logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2014

14/23 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 23. června 2014

V době letních prázdnin od 30. 6. do 31. 8. 2014 dochází k omezení provozu na některých linkách MHD v Jablonci nad Nisou v podobném rozsahu jako v roce 2013.

Kromě již standardně zavedených opatření (zrušení školních linek č. 131, 132 a 133, linky č. 118 a omezení spojů na ostatních linkách dle značení č. „40“ a „44“) budou provedeny následující úpravy a omezení na těchto linkách:

Linka č. 110 - zrušení spojů v pracovní dny úseku Pražská – Rýnovice v 13:27 (nahrazena linkou č. 112), Kokonín – AN v 15:00, spoj s odjezdem v 16.15 z Kokonína bude končit v 16:29 na AN, kde je zabezpečen přestup na linku č. 112 do Rýnovic. Zruší se spoje v úseku Rýnovice – AN s odjezdem v 13:16 a v 13:46, začínat budou v 13:29 a 13:59 na AN (z Rýnovic je možno využít linku č. 112). Odpolední spoje jedoucí z AN do Kokonína v 14:29, 15:29 a 16:29 pojedou přes Malé Vrkoslavice a budou končit v zastávce Kokonín, pošta. Z této zastávky budou pokračovat v 14:46, 15:46 a 16:45 směr AN přes Malé Vrkoslavice.

Linka č. 112 - zrušení spojů v sobotu a v neděli v úseku AN – Rýnovice – AN a spoje v pracovní den v 16:39 hod. v úseku Žižkův Vrch – Pražská.
Odjezd spoje v 13:09 a 16:09 ze Žižkova Vrchu bude posunut na 13:20 a 16:20 hod.
Linka č. 113 – v období letních prázdnin nepojede. Spoje přes Malé Vrkoslavice jsou vedeny na lince č. 110
Linka č. 114 – zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Březová a zpět v 14:11, 14:41, 15:11, 15:41, 16:11, 16:41 a 17:11 hod. (možno využít spoje linky č. 104).
Spoj s odjezdem v 7:02 ze Sídliště Šumava bude začínat v 7:09 na AN
Linka č. 116 – zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Na Roli – AN v 16:42 a 17:42 hod.
Linka č. 119 – zrušení spoje v pracovní dny v úseku AN – Žižkův Vrch v 16:27 hod., spoj s odjezdem v 16:24 ze Žižkova Vrchu bude končit v zastávce Pražská a nebude obsluhovat zastávku Masná a Turnovská

Pozn.: K cestování lze za omezené letní spoje využít relevantních autobusových spojů dle platných jízdních řádů.

Vedení společnosti DPMLJ, a.s. se svým cestujícím omlouvá za prázdninová omezení a přeje všem příjemné léto.

14/22 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 20. června 2014

Rekonstruované hodiny na budově terminálu MHD v Liberci se dnes opět rozběhly.

Historie jedněch z největších hodin v České republice začala v Liberci na terminálu MHD v roce 1996. V lednu letošního je však zastavila porucha hodinového stroje a poškození neonového osvětlení. Dnes se hodiny, jejichž velká ručička měří 3,20 m, opět ukazují ve své plné kráse a jsou plně funkční. Jejich rekonstrukce byla sledována jak Liberečany, tak hlavně cestujícími MHD.

Po poruše hodinového stroje musely být hodiny v měsíci lednu odstaveny z provozu. S ohledem na připravovanou rekonstrukci tramvajové trati Liberec - Jablonec bylo rozhodnuto, že výluky bude využito k provedení rekonstrukci hodin spojené s opravou části objektu terminálu. Přerušení provozu tramvají v „průjezdu“ terminálu totiž umožní vypnutí trolejového vedení a stavbu lešení.

V předstihu však byla zahájena jednání s dodavateli technologie hodin a rozhodovalo se o způsobu a samotném rozsahu oprav. Práce byly následně zahájeny demontáží technologie hodin a ve vazbě na klimatické podmínky pokračovaly snesením hodinových ručiček a ciferníků, na kterých se provádělo práškové lakování a osazení prvků osvětlení.

V průběhu měsíce května a června byly prováděny natěračské práce na samotném objektu. Po ukončení prací včetně osazení repasovaného ciferníku na straně směrem k Jablonci bylo lešení přestavěno na stranu do centra. Osazena byla nová elektroinstalace napájení a řízení hodin, hodinový ciferník a ručičky byly nově osazeny LED osvětlením, které nahradilo zastaralé neony. Nové LED osvětlení zajistí především delší životnost, odolnost proti mechanickému poškození, bezpečnost a současně také úsporu elektrické energie.

