z Jablonce nad Nisou končit po 23. hodině na terminálu ve Fügnerově ulici, do zastávky Viadukt se cestující dostanou navazujícím spojem linky MHD číslo 3.

„Na přestup budou mít cestující dostatek času. Při aktuální vytíženosti spojů bylo zbytečné, aby jely tramvaje obou linek do konečné zastávky Viadukt,“ doplnil dopravní ředitel dopravního podniku Oskar Zappe.

Druhou změnou je odklonění tří spojů na lince číslo 27 do Ostašova. Dopravní podnik tímto řešením vychází vstříc školákům, kteří tak budou moci nově využívat jeden ranní a dva odpolední spoje k cestě do školy nebo ze školy v Ostašově. „K úpravě jízdního řádu jsme přistupovali tak, abychom neohrozili dopravní obslužnost do průmyslové zóny,“ uzavřel dopravní ředitel.

Kompletní jízdní řády naleznou cestující na www.dpmlj.cz.

Přehled změn v provozu MHD Liberec od 1. 9. 2016

Přehled změn po jednotlivých linkách:

Linky 2, 3

Konec platnosti prázdninového jízdního řádu.

Linky 5, 11

Konec platnosti prázdninového jízdního řádu. Po 23. hodině jsou spoje provozovány pouze v úseku Fügnerova – Vratislavice nad Nisou – Jablonec nad Nisou.

Linka 12

Konec platnosti prázdninového jízdního řádu

Linka 13

Konec platnosti prázdninového jízdního řádu.

Linka 14, 16, 18, 21, 22, 25, 30, 34, 38

Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro období 2016/2017.

Linka 15

Konec platnosti prázdninového jízdního řádu.

Linka 24

Konec platnosti prázdninového jízdního řádu.

Linka 27

Nově bude spoj v pracovní den s odjezdem z Fügnerovy v 7:31 zajíždět do zastávky Ostašov. V opačném směru budou do zastávky Ostašov zajíždět spoje s odjezdem z Průmyslové zóny sever v 12:26 a 13:36.

Linky 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Nové vymezení platnosti jízdy spojů pro školní rok 2016/2017.

Linky 17, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 60, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 500, 600

Beze změn.

16/24 TISKOVÁ ZPRÁVA

Představenstvo DPMLJ a společnost BusLine stále vedou jednání o oprávněnosti faktury na přiměřený zisk za rok 2015, kterou zaslal smluvní dopravce – společnost BusLine dopravnímu podniku. Jednání stěžují medializované nepřesné informace.
Liberec, dne 8. 8. 2016

Vedení Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. reaguje na nepřesné informace ohledně vystavené faktury na vyúčtování přiměřeného zisku za loňský rok společností BusLine a.s. podle Smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby v hromadné dopravě, přičemž přiměřený zisk se vypočítává podle vzorce daného Nařízením vlády č. 493/2004 Sb. Mezi oběma společnostmi nyní probíhají jednání o oprávněnosti a výši této faktury, která za rok 2015 byla vystavena na 33 milionů korun. Společnost BusLine se brání tím, že si nárokuje pouze to, co jí po právu náleží.

„Jedná se o spornou fakturu vyúčtování přiměřeného zisku. Ohledně její oprávněnosti a výše částky stále probíhají jednání se společností Busline. Do té doby proplacení faktury odmítáme. V tomto směru jsme i se společností BusLine podepsali dohodu, dle které nebude po dobu vyjasnění situace BusLine podnikat jakékoli právní kroky proti DPMLJ ,“ shrnul předseda představenstva dopravního podniku Pavel Šulc.

„Vedení dopravního podniku bylo i přes probíhající jednání nuceno zaplatit DPH z fakturované částky, aby předešlo placení penále finančnímu úřadu za prodlevu platby DPH, na kterou se stal ručitelem“ dodal předseda představenstva.
Dopravní podnik nyní vede se společností BusLine jednání o tom, co je a co není přiměřeným ziskem.

Společnost BusLine zajišťuje pro dopravní podnik zhruba 40 procent přepravních služeb v Liberci a Jablonci nad Nisou. Ve smlouvě má, že se mu DPMLJ zavazuje po dobu deseti let vyplácet přiměřený zisk. Až dosud ale BusLine nepožadoval jeho vyplácení s tím, že pokud smlouva potrvá uvedených deset let, ani ho požadovat nebude. To bylo také uvedeno v dodatcích smlouvy podepisovaných až do roku 2013. Od roku 2014 se už ale žádný takový dodatek nepodepisoval. Společnost BusLine ve své tiskové zprávě poznamenala, že vztah mezi DPMLJ a BusLine poznamenává dlouhodobá a štvavá kampaň proti spolupráci obou společností, dále pak mediálně poškozující kampaň a jistý politický nátlak.

Jednání mezi oběma společnostmi také nenahrává fakt, že někteří členové představenstva dopravního podniku podávají do médií nepřesné informace. „Neuvážené kroky některých členů představenstva velmi zásadně a negativně ovlivňují snahu o dohodu se společností BusLine. Především mediální výstupy pana Šedlbauera nám zavírají cestu k rozumné vzájemné dohodě a jím prezentované názory rozhodně nejsou oficiálním vyjádřením vedení DPMLJ ani představenstva společnosti “ uzavřel Pavel Šulc.

