logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2017

17/24 Tisková zpráva

Uzavírka ulice Rumunská v centru města Liberce – vliv na MHD 

V Liberci 1.9.2017

Prováděné práce na rekonstrukci Rumunské ulice probíhají k 1. září 2017 podle plánovaného harmonogramu. 

V sobotu 19. srpna byla po dohodě se stavební firmou v předstihu zprovozněna nová zastávka Šaldovo náměstí směrem do centra z důvodu odstranění komplikovaného přístupu na dočasnou zastávku směrem od OC Plaza a horního centra u radnice. V současné době jsou již položeny kolejnice v celém úseku rekonstruované tramvajové trati. V Rumunské ulici jsou již schůdné oba chodníky téměř v celém úseku. Plánované ukončení výluky k 30. 9. 2017 není ohroženo.

Od soboty 2. 9. 2017 bude opětovně vedena náhradní autobusová doprava směrem do Lidových sadů ulicí 5. května a Masarykovou ulicí (v současné době platí předprázdninový výlukový jízdní řád linky X2, X3). 

V období prázdnin byla provedena oprava tramvajové trati na křižovatce Masarykova x Vítězná. V souvislosti s vyloučením autobusové dopravy v ulici 5. května bylo toto období využito k velké opravě trolejového vedení se zaměřením na odstranění vlivu kmitavých pohybů nosné sítě na okolní domy.

V měsíci září před ukončením výluky bude dokončena výměna kolejnic v prostoru Fügnerovy ulice.

V měsíci říjen dojde střídavě k omezení silničního provozu na tramvajových přejezdech přes ulici Na Pláni a Na Bídě z důvodu náhrady nevyhovující žulové dlažby litým asfaltem. Tuto změnu jistě pozitivně přivítají všichni řidiči motorových vozidel.

Vedení DPMLJ, a.s. děkuje správcům vodovodních a plynových řadů včetně jejich dodavatelů za velice dobrou časovou koordinaci na souvisejících rekonstrukcích jejich zařízení v ulici Rumunská a v křižovatce Masarykova x Vítězná. Bez této spolupráce by byly vážně ohroženy avizované termíny opětovného zprovoznění tramvajové trati.    

V období 1. 5. 2017 až 30. 9. 2017 probíhá kompletní rekonstrukce tramvajové trati od Šaldova náměstí do prostoru Terminálu MHD. V této souvislosti bude veškerá automobilová doprava vedena ulicí Jabloneckou a Na bídě. Pro vozidla MHD a PAD bude po tuto dobu zobousměrněna ulice 8. března a Lipová. Toto opatření si vyžádalo také provizorní úpravy jako odstranění ochranného ostrůvku na křižovatce Lipová x Moskevská x Na Pláni a dočasné zobousměrnění ulice Moskevská (spodní část). Smyslem úprav je minimalizace vlivu stavby na provoz linek MHD a PAD. Tramvajové linky 2 a 3 z Hanychova jsou ukončeny v Terminálu MHD. Mezi terminálem MHD a konečnou v Lidových sadech je zavedena náhradní autobusová doprava, která bude v převážné míře zajišťována kloubovými autobusy. V měsících květen, červen a září bude trasa vedena po Masarykově ulici. O prázdninách byla doprava vedena z Palachovy po Husově ulici do Fibichové a Riegrovy. V této době nebyly obslouženy zastávky Ul. 5. května, Průmyslová škola. Zastávka Muzeum – Galerie Lázně.

V průběhu provádění stavby je provedeno trvalé „otočení“ jednosměrného provozu v ulici Moskevská (horní část) z důvodu zaslepení vjezdu do ulice Revoluční od terminálu MHD. Rekonstrukci provádí sdružení firem EUROVIA CS, a. s. a GJW Praha spol. s. r. o., které vyhrálo výběrové řízení. 

Smyslem prováděné rekonstrukce je odstranění nevyhovujícího stavu tramvajové trati včetně snížení hlučnosti provozem silniční a kolejové dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu všech účastníků provozu.