„Ve čtvrtek 19. 6. 2014 byla provedena konečná montáž hodinových ručiček a samotný mechanismus hodin byl uveden do provozu. Pokračovat se bude ještě nastavením funkce osvětlení hodin a ciferníku a celé zařízení bude předáno do zkušebního provozu“, informoval o ukončení prací na hodinách Luboš Wejnar, ředitel dopravního podniku.

Náměstek SML Jiří Šolc, konstatoval, že jako Liberečan je potěšen, že nepřehlédnutelné hodiny na terminálu MHD jsou opět v provozu. Zároveň vyzdvihnul skutečnost, že veškeré rekonstrukční činnosti proběhly s minimálním omezením provozu dopravy.

Celková cena všech realizovaných odborných prací včetně nátěrů pláště budovy a oprav střechy terminálu byla ve výši 420 000,- Kč bez DPH.

Objekt terminálu byl dokončen v roce 1996 a předán do užívání DPMLJ, a.s. následující rok. Od té doby byly realizovány nejenom nutné opravy většího rozsahu. Změněny dostálo rozmístění jednotlivých nástupišť a provedena byla také instalace orientačních prvků pro nevidomé. Proběhla výměna klimatizačního zařízení, byl zprovozněn systém nových informačních tabulí a v neposlední řadě byl pro zlepšení bezpečnostní situace v okolí terminálu upraven prostor čekárny na služebnu Městské policie. Dopravní podnik však počítá ještě s dalšími úpravami jako je například oprava osvětlení nástupišť.

DPMLJ, a. s.

14/21 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 16. června 2014

Sportovci měřili své síly za podpory DPMLJ.

Na 61. ročníku turnaje v kuželkách se utkali sportovci z dopravních podniků z České republiky. Jen o kousek vedle se stejným nasazením bojovali v danou chvíli senioři „O pohár ředitele dopravního podniku“ ve stolním tenisu.

„Nejen prací je člověk živ“ je příznačné heslo červnového pátku, kdy se v na sportovištích Tipsport arény v Liberci odehrávaly dva turnaje za podpory Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.
Sportoviště se lišila, sportovci se neznali, a přesto měl každý turnaj velmi zajímavou historii.

DPMLJ pořádal již 61. ročník Kuželkářského turnaje dopravních podniků z ČR. Do soutěže se letos přihlásilo celkem 7 týmů. Přijeli zástupci sportovních oddílů kuželkářů z dopravních podniků Liberce, Prahy, Brna. Nejdále vyjeli pro medaile z Bratislavy. Kromě těchto týmů se turnaje účastnili i jednotliví hráči v soutěži „odboráři“. Po dvoudenním zápolení soutěž vyhrálo družstvo Liberec „A“. Z libereckých hráčů byl nejlepší Karel Fučík, který obsadil celkové 4. místo ze 45 účastníků.
Soutěž má neuvěřitelně dlouhou historii a stále se těší zájmu zapálených kuželkářů z řad dopraváků.

Ve vedlejší hale, v ten samý čas, probíhal turnaj, který má také dobře našlápnuto na další ročníky. Jednalo se o 5. ročník turnaje ve stolním tenisu seniorů „O pohár ředitele dopravního podniku v Liberci“. Turnaj se určen pro všechny seniory, kteří dorazí ať již z různých komunitních center nebo z domova, a kteří si chtějí poměřit síly. Počet zájemců rok od roku roste. Letos dorazilo 20 seniorů, mezi kterými poprvé byli také zástupci z Frýdlantu v Čechách.

Myšlenku turnaje odstartoval bývalý ředitel DPMLJ Jiří Veselka, který je stále aktivním hráčem a rozhodčím stolního tenisu. Současný ředitel Luboš Wejnar při zahájení zdůraznil, že všechny zúčastněné spojuje aktivní přístup ke sportu a k životu, a to je hlavní myšlenka každoročního setkávání těchto sportovců mezi nimiž nechybí ani zástupkyně z řad žen, které byly součástí každého družstva.

Umístění bylo následující: 1. místo – Miroslav Ševčík, 2. místo – Jiří Švec, 3. místo Jindřich Schejbal. Nejlepší ženou se stala Milada Heřtová.

DPMLJ, a. s.