<tm>

16/25 TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik posiluje autobusové spojení do veseckého areálu v termínu konání dětského dne

Liberec, dne 18. 8. 2016

Dopravní podnik vyjde vstříc návštěvníkům Dětského dne ve Vesci, který se koná v sobotu 27. srpna. Právě v tento den posílí DPMLJ spoje na připravovanou akci, na Tankovou bitvu u příležitosti 25. výročí operace pouštní bouře, do sportovního areálu ve Vesci, kdy budou zkráceny intervaly na lince MHD  z jedné hodiny na 30 minut.

Zkrácené intervaly na lince č. 39 budou platit mezi 10:00 a 13:00 a také mezi 16:00 a 20:00, V tyto časy pořadatelé dětského dne očekávají příjezd a odjezd návštěvníků. Jízdní řád s posilovými spoji bude platit pouze v den konání akce!

„Posílením spojů chceme vyjít vstříc cestujícím, kteří míří na dětský den. Hodinové intervaly by na tuto akci nebyly dostačující, proto jsme sáhli k jejich zkrácení na půl hodiny,“ dodal ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar.

Ve sportovním areálu Vesec, kde teprve před pár dny skončil mamutí hudební festival Benátská!, uspořádají váleční veteráni pro děti rekonstrukci novodobé vojenské operace a ukážou zásah při narušení Schengenského prostoru.

Jízdní řády naleznou cestující na http://www.dpmlj.cz/  .

16/23 TISKOVÁ ZPRÁVA

Autobusy se ve Vesci na Benátské otočily 262 x

V Liberci, dne 2. 8. 2016

V průběhu festivalu BENÁTSKÁ, od čtvrtka 28. 7. do neděle 31. 7.2016, byla na žádost pořadatelů festivalu zřízena speciální linka MHD č. 41 zajišťující bezplatnou kyvadlovou dopravu z centra města Liberce přímo do areálu Benátské dle svého jízdního řádu.

Odjezdové (příjezdové) místo festivalových autobusů bylo letos, s ohledem na probíhající uzavírky v centru města, v Tatranské ulici v zastávce Rybníček – R. Matouška. Jediná zastávka autobusu na trase byla zřízena u libereckého vlakového nádraží, a to v obou směrech.

Poptávka po přepravě byla nepřetržitě monitorována posílenou dispečerskou službou, která zajišťovala operativní posílení vybraných spojů.

Autobusy linky č. 41 byly vypravovány převážně v intervalu 15 minut dle jízdního řádu, z důvodu velkého počtu návštěvníků byly ovšem prokládány posilami, a tak se interval zkrátil v exponovaných časech před začátky vystoupení zajímavých hostů festivalu až pod 5 minut.  

Linku č. 41 zajišťovaly 4 autobusy, posilové spoje zajišťovalo 11 dalších vozidel (na trase se pohybovalo až 15 autobusů). 

Celkem se najezdilo 3 012 km. 

Kyvadlové autobusy se otočily celkem 262x.

Na zajištění přepravy návštěvníků autobusy bylo během konání celého festivalu povoláno několik desítek řidičů, z nichž většina pracuje jako řidič na vedlejší pracovní poměr nebo se podílejí na fungování dopravního podniku v běžné dny z kanceláří. Zvýšená návštěvnost lokality ve Vesci, ale i ve městě, otestovala také některé další linky MHD, řidiče a dispečery. Ve službách řidičů ani v režimu dopravy nebyl zaznamenán žádný incident či problém.

<tm>

 

 

                                                                           TISKOVÁ ZPRÁVA

 Autobusy se ve Vesci na Benátské otočily 262 x

V Liberci, dne 2. 8. 2016V průběhu festivalu BENÁTSKÁ, od čtvrtka 28. 7. do neděle 31. 7.2016, byla na žádost pořadatelů festivalu zřízena speciální linka MHD č. 41 zajišťující bezplatnou kyvadlovou dopravu z centra města Liberce přímo do areálu Benátské dle svého jízdního řádu.

Odjezdové (příjezdové) místo festivalových autobusů bylo letos, s ohledem na probíhající uzavírky v centru města, v Tatranské ulici v zastávce Rybníček – R. Matouška. Jediná zastávka autobusu na trase byla zřízena u libereckého vlakového nádraží, a to v obou směrech.

Poptávka po přepravě byla nepřetržitě monitorována posílenou dispečerskou službou, která zajišťovala operativní posílení vybraných spojů.

Autobusy linky č. 41 byly vypravovány převážně v intervalu 15 minut dle jízdního řádu, z důvodu velkého počtu návštěvníků byly ovšem prokládány posilami, a tak se interval zkrátil v exponovaných časech před začátky vystoupení zajímavých hostů festivalu až pod 5 minut.  

Linku č. 41 zajišťovaly 4 autobusy, posilové spoje zajišťovalo 11 dalších vozidel (na trase se pohybovalo až 15 autobusů).

Celkem se najezdilo 3 012 km.

Kyvadlové autobusy se otočily celkem 262x.

Na zajištění přepravy návštěvníků autobusy bylo během konání celého festivalu povoláno několik desítek řidičů, z nichž většina pracuje jako řidič na vedlejší pracovní poměr nebo se podílejí na fungování dopravního podniku v běžné dny z kanceláří. Zvýšená návštěvnost lokality ve Vesci, ale i ve městě, otestovala také některé další linky MHD, řidiče a dispečery. Ve službách řidičů ani v režimu dopravy nebyl zaznamenán žádný incident či problém.

Bc. Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ a.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 739 683 130