Celkové náklady projektu 56,500 mil. Kč bez DPH. Z toho vlastní stavební náklady ve výši 52,627 mil. Kč bez DPH. Z toho 85% dotace z Operačního programu Doprava činí 46,835 mil. Kč bez DPH. Financování z vlastních zdrojů činí 9,665 mil. Kč bez DPH.

DPMLJ, a.s.

17/23 Tisková zpráva

Změny v oblasti jízdních řádů - MHD Liberec a MHD Jablonec nad Nisou.

V Liberci 1.9.2017

Končí prázdninový jízdní řád a v MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou cestující zaznamenají úpravy jízdního řádu na některých linkách nebo posílení spojů. Jedná se o reakci na podněty zákazníků a objednavatelů DPMLJ, a.s.

MHD LIBEREC

Připravované změny jízdních řádů od 2. 9. 2017:

Linky 2, 3, X2 a X3
Konec prázdninového jízdního řádu – zkrácení intervalů spojů. Linky č. X2 a X3 budou opět vedeny ulicí Masarykova.

Připravované změny jízdních řádů od 3. 9. 2017:

Linka 5 Konec prázdninového jízdního řádu. Provoz linky opět v ranní a odpolední špičce v pracovní dny.
Linka 11 Zkrácení provozu tramvajových souprav v pracovní dny do 17 hodin. Počet spojů v pracovní dny a o víkendu beze změn.
Linka 12 Konec prázdninového jízdního řádu. V pracovní dny zkrácen interval mezi spoji v ranní špičce z 6 minut na 4 minuty, v dopoledním sedle z 12minut na 10 minut a v odpolední špičce z 6 až 7 minut na 5 až 6 minut. Víkendový provoz beze změn.
Linka 13 Konec prázdninového jízdního řádu. Prodloužení spojů v pracovní dny v 5:39, 6:29, 6:53, 7:04, 7:40, 8:11, 11:25, 13:46, 14:17, 14:47, 15:18, 15:51 a 21:26 z Doubí sídliště a 13:21 z Fügnerovy do zastávky Škola Kateřinky. Obnovení spojů v 6:18, 7:11, 7:33, 7:45, 8:21, 9:02, 12:13, 13:47, 14:27, 15:01, 15:27, 15:58, 16:37, 22:07 ze zastávky Škola Kateřinky.Obnoveny spoje v pracovní dny v 13:32 a 13:56 z Doubí sídliště do zastávky Škola Kateřinky. Obnoveny spoje v pracovní dny v 14:19 a 14:36 ze zastávky Škola Kateřinky do Doubí sídliště. Tyto spoje budou opět vedeny jako spoje linky č. 13 místo linky č. 24.V neděli prodloužení spojů v 19:50, 20:50 a 21:35 z Doubí sídliště do zastávky Škola Kateřinky. Obnovení spojů ve 20:42, 21:42 a 22:27 ze zastávky Škola Kateřinky. 
Linka 15 Konec prázdninového jízdního řádu. Zkrácení intervalu mezi spoji v pracovní dny v ranní a odpolední špičce na 15 minut a mimo špičku na 30 minut. Víkendový provoz beze změn. 
Linka 24 Konec prázdninového jízdního řádu. V pracovní dny se ruší spoje v 13:32 a 13:56 z Doubí sídliště do zastávky Pavlovice křižovatka a v 14:30 a 14:47 ze zastávky Pavlovice křižovatka do zastávky Doubí sídliště. Spoje budou opět nahrazeny linkou č. 13.