14/20 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 13. června 2014

Rekreační víkendová linka MHD v Jablonci nad Nisou si našla své zákazníky

Již dva víkendy slouží cestujícím nová linka č. 122, která je provozována do rekreační oblasti jabloneckých Břízek. Linka se zatím rozjela pouze ve zkušebním provozu o víkendech od 31. 5. do 31. 8. 2014 a již ji využilo několik desítek cestujících převážně z řad seniorů, občanů s pohybovým omezením a rodin s malými dětmi. Do navštěvované rekreační lokality je vypravován malokapacitní autobus.

Spoje byly zavedeny na základě žádosti občanů a v souladu s projektem „Zlepšení dopravní obslužnosti na Jablonecku“. Jedním z hlavních cílů projektu je ve větším měřítku zpřístupnit dopravu seniorům a handicapovaným občanům, kdy přibližně 20 – 25 % jízd v systému MHD na Jablonecku uskuteční právě držitelé ZTP společně s 20 % cestujících důchodového věku.

Dalšími cíli uskutečňovaného projektu je dopad na socio-ekonomickou i environmentální situaci v regionu a optimalizace dopravní obslužnosti odlehlých částí regionu s omezením negativních vlivů na životní prostředí. Za tímto účelem bylo již v roce 2011 nakoupeno 6 nízkopodlažních, nízkoemisních autobusů v hodnotě 39 mil. korun, jejichž provoz by neměl zatěžovat kvalitu ovzduší v Jablonci nad Nisou.

Projekt „Zlepšení dopravní obslužnosti na Jablonecku“ byl realizován za přispění ROP NUTS2 Severovýchod.

DPMLJ, a. s.

14/19 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 13. června 2014

BATERIOVÝ AUTOBUS - ŠKODA PERUN

Bateriový autobus ŠKODA PERUN, moderní elektrobus, se rozjede v testovacím provozu po liberecké lince MHD. Elektrobus úspěšně zahájil v roce 2014 testovací provoz ve vybraných českých a slovenských městech a nyní zamířil do Liberce, kdy od 13. 6. do 21. 6. 2014 budou mít cestující možnost vyzkoušet a ohodnotit jeho jízdní vlastnosti.

Bateriový autobus, jehož název je složený ze slov Pure Electric RUNner evokující čistě bateriový provoz je dvanáctimetrový nízkopodlažní elektrobus s asynchronním trakčním motorem ŠKODA o výkonu 160 kWh s maximální rychlostí 70 km/h a celkovou obsaditelností 82 cestujících. Bezúdržbové trakční baterie Li-Pol s celkovou energií 222 kWh umožňují dojezd až 150 km na jedno nabití. Umístění baterií za řidičem a v zadní části vozidla zajišťují efektivní rozložení hmotnosti, dobrý poměr nápravových tlaků a především není neomezen pohyb cestujících uvnitř vozidla.
Pro ověřovací provoz byla vybrána linka č. 600 reprezentující požadavky na testování v hustém městském provozu s maximálním zatížením cestujícími. Autobus bude ve službách obsluhovat 6 proškolených řidičů. Linka č. 600 je komerční linkou, kterou DPMLJ provozuje pro společnost Globus, kdy i vedení nákupního centra je potěšeno, že vozidlo s moderní technologií, bude zajíždět právě do této lokality, kde se bude určitě těšit velké pozornosti jak cestujících, tak zákazníků Globusu.
„Vedení dopravního podniku se snaží a je potěšeno, že můžeme cestujícím MHD formou testování představovat nové technologie v oblasti autobusové dopravy. Elektrobus je v letošním roce již druhým testovaným vozidlem. V březnu 2014 se v libereckých ulicích představil také hybridní autobus značky Volvo“, vysvětlil důvod testování a bezplatné zápůjčky Roman Šotola, předseda představenstva DPMLJ, a.s.

Velký důraz při vývoji elektrobusu byl kladen na využití moderních technologických trendů včetně technologie IGBT a kapalinového chlazení elektrovýzbroje. Samozřejmostí je komfortní diagnostický systém, modulární systém baterií, plně bezemisní provoz a rekuperace brzdné energie. Vytápění nebo klimatizace vozu je zajištěna z energie baterií. Kombinace těchto parametrů garantuje plně ekologické vozidlo s ohledem na zdravé životní prostředí. Velkou předností vozidla je jeho koncepční proměnlivost a možnost měnit technické parametry dle přání a požadavků zákazníka.

