logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2017

17/29 Tisková zpráva

Rekonstrukce tramvajové trati Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí je u konce. Provoz na tramvajové trati do Lidových sadů je od soboty obnoven

Liberec, dne 2. 10. 2017

Rekonstrukce tramvajové trati v centru města Liberce je u konce. Stavební práce byly zahájeny 18. 4. 2017 sdružením dvou firem EUROVIA CS, a.s. a GJW Praha spol. s r.o. přípravou objízdných tras. Samotná rekonstrukce tramvajové trati pak byla započata za výluky tramvajového provozu od 1. 5. 2017. 

Hlavním cílem projektu „Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci“ byla rekonstrukce dvoukolejné tříkolejnicové tramvajové trati (rozchod 1435 + 1000 mm) v úseku mezi OD Delta (poblíž terminálu MHD Fügnerova) a křižovatkou Šaldovo náměstí v Liberci. Rekonstrukce propojila již dříve rekonstruované úseky. Celkem se jednalo o 460 m modernizované dvoukolejné tramvajové trati, která je součástí zatížené páteřní komunikace.

Od 30. 9. 2017 je znovuzahájen provoz linek MHD s tím, že na tramvajové trati pro linky 2 a 3 budou do konce října 2017 v tomto úseku prováděny dokončovací práce přilehlých ploch.

„Na tramvajových linkách platí nové jízdní řády. Autobusové linky městské dopravy se vrátily z ulice Palachova do zastávky Šaldovo náměstí, tedy na koleje k OC Plaza,“ shrnula mluvčí dopravního podniku Martina Poršová, důležitou informaci pro cestující.

Kompletní rekonstrukce tramvajové trati mezi Šaldovým náměstím a terminálem městské dopravy stála necelých 61 milionů korun. Na zrealizovanou modernizaci se podařilo dopravnímu podniku získat evropskou dotaci ve výši téměř 85 procent z celkových způsobilých nákladů.

Poslední rekonstrukce v Rumunské ulici probíhala v letech 1993 až 1994 a v této době už byla tramvajová trať ve špatném až havarijním stavu. V rámci této stavby byla tedy provedena výměna tramvajového svršku z betonových panelů za pevnou jízdní dráhu, ta byla zakryta povrchem z modifikovaného litého asfaltu.  Současně byly provedeny všechny potřebné související úpravy jako je nové odvodnění komunikace, úprava trakčního vedení, zřízení vyhřívání nástupišť, předláždění nástupišť a přilehlých chodníků, včetně úpravy jejich geometrie.

Součástí stavby je také rekonstrukce komunikace vedoucí souběžně s tramvajovou tratí v prostoru před Palácem Syner, která je nyní jediným propojením ulice Rumunské s ulicí Revoluční. Přímé napojení, využívané řidiči do zahájení rekonstrukce, bylo zrušeno. 

Díky rekonstrukci by se mělo zabránit nedovolenému parkování vozidel před Palácem Syner, kde v současné době přibyla zeleň. Termín rekonstrukce trati byl v dané lokalitě využit k také výměně vodovodu a plynovodu. 

„Okolí modernizované tramvajové trati by mělo zároveň více vyhovovat chodcům. Chodníky jsou nyní širší, bezpečnější a úpravou prošly také přechody,“ doplnil ředitel dopravního podniku Ing. Luboš Wejnar.

dotace md sfdi

Program: Operační program Doprava 2014-2020Program: Operační program Doprava 2014-2020
Prioritní osa: 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Investiční priorita: 3. Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Specifický cíl: 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci – Liberecká aglomerace

17/28 Tisková zpráva

Kvůli přerušení dodávek elektrického proudu společností ČEZ bude 4. října 2017  mimo provoz TERMINÁL MHD včetně nabízených služeb.

Liberec, dne 27. 9. 2017

Návštěvu zákaznických služeb městské hromadné dopravy na Terminálu MHD ve Fugnerově ulici si NEplánujte na středu 4. října.

Zákaznické informační centrum a Kontaktní místo přepravní kontroly nebude v provozu z důvodu nutného přerušení dodávky elektřiny společností ČEZ v celém objektu terminálu.

„ Z tohoto důvodu nebudou funkční také informační elektronické panely na zastávkách MHD v lokalitě Fügnerova a předprodejní automat jízdenek. Za toto omezení služeb se cestujícím omlouváme.“ Doplnil informaci dopravní ředitel dopravního podniku Oskar Zappe.

V naléhavých případech lze využít Klientského centra ve Frýdlantské ulici v Liberci - kontaktního místa Opuscard, které v danou chvíli nahradí některé služby Zákaznického centra DPMLJ (vydává také Opuscard karty na počkání s expresním příplatkem). Ve středu mohou tedy cestující v naléhavých případech využít otevírací doby tohoto kontaktního místa od 8:00 do 17:00 hodin.

Dispečerská služba pro provoz tramvají bude zajištěna ze záložního pracoviště ve vozovně tramvají a pro provoz autobusů ze záložního pracoviště z garáží Vilová. 

Ve čtvrtek 5. října již bude celá budova Terminálu MHD ve Fügnerově ulici v provozu dle plánované pracovní doby.

DPMLJ, a.s.

17/26 Tisková zpráva

Liberec byl prvním městem ČR, které nabídlo zákazníkům městské hromadné dopravy možnost zakoupit papírovou jízdenku ve vozidle pomocí bezkontaktní platební karty.

Liberec, dne 20. 9. 2017

Liberecká tramvaj EVO2 byla prvním vozidlem městské dopravy v České republice, kde si 20. září 2014 mohli cestující zakoupit papírové jízdenky přímo ve vozidle bezkontaktní platební kartou za pomoci tří instalovaných validátorů.