Připravované změny jízdních řádů od 1. 10. 2017:   

Linka 18 S účinností od 1. 10. 2017 je navrženo posílení spojů linky č. 18 v úseku Fügnerova – U pramene na žádost občanů lokality Horská. 
Linka 12 S účinností od 1. 10. 2017 je navržen závlek linky č. 12 do zastávky Polní v časech: 
-       pracovní den (21:09, 21:36, 22:06, 22:36, 23:11, 23:31),
-       sobota + neděle (7:11, 7:51, 8:31, 20:16, 20:51, 21:31, 22:11, 22:51, 23:31). 
Tyto spoje jsou navrženy v časech, kdy není provozována linka č. 14, která tuto zastávku běžně obsluhuje. Zavedení těchto spojů iniciovala petice občanů lokality „Polní“. 

Noční linky 90, 91, 92, 3, 11
S účinností od 1. 10. 2017 je navrženo prodloužení nočního provozu ve dnech PONDĚLÍ – ČTVRTEK o spoj v 1:20 hodin z Terminálu MHD Fügnerova u linek č. 90, 91, 92, 3, 11.  

MHD JABLONEC NAD NISOU

Změny jízdních řádů od 3. 9. 2017:

Z důvodu nízké využívanosti spojů dochází na lince č. 112 ke zrušení víkendových spojů jedoucích v úseku z Autobusového nádraží (dále jen AN) – Rýnovice – AN (možno využít spoje linky č. 101), na lince č. 114 došlo ke zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Březová a zpět (možno využít spoje linky č. 104).

Linky 109, 118, 131 a 133 obsluhují novou zastávku Arbesova, základní škola zřízenou ve směru do centra.
Linka 102, spoj s odjezdem v 7:45 z AN směr Jablonecké Paseky obsluhuje zastávku 5. května. Tento spoj na AN navazuje na linku č. 114 s odjezdem v 7:25 z Horní Proseče, která je na AN ukončena.
Linka 104, spoj s odjezdem v 6:59 z Lučan (7:15 z AN) do Lukášova obsluhuje zastávku Rýnovice, samoobsluha jen pro výstup cestujících.
Linka 106, spoj s odjezdem ve 21:20 ze Želivského jede až na AN.
Linka 112, zaveden nový spoj v pracovní dny s odjezdem ve 22:32 z Ostrého Rohu k Raymondu. Na Ostrém Rohu navazuje na linku č. 101, která zde ve 22:31 končí. 
Linka 120, spoje jedoucí směrem na AN obsluhují zastávku 5. května.

DPMLJ, a.s.

17/21 Tisková zpráva

Netradiční měření sil mezi tramvají a běžci má své vítěze.

Liberec, dne 21. 8. 201

Je rychlejší člověk nebo tramvaj? Odpověď na tuto otázku již znají běžci a fandové, kteří se v Liberci zúčastnili nebo se přišli pouze podívat na Závod s tramvají na trati z centra města do Horního Hanychova.  

Závod se konal již potřetí. Letos ovšem účastníci závodu zdolávali kratší úsek než v předešlých letech. S ohledem na rekonstrukci tramvajové trati na Šaldově náměstí a v Rumunské ulici, musel být start posunut z Lidových sadů do dolního centra Liberce. Kratší varianta nebyla ovšem ničím snadným. Necelých pět kilometrů a převýšení 180 metrů udělalo ze závodů i letos pořádné peklo. Snad proto se odhlásily i čtyři přihlášené běžkyně.

Po startovním výstřelu se ze zastávky Fügnerova v sobotu rozběhlo 25 běžců a rozjela jedna tramvaj EVO2 vyzdobena polepem, který oznamoval 120. výročí LIBERECKÝCH TRAMVAJÍ. Zasloužený potlesk doprovodil do cíle, jak vítěze, tak každého z 25 borců, kteří se v náročném stoupání utkali.

Vítězem se stal již potřetí Jan Schulhof v čase 00:18:08 hod., který byl zároveň prvním vyzyvatelem k tomuto souboji a jeho výkon zatím nebyl překonán. Ostatní borci mu pěkně šlapali na paty, a tak je závod rok od roku napínavější a zajímavější.