ŠKODA ELECTRIC a.s. je předním světovým výrobcem elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy, metro apod. a navazuje na dlouholetou tradici výroby Škodových závodů v Plzni. Svým zákazníkům nabízí moderní nízkopodlažní trolejbusy o délce 12m, 15m a 18m vybavené veškerou elektrovýzbrojí ŠKODA. Díky svým dlouholetým zkušenostem a úspěchům v oblasti vývoje a výroby trolejbusů zařadila do svého portfolia i alternativní ekologická vozidla TriHyBus, Hybrid a nyní v Liberci testovaný Bateriový autobus.

DPMLJ, a. s.

14/18 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 28. května 2014

Sociální automobil provozovaný DPMLJ v loňském roce 2014 přepravil celkem 4 591 imobilních klientů.

Zájem cestujících o sociální automobil stále narůstá. Denně nasazovaná nízkopodlažní vozidla MHD patří téměř k nabízeným standardům veřejné dopravy, ale přesto zůstávají pro některé obyvatele stále nedostupná. Již čtvrtým rokem mají imobilní občané v Liberci možnost objednat si tzv. SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL.

Služba sociálního automobilu byla spuštěna v roce 2010 ve spolupráci DPMLJ, Statutárního města Liberec a Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. „Skutečnost, že naše rozhodnutí bylo správné ověřujeme vlastně denně, a to zájmem liberecké veřejnosti o nabízenou dopravu“, popisuje činnost sociálního automobilu ředitel DPMLJ Luboš Wejnar. Jsem ráda, že náš dopravní podnik tuto potřebnou službu nabízí a vychází tak vstříc lidem, kteří kvůli svému pohybovému handicapu nebo jinému omezení nemají jinou možnost se do města dopravit,“ řekla primátorka města Martina Rosenbergová.

O dopravu speciálním automobilem s plošinou je skutečně mimořádný zájem a tak je nutné sociální automobil objednávat telefonicky a rezervovat si požadovaný den a čas. Objednávání je evidováno na dispečinku sociálního automobilu pouze v pracovní dny od 7:30 – 14:30 hodin, na telefonním čísle 734 685 685. Jízda je zpoplatněna částkou 20,- Kč. Doprava začíná v 7:00 hod a na poslední jízdu sociální linka vyjíždí v 16:00 hodin.

Automobil je vybaven nástupními schůdky a elektrickou plošinou, která umožňuje přepravu všech typů invalidních vozíků. Řidiči „sociální linky“ a zaměstnankyně, která zajišťuje evidenci a telefonickou komunikaci, jsou každému klientovi zároveň obětavým pomocníkem. Stáří nebo individuální handicap klientů velmi často vyžadují trpělivý přístup a obětavost. Všichni zúčastnění a vedení DPMLJ si váží důvěry svých klientů a jejich rodinných příslušníků, kteří denně a mnozí opakovaně několik let sociální automobil využívají.

„Nárůst klientů a zájem o tuto službu ukazuje, že v blízké budoucnosti bude nutné pořízení dalšího velkoprostorového vozidla, které uspokojí narůstající poptávku po této službě, případně nabídne další služby klientům, kteří potřebují bezbariérovou dopravu ve večerních hodinách nebo o víkendu. Současně bude nutné do budoucna přesně stanovit, jak bude tato služba financována, aby doprava pro klienty zůstala nadále finančně dostupná a výrazně nepřesahovala výši běžné veřejné dopravy“, uvažuje se již s předstihem ředitel Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje Jaroslav Leško.

Srovnání za rok 2012 / 2013 dokazuje zájem klientů:

01/2012 - 12/2012 4.023 přepravených osob najeto celkem 36.538 km
01/2013 - 12/2013 4.591 přepravených osob najeto celkem 37.196 km

DPMLJ, a. s.

14/17 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 27. května 2014

Tramvajová výluka zdaleka neznamená jen nahradit dopravu na linkách č. X5 a X11 výlukovými autobusy. Bylo nutné také maximálně reagovat na podněty a zpříjemnit cestujícím roční zhoršení komfortu cestování na meziměstské trati do Jablonce nad Nisou.

Rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati, která zastavila dnem 15. 3. 2014 provoz tramvají do Jablonce nad Nisou, znamená pro vedení DPMLJ zajistit náhradní autobusovou dopravu a to tak, aby změna cestování byla pro cestující veřejnost co nejméně zatěžující.

„Uvědomujeme si dobře, že jde o zhoršení komfortu pro cestující, protože autobus prostě nemůže nabídnout stejné pohodlí jako tramvaj“, komentuje stávající situaci ředitel DPMLJ, Luboš Wejnar.
Na technickém a organizačním zajištění výluky se podílí řada zaměstnanců z různých středisek společnosti. „V současné době zaměstnanci naší společnosti dávají zcela reálnou podobu dalším konkrétním podnětům od cestujících“, doplnil ředitel Wejnar.