Před třemi lety Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ), MasterCard, ČSOB a společnost Mikroelektronika, tak ve svém pilotním projektu implementace čipového standardu EMV reagovali na podněty svých zákazníků, kteří v nejrůznějších průzkumech avizovali velký zájem o bezkontaktní platby. 

Dnes má DPMLJ za sebou i další etapu projektu a bezkontaktní validátory umožňující nákup jízdenek jsou umístěny ve všech 67 tramvajových vozech libereckých linek. Předpokládá se, že do konce roku 2018 budou tyto platební validátory součástí také celé flotily autobusů, a to v obou městech. Každý tento krok má za cíl přilákat další a další cestující do MHD. Služba je prioritně zaměřena hlavně na příležitostné zákazníky MHD, kteří nevyužívají předplatné, a na turisty.

DPMLJ tento trend bezkontaktního placení neopouští. „Našim cílem je nákup platebních validátorů do všech vozidel, tím zvyšovat komfort našich zákazníků. Umožnit jim jednoduché, pohodlné a rychlé zaplacení jízdného a hlavně se snažíme v rozšiřování nabízených služeb jít stále dopředu,“ konstatuje Ing. Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ, a.s. 

Statistické údaje - transakce bezkontaktní platební kartou:
2014 08 – 12/2014  3 203 transakcí
2015 01 -  12/2015 35 134 transakcí
2016 01 – 12/2016 88 571 transakcí
2017 01 – 08/2017 89 482 transakcí

<tm>

17/27 Tisková zpráva

Znakový jazyk přímo v tramvaji se mohou zítra naučit cestující městské dopravy MHD v Liberci 

Liberec, dne 27. 9. 2017

Lektoři znakového jazyka budou k dispozici cestujícím MHD ve středu 27. září 2017 v tramvaji EVO2. Její zadní část se změní v průběhu jízdy v netradiční učebnu českého znakového jazyka.

Akce s názvem Tichá tramvaj je osvětová akce pro veřejnost ve spolupráci DPMLJ a liberecké pobočky Tichého světa v rámci celorepublikového festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

Cílem společné akce je upoutat pozornost veřejnosti ke světu osob se sluchovým postižením, přiblížit a propojit svět slyšících se světem neslyšících. Heslo letošního ročníku zní, Není ticho jako ticho.

Středeční odpoledne v tramvaji EVO2 nabídne zájemcům, nejen z řad cestujících, možnost seznámit se se základy českého znakového jazyka. Akce proběhne na trase linek č. 2 a č. 3, ze zastávky Fügnerova do Horního Hanychova a potrvá od 14:00 do 18:00 hodin.

Bude se jednat o takový minikurz znakového jazyka pro snadnější komunikaci s neslyšícími cestujícími. Odměnou za snahu slyšících cestujících, naučit se aspoň slovíčko znakovým jazykem, budou výborné sušenky z Tiché cukrárny v Praze od neslyšících pekařů“, doplňuje k akci Mgr. Petra Bobková, manažerka pobočky Tichého světa pro Liberecký kraj. „ Akce bude probíhat na běžné lince, kdy vůz EVO2 pojede v souladu s jízdním řádem. Nechceme naše zákazníky v tramvaji obtěžovat. Tato nevtíravá komunikace by měla upozornit na to, že mnohdy stačí opravdu jen velmi málo, jen cesta z jedné zastávky na druhou, abychom k sobě měli blíže“, doplňuje Martina Poršová, tisková mluvčí dopravního podniku.

Dopravní podnik se vždy bude snažit nacházet možnost, jak se do podobných projektů zapojit a pomoci dobré věci. Věřím, že Tichá tramvaj stejně tak jako například Osvětová AIDS tramvaj, bude mít v Liberci svoji tradici,“ komentoval cíle podobných akcí ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Ing. Luboš Wejnar.

Jízdní řád TICHÉ TRAMVAJE:

Ze zastávky Fügnerova: 13:59 (linka č. 3), 14:55 (linka č. 2), 15:35 (linka č. 3), 16:31 (linka č. 2), 17:13 (linka č. 3)

Ze zastávky Dolní Hanychov: 15:15 (linka č. 2), 16:50 (linka č. 2)

Ze zastávky Horní Hanychov: 14:30 (linka č. 3), 16:05 (linka č. 3), 17:51 (linka č. 3)

<tm>

17/25 Tisková zpráva

OD ZÁŘÍ JSOU VŠECHNY SPOJE MHD V JABLONCI NAD NISOU BEZBARIÉROVÉ

V Liberci 1.9.2017

Veškeré spoje s možností bezbariérového přístupu neboli plná bezbariérovost městské hromadné dopravy je od září tohoto roku v Jablonci nad Nisou skutečností.

Jablonecká městská hromadná doprava se tak strukturou vozového parku zařadila ke špičce městských doprav v České republice. Cestujícím jsou k dispozici plně bezbariérové autobusy nebo vozidla, která disponují plošinou pro tělesně postižené spoluobčany u prostředních dveří.

„Dlouhodobým záměrem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., je neustále zkvalitňovat nabízené služby pro své cestující. Zajištění plné bezbariérovosti MHD v Jablonci bylo jedním z nastavených cílů kvality pro tento rok,“ podotýká ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.

Postupná obnova vozového parku patří k prioritám smluvního dopravce v Jablonci nad Nisou. Za poslední dva roky bylo na provoz MHD zakoupeno sedm bezbariérových vozidel. Posledním přírůstkem je malokapacitní autobus IVECO Stratos, který je převážně nasazován na linku č. 126 Janov nad Nisou – Hrabětice.

startor

DPMLJ, a.s.