Vedení dopravního podniku děkuje všem, kteří se závodu zúčastnili a podpořili jeho průběh.

logo zavod

17/22 Tisková zpráva

Dopravní podniky představují kampaň na podporu městské veřejné dopravy

Liberec, 1. 9. 2017

Dnes startuje společná kampaň dopravních podniků napříč republikou. Jedná se o první podobnou akci, kterou se podařilo realizovat pod křídly Sdružení dopravních podniků České republiky (SDP ČR). Kampaň představí „hromadu důvodů“ proč využívat městskou veřejnou dopravu.
Primárním cílem společné kampaně je dosáhnout změny ve vnímání MHD veřejností. „Pražský dopravní podnik vyvíjí v tomto směru velké úsilí, ale oceňuji tuto iniciativu, díky níž se veřejnosti dostane identických informací o výhodách veřejné dopravy ve všech větších městech České republiky a navíc shodným způsobem. Kampaň tak vhodně podpoří aktivity dlouhodobě vyvíjené jednotlivými dopravními podniky,“ říká Martin Gillar, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., a pokračuje: „Mou osobní ambicí je i prostřednictvím této kampaně dosáhnout navýšení tržeb z jízdného v naší společnosti.“Realizovaná kampaň jednoznačně dokazuje, že zúčastněné dopravní podniky se navzájem nevnímají jako konkurence. „Chceme lidem ukázat, že veřejná doprava nabízí kvalitní službu a je vhodnou alternativou k jiným druhům dopravy,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda představenstva Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., a předseda SDP ČR, a dodává: „marketingové aktivity tohoto druhu jsou v zahraničí naprosto obvyklé, ale odehrávají se vždy jen na úrovni jednoho konkrétního podniku. Unikátnost Kampaně Máte Hromadu Důvodů spočívá v tom, že se dokázaly spojit na dvě desítky dopravních podniků.“Za posledních 15 let došlo prokazatelně k významnému kvalitativnímu posunu ve veřejné dopravě. Kleslo průměrné stáří vozového parku, významně se zvýšila kvalita dispečerského řízení a tedy i přesnost dodržování jízdních řádů, standardem se stávají inteligentní zastávky, odbavení bankovní kartou nebo klimatizace ve vozech. Nízkopodlažnost vozidel je již téměř samozřejmostí. Přesto, byť v jednotlivých dopravních podnicích je situace odlišná, ve většině měst se dosud nepodařilo zvýšit počty cestujících ve veřejné dopravě.  

„Velkou pozornost v předchozím období věnovaly jednotlivé dopravní podniky především obnově vozového parku, rozvoji odbavovacích systémů nebo související infrastruktury. Nyní je na čase kroky, jejichž cílem bylo zkvalitnění MHD, dostatečně prezentovat veřejnosti a vyzdvihnout právě pozitiva, která městská veřejná doprava přináší,“ doplňuje Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna, a. s., a místopředseda SDP ČR.Před realizací kampaně si SDP ČR nechalo vypracovat průzkum. Z něj například vyplývá, že veřejnost změnu kvality MHD nevnímá. Je také zřejmé, že za hlavní bariéru je považována vysoká cena jízdného. Nicméně 67 % respondentů, kteří veřejnou dopravu neužívají, cenu jízdného neznají.Hlavní vlna kampaně se odehraje v období od září do listopadu v rámci online kanálů a bude regionálně podpořena jednotlivými zapojenými dopravními podniky v podobě polepů vozidel, citylightů a dalších formátů. Kampaň bude prezentována i na samostatném webovém profilu www.MateHromaduDuvodu.cz, který nabídne spoustu zajímavostí nejen z jednotlivých dopravních podniků.