Například na zastávku Nová Ruda byla vyrobena a instalována nová přenosná čekárna. Dále byly dopravním podnikem nainstalovány nové lavičky v úseku mezi Ústavem sociální péče a Novou Rudou z důvodu vzdálenější dostupnosti zastávky náhradní autobusové dopravy.

Zcela nově byla v obou směrech zřízena a zavedena zastávka Pivovar. Za zmínku určitě stojí také nová zastávka Mlýnská, kterou uvítalo mnoho cestujících z centra města a zastávka Proseč, škola. Vyrobeny a instalovány byly také nové odpadkové koše na zastávkách Mlýnská, Proseč pošta. Dopravní podnik se stará o úklid a vyvážení košů některých zastávek, přesto že nejsou v jeho majetku.
Rekonstrukce je další etapou modernizace trati z Liberce do Jablonce, která začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru krajského města. Od té doby se za přispění evropských fondů do trati investovalo v několika etapách kolem 400 milionů korun. Modernizací zatím prošla čtvrtina 12kilometrové trati. V rámci této etapy se dočká modernizace tříkilometrový úsek mezi Novou Rudou a otočkou ve Vratislavicích nad Nisou a kilometrový úsek od zastávky Měnírna k Brandlu. Část nové trati bude dvoukolejná, z Vratislavic na Jablonec se však bude dál jezdit po jedné koleji.

Akce je o to náročnější, že součástí je rekonstrukce inženýrských sítí a na stavbu naváže také rekonstrukce přilehlé silnice a rozšíření nejkritičtější křižovatky U Lékárny ve Vratislavicích, kde přibude odbočovací pruh.

-tm-

14/16 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 27. května 2014

Platební rozhodnutí ohledně možného vrácení evropské dotace na modernizaci tramvajové trati.

DPMLJ se jako zadavatel veřejných zakázek "Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu" a "Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova - Mlýnská - Klicperova " nedopustil při jejich zadávání žádného porušení zákona o veřejných zakázkách. Postup zadavatele při zadávání výše uvedených veřejných zakázek byl odsouhlasen Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a posouzen i ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže coby nejvyšší autority v oblasti veřejných zakázek pro Českou republiku.

ÚOHS neměl žádný důvod ani pro podezření, že by došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Proto DPMLJ nemůže souhlasit s vystavením platebních výměrů na odvod ve výši 100% korekce dotace ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Nejen, že postup zadavatele byl regionální radou již v minulosti schválen, ale dokonce se nynější závěry regionální rady neopírají o žádné věcné a kvalifikované argumenty.

DPMLJ proto podá v zákonné lhůtě proti platebním výměrům odvolání. Je rovněž připraven případně podat proti konečným rozhodnutím správní žalobu.

Vyjádření vedení společnosti k dané skutečnosti se vzhledem k dalším postupům zatím omezuje pouze na toto tiskové prohlášení.

DPMLJ, a. s.

14/15 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 21. května 2014

Začala plánovaná rekonstrukce celého objektu terminálu MHD ve Fügnerově ulici, kdy „hlavním motem dne“ byla oprava dominantních hodin, které jsou součástí objektu. Historie jedněch z největších hodin v České republice začala v Liberci v roce 1996. Velká ručička má délku 2,20 metrů.

Za účasti výrobce a dodavatele hodin byly včera demontovány jejich některé mechanické části. Hodináři si odnesli unikátní ručičky měřící přes 2 metry, které budou opraveny a odborně vyváženy. Opravou projdou všechny konstrukční prvky na ciferníku i hodinový stroj. Bude provedena revize a oprava konstrukce, aby například nedocházelo k zatýkání vody do tohoto unikátního hodinového mechanismu.

Hodiny byly zastaveny začátkem letošního roku. Docházelo k nesrovnalostem v ukazovaném čase, což bylo matoucí pro veřejnost, ale také bezpečnostních důvodů, kdy bylo nutné z části demontovat silně poškozené neonové osvětlení.