Existují různé skupiny cestujících nebo potenciálních zákazníků. Někteří lidé dojíždějí za prací nebo studiem denně. Další cestují za zábavou, když vyrazí například na sportovní nebo kulturní akce nebo nákupy. Pak jsou tu návštěvníci měst, kteří přijíždějí do města kvůli obchodním záležitostem nebo jako turisté. Různé skupiny mají různé potřeby a různá očekávání, ale napříč uvedenými skupinami jsou zájmy společné. Těmito zájmy a očekáváními je třeba se zabývat, pokud máme počty cestujících zvýšit. Někdy však může být zapotřebí uplatnit metodu „cukru a biče“. To znamená, že pobídky k využívání veřejné dopravy mohou být spojeny s opatřeními k omezení provozu osobních automobilů. To však není v kompetenci dopravních podniků. Zde je prostor právě pro marketing…(Trevor Garrod, předseda Evropské federace cestujících)Vídeň před několika lety zveřejnila výsledky průzkumu, které odhalily, že je téměř 80 % cest ovlivněno nejrůznějšími faktory, které vedou cestujícího k nutnému rozhodnutí pro daný prostředek, a jen u 20 % cest je rozhodnutí cestujících svobodné. O těchto 20 % všech absolvovaných cest tedy panuje boj. Marketing je jedním z nástrojů, jak přilákat do veřejné dopravy více cestujících.(Martin Kalab, Wiener Linien) 

Kontakty pro více informací:
Ing. Hynek Woitek, výkonný ředitel SDP ČR, tel: +420 602 721 955, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Mgr. Michal Kraus, MSc, předseda SDP ČR, tel: +420 378 037 575, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ, a.s., tel. +420 603 438 623, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 19 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 318 milionů vozových kilometrů a přepraví 2,4 miliardy cestujících. Provozují 2 871 autobusů, 1 707 tramvají, 702 trolejbusů a 143 souprav metra. 66 % výkonů je již dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.


17/20 Tisková zpráva

Netradiční běžecký souboj pořádá již potřetí dopravní podnik v Liberci. Na trati poměří své síly tramvaj EVO2 s běžci.

Liberec, dne 16. 8. 2017

Je rychlejší člověk nebo tramvaj? Už potřetí může najít odpověď každý zájemce, který si skutečnost přijde vyzkoušet na vlastní kůži při závodu s tramvají. Netradiční závod se koná v sobotu 19. srpna 2017. Start je naplánován v 14:00 hodin ve Fügnerově ulici v Liberci a odstartován bude přímo na tramvajové zastávce. Běžce pak čeká trať dlouhá téměř pět kilometrů. Cílem je konečná tramvaje pod Ještědem, v Horním Hanychově.

 Letos účastníci závodu zdolají kratší úsek než v předešlých letech. Kvůli rekonstrukci tramvajové trati na Šaldově náměstí a v Rumunské ulici musí být start posunut z Lidových sadů do dolního centra Liberce. „I přes kratší variantu nečeká na běžce nic snadného. Necelých pět kilometrů a převýšení 180 metrů dělá ze závodů pořádné peklo. Navíc s několikatunovým kolosem v zádech, který po kolejích snadno protančí v obávaném stoupání od Pekáren až do cílového Horního Hanychova,“ popsal očekávaný závod spoluorganizátor běhu a loňský vítěz Jan Schulhof.

 Na závod bude vypravena speciální tramvaj “Evička,” které se v Liberci přezdívá také „ledová tramvaj.“ „Nejmodernější stroj z arsenálu dopravního podniku bude pilotován mužem nejpovolanějším, lodivodem Janem Reslerem,“ dodal ředitel dopravního podniku Mgr. Luboš Wejnar.

 Podaří se do třetice běžcům přemoci tramvaj nebo tentokrát bude slavit ocelový oř? Kdo si netroufne na účast v závodu, může běžce podpořit fanděním podél trati nebo přímo v tramvaji. Tramvaj EVO2 je letos tematicky polepena. Její polep připomíná nejenom 120. výročí LIBERECKÝCH TRAMVAJÍ, ale současně také zve na Den otevřených dveří ve vozovně v sobotu 26. 8. 2017.

Poděkování DPMLJ, a. s. patří sponzorům akce, kteří zajistí zajímavé ceny pro vítězné běžce v ženské a mužské kategorii. 

logo zavod