Zahájení prací bylo naplánováno na termín uzavření tramvajové trati do Jablonce nad Nisou (roční rekonstrukce). Práce na plášti budovy jsou spojeny s nutnou stavbou lešení a tudíž omezení nejenom provozu MHD, ale i pohybu cestujících v prostoru terminálu. Velmi nutná byla při odkrývání hodinového stroje také přítomnost pěkného počasí.
Hodiny se již 18 let těší velké pozornosti cestujících, obyvatel a návštěvníků města Liberce, proto i jejich oprava je vítána a mnohými pozorně sledována.

Dokončení rekonstrukce hodin bude do 30. 6. 2014.

DPMLJ, a. s.

14/14 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 19. května 2014

Čeští a němečtí vědci hledají společný postup efektního využití energie

Možnosti efektivního využití úspor energií při provozu tramvají hledají společně Technická univerzita v Liberci a vysoká škola Hochschule Zittau/Görlitz. Společný výzkumný projekt „Vývoj komponent a metod vedoucí ke zlepšení energetické účinnosti trakce z hlediska využití energetického setrvačníku“ realizují od letošního března v rámci programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Obě univerzity přitom spoluprací s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., který jim vytvořil podmínky pro potřebná měření.

Hlavním řešitelem na HS Zittau/Görlitz je „Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik (IPM)“. Řešitelem projektu na Technické univerzitě v Liberci je „Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ ve spolupráci s Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Tento výzkumný projekt navazuje na dlouhou a úspěšnou spolupráci obou škol v oblasti výuky.

Cílem projektu je zmapovat provoz tramvají s ohledem na spotřebu elektrické energie a možnosti využití elektrické energie, které se v určitých úsecích tratě vrací do sítě. „U moderních tramvají s tranzistorovým řízením se při brzdění změní funkce motoru a stane se z něj generátor, který vyrábí elektrickou energii. Svoje výpočty jsme už ověřili vloni při unikátním nočním měření, kdy na trati byla pouze jediná tramvaj a spotřeba nebyla zkreslená. Viděli jsme, jak síť reaguje na jeden vůz a spočítali jsme mimo jité ztráty v kabelech a v trolejovém vedení. Měření prokázala, že moderní tramvaje ušetří při brzdění zhruba dvacet procent elektrické energie, která se vrací zpět do troleje. Výsledky naší práce jsme konzultovali s našimi německými kolegy a v rámci nového společného projektu budeme hledat jak tuto energii využít například pro napájení dalších tramvají nebo k vytápění výhybek a tramvajových ostrůvků,“ řekl proděkan FM TUL Aleš Richter. Připomněl, že začátkem dubna proběhlo v Liberci druhé pracovní setkání obou týmů

Obě skupiny navštívily „ Vozovnu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)“, kde se realizují potřebná traťová měření „Prohlédli jsme si vozovnu, měnírnu v Tatranské ulici. Zaměřili jsme se na technologická vybavení, která souvisejí s realizací projektu. Projednali jsme další postup našeho výzkumu,“ přiblížil O. Modrlak z FM TUL

Výstupem společného projektu je připravit vhodné nástroje a software pro projektování systémů rekuperace elektrické energie na tramvajových tratí. Podle Elisa Rudolph, členky německého výzkumného týmu byl Liberec vybrán nejen pro svůj ideální členitý terénem ale také s ohledem na dosavadní plodnou spolupráci obou vysokých škol, osobní kontakty a dostupnost obou institucí. “Výstupem společné vědecké práce bude kompletně automatické měření spotřeby a úspory elektrické energie. Bude k dispozici on-line. To znamená, že po celých 24 hodin budeme mít k dispozici aktuální hodnoty,“ říká Elisa Rudolph.

Projekt představuje potenciál dvou univerzit v Euroregionu a vytváří solidní základ pro budoucí projekty. Klíčovými technologiemi pro dosažení vytyčených cílů zadání. „Projekt tak kombinuje dvě perspektivní technologie v nové oblasti uplatnění soběstačných sítí, přičemž se využijí moderní metody výzkumu modelování a simulace. Budou tak položeny základy pro střednědobý transfer poznatků do oblasti praktického uplatnění,“ upřesnila Elisa Rudolph.

Podle ředitele DPMLJ Luboše Wejnara se daří skloubit inovativní myšlení vědců a praktický přístup techniků, a projekt tak má reálné uplatnění přímo v běžných činnostech údržby. V současné době DPMLJ disponuje zhruba sedmdesáti tramvajovými vozy. „Předpokládám, že metodika bude uplatnitelná na všech typech tramvají. Výsledné řešení bude zřejmě velmi zajímavé,“ konstatoval ředitel DPMLJ pan Luboš Wejnar.

efre-tsch-gr-rgb-72dpi